Patenty so značkou «frézovací»

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5894

Dátum: 04.11.2011

Autor: Vilmányi Lászlo

MPK: B23C 5/08, B23C 5/10

Značky: frézovací, nástroj

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17527

Dátum: 10.05.2011

Autor: Wendling Rudolf

MPK: B23C 5/10

Značky: nástroj, frézovací

Text:

...stránke spolupôsobí s obrábaným telesom.0017 V ďalšom výhodnom uskutočnení podľa predloženého vynálezu vykazuje frézovací nástroj v oblasti obrábacieho úseku čelnú plochu, ktorá je vytvorená naklonene minimálne po úsekoch oproti rovine, ktorá sa rozprestiera pravouhlo k rotačnej osi. Toto uskutočnenie podľa vynálezu je výhodné,nakoľko čelná plocha je napríklad vybavená jednotlivými alebo viacerými časťami naklonenej roviny, má formu...

Rezný nádstavec pre frézovací nástroj na guľôčkovú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12206

Dátum: 21.03.2009

Autor: Luik Matthias

MPK: B23C 5/20

Značky: trať, řezný, nadstavec, nástroj, frézovací, guľôčkovú

Text:

...nástrojov na guľôčkové trate, čo napokon spôsobuje menší úbytok výkonu a tým dlhšiu trvanlivosť rezného nadstavca. Na druhej strane s rezným nadstavcom podľa vynálezu sa môžu na základe lepšieho rozdelenia síl pozdĺž ostria prenášať spolu vyššie sily pri - porovnávajúc známe frézovacie nástroje na0010 Frézovací nástroj podľa vynálezu na guľôčkovú trať má tak na základe dlhšej doby trvanlivosti za následok zníženie nákladov u užívateľa,...

Frézovací nástroj, predovšetkým rovinná fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12985

Dátum: 19.03.2009

Autor: Kopton Peter

MPK: B23C 5/22, B23C 5/06

Značky: fréza, frézovací, nástroj, rovinná, predovšetkým

Text:

...podporuje cielené odvádzanie triesok preč od povrchu obrobku, pretože je komora na vedenie triesok mostíkom na vedenie triesok oddelená od plochy obrobku.0009 Výhodne môže byť mostík na vedenie triesok rozložený v axíálnom smere nástroja z čelnej strany. Mostlk na vedenie triesok je teda v úžitkovej polohe frézovacieho nástroja polohovaný bezprostredne na ploche obrobku,čím sa ďalej podporuje kvalitné odvádzanie triesok.0010 Mostík na vedenie...

Frézovací nástroj na obrábanie obrobkov s uberaním materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12862

Dátum: 17.03.2009

Autor: Pokolm Franz-josef

MPK: B23C 5/22

Značky: uberaním, obrábanie, nástroj, frézovací, obrobkov, materiálů

Text:

...V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu Iožiskový kolík v zadnej kónicky vytvarovanej oblasti pôsobí spoločne s kónickou oblasťou zhotovenou v otvore. Týmto spôsobom sa zaistí Iícované dosadanie s tvarovým stykom v nosnom materiáli frézovacej hlavy.0014 Podľa zvlášť výhodného uskutočnenia vynálezu Iožiskový kolík môže byť vyhotovený ako skrutka, ktorá má prednú oblast drieku cylindrickú, na vytvorenie uloženia otočnej reznej platničky,a...

Elektródový frézovací nástroj s frézovými hranami prerušovanými výrezmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12306

Dátum: 10.12.2008

Autor: Lutz Peter Stefan

MPK: B23B 5/16, B23K 11/30

Značky: prerušovanými, nástroj, hranami, frézovací, frézovými, výrezmi, elektródový

Text:

...korálok sa dá rozoznať, kedy je elektróda bodového zvárania úplne opotrebovaná a musi byť preto vymenená.0013 V preferovanom prevedení vynálezu je šírka ako aj hĺbka výrezov 30 m až 110 m alebo maximálne 0,5, 1,0 alebo 1,5 mm. V závislosti od počtu výrezov na jednej frézovacej hrane sú však možné aj väčšie alebo menšie rozmery. Okrem toho nemusia byť frézovacie hrany na jednej alebo viacerých frézovacích hranách rovnaké, ale môžu mať...

