Patenty so značkou «frakcí»

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících spalováním těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261980

Dátum: 10.02.1989

Autori: Černíková Helena, Formánek Josef, Černá Alena, Holečková Helena

MPK: B08B 3/10

Značky: vznikajících, zpracování, těžkých, způsob, pevných, frakcí, zbytků, spaľovaním

Text:

...vyloužený zbytek ztíltruje a vyžíhá» při 900 až 1000 C a Spavlíny se zachytí ve filtrátu prvního stupně. Ve druhém stupni je zbytek loužen obohaceným tlltrátem za teploty 44.5 .až 50 C, s výhod-ou za teploty 48 až 52 C za neustátlého michaní po dobu nejrnéně 60 minut. Ve filtrátu druhého stupně jsou zaohy-cezny sírarny s velkým obsahem Iüľlxñłlĺtl a niklu.Základní účinek vynálezu spočívá. V tom,že se bez velkých finančních nákladů zužitkují...

Způsob přípravy aromatických frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261717

Dátum: 10.02.1989

Autori: Malík Miloš, Řehák Jindřich, Vymětal Jan, Červenka Zdeněk

MPK: C07C 7/05

Značky: frakcí, způsob, přípravy, aromatických

Text:

...kovu umožňuje získat čiré, bezbarvě frakce, které jsou výhodnépro další použití, nebot neobsahují produkty termickê degradace destilujících složek.Konkrětní provedení žpůsobu dělení destilačních zbytků z výroby ethýlbenzenu dle vynálezu popisují následující příklady.Příklad 1 231 717 27 810 kg destilačního zbytku z výroby ethylbenzenu o složení 36,7 di~.a triethylbenzenů, 8,3 tetra-, penta- s hexaethylbenzenů, 52,4 1,1-difenylethanu...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při spalování těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260828

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bauer Jaroslav, Holečková Helena, Černá Alena, Formánek Josef

MPK: F23J 3/00

Značky: zbytků, vznikajících, spalování, způsob, pevných, těžkých, frakcí, zpracování

Text:

...80 °C a normálního tlaku po dobu nejméně 60 minut za neustálého míchání.. 260 828 Základní účinek vynálezu epočivá v tom, že se bez velkýchfinančních nákladů zužitkují zbytky odpadající při spalování těžkých frakci ropy na sloučeníny s vysokým obsahem niklu a vanadu. Tento způsob je rovněž ekologicky výhodný.Vynález je bliže vysvětlen pomoci dále uvedených přikladů jeho provedení.Pokusy s louženim při laboratorní teplotě byly prováděny...

Způsob přípravy imunologicky funkčních frakcí ze séra inbredních kmenů myší

Načítavanie...

Číslo patentu: 259704

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pekárek Jan, Jandová Anna, Sanitrák Jaroslav, Motyčka Karel, Čoupek Jiří, Mach Otakar

MPK: G01N 33/577

Značky: frakcí, imunologicky, přípravy, inbredních, kmenů, séra, myší, funkčních, způsob

Text:

...a 1 D i více let před výskytem nádoru.U infarktu myokardu lze analogicky použít k testovaní frakce získané z LDH viru a jsou-li p-ozitivní, pak frakce získané ze srdce postiženého infarktem myokardu.U onemocnění schizotrenil lze použít k testovaní frakce získané z LDH viru a jsou-li pozitivní, pak trakce získané ze šedé kůry mozk-ové.zjistiielné příčiny, u nichž je vyloučeno jiné virové onemocnění, ev. antr-opozoolíoza, lze použít k...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kožiálová Helena, Jasonik Jan, Král Pavel, Mahelka Svatoslav, Štirba Ladislav, Matijíeek Jan, Waitzmann Rudolf, Palík František, Tomášek Václav

MPK: C08F 36/06

Značky: frakcí, bifunkční, homopolyméry, způsob, selektivní, živé, polymerace, butadienu, kopolymery

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Zařízení pro rozdělení mrvy na tuhou a kapalnou frakci

Načítavanie...

