Patenty so značkou «fréza»

Pôdna fréza ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7223

Dátum: 04.08.2015

Autori: Stanovský Miroslav, Ferenčík Michal, Dado Miroslav, Slugeň Jozef, Hnilica Richard, Hnilicová Michaela, Messingerová Valéria

MPK: A01G 23/00, A01M 21/02, A01B 39/22...

Značky: pôdna, adaptér, fréza, kolesového, traktora, lesného

Text:

...ktoré majú najväčšie zastúpenie V lesníckej prevádzke, nachádzajú V súčasnosti využitie predovšetkým ako stroje pri výrobe dreva.V horských oblastiach (sklony svahov nad 20 ) sa však stretávame s požiadavkami na riešenie najrôznej ších problémov aj zo strany prípravy pôdy pred umelou alebo prirodzenou obnovou horských lesov, čo po technickej stránke úzko nadväzuje na pohyb lesných kolesových traktorov. Pri týchto traktoroch je prenos...

Stopková fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5714

Dátum: 05.04.2011

Autor: Diviš Václav

MPK: B23C 5/00

Značky: stopková, fréza

Text:

...ako zmysel otáčania reznej časti, potom sú triesky zatláčané späť do miesta obrábania. Tým je zabraňované akémukoľvek kontaktu vonkajšieho priemeru priemeru skrutkovice s bočnou stenou frézovanej dutiny a tým aj následnému nežiaducemu mechanickému namáhaniu v ohybe od bočných sil pri kontakte nalepenej triesky s bočnou plochou opracovávaného obrobku. Takéto vyhotovenie nástroja je vhodné, ak je nástroj určený na frézovanie otvorených dutín,...

Výkonná čelná fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 287347

Dátum: 24.06.2010

Autor: Vasilko Karol

MPK: B23C 5/00

Značky: výkonná, čelná, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná výkonná čelná fréza na súčasné hrubovanie a dokončovanie povrchu, v ktorej rotačnom telese je radiálne umiestnený hrubovací rezný klin (1) na polomere rh a súčasne dokončovací rezný klin (2) s veľkým polomerom hrotu repsilon na polomere telesa rd menšom ako rh, ktorý je súčasne axiálne posunutý o hodnotu dokončovacej hĺbky rezu apd. Výhodou riešenia je možnosť dosiahnuť predpísanú kvalitu obrobeného povrchu pri výrazne vyššom posuve...

Výkonná kotúčová fréza alebo píla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287207

Dátum: 25.02.2010

Autor: Vasilko Karol

MPK: B23C 5/02, B23D 61/00

Značky: píla, výkonná, fréza, kotúčová

Zhrnutie / Anotácia:

Kotúčová fréza (píla), v ktorej rotačnom telese je umiestnená minimálne jedna dvojica rezných platničiek, pričom kosouhlá rezná platnička so šírkou b1 je na priemere d1 a súčasne kruhová dokončovacia platnička s priemerom dp, ktorý je väčší ako b1, je na priemere d2, kde d2 je menšie ako d1.

Frézovací nástroj, predovšetkým rovinná fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12985

Dátum: 19.03.2009

Autor: Kopton Peter

MPK: B23C 5/06, B23C 5/22

Značky: fréza, frézovací, predovšetkým, rovinná, nástroj

Text:

...podporuje cielené odvádzanie triesok preč od povrchu obrobku, pretože je komora na vedenie triesok mostíkom na vedenie triesok oddelená od plochy obrobku.0009 Výhodne môže byť mostík na vedenie triesok rozložený v axíálnom smere nástroja z čelnej strany. Mostlk na vedenie triesok je teda v úžitkovej polohe frézovacieho nástroja polohovaný bezprostredne na ploche obrobku,čím sa ďalej podporuje kvalitné odvádzanie triesok.0010 Mostík na vedenie...

Odmínovacia fréza pre odmínovacie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8270

Dátum: 24.04.2006

Autor: Rath Heinz

MPK: F41H 11/16

Značky: vozidlo, fréza, odmínovacie, odmínovacia

Text:

...na jeho oboch pozdĺžnych koncoch a s väčším počtom priećnych nosníkov upevnených medzi bočnými pridržiavacimi elementami V podstate paralelne s osou otáčania rotora a usporiadaných s odstupom ako voči sebenavzájom, tak aj voči osi otáčania, hnacie a nosné zariadenie, b)ktoré obsahuje hnaciu jednotku pre otočný pohon rotora a nesie rotor V požadovanom odstupe nad zemou, a väčší počet frézovacích nastrojov, ktoré sú upevnené na rotore. Ďalej je...

