Patenty so značkou «fosforu»

Spôsob zhodnotenia alternatívnych palív s obsahom fosforu pri výrobe cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18004

Dátum: 15.12.2010

Autori: Ernst Frank, Reichenbach De Sousa Luiz Carlos, Brülhart Marc

MPK: C02F 103/12, C02F 101/10, C02F 101/20...

Značky: obsahom, palív, výrobe, spôsob, fosforu, alternatívnych, cementů, zhodnotenia

Text:

...s obsahom fosforu sa zmiešajú v termolýznom reaktore s bypassovými produktmi cementárskej pece ako halogénovými nosičmiavznikajúce halogenidy ťažkých kovov sa odťahujú. Použitím bypassových produktov.3 cementárskej pece, ktoré môžu byť prítomné vo forme prachu a/alebo plynov, ako halogénového nosiča na odstránenie ťažkých kovov a zlúčenín ťažkých kovov z termolýznych zvyškov altematívnych palív s obsahom fosforu, sa v termolýznom reaktore...

Kompozície organických zlúčenín fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286792

Dátum: 29.04.2009

Autori: Fletcher William, Portillo Hector, Anderson Thomas

MPK: A01N 57/00, A01N 25/30, A01N 25/04...

Značky: fosforu, kompozície, zlúčenín, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa insekticídna kompozícia, ktorá obsahuje:od 0,015 % do 3,6 % hmotn. jednej alebo viacerých organofosfátových insekticídnych zlúčenín? od 0,5 % do 99,5 % hmotn. kompozície adjuvans obsahujúcej vzhľadom na hmotnosť adjuvans:(A) (a) od 20 do 90 % hmotn. C1-C6-alkanolesteru mastnej kyseliny obsahujúcej od 4 do 22 atómov uhlíka? (b) od 4 do 40 % hmotn. aniónového tenzidu vybraného zo skupiny, ktorú tvoria čiastočné sulfátové estery a...

Triazínové zlúčeniny s obsahom fosforu ako retardéry horenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13803

Dátum: 16.07.2008

Autori: Wehner Wolfgang, Dave Trupti

MPK: C08K 5/5317, C08G 79/02, C08K 5/3492...

Značky: retardéry, triazínové, fosforu, horenia, obsahom, zlúčeniny

Text:

...Zvyšky sa zavedú do zlúčenín vzorcov (ll) zodpovedajúc ich základným formám. Pri tomto je možné ich použiť ako také alebo použiť ich produkty kondenzácie po odštiepení amoniaku. V prípade melamínu sú týmito napríklad melám, melém alebo melón. Preferované je X H.Zlúčeniny vzorca (ll) sa ďalej odvodzujú od kyselín aminometánfosfónových a môžu obsahovať etylén-amóniové jednotky (c je odlišné od nuly).Takéto zlúčeniny je možné vyrobiť...

Cementársky slinok so zvýšeným obsahom fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4488

Dátum: 01.06.2006

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: zvýšeným, cementársky, fosforu, slinok, obsahom

Text:

...Mg a P 205 a fosfovápenatých cementov na báze zlúčenín C 4 P, C 5 P resp. tuhých roztokov C 5 P-C 2 S, hydroxyapatitu Ca 5(PO 4)5 OH a voľného vápna a/alebo odpady organického pôvodu s fosfor obsahujúcim popolom po ich vysokoteplotnej mineralizácii ako živočíšne odpady obsahujúce kosti,zuby, rohovínu, mäsokostné, kostné, perové, krvné a rybie múčky a kaly z čistenia odpadných vôd.Z cementárskeho slinku so zvýšeným obsahom P 205 sa dajú...

Použitie uhličitanov lantánu na zníženie stráviteľnosti fosforu pri výžive zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7569

Dátum: 21.02.2006

Autori: Spiecker-hauser Ute, Schmidt Bernard, Mertin Dirk

MPK: A23K 1/18, A23K 1/175

Značky: použitie, stráviteľnosti, fosforu, uhličitanov, zníženie, zvierat, výživě, lantánu

Text:

...ochorenia uskutočňované prostredníctvom terapeutického podávania farmaceutických kompozícii na báze zlúčenín lantánu je v rámci doterajšieho stavu techniky už známa, potom možnost dietetického využitia týchto zlúčenín v rámci výživových stratégii na ochranu zvierat voči hrozbám vyplývajúcim z biologickej dostupnosti nadbytočných fosfátov zatialnebola reflektovaná. Obe tieto stratégie spoliehajú na schopnost spomínaných EP 1 855 543 33...

