Patenty so značkou «fotoelektrický»

Fotoelektrický převodník úhlových kódů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269705

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mitkov Nikolov, Pentschev Penev, Nikolov Ivanov

MPK: H03K 19/14

Značky: fotoelektrický, kódu, převodník, úhlových

Text:

...prvku lg e je připojen k dslšímu vstupu prvního součinového logického prvku li. Třetí vstup § 1 logické jednotky lg je spojen s dalším vstupem druhého součinového logickáho prvku lg s s jedním ze vstupů třetího součinového logickěho prvku ll, jehož druhý vstup je spojen s výstupom prvního invertoru lg. Výstupy tří součinových logických prvků li, lg e ll jsou připojeny ke vetupům logickěho obvodu NEBO lg, jehož výstup je výstup logické jednotky...

Fotoelektrický indikátor neprůhledných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264228

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kutej Jozef, Zámečník Pavel

MPK: G08B 5/36

Značky: fotoelektrický, neprůhledných, objektu, indikátor

Text:

...se tím, že na vstupy členu ogického součtu jsou přivedeny výstupy logického úrovňového členu a monostabilního klopného obvodu, přičemž na vstupy těchto dvou členů je přiveden výstup ze zesilovače a tvarovače signálu.Výhodou navrhovaného řešení fotoelektrického índikátoru je jeho snadná realizovatelnost a malé rozměry, protože jako zdroj světla a světlocitlívý prvek lze použít fotodiodu a fo CS 204 228 lšl 7totranzistor. Významná se jeví ta...

Fotoelektrický snímač doletu útkové nitě pro tryskové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263326

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D03D 51/34

Značky: snímač, útkové, doletu, tryskové, stroje, tkací, fotoelektrický, nitě

Text:

...na sebe.Fotoelektrický snímač doletů útkové nitě pro tryskové tkací stroje podle vynálezu je vytvořen základním tělesem 5 ve tvaru trubky s tvarovanou dutinou Ž, v níž jsou umístěny fotoelektrické prvky l a g, které jsou umístěny vzájemné souose a kolmo v podélné ose dutiny Ž základního tělesa 3 tohoto snímače. V místě osy fotoelektrických prvků l a Ě je dutina Ž vytvořena ve tvaru podélné štěrbiny 1 s pozvolným přechodem, tvořeným hladkými...

Fotoelektrický snímač výchylky předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258782

Dátum: 16.09.1988

Autori: Křivánek Emanuel, Trunec Václav

MPK: G01G 23/36, G01C 9/32, G01J 1/44...

Značky: fotoelektrický, výchylky, předmětů, snímač

Text:

...obvodem §, součtovým obvodem 3 a regulačním obvodem ll. Přitom je první fotonka l připojena k jednomu vstupu rozdílového obvodu § a k jednomu vstupu sdučtového obvodu g, zatímco druhá fotonka 3 je připojena ke druhému vstupu rozdílového obvodu § a ke druhemu vstupu součtového obvodu 2. Výstup rozdílového obvodu 8 je vyveden na výstupní svorku 33 a výstup součtového obvodu 2 je připojen naregulační vstup regulačního obvodu lł zapojeného mezi...

Fotoelektrický přístroj k stanovení trvanlivosti pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257905

Dátum: 15.06.1988

Autori: Trochta Richard, Šavel Jan

MPK: G01N 33/14

Značky: stanovení, pěny, prístroj, fotoelektrický, trvanlivosti

Text:

...Použití tenkého světlovodu zaručuje minimální ovlivnění rozpadu pěny a prakticky vylučuje rušení při přenosu eignálu z kapalinového rozhraní do fotonky. Měření tímto způsobem neovlivňuje teplota pěny a kapaliny.Na připojenůch vćkreaech je znázorněn příklad řešení vynálezu,kde na obr. 1 je blokové schéma přístroje, na obr. 2 je elektrické schéma přístroje. jW Podle obr» 1 je světlovod l, spojený s fotonkou g a-stavitelnŕ ve spodní poloze §...