Spôsob zhotovovania podzemnej steny v zemine a fréza na podzemnú stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2728

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

MPK: E02D 5/18, E02D 5/34, E02D 17/00...

Značky: podzemnú, zhotovovania, fréza, podzemnej, zemine, stěny, stěnu, spôsob

Text:

...tohto známeho spôsobu je nwžné použit frézu na podzemné steny známu zo spisu DE-C-34 24 999. Tietoznáme frézy na podzemné steny najú frézovací rám a na ňomrotačne poháňané frézovacie kolesá, upevnené na jeho spodnej strane. Fréza na podzemné steny sa spúšťa na lane zo staveniskového vozidla a zatlačuje sa na základe svojej vlastnej hmotnosti do zeminy. Vedenie frézy na podzemné steny vo frêzovacej ryhe prebieha pritom cez...

Fréza s vloženými noži pro obrábění dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269896

Dátum: 14.05.1990

Autor: Fontén Jiří

MPK: B27G 13/12, B27G 13/08

Značky: vloženými, fréza, noži, obrábění, dřeva

Text:

...je před rezným nožem upevněn paeivní nůž přední z tepelne vodiveho kovu, například mědi, přičemž tenký řezný nůž je na svém vnitřním konci opatřen vybráním ve tvaru U s dosedací hranou a v drážee nožová hlavy je vytvořena dosedací plocha.Výhodou tohoto uspořádání je jednoduchá výroba řezných nožů lisovací technologií,odpadá nutnost broušení a zvýší so trvanlivoet ostří pomocí eliminátoru tepla, tvoreného pasivním nožem předním. Vytvoření...

Čelní válcová fréza s výměnným kotoučovým držákem řezných destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 269797

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kürschner Dietmar, Reinhardt Hermann, Lützkendorf Detlef, Oechsner Gerd-werner, Dressel Eberhardt, Ender Gerhard

MPK: B23C 5/20

Značky: řezných, fréza, výměnným, destiček, válcová, čelní, držákem, kotoučovým

Text:

...neaanň. Huąqnrca ueurpnpynmunu noaepxuocranu non nncxunyw uepmaaxy. noaonxoàue BucTynb KDTDPOĚ cnacmeuu coorsercwaynmunn pannambuunn ueuTpnpynmMMH noaepxnocranu. Buaronapa aToMy He Tpesyerca uenTpuýynmeü uanou.Hncxoaaq uepmaaxa Topuoaux pemymnx nnacTHHoK coennunewca c Kopnycon nocpencwaon BHHTa c nayxaaronnoä pesneoñ. Ecmu npu aaapuu nucxoaaa nepmanka noapemnaerca. TU ee Momuo cnarb cKopnyca. DTBEPHYB BHMT C uayxsaxnnnoñ peabóoñ. a sareu...

Skladaná odvaľovacia fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 267156

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ťapaj Peter, Lenárt Milan, Geleta Vojtech

MPK: B23C 5/08

Značky: odvaľovacia, skládaná, fréza

Text:

...skladaná odvaľovacia fréza podľa vynálezu ktorého podstatou je, že rezné hrebene sú v základnom telese nástroja upnuté prostredníctvom nevýbušnej zmesi na rozpojovanie tuhých sústav na báze silikátov.Výhodou skladanej odvaľovacej frézy podľa vynálezu je, že sa vytvorí priestor pre umiestnenie väčšieho počtu rezných hrebeňov, čím sa zvýši presnosť obrobenej plochy a trvanlivosť nástroja. Aplikácia nekovovej rozpinanej hmoty je lacnejšia ako...

Skladaná odvaľovacia fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 267155

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ťapaj Peter, Valčucha Štefan

MPK: B23C 5/08

Značky: skládaná, fréza, odvaľovacia

Text:

...tvoriaci profil dal vyrobiť ako skrutkovica s príslušným uhlom stúpania beta. .Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázornený bokorys, na obr. 2 nárys V čiastočnom reze skladanej odvaľovacej frézy podľa vynálezu a na obr. 3 pružný člen.skladaná odvaľovacía fréza podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa l frézy, ktoré je vyrobené z ušľachtilej ocele. Dlžka L základného telesa l sa volí s ohladom na dĺžkurezných hrebeňov g, a to tak,...