Číslo patentu: 256931

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kurilov Alexej, Fedotov Viktor, Kelembet Viktor, Lechovicer Arkadij, Jagudin Leonid

MPK: A01C 3/00

Značky: zařízení, rozdělení, frakcí, tuhou, kapalnou

Text:

...qacruu ycneaamr cnon 3 Tu 0 ÓpaTHO n oTcToůHumu nocnwmKoM KDYTOŘ Haxnounoňnonepxxocru. A Hpn coornomennu napauerpoa, öonbmeu 2,0, noamweuun sůàexrusnocrn aaneýw mauna aasemenubm BemeCTB npaxruqecxu He npoucxouw, a anaxnocrb ocaxa HH pe 86-88 He onycKaeTcx.Paöowa ycranonxn nna Mexannuecxoro paaenennn Haaoaa Ha Qpaxunn ocymecrannewcx cneymmuw o 6 pa 3 oM.HocTynammuü na xnaownosonqecxux nouemennů HaB 03 Haxannnnaercn 3 nanoaocöopuuxe 3. H 3...

Způsob přípravy imunologicky funkčních frakcí z lidských a zvířecích zhoubných nádorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254706

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čoupek Jiří, Jandová Anna, Motyčka Karel, Mach Otakar, Pekárek Jan, Sanitrák Jaroslav

MPK: G01N 33/577

Značky: přípravy, zhoubných, způsob, funkčních, zvířecích, nádorů, lidských, imunologicky, frakcí

Text:

...ribonukleové kyseliny a sice V defi novatalném množství ng na ml).způsob podle Vynálezu vede k získání materiálu s vyšší selektivitou a imunologickou aktivitou při menší spotřebě biologického Výchoziho materiálu a Významné nižším šumem akcesornich proteinových makromolekul. Na rozdíl od jiných způsobů přípravy imunologicky aktivních frakcí se podle Vynálezu získá orgánově specifický antigen.Získané frakoe jsou použitelná jako antigeny k...

Způsob úpravy destilátových ropných frakcí vroucích v rozmezí 145 až 370 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253064

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kratochvílová Jitka, Smrž Zdeněk, Rosenthal Jakub, Vitvar Milan, Vybíhal Jaromír, Oháňka Vlastimil, Srb František, Novák Václav

MPK: C10G 45/08, C10G 45/50

Značky: ropných, úpravy, stupňů, způsob, vroucích, rozmezí, destilátových, celsia, frakcí

Text:

...jejich vysokou cenu. zavedením určitého obsahu AIZO 3 do katalyzátoru a tím snížení obsahu kovů jako jsou katalyzátor 3 076 A 2 NiS-WSZ - 40 AIZO 3) se aktivita snižuje. Jenutné pracovat za vysokého tlaku, aby se dosáhlo žádouci aromatizace.zlepšení aktivity W-Ni katalyzátoru s vysokým obsahem aktivních složek lze dosáhnout tak, že místo aluminy jako nosiče se použije aluminosilikát s obsahem Si 02 V rozmezí 3 až 25 jak je např....

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252655

Dátum: 17.09.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: způsob, butadienu-1,3, frakcí, selektivní, polymerace

Text:

...aromatickém uhlovodíku, zejména v benzenu nebo toluenu, za molárního poměru vinylových skupin v aromátech k trilithiové sloučenině 12 až 110, za teplot 198 až 423 K, 5 výhodou 263 až 373 K.Tyto iniciátory jsou nerozpustné v reakčním médiu a používají se jako suspenze v odpovídajícím rozpouštědle. Jsou to lineární nezesítované a nízkomolekulárni organolithné sloučeniny, a jsou tak zvláště vhodné k syntéze nízkomolekulárních...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252402

Dátum: 17.09.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: frakcí, selektivní, butadienu-1,3, polymerace, způsob

Text:

...v homogenní fázi, avšak tvorba polymerů definované relativní molekulové hmotnosti zůstává nadále problematická. ÁRovněž přídavek polárních rozpouštědel zlepšuje rozpustnost iniciátoru v uhlovodíoích. Mnohé iniciátory se dají připravovat výhradně v přitomnosti silných polárních rozpouštědel. Provádí-li se v takovýchto iniciátoreoh, obsahujíoíoh např. éter, roztoková polymerace, snadno se objevují vedlejši reakce, jako je přerušování...

