Patenty so značkou «frézovacie»

Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 288270

Dátum: 15.04.2015

Autori: Šajgalík Marcel, Štubňa Boris, Štepiga Jozef, Škoda Dušan, Mráz Pavel

MPK: F41H 11/16

Značky: zariadenie, aktivačné, frézovacie, odmínovacieho, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému je ukončené pozdĺžno-priečnym kĺbom (42) s upínacím rámom (421) spojeným cez dve okná (422) s radiálnym ložiskom a cez dve vidlice (424) na uloženie valcových čapov s pozdĺžne výkyvným rámom (423). Pozdĺžne výkyvný rám (423) je pevne spojený cez rameno (427) s rámom (426) priečneho výkyvu s uložením pre valcový čap (429) priečneho výkyvu a je upevnený k rámu (41).

Rezná hrana na opracovanie bodových elektród, frézovacie nástroje a frézy na čiapočky zváracích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12524

Dátum: 29.01.2009

Autor: Lutz Peter

MPK: B23K 11/30, B23B 5/16

Značky: hrana, frézovacie, bodových, nástroje, opracovanie, zváracích, rezná, elektrod, čiapočky, frézy

Text:

...Takéto povrchové úpravy môžu slúžiť ako ochrana pred opotrebením, a to tak, že zlepšenou tepelnou vodivosťou a/alebo znížením trenia sa zabraňuje lokálnemu nárastu teploty.0019 Ďalej môžu mať zariadenia na odvádzanie priehlbinu napr. v tvare korýtka alebo3 žliabku, ktorá umožňuje jednoduchšie odstraňovanie odfrézovaného materiálu z bodových elektród. Podľa vynálezu je povrch zariadenia na odvádzanie V jednom smere rovný(nevykazuje...

Frézovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1002

Dátum: 17.05.2004

Autori: Kaser Hans, Pittrich Gerhard

MPK: B27C 5/00, B23C 3/12

Značky: frézovacie, zariadenie

Text:

...hlavy a frézovacieho motoru dane jasne priradenie frézovacieho nástroja k obrysuFrćzovacie zariadenie podľa vynálezu má účelne snímacie zariadenie so snímacím valčekom asnímacím krúžkom. Snímacie zariadenie je umiestnene na prijímacej doske. ktorá je umiestnenána strane zariadenia na prijatie frézovacej hlavy, privrátenej k polotovaru. Na presné nastavenie snímacieho zariadeniaje prijímacia doska nastaviteľná rovnobežne s čelnou stranou...

Frézovacie zariadenie na podzemné steny a spôsob vytvárania podzemnej steny v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5071

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

MPK: E02D 5/34, E02D 17/00, E02D 5/18...

Značky: frézovacie, pôde, stěny, zariadenie, vytvárania, spôsob, podzemnej, podzemné

Text:

...Vedenie frézy na podzemné steny vo frézovanej spare sa pritom uskutočňujecez frézovací rám, ktorý sa opiera o steny spary. Pôdny materiálodpratávaný frézovacími kolesami sa od frézovacích kolies privádza k odsávaciemu zariadeniu, upevnenému na ráme frézy a dopravuje saPre výrobu zmesi spojiva a pôdneho materiálu však vyžaduje vyššie opísaný spôsob pomerne nákladné čerpacie, miešacie a skladovacieZo spisu JP-A-0830267 O vyplýva spôsob...

Prídavné zariadenie pre jednovretenové konzolové frézovacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224309

Dátum: 01.07.1984

Autor: Golier Milan

Značky: zariadenie, konzolové, přídavné, frézovacie, stroje, jednovretenové

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné zariadenie pre jednovretenové konzolové frézovacie stroje, ktoré pozostáva z telesa, opatreného rybinovou drážkou pre rybinovité vedenie na konzole frézovacieho stroja s príslušnými aretačnými prostriedkami, vyznačené tým, že v telese /1/ prídavného zariadenia je vytvorený priebežný otvor /7/ pre pracovné vreteno /8/ frézovacieho stroja /5/, pričom z obidvoch strán dĺžky tohto priebežného otvoru /7/ sú na telese /1/ prídavného...