Kolesová půdní fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 258770

Dátum: 16.09.1988

Autori: Babuněk Vladimír, Babuněk František

MPK: E02B 11/02

Značky: půdní, kolesová, fréza

Text:

...a tím pohonných hmot s vyšší hloubící výkony při podstatné nižší poruchovosti ve srovnání s obdobnými stroji obvyklé konstrukce.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrzen na výkrese. kde je na obr. 1 celkový pohled na zařízení v podélném řezu, na obr. 2 detailní pohled na koleso ve svislém řezu a na obr. 3 v půdorysu.Vybírecí lopatkové nože l jsou na obvodu kolesa 3 střídány zkypřovacími trny 3,přičemž lopatkové nože l jsou...

Hrubovací fréza s vyměnitelnými řeznými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255579

Dátum: 15.03.1988

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23C 5/20

Značky: vyměnitelnými, hrubovací, řeznými, fréza, destičkami

Text:

...Těleso frézy zůstane zachováno, ušetří se náklady za nové těleso. V případě zlomení břítové destíčky se poškodí obvykle pouze podkládací destíčka, jejíž výměna představuje náklady nepoměrně menší než náklady za nové těleso frézy a s výhodou lze poškozenou podklàdací destíčku nahradít otupenou, ale jínak pepoškozenou vyměnítelnou břítovou destíčkou. výměna je jednoduchá a nenákladná.Přiktadné provedení frézy s vyměnitelnými břitovými...

Čelní dokončovací fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 255578

Dátum: 15.03.1988

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23C 5/24

Značky: fréza, čelní, dokončovací

Text:

...1 frézy. Stavěci tyčinky 1 jsou podepřeny radiàlnimi stavěcimi šrouby li, uloženýmí v závitových otvorech vložky lg, upevněne ve vybràní lg tělesa 1 frézy. Přední hrana seřiditelné čtvercové vyměnitelné hladící destičky lg4 255 570 a přední hrana její podkládací destíčky Š na straně protílehlé k vedlejšímu břítu seřídítelné čtvercové vyměnítelné hladící destíčky lg, dosedá na kulovou axíální čelní plochu ll axíálního stavěcího šroubu lg,...

Prstencová fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 254977

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hougen Everett

MPK: B23C 5/10

Značky: fréza, prstencová

Text:

...jednoduchým obroušením rovné plochy 48 s použitím bruzsného kotouče 40, zavedeného radiálně do každé mezizubové drážlłiy ZIŤIPOCÍ stenoveným požadovanýmíúhvlem a. Tím je vytvořen pro odvod třísek průchod 50, jehož šířka se postupně zvětšuje- směrem do řezné hrainy 22. Fazeta m je u průchodu 50 pro odvod třísek- uspořádána obdobné jeho v- průchodu 42.Maximální šířka fazety m je 1,0 mm. Přednostní její rozmezí je 0,05 až 0,4 mm. Úzka fazeta...

Prstencová fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241107

Dátum: 15.12.1987

Autor: Dimun Milan

MPK: B23C 5/08

Značky: prstencová, fréza

Text:

...podle vynálezu je možno vyrábět prstencové frézy i v malých rozměrech bez nebezpečí vzniku vlasových trhlin, vyfrézované otvory jsou lépe obrobeny a je možno frézovat otvory v několika na sebe naskládaných obrobcích. Prstencová fréza podle vynálezu může být vyrobena též ze dvou teleskopicky zásuvných částí, z nichž opotřebená část může být vyměněna.Uvedené výhody spolu s dalšími výhodami budou podrobně popsány a prokâzány na konci popisné...

Prstencovitá fréza na díry

Načítavanie...

