Patenty so značkou «frakce»

Způsob výroby imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 264100

Dátum: 12.05.1989

Autori: Jehlička Stanislav, Vácha Přemysl, Procházka Vladimír, Dlouhá Jiřina, Hýlová Jarmila, Buchvaldek Tomáš, Bártl Václav, Durdil Petr, Rahm Jan, Trofimová Ludmila, Schwarz Vladimír

MPK: C07K 1/14, C07K 15/06

Značky: výroby, způsob, frakce, peptidů, thymosinu, imunomodulačních

Text:

...mdsolený thymosin, který se převede acetonüm na stabilní práškovitý mam ziproäukbTen se gelovou filtrací a chromatografii na měnii kationtů zpracuje přímo na konečný Komplex imunomoůulačníoh peptiůů thymüsinu frakce 5. Způsob podle vynúlezu se výhodné prováäi tak, že se lipidy vyextxamuji zuprspanolem nebo 1 » nbutanolem a okyaeleni ultrafiltrátu se pxovede kyselinou eau tovou na hodnotu pH 4,0. Autory vynálezu bylo takto zjištčnu,že je...

Způsob zpracování krevní plasmy a její frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263615

Dátum: 11.04.1989

Autori: Loštický Cyril, Rybák Miroslav, Čoupek Jiří, Sedlmayer Oldřich, Ulrych Stanislav

MPK: A61K 35/16

Značky: zpracování, její, způsob, krevní, plasmy, frakce

Text:

...což má i příznivé ekonomické důsledky. Zivotnost sor~ bentu při opakovaném používání (2 až 3 cykly týdně) je několik roků. Způsob podle Vynálezu tedy podstatné zdokonaluje a ekonomizuje společensky důležitou výrobu významných derivátů krevní plasmy a zlepšuje tím i léčebnou a diagnostickou praxi.V následujících příkladech provedení je uvedeno několik možností zpracování krevní plasmy způsobem podle vynálezu. Tyto příklady však vynález pouze...

Způsob izolace morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi z hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258333

Dátum: 16.08.1988

Autori: Volf Jiří, Mrázová Cecylia, Dohnal Vladimír, Kondelík Petr, Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: izolace, frakce, morfolinové, směsi, morfolínu, hydrogenační, reakční, aminace, vodné, způsob, diethylenglykolu

Text:

...přičemž oxid uhličitý stále cirkuluje rektifikační kolonou v hmotnostnim poměru cca 2 díly oxidu na 1 a 1 vodní páry /NSR 2 Abs 911, 1974/- oxid uhličitý snižuje relativní těkavost primárnich a sekundárních aminů a proto se voda snáze separuje a neni třeba tak účinnéko 1 ony jako při prosté rektifikaci Hlavni nevýhodou tohoto po stupu je současné snížení relativní těkevosti C-methy 1 morfolinn, který zůstává obsažen v patovém produktu, tj. v...

Způsob výměny tepla při izolaci morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257989

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: aminace, hydrogenační, tepla, reakční, vodné, diethylenglykolu, způsob, frakce, morfolinové, morfolínu, směsi, výměny, izolaci

Text:

...voda. Podle vynálezu je výparné teplo vody účelně využite dvěma způsoby, jednak na zahřátí studeného nástřiku vodně morfolinové směsi na teplotu 80 až 95 °C a zejména pro odpaŕování morfolinu ve vařáku třetí kolony. Využití kondenzačního tepla par z první kolony pro ohřev vařáku třetí kolony vyžaduje splnění jistých podmínek. Teplpça kondenzace par znečištěné vody je podle obsahu nečistot 97 až 99,8 °C a vařákový zbytek morfolinové...

Způsob dělení složek 3-pikolinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242025

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sekáe Oddej, Drienovská Nová Ves, Sedlák Pavol

MPK: C07D 213/24

Značky: 3-pikolinové, způsob, frakce, složek, dělení

Text:

...než dosud používané postupy. Uvedený postup je výhodný i z hlediska analytického hodnocení destílátu, nebot azeotropické směsi jednotlivých složek B-pikolinové trakce s vodou se podstatné liší právě obsahem vody. Tato skutečnost slouží jako kritérium pro oddělovaní azeotropů a pro přestavování jímadel při disko-ntinuální destilaci 3-pikolinové frakce. Výhodným je uvedený postup i z hlediska odpadů, nebol v tomto případě žádné závadné,...

