Patenty so značkou «fotomateriálov»

Aktivačný roztok pre zhotovovanie kovových tlačových foriem pre tlač z plochy difúznym prenosom z halogénstrieborných fotomateriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270550

Dátum: 12.07.1990

Autori: Trokan Peter, Mračna Peter, Lederleitner Milan

MPK: G03C 5/54

Značky: aktivačný, roztok, tlač, plochy, halogénstrieborných, prenosom, foriem, difúznym, zhotovovanie, tlačových, kovových, fotomateriálov

Text:

...,pre tlač z plochy difiznyn prenoson z halogenstrieborných fotomateriálov podIa vynálezu, pozostňuajki z 0,4 až 1,2 x hnot. rozpúčtadla nikrokryštálov halogenidov striebra, 1,0 až 2.0 z hnnt. alkilie aktivujúcej redukčné látky, 0,8 až 1,8 x hmot. látky, resp. zmesi lůtokudržujúcich stabilnú hodnotu pH, 6 ež 12 x hmot. látky, resp. znesi látok zvyšujúcídl rýchlou difčzie, 0,8 až 1,2 x hnot. hydroxyetylcelulőzy, ktorého podstata spočíva v...

Aktivačný roztok pre spracovanie halogénstrieborných difúznych fotomateriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270148

Dátum: 13.06.1990

MPK: G03C 5/54

Značky: spracovanie, roztok, aktivačný, difúznych, halogénstrieborných, fotomateriálov

Text:

...toavnú, őio znečiotujú prenooovú podložku vyolednáho zobrozonio o zneoožñujú jeho dlhodobú orohivlciu.Uvadonó nedostatky odstraňuje aktivačný roztok pre spracovanie hologánotrioborných difůznycü fotooetoriúlov podľa vynúlozu pozostávojuoi z 25-4 boot. rozpúiłodlo oikrokryätálov halogonidov striebra, 0,6 az 1,9 x hmot. alkllie aktivujúcej rodukčná látky,1,6 ož 2,3 hoot.zosoi litok udrłujúoioh stabilnú hodnotu pH, 4 až 6 hoot. zoooi...

Aktivačný roztok pre spracovanie halogénstrieborných difúznych fotomateriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264990

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panák Ján, Trokan Peter, Hlavatý Miroslav

MPK: G03C 5/54

Značky: halogénstrieborných, difúznych, fotomateriálov, spracovanie, aktivačný, roztok

Text:

...obraz vytvorený difúznym prenosom menšie krycie vlastnosti, čím dochádza k čiastočnému podkopírovaniu menších prvkov autotypického zobrazenia tlačovej formy.Uvedené nedostatky odstraňuje aktivačný roztok pre spracovanie halogénstrieborných difúznych fotomateriálov podľa vynálezu pozostávajúce z 3,5 až 4,5 hmot. rozpůšťadla mikrokryštálov halogenidov striebra, 1,9 až 2,1 hmot. alkálie aktivujúcej redukčné látky,5,9 až 6,1 hmot....