Patenty so značkou «frekvenčne»

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11761

Dátum: 04.06.2008

Autori: Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Kim Jae-yoel, Lee Hak-ju, Myung Se-hoc

MPK: H04L 27/26

Značky: delený, frekvenčne, poměru, spôsob, využívajúcich, výkonu, špičkového, zníženie, zariadenie, ortogonálně, multiplex, systémoch, priemerného

Text:

...prijímač, keďže tento už má informáciu o polohách L tónov, prijíma dáta iba na zostávajúcich podnosných mimo L vyhradených tónov.0013 V ďalšom je opisaná metóda TR s odvolaním na priložené nákresy.0014 Na obr. 1 je schéma štruktúry všeobecného vysielača založeného na schéme TR.0015 (N-L)-bodový vstupný signál (X) 105 a L-rezervovaný tón signál 110 sú vstupom do jednotky na rezervovanie tónov 120. Jednotka na rezervovanie tónov 120 rezervuje...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15428

Dátum: 04.06.2008

Autori: Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Myung Se-ho, Kim Jae-yoel

MPK: H04L 27/26

Značky: zariadenie, poměru, spôsob, výkonu, priemerného, multiplex, systémoch, využívajúcich, ortogonálně, špičkového, delený, frekvenčne, zníženie

Text:

...keďže tento už má informáciu o polohách L tónov, prijíma dáta iba na zostávajúcich podnosných mimo L vyhradených tónov.0013 V ďalšom je opísaná metóda TR s odvolaním na priložené nákresy.0014 Na obr. 1 je schéma štruktúry všeobecného vysielača založeného na schéme TR.0015 (N-L)~bodový vstupný signál (X) 105 a L-rezervovaný tón signál 110 sú vstupom do jednotky na rezen/ovanie tónov 120. Jednotka na rezervovanie tónov 120 rezervuje...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19466

Dátum: 04.06.2008

Autori: Myung Se-ho, Kim Jae-yoel, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju

MPK: H04L 27/26

Značky: zariadenie, poměru, systémoch, spôsob, delený, využívajúcich, priemerného, zníženie, výkonu, frekvenčne, ortogonálně, špičkového, multiplex

Text:

...tón signál 110 na pozícii subnosiča, na ktorej sa predtým dohodli vysielač a prijímač. V tomto prípade, sa do L tónov vloží nula (0) anepoužívajú sa na vysielanie žiadnych dát. Keď paralelné dáta X a súčet L rezervovaných tónov na výstupe z jednotky na rezervovaníe tónov 120 vstúpia do N-bodovej jednotky IFFT 130, N-bodová jednotka IFFT 130 vykoná výpočet IFFT na vstupných dátach avýsledok odošle do paralelno-sériového prevodníka (P/S) 140....

Frekvenčně kompenzovaný filtr na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267541

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: třífázového, filtr, frekvenčne, zpětnou, kompenzovaný, složku, průběhu

Text:

...2 a s výstupemzapojení. Druhý signálový vstup 93 zapojení je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru Z. Tretí signálový vstup Q zapojení je spojen s prvním vývodem třetího rezistoru 1, jehož druhý vývod je spojen s druhým polemtřetího kondenzátoru Ž, s prvním pólem čtvrtého kondenzátoru Q ars prvním vývodem štvrtéhorezistoru Q. Druhý pól ćtvrtého kondenzátoru Q je spojen se druhým pólem druhého kondenzá toru 2 a se společným polem...

Diagnostické zařízení pro zjišťování správné funkce frekvenčně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243081

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vyskoeil Pavel, Bulla Ján

MPK: G01R 31/28

Značky: převodníku, diagnostické, frekvenčne, zjišťování, zařízení, funkce, analogového, správné

Text:

...2 je připojen na báze tranzistorů 23, jejichž kolektory jsou připojeny na vstupy převodníku 24 úrovně. Výstupy převodníků 24 úrovně jsou pot-om výstupem 22 směrového impedančniho obvodu 2, který je propojen jedním nebo více kanály se vstupem 31 frekvenčně anal-ogového převodníku 3, který má výstup 32. Vstup 41. vstupy liąladinovýcłrklopných obvodů 43 je jichž výstupy jsou připojeny na vstupy součinovéhD- obvodu 44., jehož výstup je...

