Patenty so značkou «fragment»

Izolovaná protilátka alebo fragment protilátky, ktoré sa špecificky viažu na RG1 polypeptid, a imunokonjugát

Načítavanie...

Číslo patentu: 288147

Dátum: 13.11.2013

Autori: Harkins Richard, Schneider Douglas, Parkes Deborah, Parry Gordon, Steinbrecher Renate

MPK: A61K 39/395, A61K 45/00, A61K 38/17...

Značky: protilátka, polypeptid, viažu, imunokonjugát, protilátky, fragment, specificky, izolovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka izolovanej protilátky alebo fragmentu protilátky, ktoré sa špecificky viažu na RG1 polypeptid, na použitie ako liečivo. Protilátkou je polyklonálna alebo monoklonálna protilátka. Fragment protilátky je zvolený zo skupiny pozostávajúcej z Fv, F(ab') a F(ab')2 fragmentov. Vynález sa ďalej týka imunokonjugátu obsahujúceho izolovanú protilátku alebo fragment protilátky, ktoré sa špecificky viažu na RG1 polypeptid, ktoré sú spojené s...

Izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu, prostriedok majúci fosfolipázovú účinnosť, farmaceutický prostriedok, antigénny fragment a izolovaná nukleová kyselina, biologicky aktívny prostriedok, vektor, rekombinovaná hostiteľská…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287687

Dátum: 23.05.2011

Autori: Amin Dilip, Jaye Michael, Krawiec John, Doan Kim-anh Thi, Lynch Kevin, South Victoria

MPK: C12N 15/52, A61K 38/46, C07K 16/40...

Značky: lipázu, majúci, polypeptid, kyselina, genů, izolovaný, prostriedok, fosfolipázovú, génom, nukleová, podobným, aktívny, farmaceutický, antigénny, biologicky, rekombinovaná, účinnost, fragment, izolovaná, hostiteľská, vektor, kodovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu (LLG), kde uvedený polypeptid (a) sa viaže na heparín, (b) má homológiu s ľudskou lipoprotínovou lipázou a pečeňovou lipázou a (c) obsahuje 39 kD katalytickú doménu triacylglycerol-lipázovej rodiny, kde (i) tento izolovaný polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO:8 a zdanlivú molekulovú hmotnosť približne 55 kD na 10 % SDS-PAGE gélu, aminokyselinovú sekvenciu...

Fragment Aß pripojený k nosičovému peptidu na prevenciu alebo liečenie ochorenia spojeného s amyloidnými depozitmi, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287513

Dátum: 25.11.2010

Autori: Vasquez Nicki, Schenk Dale, Yednock Ted, Bard Frederique

MPK: A61K 39/00, A61K 48/00, A61K 38/00...

Značky: amyloidnými, prevenciu, obsahom, spojeného, ochorenia, nosičovému, depozitmi, fragment, farmaceutický, peptidů, pripojený, prostriedok, použitie, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný fragment Abeta pripojený k nosičovému peptidu na použitie na vyvolanie imunitnej odpovede proti Abeta a tak na prevenciu alebo liečenie ochorenia spojeného s amyloidnými depozitmi Abeta v mozgu pacienta, pričom fragment Abeta pozostáva z i) Abeta1-7 majúceho aminokyselinovú sekvenciu DAEFRHD, ii) Abeta3-7 majúceho aminokyselinovú sekvenciu EFRHD alebo iii) multiméru i) alebo ii). Tiež je opísaný farmaceutický prostriedok, ktorý...

Použitie analógu autológneho Aß alebo APP polypeptidu živočícha, analóg, fragment nukleovej kyseliny, vektor, transformovaná bunka, bunková línia a kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 287468

Dátum: 24.09.2010

Autori: Nielsen Klaus Gregorius, Jensen Martin Roland, Birk Peter

MPK: A61K 39/395

Značky: kyseliny, línia, vektor, polypeptidů, autológneho, nukleovej, analogů, buňka, použitie, bunková, živočicha, fragment, kompozície, analog, transformovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie činidla zvoleného z a) analógu autológneho beta amyloidného, Abeta, alebo amyloidného prekurzorového proteínového, APP, polypeptidu živočícha, do ktorého je zavedený aspoň jeden izolovaný cudzí epitop pomocných T buniek (TH epitop) prostredníctvom inzercie, adície, delécie alebo substitúcie aminokyseliny, pričom cudzí TH epitop neobsahuje D-aminokyseliny a zavádza sa do autológneho Abeta alebo APP polypeptidu tak, ako je to schematicky...