Vymeniteľná britová doštička, použitie takej vymeniteľnej britovej doštičky vo frézovacom nástroji a frézovací nástroj s vymeniteľnou britovou doštičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9301

Dátum: 12.02.2007

Autor: Kirchberger Peter

MPK: B23C 5/20

Značky: britovej, doštičky, doštička, břitovou, frézovacom, břitová, nástroji, vymeniteľná, frézovací, doštičkou, vymeniteľnej, vyměnitelnou, nástroj, takej, použitie

Text:

...doštičky vo fréze a poskytuje vysokú trvanlivosť britu, príp. malé nebezpečenstvo vylomenia britu vo vysoko zaťažených0015 Ked má britová doštička, čo sa ukazuje ako výhodné, na oboch stranách, vzhľadom na priechodný vrt, rovnako vzdialené a rovnako vytvarované čelné plochy, je možná výmena spripravením celkom štyroch nových rezných oblastí.0016 Výrobno-technicky výhodne a predovšetkým pre tvorbu triesky vhodné vyhotovenie vymeniteľnej...

Nožová vložka a frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7300

Dátum: 06.02.2007

Autori: Wessel Andreas, Schwaner Carsten, Sladek Alfred, Hausmann Martin

MPK: B23C 5/16

Značky: nožová, frézovací, nástroj, vložka

Text:

...od rovinného brúsenia stykových, resp. dosadacích plôch, avšak potom je nutné prijať nepresnosti na plochách, ktoré vznikli v dôsledku slinovacieho procesu. Dosadacie plochy sú s nerovnosťami, takže sa potom zhorší upevnenie rezných vložiek, vytvorených ako otočné reznéAby sa zlepšila hospodárnosť obrábania, pri ktorom sa používajú nožove vložky t. j., aby sa minimalizovali náklady na vyrobený obrobok, majú byt čo možno najnižšie aj výrobné...

Frézovací a/alebo sústružnícky nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7661

Dátum: 26.10.2006

Autor: Albert Bernhard

MPK: B32B 27/00

Značky: frézovací, nástroj, sústružnický

Text:

...celky (jednotky) nosných prvkov a rezných nástrojov pripraviť dopredu, a tie bude potom možné vždy podľa potreby menit.0017 V prvom výhodnom uskutočnení pozostáva konštrukcia západky z gule s predpätou pružinou a kruhovej drážky v čape hriadeľa, pričom guľa s predpätou pružinou je umiestená v podstate radiálne k čapu hriadeľa a k vývrtu v smere vŕtania v nástroji (fréze) a pri prevádzke v stanovených podmienkach v polohe západky zatvorené...

Tvarový frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 274750

Dátum: 15.10.1991

Autor: Kočický Jozef

MPK: B27G 13/12

Značky: nástroj, frézovací, tvarový

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 274066

Dátum: 11.04.1991

Autori: Kočický Jozef, Tóth Imrich

MPK: B27G 13/02, B27G 13/12

Značky: nástroj, frézovací

Frézovací hlava s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269872

Dátum: 14.05.1990

Autor: Šedlbauer Antonín

MPK: B23C 5/20, B23C 5/24

Značky: hlava, břitovými, vyměnitelnými, destičkami, frézovací

Text:

...velikosti stoupdní závitu v hornín čele kazety a . Vĺtomu odpovídají průmäry 1 stoupšníoboužsonosich závitd na diferenciálním šroubu.~~ Výhodou frêzovací hlavy podle vynáleau je velmi jemne, přesně a rychlé ustavení kazot s upnutou břitoveu destičkou na frćzovací-hlavi tak., aby oetří všech břitových destiček byloĺ- v jednć radiáłní revinš s minimálním vzájomný přeeašenímv. Ustavování je možno provádot, vobou smärech. Velmi jemné...