Autobenzin z uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241376

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šváb Pavel, Husák Pavel, Novotný Aleš

MPK: C10L 1/06

Značky: uhlovodíkových, autobenzín, frakcí

Text:

...složek je špecifická hmotnost. Ta zajišťuje množství energetických jednotek dodaných v benzínu spotřebiteli. Volba neropného benzínu pro tento účel vychází z jeho relativně nížšího obsahu aromátů a zvýšeného obsahu cyklanů. Rozsah složení je dan tlakem při hydrogenační rafinaci. Vysokotlaký benzin je nafteníčtější, čistší, avšak dražší. Ředění neropného benzínu ropným zabezpečuje stabilitu katalyzátoru, zvláště při nižším tlaku. V...

Způsob hydrokatalytického zpracovávání vysokovroucích uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241057

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stoljar Eduard Alexaddovie, Levinson Vladimír Abramovie, Drejšev Igor Ivanovie, Baeelis Leonid Vladimirovie, Abaskalov Vladimír Danilovie, Melnikov Alexadd Vasiljevie, Kušelman Vladimír Solomonovie, Ivanov Vladimír Alexaddovie

MPK: C10G 47/12

Značky: vysokovroucích, způsob, hydrokatalytického, frakcí, zpracovávání, uhlovodíkových

Text:

...pórů, při o sobě známých podmínkách, jako je parciální tlak H 2 1 až 8 MPa, teplota 550 až 700 K,náklad suroviny 1 až 10 m 5/m 3 hod. a poměr plynu a produktu 80 až 1000 m 3 i. N.//m 3. Podle vynálezu se použijí extrudované katalyzátorové častice, jejichž obvodové plochy průřezu jsou ohraničeny širokými oblouky, Spojenými úzkými oblouky upačneho zakřiveni.5 fi Přímé provazce sloučeniit procházejí mezi Příklad provedení body na širokých...

Způsob snižování teploty varu vysokovroucích uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241056

Dátum: 15.08.1987

Autori: Steinfelder Karl, Schiller Siegfried, Skvorcov Valerij Alexaddovie, Heisig Ulrich, Thuss Bernd, Ziger Vitalij Alexaddovie, Mehr Dietrich, Holulüller Karl

MPK: C10G 47/12

Značky: způsob, teploty, uhlovodíkových, snižování, frakcí, vysokovroucích

Text:

...uhlovodíkového plynu 357 cm/s a maximální linoární rychlost kapalné fáze, vztaženo na prázdný průřez reaktoru, 8,3 mm/s. Tata omezení odporují požadavku po co nejmenší Iníře oběhu plynu a po vysokých vsázkách kapaliny, vyplývajicimu z ekonomických důvodů.Cílem vynalezu je nalézt výk-onný způsob snižování teploty varu vysokovroucĺch uhlovodíkových frakcí hydrogenačnĺm zpracováÄ ním za účelem výroby složek motorové nafty a topuých olejů,...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240558

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bloch Michail Abramovie, Baburin Sergej Vjaeeslavovie, Kantorovie Grigorij Gelmutovie, Machov Jurij Alexaddovie

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: frakcí, selektivní, butadienu-1, způsob, polymerace, sub.4.n

Text:

...polymery s vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulo-vou hmotnosti, například 1000 až 10 000.samozřejmě lze připravovat i kopolymery butadienu, přldá-li se vhodný aniontově kopolymerovatelný monomer jako isopren, styren, nebo alia-metylstyren k C 4 Írakci.Aktivní konce řetězců výsledných živých polymerů je možno funkcionalizovat o sobě známým způsobem elektrofilnimi činidlý tvořícimi koncové skupiny...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240557

Dátum: 15.08.1987

Autori: Minkov Minko Petkov, Coniva Margarita Mineeva, Gudkov Vjaeeslav Konstantinovie

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: polymerace, způsob, selektivní, butadienu-1, sub.4.n, frakcí

Text:

...lze provadět za atmosferického tlaku, popřípadě za zvýšeného tlaku. Doba polymerace je zpravídla 1 až 3 hodiny.Potřehné množství iniciátoru se stanoví podle požadované molekulové hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrickou polymeraci. Powclle vynálezu lze přípravit jak polymery s velmi vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například 1 000 až 10 000.samozřejmě lze přípravovat i...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240556

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gošev Ivan Tomov, Angelov Angel Simeonov, Mineev Konstantin Konstantinov, Manov Nikola Ljubenov

MPK: C08F 36/06

Značky: butadienu-1, frakcí, selektivní, polymerace, sub.4.n, způsob

Text:

...lze provadět za teplot 198 až 423 K, s výhodou při 263 až 373 K, za atmosférického tlaku nebo při zvýšeném tlaku. Polymeračiíí doba je zpravidla 1 až 3 h. Použité množství iniciátoru se řídí požadovanou molekulovou hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrlckou polymeraci.Podle vynálezu se mohou připravovat »polymery s velmi vysokou molekulov-ou hmotnosti ziapříklad 200000 ale i velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například...