Způsob zvýšení výroby terc. amylmetyléteru ze selektivně hydrogenované C .sub.5.n. – frakce a z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243834

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jandeeka Radomír, Havel Petr, Balcárek Jaroslav, Moravec Jan, Filippov Petr, Macháeek Václav, Frána Oldoich

MPK: C07C 43/04

Značky: výroby, frakce, selektivně, zvýšení, metanolu, hydrogenované, sub.5.n, způsob, amylmetyléteru, terč

Text:

...75 až 90 °Cva objemové rychlosti celé směsi, čerstvá s recyklovaně, 1.5 až 2,5 hl, a to v reakčním prostoru rozděleném na dvě části s objemovýmVýchozí C 5-frskce může pocházet z tepelného štěpení uhlovodíků nebo z kstalytickeho krakování uhlovodíků a je hydrogenací zbavena dienů a acetylenů.Rozbor postupu podle vynálezu přináší vysvětlení nejdůležitějších nových rysů, které výrobu TAME zproduktivñují. Z rozboru také vyplývají lépe výhody...

Způsob přípravy imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 250631

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rahm Jan, Dlouhá Jiřina, Richter Josef, Procházka Vladimír

MPK: C07K 1/14

Značky: peptidů, přípravy, způsob, imunomodulačních, frakce, thymosinu

Text:

...T lymfocytů, a jednu neůčinnou složku s isoelektrickým bodem o hodnotě pH 6,7, nazvanou polypeptid/31.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy imunomodulačnich peptidů thymosinu frekce 5 způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se zbytky brzlíkové tkáně a balastní bílkoviny odstraní současně. Poté se přímým vysolenim filtrátu síranem amonným izolují imunomodulační peptidy thymosinu frakce 5, přičemž se neůčinný...

Způsob dělení složek kollidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249336

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čada Ladislav, Chvátal Ivan, Vymětal Jan

MPK: C10C 1/04

Značky: způsob, složek, kollidinové, dělení, frakce

Text:

...výtěžku a odpovídající vysoké čistotě kombinací dvou operací, které jsou technologicky i ekonomicky podstatné výhodnější než dosud používané postupy. Výhodným je uvedený postup i z hlediska odpadů, nebot na rozdíl od dosavadních postupů, nevznikají v tomto případě žádné závadné neb těžko zpracovatelné a lñkvidovatelné odpady. Jednotlivé mezifrakce z azeotropické i prostě rektifikace je možno spojit a použít k recyklu do další destilační...

Způsob hydrogenačního zpracování frakce těžkých uhlovodíků obsahující kovy, asfalteny, sloučeniny síry a sloučeniny dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235073

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hensley Albert Lloyd, Quick Leonard Michael

MPK: C10G 49/04

Značky: těžkých, zpracování, způsob, kovy, hydrogenačního, frakce, obsahující, dusíku, asfalteny, sloučeniny, síry, uhlovodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenačního zpracování frakce těžkých uhlovodíků obsahujících kovy, asfalteny, sloučeniny dusíku a sloučeniny síry, pro snížení obsahu kovů, asfaltenů, sloučenin dusíku a sloučenin síry v této frakci, při němž se tato frakce uvede ve styk s hydrogenačním katalyzátorem v přítomnosti vodíku přičem hydrogenační katalyzátor obsahuje hydrogenační složku, která zahrnuje kovový molybden a chrom, jejich kysličníky, jejich sirníky nebo směs...

Způsob dělení složek kollidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247675

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chvátal Ivan, Vymětal Jan, Čada Ladislav

MPK: C10C 3/08, C10C 3/06, C10C 1/00...

Značky: dělení, způsob, frakce, kollidinové, složek

Text:

...ve výtěžnosti nad 65 a v čistotě nad 97 .Konkretní provedení dělení složek kollidinovó frakce podle vynálezu popisují následující příklady.Kollidinová frakce o teplotním roznezí varu 168 až 175 °C, obsahující 47,2 2,4,6-trimethylpyridinu, 25,6 2,3,6-trimethylpyridinu, 9,5 3,5-dimethylpyrídinu, 7,3 4-ethylpyridinua 2-ethyl-4 ~methylpyridinu, 3,7 96 3,4-dimethylpyridinu, 5,8 95 níževroucích homologů pyridinu a 0,9 anilinu, byla...