Stavebnicová frézovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265811

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dráždil Josef, Čtverák Jaroslav, Dokoupil Vladimír, Kotek Miloš

MPK: B23C 1/04

Značky: frézovací, stavebnicová, stanice

Text:

...a polohou frézovací stanice vzhledem k ose pohybu dopravního systému. Příkladné provedení stavebnicové frézovací stanice je schematioky znázorněno na připojených výkresoch, kde je na obr. 1 celkové uspořádání stanice v nárysném pohledu, obr. 2 představuje bokorysný pohled, obr. 3 půdorysný pohled.Na základní posuvové sestavě l, představované ložem stroje je upraveno podélné vodorovné vedení lg, skládající se 2 ploché a prizmatické...

Frézovací hlava se seřiditelnými břity

Načítavanie...

Číslo patentu: 265060

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pechatý Karel, Kříž Josef

MPK: B23C 5/24

Značky: hlava, seřiditelnými, frézovací, břity

Text:

...stávajicim konstrukcím frézovacích hlav. To umožňuje použít většich posuvů a tím zvýšit výkon frézovàní a navíc znamená značné úspory nákladů na řezné elementy - slinuty karbid, kubický nitrid boru, řezná keramika event. jiný nástrojový materiál. Přesného a rychlého nastaveni se tudíž dosáhne jednoduchými elementy při nízke výrobní přesností tělesai kazety, čímž se sníží i výrobní náklady.Na Dřiloženém výkrese je znàzorněn nàrys provedení...

Frézovací nástroj s výměnnými elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258568

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kotěšovec Vadimír, Pavílek Stanislav, Fontén Jiří

MPK: B26D 1/01

Značky: výměnnými, frézovací, nástroj, elementy

Text:

...vynálezu je vysvětlen pomocí obr. 1 až 3. Na obr. 1 je pohled na část jednoho zubu nástroje, ve kterém jsou střídavě uspoŕádány vyjímatelně činné a pasivní části. Na obr. 2 je řez činnou částí zubu a na obr. 3 je naznačen řez pasivní částí téhož zubu.Činné a pasivní části téhož zubu jsou uspořádány střídavě a dva sousední zuby nástroje oddělují třísku, jako by ji odděloval jeden zub s nepřerušovaným nožem a s nepřerušovanými rozpěrovými...

Frézovací hlava s výměnnými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258408

Dátum: 16.08.1988

Autori: Reinhardt Hermann, Schwanenberg Christian, Scholta Erich

MPK: B23C 5/24

Značky: výměnnými, frézovací, destičkami, hlava

Text:

...Coruacuo usoőpewenum awa sanaua pemaercx TRKHM o 6 pasoM, uŕo npenycnarpunaerca ycmanoaounbm DOHHK c Kynaqxooöpasnoň onopuon nnecxocrhm nnn canon rouxunpnnerannn u ouoň uununpuqecxoü onqpnoň nnocKocThm nnn pyroü roqxu npunerannn.Hueewcu raxxe nosnomuocrb npeycuorpewb ycrauosoquuü ponnk c nnyúa Kynaunoodpasnuuu onopuunu nnocxocrnu, npnuem oua Kynauxooůpasuax onopuan nnocxocrb cuemeua ornocnwenbuo pyroň na nonnenennà Kynsuua. nocne uero...

Samostředicí úhlová frézovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 255587

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hromčík Josef, Zavřel Alois, Holubář Igor

MPK: B23C 3/28

Značky: samostředicí, frézovací, hlava, úhlová

Text:

...kol 3, gp Matice gg joou opatřeny těoněním gł a jsou proti povolení zajištšny tločnou vbžkou Q a stavšcím šroubem gg. Do drážek v obou konoích nástrojového vře 255 587ten 2 jsou vloženo uínášecí pera g. Čelní válcové frézy 33 se opírají přee dietanční podložku gg o kroužek g o oaazení nástrojového vřetena g a jsou připevněny šrouby g. Při oatření nástrojů ee šířka čelních vâlcových fréz gg zmenšuje a gřn nastavení předepeané vzdálenosti...