Způsob odstraňování nežádoucích olefinických látek z frakcí bohatých na benzen, toluen a xylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 252248

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krupička Miloslav, Slabý Jan, Schöngut Jiří, Lederer Jaromír, Fulín Petr

MPK: C07C 7/12

Značky: frakcí, bohatých, olefinických, toluen, xylen, nežádoucích, benzen, způsob, odstraňování, látek

Text:

...velikosti zrna a obsahu vody. Chemické postupy spočívají zejména v působení minerálníoh kyselin např. HF na chemickou strukturu výchozího původního hlinitokřemičitanu 5 cílemzvýšení koncentrace kyselých center konečného adsorbentu. Po chemické úpravě následujídalší nezbytné operace - loužení, sušení a úprava velikosti zrn. Tyto úpravy mají zaCíl pŕipravit účinný adsorbent s vysokou aktivitou a životností. Tyto postupy význsmně...

Způsob zpracování kapalných pyrolýzních frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251016

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lederer Jaromír, Rybár Petr, Soldát Miloslav, Krupička Michael

MPK: C07C 3/02, C07C 13/36

Značky: pyrolyzních, kapalných, způsob, frakcí, zpracování

Text:

...v rozmezí 38 až 180 °C, termickou dimerizací cyklopentadienu přítomného ve těchto frakcích na( dicyklopentadien a následující deatilační úpravou, který spočívá v tom, že uvedená pyrolýzní frakce ae bez předchozího oddestilování C 5-frakce zahřeje na teplotu 100 až 15090, ponechá se při tlaku par systému reagovat za vzniku dicyklopentadienu po dobu 10 minut až J hodin, výhodné 1 hodinu a v následujícím stupni se rektifíkací oddělí...

Způsob zpracování živočišné krve a jejích frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250671

Dátum: 14.05.1987

Autori: Zaleski Stanislav, Szubinska Stanislawa, Kierzkowski Marian, Tereszkiewicz Ryszard, Kumor Leszek, Malicki Adam

MPK: A61K 35/14, A23K 1/04, A23J 1/06...

Značky: živočišné, zpracování, způsob, frakcí, jejich

Text:

...se jeho barva mění na bilou nebo růžovo šedou a produkt z kašovité kapaliny krevních buněk změní barvu na černou. Bo zpracování krv-e jantečuýucsh zvířat ja 250671ko celku způsobem podle vynálezu je možné zpracovávat produkt na existujících zařízeních masněho průmyslu.V případě .drůbeži krve se způsobem podle vynálezu vyrobí produkt vhodný pro přímé zkrmování, přičemž výživné hodnota je o 50 0/0 vyšší než v .přípiaidě molučiky vyráběné v...

Způsob separace gangliosidových frakcí ionexovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250534

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brdová Vlasta, Sedláčková Jana, Mikeš Otakar, Šmíd František

MPK: C07H 15/02

Značky: gangliosidových, způsob, ionexovou, separace, chromatografii, frakcí

Text:

...Uppsala s pomocí stnpñovittěłio gradientu octanu draselného v rozsahu kon.centrací 0-0,225 M v methanolu a za průtoku 2 ml/min. Mansson j. E., Rosengren B. a Svennerholm L., j. Chromatogr., 322 1985 465 ~ 472..Popsaný způsob splňuje požadavky ne rychlost dělení s použitím středních tlaků i na zatížení. Nevýhodou však je, že dosažené dělení gangliosidů se neřídilo vždy množstvím vázané sialoye kyseliny, nýbrž značná část gangliosidu CQ 1 b...