Způsob dělení složek lutidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 236547

Dátum: 15.11.1986

Autori: Chvátal Ivan, Vymětal Jan, Čada Ladislav

MPK: C10C 1/04

Značky: složek, lutidinové, dělení, způsob, frakce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob dělení složek lutidinové frakce jejich azeotropickou destilací. Jeho podstatou je azeotropická rektifikace složek lutidinové frakce s vodou na účinném rektifikačním zařízení. Účinnost tohoto zařízení má být nad 50 teoretických pater, s výhodou 80 teoretických pater. Rektifikace se provádí za hmotového poměru složek lutidinové frakce a vody v destilační násadě v rozmezí 1:1 až 1:10, s výhodou 2:3 až 1:3. Jednotlivé složky...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231023

Dátum: 15.06.1986

Autori: Antonová Elisabeth, Heublein Günther, Griehl Volker, Scholz Peter, Fröhlich Hans-otto, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 36/06

Značky: selektivní, způsob, butadienu, polymerace, frakce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce na homopolymery a kopolymery, obsahující popřípadě funkční skupiny, s předem zvolenou molekulovou hmotností v rozsahu od 1 000 do 25 000, v homogenní kapalné fázi a v přítomnosti alkalokovových organických iniciátorů, zejména na bázi sodíku, vyznačený tím, že se jako iniciátor použije dinatrium-alfa-metylstyrenový tetramer a polymerace se provádí v kapalné fázi v rozsahu teplot 198 až 303 K, s...

Způsob katalytické hydrogenace butenové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 226131

Dátum: 15.04.1986

Autori: Tlustý Jiří, Nevosad Miroslav, Němota Jiří, Švajgl Oldřich

Značky: katalytické, frakce, hydrogenace, způsob, butenové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické hydrogenace butenové frakce, odpadající při výrobě metyltercbutyléteru z pyrolýzní nebo krakové C4 frakce reakcí s metanolem, na n-butan, vyznačený tím, že se směs obsahující převážně buten-1 a buten-2 spojí s kapalnými ropnými frakcemi vroucími v rozmezí 20 až 180° Celsia a/nebo 150 až 250 °C a/nebo 150 až 360 °C, v poměru 1 : 1 až 1 : 50 hmotnostně a s plynem obsahujícím vodík vedle nasycených uhlovodíků C1 až C4 a...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 224501

Dátum: 15.12.1985

Autori: Anton Elisabeth, Fröhlich Hans-otto, Haroske Christa, Scholz Peter, Keiser Stephan, Heublein Günther

Značky: způsob, butadienu, selektivní, frakce, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce na homopolymery nebo kopolymery s předem stanovenou molekulovou hmotností v rozmezí od 1 000 do 100 000 s vysokým podílem struktury 1,2 v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů, vyznačený tím, že se polymerace provádí v přítomnosti dilithiumdifenyléterů obecného vzorce přičemž n má hodnotu 1 až 200, s výhodou 2 až 6, lithiové atomy jsou v poloze orto nebo para a polymerace se...

Zařízení na oddělování jemné příměsi od hrubé frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 220492

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hejma Jiří, Zajíc Karel

Značky: frakce, hrubé, zařízení, oddělování, jemné, příměsí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na oddělování jemné příměsi od hrubé frakce je určeno především k oddělování jehličí od dřevěných štěpků bezprostředně po předchozím zpracování, čímž se snižují časové prodlevy a zachovává obsah hodnotných látek. Zařízení sestává z oddělovací komory se vstupem materiálu, k němuž je kolmo umístěn vstup třídicího vzduchu. Výstup hrubé frakce je proti vstupu materiálu a osa výstupu jemné příměsi je odkloněna od osy vstupu materiálu....