Frézovací hlava dřevoobráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253596

Dátum: 12.11.1987

Autor: Metner Lajos

MPK: B27G 13/12

Značky: frézovací, stroje, dřevoobráběcího, hlava

Text:

...vyříznout profil znázorněný na prave straně obr. 1. Hloubky tohoto profilu jsou relativně veliké a je možno je Vyříznout jednímProvedeni podle obr. 3 má pouze dva upĺnacĺ kotouče l a g spojené rovněž upínacĺm pouzdrem É a šroubem s maticí 1, segment nože 1 s obloukovým ostřim uspořádaný mezi oběma upínacími kotouči 1 a 3 je veden kruhovým vybráním vytvořeným V upínacím kotouči g, do něhož zasahuje upínací plocha segmentu nože łł s...

Úhlový stojan pro vodorovný vrtací a/nebo frézovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253258

Dátum: 15.10.1987

Autori: Helm Werner, Ulrich Franz, Adler Horst

MPK: B23Q 3/13, B23B 29/02

Značky: frézovací, vodorovný, stroj, vrtací, stojan, úhlový

Text:

...HanpHMep,nnn,y 3 na npucnocoñneuun nan xpenneuun Haenuä, pacnonoxeua na auyrpeuneñ nonepxnoćrn pyroň cTop 0 HM yrnoaoůvcraunmm, npuueu Kaxgas Hanpannhmman pacnonome Ha B nepwuxanhnoüunnocxocrn H opworouanbum pyr APYPY.Y 1 aKoüyrnoaoňcTaHHHm nuöo mnunenbxan öaöxa, uuöo yaen xpennenun Hsenua MOPYT nepenemarbcn B gsyx ocenux anpanneannx npu nouom Kpecroaoro cynndpra.BnaŕonapxraKoMy pacnqnoxeunm Hanpannammmx, cHa 6 xeHHmmcpanHurensHo npocrmum...

Frézovací prípravok na začisťovanie začiatkov a koncov vnútorných závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242484

Dátum: 15.09.1987

Autor: Osipov Anatolij Alexaddovie

MPK: B23C 3/12

Značky: závitov, prípravok, začisťovanie, frézovací, vnútorných, koncov, začiatkov

Text:

...aj v nepriebežnom otvore.Na priloženom výkrese je bokorysný rez frézovacím prípravkom podľa vynálezu.Frézovací prípravok pozostáva z nosného puzdra 1, v ktorom je otočne excentricky uložený valec 2, axiálne vymedzený prírubami 3. Vo valcl 2 je opäť uložený excentricky hriadel 4 v klzných puzdráàch 5. Na hriadeli 4 sú upnuté dve frézy 6.daná funkciou frézovacieho,.jprípravklzľitul konštrukčne ju zaisťuje vzdialenosť osadeni hriadela 4....

Vertikální frézovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 240594

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gelbrecht Alfred Gergardovie, Povaljajev Anatolij Petrovie

MPK: B23C 5/24

Značky: frézovací, hlava, vertikální

Text:

...nerovnoměrného přestupu teploty na lítinové těleso hlavy mohou vzníkatdetormace, čímž se může měnit poloha pracovního vřetena. . Výše uvedené nevýhody odstraňuje verti kální frézovací hlava podle vynálezu, jehožpodstata, spočíva v tom, že jí tvoří těleso frézovací hlavy, ve kterém je upraven vložený hřídel s dvojkolem, jehož jedna část, tvoříci kuželové kolo, je v záběru s kuželovým pastorkem, uloženým v přírubě, na které je otočné...

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252249

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kohout Jan

MPK: B27G 13/00

Značky: frézovací, nástroj

Text:

...Plochý núžje opatřen funkční části na obou protilehlých koncích. Funkční části tvoří pár volně protilehlých reliefů.Tanqenciálním Vybráním, které protiná stahovaci šroub a které je opatřené plochým nožem přesahujícím unášeci kotouč alespoň z jednoho z boků svým osazením, vznikl frézovací nástroj, jehož pracovni část je dokonale fixována vůči unášecímu kotoučl při zachování spolehlivosti a rychlé vyměnitelnosti.Opatřenim plochého nože funkční...