Nogo proteín, jeho purifikovaný fragment, chimérny proteín a purifikovaná molekula s jeho obsahom, izolovaná nukleová kyselina, vektor s jej obsahom, rekombinantná bunka, spôsob produkcie rekombinantného proteínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287323

Dátum: 11.06.2010

Autori: Schwab Martin, Chen Maio

MPK: C07K 7/00, C07K 14/435, C07K 14/00...

Značky: produkcie, chimérny, obsahom, kyselina, molekula, spôsob, proteínu, rekombinantná, proteín, nukleová, buňka, vektor, purifikovaný, izolovaná, purifikovaná, použitie, rekombinantného, fragment

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný gén Nogo a produkt kódovaný týmto génom, ako aj ich deriváty a analógy. Poskytnutá je aj produkcia Nogo proteínov, derivátov a protilátok. Tiež sú opísané terapeutické prostriedky a použitie na diagnostikovanie a liečenie.

Kompozície zahrnujúce aP2-špecifickú protilátku alebo jej fragment na použitie na liečenie cukrovky, glukózovej intolerancie alebo obezitou indukovanej inzulínovej rezistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19255

Dátum: 05.03.2010

Autori: Cao Haiming, Hotamisligil Gokhan

MPK: A61P 3/08, A61K 39/00, A61P 3/10...

Značky: zahrnujúce, fragment, liečenie, protilátku, obezitou, inzulínovej, ap2-špecifickú, použitie, intolerancie, kompozície, cukrovky, rezistencie, glukózovej, indukovanej

Text:

...(l/C) a inzulínom (lns).Obrázok 5 c je fotografia elektroforetického gélu znázorňujúca aP 2 v kondicionovanom médiu alebo v celobunkovom Iyzáte tukových explantátov liečených s forskolinom (FSK) alebo lBMX.Obrázok 5 d je stĺpcový graf znázorňujúci sérové hladiny aP 2 u myší, ktorým sa injektoval fyziologický roztok(kontrola) alebo izoproterenol, aby sa indukovala lipolýza, v porovnani s ich počiatočnými hladinami aP 2.Obrázok 5 e je...

Purifikovaný a izolovaný polypeptidový fragment PAF-AH, spôsob jeho produkcie a použitia, farmaceutická kompozícia, izolovaný polynukleotid, DNA vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286518

Dátum: 12.11.2008

Autori: Tjoelker Larry, Wilder Cheryl, Trong Hai Le, Eberhardt Christine, Cousens Lawrence, Gray Patrick

MPK: C12N 9/14

Značky: polynukleotid, fragment, vektor, farmaceutická, kompozícia, použitia, polypeptidový, buňka, spôsob, hostiteľská, produkcie, izolovaný, purifikovaný, paf-ah

Zhrnutie / Anotácia:

Purifikovaný a izolovaný polypeptidový fragment ľudskej plazmovej acetylhydrolázy faktora aktivujúceho doštičky (PAF-AH), ktorému chýba až prvých dvanásť N-koncových aminokyselín zrelej aminokyselinovej sekvencie ľudskej PAF-AH SEQ ID NO:8, a jeho variant alebo variantný fragment. Izolovaný polynukleotid kódujúci PAF-AH, ako je DNA DNA vektor odvodený od tejto DNA hostiteľská bunka stabilne transformovaná alebo transfekovaná touto DNA spôsob...

Monoklonálna protilátka, jej fragment, spôsob jej prípravy a použitie, farmaceutický prostriedok, hybridómová bunková línia, aminokyselinová a DNA sekvencia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284932

Dátum: 23.01.2006

Autori: Goodman Simon, Adan Jaume, Hahn Diane, Piulats Jaume, Rosell Elisabet, Mitjans Francesc

MPK: A61K 39/395, C12N 15/06, C07K 16/18...