Fotoelektrický indikátor tenkých neprůhledných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257184

Dátum: 15.04.1988

Autori: Říčný Václav, Habán Jaromír, Novák Jaroslav

MPK: G02B 6/10, G02B 27/10, G02F 1/01...

Značky: tenkých, fotoelektrický, objektu, neprůhledných, indikátor

Text:

...odpor dále připojeného tranzistorového spínače. Kolektorový výstup tohoto tranzistorového spínače je výstupem fotoelektrického indikátoru.Výhodou navrhovaného uspořádání fotoelektrického indikátoru je snadná přizpůsobitelnost rozměrů sledované zóny rozměrům a geometrickému uspořádání světlocitlivých prvků při konstrukční jednoduchosti, rovnoměrný průběh světelné citlivosti sledovanézöny a v neposlednířadě i dosažitelná Vysoká rozlišovací...

Fotoelektrický průtokoměr s axiálním lopatkovým kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246932

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ordáo Jan

MPK: G01F 1/10

Značky: lopatkovým, kolem, fotoelektrický, průtokoměr, axiálním

Text:

...kole a stejného evětelného zdroje i fotoelektrického snímače. Na obr. 1 je zřejmě výrazné zkráeení světelné cesty mezi zdrojem světla a fotoelektrickým snímačem. Světelná cesta je jednoznačne definovdna a vzhledem k tomu, če přechodové plochy z opticky hustšího prostředí do opticky židlího prostredí a naopak jsou k ose světelné cesty kolmé, nedochází k rušivému rozptylu světla, oslabujícímu uiitečný signál. Výsledkem uvedeného řešení bylo, že...

Fotoelektrický snímač rychlosti a směru proudění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245645

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mašek Ján, Holeík Ján

MPK: G01W 1/02

Značky: plynů, rychlostí, proudění, snímač, fotoelektrický, směru

Text:

...impulsy gl označené naSnímač je možné mechanicky nastavit tak, aby fotocitlivý prvek li pro orientaci snímače byl nasměrován např. na sever. Pomocí fotocitlivého prvku lg pro snímání rychlosti prouděni a elektronických obvodů jsou vytváŕeny elektrické impulsy UZ průchodem světla kruhově uspo řádanými otvory łâ V první cloně 1.Jejich časový průběh je znázorněn na obr. 2. Úhlové natočení druhé clony l jn dáno polohou směrovky 3. Během...

Fotoelektrický snímač polohy páky jeřábového ovládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234673

Dátum: 01.01.1987

Autor: Svozil Tomáš

MPK: H01L 31/12

Značky: ovládače, polohy, páky, fotoelektrický, snímač, jeřábového

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač polohy páky jeřábového ovládače sestává z nejméně dvou fototranzistorů, světelného zdroje a pohyblivé clony, přičemž fototranzistory jsou uspořádány v otvorech základní desky, nad kterou je světelný zdroj a mezi světelným zdrojem a fototranzistory je umístěna pohyblivá clona ve formě kluzké desky pákového mechanizmu.

Fotoelektrický refraktometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 231352

Dátum: 01.04.1985

Autor: Eisenhut Peter

MPK: G01N 21/41

Značky: fotoelektrický, refraktometr

Zhrnutie / Anotácia:

Fotoelektrický refraktometr zejména pro kontrolu procesů, musí být zhotoven s nejmenšími náklady pro dosažení vysoké přesnosti měření. Je nutné, aby byl snadno čistitelný, musí mít jen malé množství optických prvků a určenou dráhu průchodu světla, zakončenou vždy ve stejném místě fotopřijímače. Refraktometr podle vynálezu má osvětlovací soustavu, sběrnou optickou soustavu a přijímací soustavu, jejichž optické osy jsou umístěny v podstatě...