Patenty so značkou «ftalimidu»

Způsob výroby ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260015

Dátum: 15.11.1988

Autori: Davituliani Valentin, Gorbunov Boris, Ovčinnikov Alexandr, Chlybov Vjačeslav, Makarova Jevgenija, Dudin Vladimir, Konov Vjačeslav, Rapport Jurij

MPK: C07D 209/48

Značky: ftalimidu, výroby, způsob

Text:

...B CMGCHTBHB, Harperuů no 60-9090, sarpyxamw 444,36 r (3 Mona) ąwanesoroaxrupnna H 108,1 r (1,8 Mona) KapöaMuna (MOHBHOE cooTHomeHuemTaneBuň gu runpuzxapöaunn pa 3 Ho 10,6), repnewnsnpymm CMGCHTGHB, ycwanaannaamw a aeM paspnxenne 0,02-0,1 aTM H npn nepeMemHnaHHu.Harpenamw co CKODOCTBD 1-3 °C 3 Mnnywy. Hpn 95-115 °C CMECB pacnnannxercn, nçnväenguü nnan Harpenamt na160 °C u nunepmnnamr npu swoů Teuneparype 20-30 Mnnyw. Ho oxouqannu...

Způsob výroby ftalimidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260013

Dátum: 15.11.1988

Autori: Davituliani Valentin, Chlybov Vjačeslav, Kopov Vjačeslav, Ovčinnikov Alexandr, Gorbunov Boris, Zajceva Svetlana, Dudin Vladimir, Rapoport Jurij, Makarova Jevgenija

MPK: C07D 209/48

Značky: ftalimidu, výroby, alkalických, kovů, způsob

Text:

...orronxmr oc 2 TBTKH cnupra no conepmanua newyunx aemecrn no 0,52 H oxnaxnamr nonyqeuuuňuecwna menoqn na oocwan npoyxwa npnneeuo n waönuue 1.3 uenenoñ nponyxr nonyqamr n nune cyxoro rouxonucnepcuoro nopomka, conepxanero 957992 ocnonnoro nemecraa. Buxon nponyxra Konnuecrneuuuñą Bnnnane xonn T a 6 n n u a 41 Hsueneuue xaqecrna nponyxra npu xpaneunup§à- .ą-nbxądag -pĺ -.o.ą-..n-b.J~I Monbuoe. Conepaaane neryuux Conepxaaue Qwannuuna xanun u mra...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239400

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kotoue Josef

MPK: C07D 209/48

Značky: ftalimidu, spôsob, výroby, draselného

Text:

...odstrániť poidlłrpredloženêho vyná lezu, ktorého podstatou je, že sa hydroxid draselný rozpustí V minimálnom množstve polárneho rozpúštadla, pripraví sa nesýtený roztok, napríklad pri teplote 60 °C. Do takto pripraveného nasýteného roztoku sa pridá tuhý kryštalický ftalimid v molovompomere ku KOH 1 ku 1,0 až 1,2. Reakční zmes sa refluxuje 10 až 120 minút, ďalej sa ochladí. Ftalimid draselný sa izoluje od rozpúštadleu vysušl a...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239399

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kuncl František

MPK: C07D 0/8

Značky: spôsob, výroby, ftalimidu, draselného

Text:

...vynálezu, ktorého podstatou je, že sa ttalímid rozpustí do formy nasýteného roztoku v polárnom rozpúštadle pri teplote varu rozpúšťadla. Do takto pripraveného vyhriateho nasýteného roztoku sa pridá roztok KOH v polárnom rozpúšładle pri teplote varu rozpúštatlla alebo priamo KOH. Molový pomer medzi ftaliiniclom a KOH je 1 ku l až1,2. Po zmiešaní sa do uvedenj zmesi pridá benzén. Zmes sa refluxuje 1 až 2 hodiny,pričom dochádza k...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239398

Dátum: 15.06.1987

Autor: Prochazka Josef

MPK: C07D 209/48

Značky: ftalimidu, draselného, spôsob, výroby

Text:

...oboch roztokov pri teplote blízkej teplote varu rozpúštadla sa zmes udržuje počas 5 až 3 U minút a po ocbladení sa vyzrážaný ftalimid draselný izoluje, premyje malým množstvom, čistým rozpúšťadlom a vysuší sa. Použité rozpúšťadlo sa čistí regeneráciou.Predmet výnálezu dokumentujú nasledujúce príklady prevedenia.Do 500 ml metanolu sa nadávkovalo zaIniešailia 8 g ftalimidu, postupne sa roztok z ftalimidu vyhirial na 50 °C a pridalo sa 250 ml...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239397

Dátum: 15.06.1987

Autor: Nigrin Zdenik

MPK: C07D 209/48

Značky: výroby, draselného, ftalimidu, spôsob

Text:

...možno odstrániť podľa predloženého vynalezu, ktorého podstata je v tom, že sa do suspenzie ftalimidu v polárnom rozpúšťadle pri 60 C pridá ekvivalentné množstvo hydroxidu draselného vo forme roztoku v polárnom rozpúštadle pri teplote 50-60 °C a za miešania sa zmes udržuje za refluxu počas 5 až 120 minút a po ochladení sa ftalimíd draselný izoluje filtráciou.Použité rozpúšľadlo sa regeneruje destiláC 1011.Predmet vynálezu dokumentujú...

Spôsob výroby draselnej alebo sodnej soli ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233475

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ježek Marián, Kardoš Emil, Klučovský Pavol, Fratrič Ján

MPK: C07D 209/48

Značky: spôsob, ftalimidu, sodnej, draselnej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby draselnej alebo sodnej soli ftalimidu, chemického vzorca I priamou reakciou voľného alebo v organickom rozpúšťadle suspendovaného ftalimidu s draselnou alebo sodnou soľou alkoholu C1 až C4, získanou rozkladom draselnej alebo sodnej amalgámy v prebytku alkoholu. Využitie draselnej alebo sodnej soli ftalimidu ako medziproduktu pre ďalšie spracovanie je vo farmaceutickom priemysle, pri výrobe organických farieb a pri...

Způsob přípravy ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227856

Dátum: 15.04.1986

Autori: Holéci Ivan, Žabenský Jaroslav

Značky: přípravy, ftalimidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ftalimidu reakcí ftalanhydridu s močovinou, vyznačující se tím, že se ftalanhydrid a močovina v molárním poměru 2:0,5 až 2,2 za míchání vyhřeje na teplotu 130 až 180 °C, potom se zahřívání přeruší a teplota se při exotermické reakci za míchání nechá vystoupit na 180 až 235 °C, při které se udržuje po dobu nejméně 3 minuty, popřípadě se ftalanhydrid a močovina nebo jejich směs ve stejném molárním poměru přidává do míchaného...

Způsob kontinuální pŕípravy ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222350

Dátum: 01.12.1985

Autori: Rakušan Jan, Novák František, Rejlek Antonín

Značky: ftalimidu, způsob, kontinuální, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přípravy ftalimidu reakcí ftalanhydridu, kyseliny ftalové, halogenftalové nebo sulfoftalové s močovinou, popřípadě amoniakem nebo jejich směsí, s uhličitanem nebo hydro genuhličitanem amonným nebo jejich směsí, tak, že se reakční směs dávkuje do reakčního prostoru, v němž je předložen již vyrobený ftalimid v množství 1 : 2 až 5 vztaženo na jednotku dávkovaného množství vyhřátý na teplotu 150 až 230 °C, s výhodou 170 °C,...

Způsob výroby ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219816

Dátum: 15.10.1985

Autori: Sedláčková Venuše, Mayer Jiří, Král Zdeněk, Nováček Alois

Značky: výroby, ftalimidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ftalimidu, důležitého meziproduktu různých odvětví chemického průmyslu, a to reakcí kyseliny ftalové nebo její směsi s ftalanhydridem v libovolném hmotnostním poměru, při teplotě 115 až 120 °C, s formamidem, ve hmotnostním poměru 1,0 : 1,8 až 1,0 : 4,0.