Univerzální frézovací vřeteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239532

Dátum: 01.06.1987

Autori: Matijka František, Husa Václav

MPK: E23B 19/00

Značky: vřeteník, frézovací, univerzální

Text:

...na připojených výkresesh, kde na obr. 1 je jehocelková sestava v bočnín pohledu a čáatečném řezu, obr. 2 představuje čelní připojova cí plochuamobr. 3 až 5 jsou příklady použití přídsvných fré- ~Na nosné části lg frézky je vodorovně vedeno těleso ll vřeteníku, které sestává ze zadní podélné~části gg a přední zvý šené části l. Na zadní podélné části gg je uložene převodová skříňlg,napojená na hlavní náhonový motor 32. Jak mezi přední...

Způsob seřízení břitů nožů frézovací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249685

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pechatý Karel, Kříž Josef

MPK: B23C 5/20

Značky: nožů, způsob, břitů, seřízení, hlavy, frézovací

Text:

...např. při požadavku velnł nalé axiàlni a radialni hâzivosti, je nutno frézovaci hlavu brousit ve snontovanéo stavu.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob aeřízeni břítů nožů frézovaci hlavy podle vynalezu, využivajici pružné deforoace ooteriñlutělese nože nebo tělesa frézovaci hlavy, jehož podstata spočíva v too, že těleso upevněného nože neho těleso frézovaci hlavy se nařizne dražkou a pomoci staiítolného elenentu je odtlačovano až do...

Frézovací nástroj s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 247778

Dátum: 15.01.1987

Autori: Raichard Luděk, Kalina Jiří

MPK: B23C 5/24

Značky: frézovací, nástroj, destičkami, břitovými, vyměnitelnými

Text:

...klínu v širokém rozsahu při zachování potřebné pevnosti upnutí.Výhodou řešení upnutí břitové destičky podle vynálezu je i to, že zvýšená pevnost upnutí uožñuje podle zkoušek až o 80 3 větší úběr materiálu aniž dojede k havárii nástroje.Další výhodou je jednoduchá a nenáročná manipulace při výměně destičky.Konkrétní příklady provedení frézovacího nastroje s vyměnitelnými břitovými destičkamipodle vynálezu jsou znázorněny na připojených...

Kombinované hoblovací, řezací, frézovací a dlabací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231984

Dátum: 15.12.1986

Autor: Linossi Valentino

MPK: B27C 9/00

Značky: dlabací, frézovací, řezací, zařízení, kombinované, hoblovací

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované hoblovací, řezací, frézovací a dlabací zařízení je opatřeno nejméně jedním řezným nástrojem, nejméně jedním frézovacím nástrojem a nejméně jedním dlabacím nástrojem, které jsou uspořádány na nosičích pohyblivých vzhledem k nehybnému loži zařízení, a dále pohyblivým stolem přesuvným ručně nahoru a dolů. Mezi pohyblivými nosiči nástrojů a pohyblivým stolem jsou uspořádány spojky, které v první poloze tvoří kinematické spojení...

Několikamístný frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233670

Dátum: 01.07.1986

Autor: Richter František

MPK: B23C 5/20

Značky: nástroj, frézovací, několikamístný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém efektivního obrábění klikových a podobných mechanizmů. Několikamístný frézovací nástroj sestává z odstupňovaného hřídele, ve kterém jsou upraveny pracovní nákružky s vodicími drážkami. Nákružky jsou vybaveny upínacími hnízdy, v nichž jsou uchyceny distanční kameny s upínacími rameny nožových držáků. Dva protilehlé nožové držáky tvoří upínací celek, umístěný na spodní ploše drážky každého nákružku odstupňovaného hřídele.