Značky: protilátka, sekvencia, aminokyselinová, línia, prostriedok, přípravy, hybridomová, farmaceutický, spôsob, fragment, bunková, použitie, monoklonálna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka a jej fragment obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu úsekov základnej štruktúry (FR) a komplementaritu určujúcich úsekov (CDR) ľahkého reťazca SEQ ID NO:1 a ťažkého reťazca SEQ ID NO:9. Hybridómová bunková línia schopná ju produkovať, aminokyselinová sekvencia obsahujúca sekvenciu, ktorá je uvedená v SEQ ID NO:1 alebo SEQ ID NO:9. Zodpovedajúca DNA sekvencia, farmaceutický prostriedok obsahujúci uvedenú...

Izolovaný OMP106 polypeptid alebo jeho fragment, vakcína a antigénový prostriedok s ich obsahom, izolovaná DNA, izolovaná protilátka a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284812

Dátum: 14.11.2005

Autori: Plosila Laura, Tucker Kenneth

MPK: C07K 14/22, A61K 39/095, A61K 39/40...

Značky: izolovaný, vakcína, prostriedok, omp106, antigénový, použitie, obsahom, polypeptid, fragment, protilátka, izolovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný OMP106 polypeptid, ktorý je polypeptidom vonkajších membrán Moraxella catarrhalis, a má molekulovú hmotnosť asi 180 kD až asi 230 kD podľa určenia pomocou SDS polyakrylamidovej gélovej elektroforézy, peptidový fragment z OMP106 polypeptidu, izolovaná protilátka, vakcína, antigénový prostriedok a izolovaná DNA. Ďalej je opísané použitie polypeptidu, peptidového fragmentu a izolovanej protilátky na prípravu liečiva na...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci aspoň jeden imunomodulačne pôsobiaci peptid, proteín alebo proteínový fragment

Načítavanie...

Číslo patentu: 284582

Dátum: 09.06.2005

Autori: Schmidt Walter, Birnstiel Max, Steinlein Peter, Buschle Michael, Schweighoffer Tamás

MPK: A61K 38/19, A61K 38/02, A61K 39/39...

Značky: peptid, proteín, aspoň, fragment, prostriedok, farmaceutický, proteinový, imunomodulačné, obsahujúci, pôsobiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje aspoň jeden imunomodulačne pôsobiaci peptid, prípadne proteín (proteínový fragment) spolu s jedným adjuvans, pričom peptid je odvodený z patogénu alebo z nádorového antigénu. Adjuvans má schopnosť zvyšovať väzbu peptidu na bunky liečeného jedinca, prípadne vstup peptidu do buniek, a vyvolať posilnenie imunomodulačného pôsobenia peptidu. Výhodnými adjuvans sú bázické polyaminokyseliny, ako je polyarginín alebo...

Fc fragment IgG pre nosič liečiva a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16063

Dátum: 13.11.2004

Autori: Yang Geun Hee, Kwon Se Chang, Kim Jin Sun, Jung Sung Youb, Lee Gwan Sun

MPK: A61K 47/48, C07K 19/00, C07K 16/00...

Značky: fragment, liečivá, spôsob, nosič, přípravy

Text:

...naviazaním identického proteínového liečiva na oba koncePEG pripraviť konjugát. Ako je tiež opísané V medzinárodnej patentovej prihláške č. W 0 92/16221, tak naviazaním dvoch odlišných proteínových liečiv na oba konce PEG možno získať konjugát majúci dve odlišné aktivity. Vyššie uvedené spôsoby však neboli pri udržovaní aktivity proteínových liečiv príliš úspešné.0007 Na druhej strane Kinstler et al. ukázali, že fúzny proteín pripravený...

Farmaceutický prípravok obsahujúci imunoglobulínový fragment FC ako nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15558

Dátum: 13.11.2004

Autori: Lee Gwan Sun, Kim Chang Hwan, Choi In Young, Song Dae Hae, Kim Young Min, Kwon Se Chang, Jung Sung Youb

MPK: A61K 47/48, C07K 16/00, C07K 19/00...