Zapojení frekvenčně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239114

Dátum: 01.11.1987

Autori: Prossr Otto, Poláček Antonín, Dostál Luděk

MPK: G01R 23/06, H03M 1/00

Značky: zapojení, analogového, frekvenčne, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení frekvenčně analogového převodníku pro zpracování signálů z fotoelektrických impulsních čidel. Vstupní signál se vede přes dvě negující součinová hradla na jeden pól kondenzátoru jehož druhý pól je spojen s bázi tranzistoru. Po ukončení impulsu se tranzistor rozepne a doba rozepnutí je určena časovou konstantou kondenzátoru a budicího odporu. V době kdy je tranzistor rozepnut vyšle stabilizátor napětí pulsy definované délky a amplitudy....

Zapojenie indikátora príjmu frekvenčne modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241567

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hergeth Heinz, Limmer Heinz

MPK: H03J 3/12

Značky: zapojenie, vysielačov, modulovaných, příjmu, frekvenčne, indikátora

Text:

...v tom, že druhý vstupoperačného zosilňovače je spojený so zdro jom porovnávacieho napätia.Nový účinok zapojenia podľa vynálezu spočíva predovšetkým v technickej oblasti,kde rozsah použitia indikátora je možný i tam, kde vstupné napätie pri presnom vyladení je superponované rovnosmernou zložkou, bez ohľadu na jej polaritu.j Na obr. 1 je funkčné blokové zapojenie indikatora podľa vynálezu. Na obr. 2 je kon 4krétne zapojenie indikátora pre...

Zapojení pro řízení automatického dolaďovacího kmitočtu rozhlasových přijímačů frekvenčně modulovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230234

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sova Břetislav

MPK: H04B 1/06

Značky: přijímačů, modulovaného, automatického, rozhlasových, zapojení, signálu, kmitočtu, dolaďovacího, frekvenčne, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení automatického dolaďování kmitočtu využité u rozhlasových přijímačů frekvenčně modulovaného signálu laděných varicapy ladicím napětím, získávaným pomocí měniče. Řídicí stejnosměrné napětí pro dolaďování vstupní jednotky přijímače, které je běžným způsobem získáno v poměrovém detektoru, je přivedeno přes oddělovací odpory do měniče ladicího napětí, kde je jím regulována stabilizační smyčka měniče ladicího napětí, osazená...

Zapojení regulačního obvodu frekvenčně řízeného pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224133

Dátum: 01.11.1984

Autori: Fridrich Miloš, Kuchta Karel

Značky: zapojení, frekvenčne, měniče, řízeného, obvodů, regulačního, pulsního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního obvodu frekvenčně řízeného pulsního měniče, zejména pro stejnosměrné pohony trakčních vozidel, které tvoří odporově-induktivní zátěž stejnosměrného napájecího zdroje, připojenou spolu s nulovou diodou k tomuto zdroji přes pulsní měnič tvořený tyristorem s předřazenou indukčností a k nim paralelně připojeným komutačním kondenzátorem a sestávající z proudového čidla, modulátoru, regulátoru se čtyřmi vstupy a z čidla vstupního...

Zapojenie indikátora príjmu frekvenčne modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223483

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kastler Anton, Poláček Milan

Značky: modulovaných, zapojenie, vysielačov, příjmu, frekvenčne, indikátora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia indikátora príjmu frekvenčne modulovaných vysielačov, kde indikácia je optická -svietivými diódami, ktorá svojou jednoznačnosťou plne nahrazuje dva deprézske "ručučkové" systémy. Podstata vynálezu spočíva v zapojení oparačného zosilňovača ako komparátora s indikáciou do dvoch krajných diód, pričom stredná dióda indikuje prítomnosť signálnej zložky s vysokofrekvenčným usmerňovačom a jednosmerným zosilňovačom zapojeného...