Číslo patentu: 245788

Dátum: 15.12.1987

Autor: Beniska Jozef

MPK: B23C 5/10

Značky: fréza, prstencovitá, díry

Text:

...strany lichého a sudého frézovacího zubu 18, 23, jak znázorněno na obr. 3 a 5.U frézy 10 dosud popsané by třísky řezané radiálně vnitřními a radiálně mezilehlými břity 34, 38 byly užší, než je hloubkažlábků .22 a mělý by v nich dosti místa. Ale když radiálně vnější břit 36 uřízne třísku po své celé šířce, jakmile se tříska po uříznutí roztáhne a má tendenci se zadřít mezi druhým osazením 54 a stěnou frézované díry. Účelom tohoto vynálezu...

Sněhová fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 243870

Dátum: 15.06.1987

Autor: Martásek Enoch

MPK: E01H 5/09

Značky: fréza, sněhová

Text:

...frézy neni tedy plynulý a práce obsluhy je ztížena.Uvedené nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že řezače mají směrem ke krajům volné konce neuchycené v ložiskáoh a navíc na obou krajich přesahují šířku štítu radliceý Takto uspořádáné řezače narušují lépe sněhovou vrstvu po stranách průjezdného profilu při frézování, v zatáčkách je obsluze umožněna volnějši manipulace s frézou, která je schopna...

Válcová stupňovitá fréza pro hlubinné vrtání s vodicí hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251206

Dátum: 11.06.1987

Autor: Dienemann Werner

MPK: E21B 29/00

Značky: stupňovitá, fréza, válcová, hlubinné, vodiči, vrtání, hlavou

Text:

...unnnnpnqecxue pemymne ýpesu, Maxonnmnecn Hánonmmmwoäé ncnonuenu Tax, qwo.Moryw coeąnnxŕbcn nocpecTnoM MyTOBmX xynaqxoamx Koneu 4.Ínanee, nanpaanenue 5 ncnonneuo c rnanxoň öoxonbñ HOBQDXHOCTBD, nonaeprmeücs saxanxe, max qmo ne nponcxónr ůpeaeponąnne. Hepen npHMeHeHHeM Taxoro mne aepa cnaqana coönpamrca nmőpannme ůpesepnme Konbua 3 Ha nonmň mrox Tax, qroöm nucwynu MYQTOBHR Konen 4 nxonunu 9 nasu Kónbnenux Qpes. nocne aroro Hannaänsaercn...

Prstencová fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 248031

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hougen Everett

MPK: B23D 37/14

Značky: prstencová, fréza

Text:

...prstencová fréza 10 vystavena velkému üběrovému zatížení, je podbroušené čelo 38 provedeno přednostně V rtadiálním sklonu pod úhlem 10 ° až ~ 3 ° vůči vodorovné ro-vívně a podbroušené čelo 30 je provedeno předno-stně V radiálním sklonu .pod úhlem a-si 20 ~ 25 ° vůči vodorovné rovině.Při vertikální-m odstupñování řezných hran 22, 24, 26 větším, než je hloubka záběru na každou otáčku frézy, bude každá z těchto řezných hran řezat samostatnou...

Fréza na tvarování náběhů zubů na čelech ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 236577

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mrkvička Jan, Polanka Vladimír

MPK: B23F 5/22, B23F 19/10

Značky: fréza, ozubených, náběhů, čelech, zubů, tvarování

Zhrnutie / Anotácia:

Fréza na tvarování náběhů zubů a odstranění otřepů na čelech zubů ozubených kol s velkým úhlem sklonu zubů, současně při odvalovacím frézování ozubení. Nástroj na tvarování náběhu zubů má ve vybrání v zadním čele odvalovací frézy, umístěném v místě zubového hřebene odvalovací frézy, upevněn tvarový nůž. Při dokončování ozubeného kola na konečný rozměr se tvarovým nožem odfrézuje otřep a vytvaruje náběh na čelech zubů.

Kotoučová fréza s vyměnitelnými plátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233674

Dátum: 01.07.1986

Autori: Regina Jozef, Bernáth Marian

MPK: B23C 5/08

Značky: vyměnitelnými, fréza, kotoučová, plátky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučové frézy s vyměnitelnými plátky, jejíž těleso je osazeno ustavovacími lůžky řezných destiček. Ustavovací lůžka jsou opatřena čepy, které zapadají do otvorů ve dnech upínacích drážek vytvořených po obvodě tělesa frézy. Mezi upínacími drážkami jsou po obvodě frézy vytvořeny rozpínací drážky, jejichž rovinou prochází osa frézy, s kuželovými otvory pro rozpínací kroužek.