Způsob přípravy butenu-1 z butan-butenové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219798

Dátum: 15.09.1985

Autor: Vybíhal Jaromír

Značky: frakce, butenu-1, přípravy, butan-butenové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy butenu-1 z butan-butenové frakce nebo/a ze zbytkové butan-butenové frakce odpadající z výroby methylterc.butyletheru (MTBE), obsahující více než 0,5 % hmot. isobutylenu, 0,01 až 2,5 procenta butadienu a acetylenů a 0,1 až 10 procent hmot. methanolu, přičemž se butan-butenová frakce, z níž bylo více než 50 % isobutylenu odstraněno etherifikací s methanolem a obsahující více než 40 % hmot. butenu-1 a více než 0,2 % hmot....

Způsob přípravy butenu-1 z butan-butenové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219725

Dátum: 15.09.1985

Autor: Vybíhal Jaromír

Značky: frakce, způsob, butan-butenové, butenu-1, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká destilační izolace butenu-1 ze zbytkové C4-frakce odpadající z výroby metyl-terc.butyléteru po její hydrogenační dorafinaci za použití katalyzátoru na bázi aluminy nebo aluminosilikátu s kovy VIII. a VI. skupiny periodické soustavy. Získá se buten-1 v čistotě vhodné pro kopolymerační účely.

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 217319

Dátum: 01.08.1985

Autori: Stadermann Dietmar, Müller Winfried, Griehl Volker, Weber Lothar, Keiser Stephan, Heublein Günther, Scholz Peter, Steinert Sigrid, Antonová Elisabeth, Fröhlich Hans-otto, Stubenrauch Dieter, Hartung Horst

Značky: butadienu, frakce, způsob, selektivní, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce v homogenní fázi v přítomnosti organoalkalokovových iniciátorů polymerace, vhodný zejména pro přípravu hvězdicovitých homopolymerů a kopolymerů, popřípadě i s funkčními skupinami, majících předem zvolenou molekulovou hmotnost z rozmezí 1000 až 200000, vyznačený tím, že se jako iniciátor polymerace použije polylithiooligodien, mající 2 až 4 atomy lithia a 2 až 10, s výhodou 2 až 6 monomerních...

Způsob získávání přirozené polární frakce s antipsoriatickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215008

Dátum: 15.10.1984

Autor: Salgado Francisco Ramón Alvarado

Značky: přirozené, způsob, frakce, polární, získavání, antipsoriatickou, aktivitou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání přirozené polární frakce a antipsoriatickou aktivitou, extrakcí z oddenků a listů různých druhů osladičů Dryopteris crassirhizoma, Polypodium vulgae Linn., Polypodium leucotomos, Phelbodium decumanum J. Smith, Polypodium decumanum, Cyathea taiwaniana a oddenků Polypodium aureum Linn., a Polypodium triseriale vyznačený tím, že se oddenky nastříkají na 2-3 cm proužky a proužky oddenků a listy se usuší v kontinuální sušičce při...

Způsob selektivní hydrogenace pyrolysní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225435

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zelenka Jan, Mostecký Jiří, Kubička Rudolf, Navara Milan, Weiser Otto

Značky: pyrolysní, selektivní, hydrogenace, frakce, uhlovodíkové, způsob, uhlíky, třemi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní hydrogenace pyrolyzní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky se zakoncentrovaným metylacetylenem a propadienem, vyznačený tím, že se hydrogenace pyrolyzní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky provádí ve směsi s pyrolyzním benzinem na katalyzátoru, obsahujícím jako aktivní složku vzácné kovy VIII.skupiny periodické soustavy, zejména paladium, nanesené na nosiči, s výhodou na aktivním kysličníku hlinitém, a to při teplotách v...

Způsob zpracování lehké frakce odpadů, zejména domácích odpadků, a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 214666

Dátum: 15.09.1984

Autor: Citron Bengt

Značky: odpadků, zpracování, zejména, odpadů, domácích, provádění, způsob, lehké, zapojení, frakce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zpracování lehké frakce odpadů, zejména domácích odpadků, s cílem získat surovinu použitelnou bez dalšího třídění v papírnách. Lehká frakce odpadů, která sestává ze směsi papíru, houževnatých materiálů, zejména plastických, a částic ne čistot, se rozmělní, vzniklé vločky papíru, které mají menší rozměr než houževnatý materiál, ale větší než částice nečistot, se od rozdrcené směsi oddělí prosátím a po případném Vysušení se...