Frézovací vřeteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 231905

Dátum: 15.06.1986

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23B 19/00

Značky: vřeteník, frézovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém malého odskoku vřetena s nástrojem od obráběné součásti. Nosný koružek axiálních ložisek je uložený axiálně posuvně v přední části tělesa vřeteníku a je opatřen otvory, v nichž je výstupky vložen rozpěrný kroužek, opřený o čelo pouzdra. Odvrácené čelo pouzdra je ve styku s upevňovacím šroubem s otvorem, který je na závit uložen v tělese vřeteníku. K jedné čelní ploše nosného kroužku je přilehlý píst mezikruhové komory s...

Kombinovaný horizontální vyvrtávací a frézovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235903

Dátum: 15.06.1986

Autori: Helm Werner, Muller Friedrich, Kreissl Dietrich, Delling Klaus, Bittner Wolfgang, Petzoldt Carl

MPK: B23B 39/02

Značky: stroj, frézovací, kombinovaný, horizontální, vyvrtávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodorovné vyvrtávačky a zabezpečuje provedení vrtacích a frézovacích operací s maximálně pěti stran obrobku na jedno ustavení spolu s automatickým odstraněním odpadů procesů. Musí být splněny požadavky kladené na obráběcí jednotky s čtyřmi a více řízenými osami automatickým odstraněním odpadů a optimálními podmínkami přehlednosti pro obsluhující personál. Předmětem vynálezu je kombinovaný horizontální vyvrtávací a frézovací...

Frézovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 227883

Dátum: 15.04.1986

Autor: Jeřábek Bořivoj

Značky: frézovací, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Frézovací hlava s vyměnitelnými noži pro čelní frézování součástí z hliníku a jeho slitin, vyznačující se tím, že na obvodu tělesa (1) jsou upevněna lůžka (2) opatřená šikmým vybráním (11), ve kterém jsou jednak šikmo a jednak tangenciálně prostřednictvím upínek (4) upevněny přestavitelné nože (3), které dosedají zadní stranou na stavitelné šrouby (6) uchycené v lůžkách (2).

Frézovací stroj obvodů podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 221896

Dátum: 15.06.1985

Autori: Vavřík Miroslav, Hurta Josef

Značky: stroj, obvodů, frézovací, podešví

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit frézovací stroj obvodů podešví s volným a přehledným pracovním prostorem, lehkým a co nejméně vyloženým upínacím ramenem opracovávaných podešví a snadným jeho výškovým nastavením. Podstatou vynálezu je frézovací stroj obvodů podešví, jehož oba nosné sloupy upínacích ramen jsou zakotveny na zadní části rámu a to na levé a pravé jeho vnější straně. Pracovní válec ovládající přitlačování upínacího ramena na jednom nebo...

Frézovací nástroj pro výrobu T-drážek uzavřených a kruhových

Načítavanie...

Číslo patentu: 217025

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šebesta Eduard, Gottwald Jiří

Značky: kruhových, t-drážek, nástroj, výrobu, frézovací, uzavřených

Zhrnutie / Anotácia:

Frézovací nástroj pre výrobu T-drážek uzavřených a kruhových, opatrený kuželovou nebo válcovou stopkou, vyznačený tím, že pracovní část (113) nástroje (10) je na bocích omezena plochami (113) a nástrojová stopka (11) je opatřena polohovým vymezovacím prvkem (115)

Horozontální frézovací a vyvrtávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 223528

Dátum: 01.05.1984

Autori: Mucha Otakar, Chábek František

Značky: vyvrtávací, stroj, frézovací, horozontální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká horizontálního a vyvrtávacího stroje, určeného pro speciální horizontální frézařské a vyvrtávací pracoviště pro obrábění nerotačních obrobků, dvoudílných skříní na jednom i dvou otočných stolech. Na společném podélném loži jsou uspořádány dva otočné stoly pro upínání obrobků, přičemž na jedné straně podélného lože je kolmo uspořádáno příčné lože se stojanem vřeteníku a pinolou. Na druhé straně podélného lože je kolmo uspořádáno...