Zemná fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 229060

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kohút Jozef

MPK: E02F 3/06

Značky: fréza, zemná

Zhrnutie / Anotácia:

Zemná fréza využívajúca otáčanie a súčasný posuv závitovky k plynulému hĺbeniu odoberaním a doprave zeminy vyznačená tým, že závitovka (11), na svojom obvode osadená tvrdými doštičkami (12), je uložená vo vodiacej rúre (7) v dolnej časti tvoriacej polkruhový žľab (8) s čelným ukončením (9) a ložiskom (10).

Několikadílná odvalovací fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 227656

Dátum: 15.02.1986

Autor: Langen Hans

Značky: fréza, odvalovací, několikadílná

Zhrnutie / Anotácia:

Několikadílná odvalovací fréza pro výrobu velkých ozubení až do modulu zhruba 40, vyznačená tím, že sestává z nejméně jednoho kruhového kotouče /1, 2, 3/ opatřeného planparalelními čelními plochami a šroubovitými ozubenými věnci /la, 2a, 3a/ odpovídajícími stoupání frézy, přičemž ozubené věnce /la, 2a, 3a/ jsou opatřeny výměnnými otočnými destičkami /10, 11, 17, 18/ ze slinutých karbidů se střídavými zuby jako čelními a bočními břity, které v...

Fréza s nalepenými řeznými částmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221450

Dátum: 15.02.1986

Autori: Štajnochr Lubomír, Seidl Oldřich, Novotný Pravomír

Značky: řeznými, částmi, nalepenými, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je fréza s nalepenými řeznými částmi, například řezným hřebenem nebo řeznými destičkami uloženými v drážkách po obvodu tělesa frézy, kde řezné části s přesně opracovanými hřbetními povrchy jsou upevněny v drážkách v tělese frézy, na jejichž dnech, popřípadě i bocích, jsou uloženy vymezovací drátky. Přesným otvorem v řezné destičce nebo v řezném hřebeni prochází středicí kolíky uložené v otvorech v tělese frézy.

Fréza na trepanací lebky čtyřbřitá

Načítavanie...

Číslo patentu: 228019

Dátum: 01.12.1985

Autori: Straka Miloslav, Gotfrýd Otto

Značky: lebky, trepanací, fréza, čtyřbřitá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyřešení geometrie břitu a výměny břitových destiček u frézy na trepanaci lebky. Vyznačuje se tím, že na konci těla frézy jsou vytvořeny dvě drážky na sebe kolmé, z nichž do jedné je zasazena pomocná břitová destička a do druhé je zasazena hlavní břitová destička, přičemž pomocná břitová destička, hlavní břitová destička a tělo frézy jsou propojeny šroubem a zakřivení břitů obou destiček je obloukové.

Fréza pro formovací kanál základového dna v proudových briketovacích lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 233307

Dátum: 15.08.1985

Autori: Stübner Günter, Hartmann Willi, Günther Klaus, Heinze Wolfgang, Kresse Gerd, Masula Bernd

MPK: B23C 5/10

Značky: formovací, lisech, fréza, základového, proudových, kanál, briketovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedená speciální fréza má za cíl optimálně vy užití stávající průměr formovacího kanálu pro pohon, zvýšit měrnou produktivitu řezání, v souladu se říškou formovacího kanálu a při dobré kvalitě frézované plochy, i snížení opotřebení nástroje. Za tím účelem je hlavni pohonný motor z čelní strany symetricky přilícován na frézovací suport. Redukčně-technická vazba se uskutečňuje od suportu pomocí úzlů hlavního poháněcího hřídele s dvojitým...

Kotoučová hrubovací fréza na ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225678

Dátum: 01.07.1985

Autori: Volný Bořivoj, Volný Jaromír

Značky: hrubovací, kotoučová, fréza, ozubení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučové frézy za výkonné hrubování ozubení velkých modulů. Jeho podstata spočívá v tom, že upínacím elementem každého nože je válečková upínka, suvné uložená v tělese frézy a opatřená závitovým otvorem, do kterého je zašroubován upínací šroub. Tato válečková upínka dosedá svou úkosovou plochou na zkosení upravené na tělese nože, který je svou zadní a boční plochou uložen na rovných stěnách nožové drážky vytvořené v tělese...