Způsob odstranění nežádoucích frakcí ze sběrového papíru mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250283

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kmeco Rudolf, Němec Zdeněk

MPK: D21D 5/00

Značky: nežádoucích, papíru, odstranění, cestou, způsob, mokrou, sběrového, frakcí

Text:

...třídlč 15 je napojen přetlakový sítový třídič 17.Činnost linky umožňující způsob odstranění nežádoucích frakcí ze sběrného papíru mokrou cestou je následujícíSběrový papír 21 v dosud obvyklé jakosti a formě je zanášen do rozvlákňovače 1 horizontálního nebo vertikálního provedení a kontinuálně odváděn ve formě suspenze přes statorové síto s otvory průměru 8 až 15 mm s výhodou průměru 10 mm. Poněvadž sběrový papír určený k zesvětlování obsahuje...

Způsob přeměňování uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236693

Dátum: 15.02.1987

Autori: Franke Hermann, Limmer Heinz, Döhler Erhard, Schütter Hartmut, Frohn Werner, Bohlmann Dieter, Rosenkranz Werner, Thieme Georg

MPK: C10G 47/00

Značky: přeměňování, způsob, uhlovodíkových, frakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přeměňování uhlovodíkových frakcí na složky topných olejů, složky pohonných hmot nebo petrochemické surové produkty, popř. meziprodukty. Surovina se dělí v alespoň dva a s počtem proudů pece nacházející se před reaktorem identický počet dílčích proudů stejného množství a při parciálních tlacích vodíku nad 0,7 MPa a při teplotách pod 520 K se napřed smíchá s plyny obsahujícími vodík rozdělenými ve stejný počet dílčích proudů stejného...

Způsob zpracování naftalenových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248829

Dátum: 12.02.1987

Autori: Růžek Josef, Plesník Miloslav

MPK: C07C 15/24

Značky: způsob, zpracování, naftalenových, frakcí

Text:

...obsahem naftalenu 45 hmotnostních nebo nepříliš vyšším jsou ~tyto přínosy méně výraznáU naftelenových frakcí naftelenem e bohatších jsou tyto přínosy ve 1 mivýznamn 6, např. u frakcís obsahem naftalenu nad 68 hmotnostních přináší využití způeobu podle vynálezu výtěžnost technického naftelenu přesahující o více než 15 výtěžnost dosahovenou u dosud používaóho postupuPraktická provedení způsohu zpracování naftalenových frak cí podle vynálezu...

Způsob přípravy dilithiových aduktů butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237594

Dátum: 15.01.1987

Autori: Stubenrauch Dieter, Scholz Peter, Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: přípravy, frakcí, způsob, butadienu, aduktů, dilithiových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy dilithiových aduktů butadienu z uhlovodíkových C4 frakcí, zejména C4 frakcí odpadajících při pyrolýze ropy, přičemž adukt butadienu se tvoří přímo ze směsi. Cílem je převést butadien, který je obsažen v C4 frakci selektivně pomocí lithia v přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků v určitých směsích rozpouštědel na plně rozpustné organodilithiové sloučeniny, mající vysoký obsah lithia vázaného na uhlík...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na hvězdicovité homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 237591

Dátum: 15.01.1987

Autori: Weber Lothar, Antonová Elisabeth, Griehl Volker, Scholz Peter, Stubenrauch Dieter, Fröhlich Hans-otto

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: homopolyméry, hvězdicovité, způsob, selektivní, polymerace, kopolymery, butadienu, frakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na hvězdicovité homopolymery nebo kopolymery, popřípadě s funkčními skupinami, s předem zvolenou molekulovou hmotností, v homogenní fázi v přítomnosti organolithiových iniciátorů. Podle vynálezu se jako iniciátory použijí uhlovodíkové roztoky organopolylithiové sloučeniny, získané reakcí meta nebo paradivinylbenzenu nebo jejich směsi s alkylmonolithiovou sloučeninou, zejména sekundárním...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233415

Dátum: 15.08.1986

Autori: Antonová Elisabeth, Müller Winfried, Heublein Günther, Fröhlich Hans-otto, Klein Wilfried, Bräuningová Ingrid, Scholz Peter, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: frakcí, polymerace, způsob, selektivní, butadienu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu polymerace butadienu 1,3 z C4 frakcí popřípadě v přítomnosti aniontově kopolymerovatelných monomerů, s výhodou izoprenu, styrenu, alfa-metylstyrenu, na homopolymery nebo kopolymery butadienu, s předem určenou molekulovou hmotností v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů. Jako iniciátor se přitom podle vynálezu použití uhlovodíkové roztoky multilithium-ditercdiaminů typu RR´ N(CH2)nNR´´R´´´, kde R je I nebo...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232313