Značky: imunoglobulinový, nosič, obsahujúci, fragment, farmaceutický, prípravok

Text:

...846 opisuje konjugát, ktorýmožno pripraviť pripojením identického proteínového lieku k obom koncom molekuly PEG. čo vedie k zlepšeniu aktivity proteínového lieku. Vmedzinárodnej patentovej publikácii č. W 0 92/16221 je tiež opísané, že kobom koncom molekuly PEG možno pripojiť dva rôzne proteinové lieky a získať tak konjugát, ktorý má dve rôzne aktivity. Vyššie uvedené metódy však neboli príliš úspešné, čo sa týka trvalého udržiavania...

Rekombinantný proteín nesúci humánne papilomavírusové epitopy začlenené v adenylát cyklázovom proteíne, alebo jeho fragment, ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2751

Dátum: 18.03.2004

Autori: Ladant Daniel, Preville Xavier-edmond-edouard, Leclerc Claude, Timmerman Benedikt

MPK: C07K 14/005, C07K 14/195, A61K 39/12...

Značky: cyklázovom, papilomavírusové, použitie, humánne, nesúci, adenylát, rekombinantný, epitopy, terapeutické, proteíne, proteín, začlenené, fragment

Text:

...molekúl podľa vynálezu zahŕňajú epitopy, ktoré sú spracovávane prostredníctvom APC (antigén prezentujúcimi bunkami) vhostiteľovi, najmä epitopy rozoznávané vspojitosti s molekulami MHC (hlavný histokompatibilný komplex) triedy l, ako napríklad epitopy, ktorých cíeľovými bunkami sú CDX T lymfocyty alebo epitopy rozoznávané v spojitosti s MHC molekulami triedy Il, ako napríklad epitopy, ktorých cíeľovými bunkami sú CD 4 T lymfocytové...

Izolovaná molekula nukleovej kyseliny, funkčný fragment melanómového polypeptidu gp75, polypeptid, expresný vektor, ich použitie a vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282873

Dátum: 02.12.2002

Autori: Houghton Alan, Vijayasaradhi Setaluri

MPK: A61K 31/65, A61K 35/36, C12N 15/11...

Značky: polypeptidů, kyseliny, funkčný, nukleovej, melanómového, izolovaná, vakcíny, vektor, gp75, použitie, expresný, polypeptid, fragment, molekula

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá kóduje aminokyselinovú sekvenciu funkčného fragmentu melanómového polypeptidu gp75, pričom touto izolovanou molekulou nukleovej kyseliny je prednostne molekula cDNA. Ďalej je uvedený funkčný fragment melanómového polypeptidu gp75 expresný vektor obsahujúci DNA sekvenciu podstatnú na replikáciu vektoru spojenú s niektorou z uvedených molekúl nukleovej kyseliny vakcína na stimuláciu alebo...

Fragment DNA, rekombinantná DNA a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279719

Dátum: 11.02.1999

Autori: Kalinowski Jörn, Bachman Bern, Thierbach Georg, Pühler Alfred

MPK: C12N 15/11, C12P 13/08

Značky: spôsob, l-lyzínu, rekombinantná, výroby, fragment

Zhrnutie / Anotácia:

Fragment DNA sa skladá z nukleotidovej sekvencie s dĺžkou 2,1 kb, ohraničenou Pst 1 a Xho 1 miestami štiepenia. Je kódom pre proteíny vedúce k aktivite aspartyl-beta-semialdehyddehydrogenázy (asd) a k deregulácii aspartátkinázy (lysC) a je obsiahnutý v plazmide pCS2, nachádzajúcom sa v Corynobacterium glutamicum uloženom pod číslom DSM 5086. Opísaná rekombinantná DNA je odvodená z uvedeného plazmidu pCS2. Podstata výroby L-lyzínu fermentáciou...

Syntetické peptidy, biologicky aktívny fragment a netoxická soľ syntetického peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278537

Dátum: 10.09.1997

Autori: Guillemin Roger Charles Louis, Ling Nicholas Chai-kwan, Brazeau Paul Ernst, Bohlen Peter, Esch Frederick Stephen

MPK: C07K 14/655, A61K 38/31

Značky: syntetického, peptidů, syntetické, peptidy, aktívny, biologicky, netoxická, fragment

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické peptidy všeobecného vzorca H-Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu- Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-R34-Asn-Gln-Glu-R38-Gly-R40-R41-R, kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, ako aj biologicky aktívne fragmenty týchto látok, obsahujúce aspoň prvých 27 zvyškov aminokyselín a netoxické soli syntetického peptidu.