Fréza pro jemné obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231102

Dátum: 01.04.1985

Autor: Reinhardt Hermann

MPK: B23C 5/24

Značky: fréza, jemné, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká frézy pro zvláště jemné obrábění povrchů kovových výrobků zfrézovaných nahrubo. Základem vynálezu je úkol, vypracovati pro frézy na jemné obráběni s regulovatelnou ploškou pro rovinné obrábění upínací a regulační zařízení pro řezné destičky, které umožňuje seřizovati s vysokou přesností plochy řezných hran nástroje, zejména plošky pro rovinné obrábění ve vztahu k rovině řezání při současné kompensaci čelních rázů vřetena...

Složená odvalovací fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 216846

Dátum: 15.01.1985

Autor: Sawicky Slawomir

Značky: odvalovací, fréza, složená

Zhrnutie / Anotácia:

Složená odvalovací fréza, sestávající z dříku a obráběcích segmentů, umístěných v lůžkách na dříku, vyznačující se tím, že lůžko (3) obráběcího segmentu (2) ve dříku (1) odvalovací frézy je profilováno formou dvou navzájem šikmých ploch (5, 6), přičemž první z ploch (5) je tečnou k válci (7) o poloměru (r) rovném 0,4 až 0,7 poloměru (R) vnějšího obvodu odvalovací frézy a druhá plocha (6) tvoří s první plochou vnější ostrý úhel (a), větší než...

Odvalovací fréza s dělenými zubovými hřebeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217390

Dátum: 01.09.1984

Autor: Brož Miloslav

Značky: zubovými, fréza, hřebeny, dělenými, odvalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvalovací frézy konstruované s dělenými zubovými hřebeny. Umožňuje dokonalejší spojení zubového hřebenu a tím i zvýšení tuhosti celé frézy. K tomu přistupuje úspora vysoce výkonných rychlořezných ocelí. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření tvarových výstupků a jim odpovídajících vybrání a přizpůsobení styčných ploch, které v souhrnu tvoří zámek pevného spojení ozubeného hřebenu a opěrného zubového hřebenu. Uvedeného...

Odvalovací fréza se vsazenými vyměnitelnými hřebeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217382

Dátum: 01.09.1984

Autor: Brož Miloslav

Značky: vyměnitelnými, vsazenými, odvalovací, hřebeny, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvalovací frézy konstruované se vsazenými vyměnitelnými hřebeny. Poskytuje dokonalejší upnutí vyměnitelných hřebenů, zvýšení přesnosti jejich profilů, zvětšením počtu zubových hřebenů a zmenšením průměru frézy při stejném počtu zubových hřebenů. Podstata vynálezu spočívá v tom že poloměry dosedacích válcových ploch základního tělesa, upínacích výstupků zubových hřebenů a hřbetních ploch mají společný střed, přičemž středy...

Rozdružovací fréza vybíracího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216397

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kábrt Karel, Dolejší Emil, Tobiška Jaromír

Značky: stroje, rozdružovací, vybíracího, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rozdružovací frézu s minimálním počtem snadno vyměnitelných nožů, s minimální potřebou krouticího momentu a tím i energetické náročnosti, ale s vyšší výkonností, minimálně 150 t/h. Přitom je nutno zajistit dobré a kvalitní rozdružování silážního a zvláště senážního materiálu, s vyloučením deformací nožů působením bočních sil, a tím dosáhnout zvýšené životnosti nožů. Rozdružovací fréza vybíracího stroje, zejména senážního materiálu,...

Pílový kotúč alebo kotúčová fréza s vymeniteľnými zubami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223541

Dátum: 01.05.1984

Autor: Ďaďan Josef

Značky: fréza, kotúčová, kotúč, vyměnitelnými, pilový, zubami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pílového kotúča alebo kotúčovej frézy s vymeniteľnými zubmi, kde sa rieši upnutie vymeniteľného zuba v základnom telese. Upnutie vymeniteľného zuba v základnom telese je zabezpečené pomocou vložky s drážkovaním a kolíkom. Výhodou uvedenej konštrukcie je, že vymeniteľny zub je možné viacekrát prebrusovať, pričom sa nemení rozmer pílového kotúča.