Dátum: 15.07.1986

Autori: Scholz Peter, Antonová Elisabeth, Klein Wilfried, Stubenrauch Dieter, Bräuningová Ingrid, Wünschensuhl, Steinert Sigrid, Heublein Günther, Schreerová Heike, Fröhlich Hans-otto

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: způsob, frakcí, polymerace, butadienu, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu C4 frakce na hopolymery a kopolymery, u něhož se jako iniciátor použije sloučenina obecného složení kde R je izoalkyl, n-alkyl, cykloalkyl nebo aryl, R je izoalkyl, n-alkyl, cykloalkyl a n je 2 až 6. Získají se polymery s předem určenou molekulovou hmotnostní v rozmezí od 1 000 do 200 000 a s mikrostrukturou volitelnou v rozsahu od vysokého obsahu 1,4 struktur až k vysokému obsahu 1,2 struktur. Polymerace...

Způsob předčištění a zpracování znečištěných frakcí e-kaprolaktanu zbývajících po jeho destilaci a rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 232981

Dátum: 15.07.1986

Autori: Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Sladký Jan

MPK: C07D 201/16

Značky: zbývajících, rektifikací, způsob, destilaci, předčištění, e-kaprolaktanu, znečištěných, frakcí, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby kaprolaktamu a řeší problém předčištění a zpracování těžkých frakcí odpadajících zejména při destilaci a rektifikaci finálního produktu. Vynález řeší využití extrakce k předčištění těžkých frakcí a nakoncentrování extraktů v systému extrakce hlavního výrobního proudu.

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 228218

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fröhlich Hans-otto, Stubenrauch Dieter, Weber Lothar, Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Heublein Günther

Značky: způsob, polymerace, kopolymery, frakcí, homopolyméry, butadienu, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4frakcí na homopolymery nebo kopolymery pomocí organoalkalokovových iniciátorů, zejména na bázi lithia, u něhož se polymerace provádí v přítomnosti dilithiových aduktů, konjugovaných popřípadě substituovaných dienů. Adukty obsahují 1 až 6 monomerních jednotek na molekulu. Mohou obsahovat 1 nebo 2 metylové skupiny jako substituenty v dienové molekule. Polymerace může probíhat v nepřítomnosti...

Způsob pyrolýzy olefinických frakcí s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221137

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kubička Rudolf, Mostecký Jiří Prof: Ing:, Veselý Petr, Weisser Otto Doc: Ing

Značky: frakcí, pyrolýzy, olefinických, uhlíku, způsob, atomů, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu pyrolýzy olefinických frakcí s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku je umožnění pyrolýzy látek, které obsahují méně stabilní látky. Olefinické frakce s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku z produktů pyrolýzy a z produktů katalytického krakování se předehřejí na teplotu od 120 do 650 °C, s výhodou od 180 do 500 °C, načež se dávkují do proudu primární alkalické suroviny, například propan-butanu, frakce uhlovodíku s obsahem 4 atomů uhlíku,...

Trimetalický katalyzátor pro reformování alkalických benzinů nebo jejich frakcí při středních tlacích vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224438

Dátum: 01.12.1985

Autori: Rosenthal Jakub, Švajgl Oldřich

Značky: frakcí, středních, katalyzátor, jejich, tlacích, alkalických, vodíku, reformování, benzinu, trimetalický

Zhrnutie / Anotácia:

Trimetalický katalyzátor pro reformování alkanických benzinů nebo jejich frakcí při středních tlacích vodíku, obsahující kovy 7. a 8. skupiny periodické soustavy na aktivním kysličníku hlinitém aktivovaném a stabilizovaném nekovovými složkami a případně kovovými oxidy vyznačený tím, že dva kovy 8. skupiny periodické soustavy jsou platina a iridium a třetí kov je rhenium, při čemž atomový poměr kovů je 1 : 0,1 až 0,2 : 0,5 až 2 a koncentrace...