Fragment DNA, vektor a mikroorganizmus obsahujúci gény na látkovú premenu butyrobetaín/krotonobetaín-L-karnitínu a spôsob výroby L-karnitínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280580

Dátum: 02.10.1996

Autori: Zimmermann Thomas, Werlen Josef

MPK: C12N 15/52, C12N 1/21, C12N 15/74...

Značky: gény, spôsob, látkovú, výroby, přeměnu, fragment, l-karnitinu, mikroorganizmus, vektor, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané fragmenty DNA a vektory, ktoré obsahujú gény, ktoré kódujú enzýmy zodpovedajúce za biosyntézu L-karnitínu, mikroorganizmy, ktoré obsahujú tieto fragmenty DNA, prípadne vektory a mikrobiologický spôsob prípravy L-karnitínu použitím týchto mikroorganizmov.

Monoklonálna a humanizovaná monoklonálna protilátka proti interleukínu-5 alebo ich fragment, hybridóm, polypeptid, izolovaná DNA, rekombinantný vektor, hostiteľské bunky, spôsob prípravy polypeptidu afarmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280610

Dátum: 08.02.1995

Autori: Silver Jon, Windsor William, Petro Mary, Murgolo Nicholas, Chou Chuan-chu, Abrams John, Tindall Stephen, Jenh Chung-her, Zavodny Paul

MPK: C07K 16/24, C12N 15/19, A61K 39/395...

Značky: prostriedok, rekombinantný, vektor, afarmaceutický, přípravy, hybridom, spôsob, humanizovaná, hostiteľské, buňky, izolovaná, fragment, protilátka, polypeptid, proti, polypeptidů, monoklonálna, interleukínu-5

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na ľudský interleukín-5, hybridóm, ktorý produkuje uvedenú monoklonálnu protilátku komplementárne DNA, ktoré kódujú ťažký a ľahký reťazec variabilných oblasti tejto monoklonálnej protilátky a tiež ich CDR oblasti, ďalej sú uvedené humanizované monoklonálne protilátky a farmaceutické prostriedky zahŕňajúce monoklonálnu protilátku alebo anti-idiotypické protilátky, väzbové fragmenty,...

Fragment DNA(H) kódujúci polypeptid s nitril hydratázovou aktivitou, transformant obsahujúci tento gén a spôsob prípravy amidov použitím tohto transformantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280199

Dátum: 15.10.1991

Autori: Toru Nagasawa, Nakoto Nishiyama, Sueharu Horinouchi, Hideaki Yamada, Teruhiko Beppu

MPK: C12N 15/53, C12P 13/02, C07H 21/04...

Značky: transformant, tohto, polypeptid, transformantu, použitím, aktivitou, fragment, přípravy, hydratázovou, dna(h, obsahujúci, nitril, kódujúci, amidov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná sekvencia aminokyselín a sekvencia nukleotidov alfa- a beta- podjednotiek dvoch typov nitril-hydratázy odvodenej od Rhodococcus rhodochrous J-1. Fragment DNA kódujúci nitril-hydratázu je vložený do expresného vektora a tento rekombinantný vektor sa použije na transformáciu. Transformant obsahuje mnoho kópií génu a preto môže produkovať omnoho vyššiu hladinu nitril-hydratázy pri porovnaní s konvenčne používanými mikroorganizmami.

Způsob přípravy konjugátu obsahujícího imunoglobulin nebo imunoglobulinový fragment

Načítavanie...

Číslo patentu: 235525

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rowland George Ferdinand, Simmonds Robin George

MPK: C07D 519/04

Značky: obsahujícího, imunoglobulinový, přípravy, způsob, fragment, imunoglobulin, konjugátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy konjugátu obsahujícího imunoglobulin nebo imunoglobulinový fragment, kterým je Fab, Fab´ nebo F(ab´)2 nebo IgM monomer, modifikovaný alespoň jednou skupinou obecného vzorce II, která je na něj kovalentně vázána, vyznačený tím, že se nechá reagovat imunoglobulin nebo i imunoglobulinový fragment s azidem desacetylvinblastinové kyseliny při teplotě 5 °C až 25 °C a při pH 8,5 až 9,5.