Způsob uvolňování nativních frakcí z jednobuněčných mikroorganizmů mechanickou dezintegrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 225684

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šillinger Vladimír, Fencl Zdeněk, Grigorjan Alfred, Lalov Vitalij, Luščik Tatjana, Machek František, Kovalev Andrej

Značky: jednobuněčných, mikroorganizmů, uvolňování, frakcí, dezintegraci, mechanickou, způsob, nativních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uvolňování nativních frakcí z jednobuněčných mikroorganismů mechanickou dezintegrací vyznačený tím, že se mikrobiální suspenze o koncentraci 1 až 20% hmotnostních, při pH 4,5 až 9,5 a za teploty 0 až 70 °C nejprve podrobí dezintegraci dekompresí s pracovním přetlakem 3 až 30 MPa, načež se předdrcená suspenze zpracovává mechanickým drcením a uvolněné nativní frakce se izolují obecné známým způsobem.

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217439

Dátum: 15.02.1985

Autori: Griehl Volker, Keiser Stephan, Antonová Elisabeth, Stubenrauch Dieter, Weber Lothar, Fröhlich Hans-otto

Značky: způsob, polymerace, butadienu, frakcí, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na homopolymery nebo kopolymery s funkčními skupinami, nebo bez nich a s předem zvolenou molekulovou hmotností v rozsahu 1 000 až 300 000 s mikrostrukturami v rozsahu od vysokého obsahu struktury 1,4- do vysokého obsahu struktury 1,2,-, v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů, vyznačený tím, že se polymerace provede v přítomnosti dilithiumdiamidových inicátorů obecného vzorce, kde...

Způsob hydrogenace kapalných frakcí C3

Načítavanie...

Číslo patentu: 224472

Dátum: 25.10.1984

Autori: Prag Manfred, Liebich Gerd, Beyer Gerhard, Heilmann Angelika, Grasshoff Eberhard, Kubetschek Edeltrud, Glombik Angelika, Meye Horst, Queck Siegfried, Thurm Gisela, Schubert Rainer, Dehner Rainer, Gottschling Jürgen

Značky: frakcí, hydrogenace, způsob, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se propin a allen z frakcí C3 s vysokým obsahem C3H4 hydrogenují přímo v proudu na speciálním katalytickém systému s vysokou selektivitou a vysokým výtěžkem vztaženo na objem a čas a zvyšuje se stabilita hydrogenačního procesu. Používá se katalytický systém, který se skládá ze dvou nad sebou v trubkovém reaktoru umístěných vrstev různých paladiových katalyzátorů na nosiči. Spodní katalyzátor obsahuje promotory do 5 hmotnostních %...

Způsob výroby frakcí obsahujících kondenzované aromatické uhlovodíky, jakož i výroby těžké pyrolýzní pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 214867

Dátum: 15.10.1984

Autori: Reményi Antal, Csikós Rezsö, Szényi Béla Lajos, Farkas Péter, Csiszár Miklós Béla

Značky: aromatické, obsahujících, pyrolýzní, výroby, jakož, pryskyřice, těžké, frakcí, kondenzované, uhlovodíky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby frakcí obsahujících kondenzované aromatické uhlovodíky, jakož i výroby těžké pyrolýzní pryskyřice z vedlejších produktů o teplotě varu nad 180 °C, které odpadají při tepelné,m štěpení uhlovodíků, vyznačující se tím, že se základní surovina předehřeje na teplotu v rozmezí 170 až 220°C, oxiduje vzduchem, přiváděným v hmotnostním množství 0,05 až 1,5 dílu/h, po dobu 0,5 až 10 hodin při teplotě v rozmezí 180 až 300°C a během oxidace...

Způsob extrakce těžkých frakcí kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216955

Dátum: 01.09.1984

Autor: Sladký Jan

Značky: frakcí, kaprolaktamu, způsob, těžkých, extrakce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby kaprolaktamu a řeší problémy předčištění a zkracování těžkých frakcí, odpadajících při rektifikaci hlavního výrobního proudu kaprolaktamu. Vynález řeší spojení čistícího procesu, protiproudné extrakce vodných roztoků kaprolaktamu do organického rozpouštědla, s předčištěním a zpracováním těžkých frakcí kaprolaktamu, odpadajících při rektifikaci hlavního proudu, které se do systému extrakce hlavního výrobního proudu...