Orálne kompozície na absorpciu zlúčenín fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8243

Dátum: 29.11.2005

Autor: Savica Vincenzo

MPK: A61K 31/785, A61K 33/08, A61K 31/722...

Značky: kompozície, orálne, absorpciu, fosforu, zlúčenín

Text:

...voda, žuvačka, gumový cukrík, cmúlacia tableta alebo cukríky. Tieto kompozície musia mat vlastnosti kontinuálneho pomalého uvoľňovania. Najvýhodnejším uskutočnením je žuvačka, pretože môže zotrvať v ústach dlhšiu dobu, dokonca hodiny.0036 Prvé uskutočnenie tohto vynálezu je výhodné, pretože zachytávanie fosfátov nastáva v ústach, najmä zo slín, hlavného zdroja recirkulácie fosforu, a v prípade, že kompozícia splnila svoju úlohu, konkretne,...

Systém pre nehorľavú úpravu na báze zlúčenín fosforu a polymérna kompozícia s nehorľavou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5921

Dátum: 17.12.2004

Autori: Zanetto Jean-emile, Leite Lorraine, Couillens Xavier

MPK: C08K 5/00

Značky: nehořlavou, nehorľavú, úpravou, úpravu, kompozícia, báze, systém, fosforu, polymérna, zlúčenín

Text:

...stabilizačný účinok,ktorý môže byť podobný vyššie opísanému mechanizmu účinku alebo odlišný od tohto účinku.0016 Jednotlivé vyššie opísanć stabilizačné prísady môžu mať taktiež ďalšie účinky na vlastnosti kompozícii, ktoré ich obsahujú. Takto môže dôjsť k zlepšeniu nehorľavej úpravypoužitím zlúčeniny fosforu. Rovnako tak môžu byť nimi modifikované niektoré mechanické a fyzikálne-chemické vlastnosti.0017 Podľa jedného znaku vynálezu je...

Adukty epoxidových živíc a kyselín odvodených od fosforu, ako i spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1142

Dátum: 13.10.2003

Autori: Feola Roland, Gmoser Johann

MPK: C09D 5/00, C08G 59/00, C09D 163/00...

Značky: epoxidových, výroby, fosforu, kyselin, spôsob, živíc, odvodených, adukty

Text:

...hranična hodnota Staudingerovej funkcie J., pri klesajúcej koncentrácii ašmykovom napätí, pričom J. je zmena relativnej viskozity vztiahnutá na hmotnostnú koncentráciu Ba mg/rozpustenej látky B (s hmotnosťou m 5 látky v objeme V roztoku), teda J(n.-1)ll 3 a. Pritom znamená n,-1 relatívnu zmenu viskozity. podľa n-1(n-ns)/ 11,. Relativna vískozila n, je kvocient z viskozity n skúšaného roztoku a viskozity n, čistého rozpúšťadla. (Fyzikálny...

Kvapalné koncentráty fosforu a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3307

Dátum: 10.09.2002

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/02

Značky: kvapalné, koncentráty, zinku, fosforu

Text:

...v žiadnom prípade neobmedzujú nároky na jeho ochranu.V záujme prípravy kvapalného fosforečno-zinočnatého koncentrátu podľa riešenia sa do miešaného reaktora postupne dávkovalo 48,93 litrov vodovodnej vody,32,46 kg granulovanej tzv. prilovanej močoviny,82,26 kg termickej kyseliny fosforečnej ( 54,7 P 205) a 136,35 kg cca 50-ného vodného roztoku kryštalického síranu zinočnatého ( ZnSO 4.7 H 20 ). V záujme otupenia prílišnej acidity...

Reaktor na čistenie odpadových vôd aktivačným procesom s odstraňovaním dusíka a fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2750

Dátum: 18.01.2001

Autori: Cséfalvay Juraj, Pénzes Ladislav

MPK: C02F 3/30

Značky: reaktor, odpadových, aktivačným, procesom, odstraňováním, fosforu, čistenie, dusíka

Text:

...kalu v separačnom priestore a tým ďalšie zníženie výšky stĺpca vyčistenej vody v separačnom priestore, čím sa čistiareň bez kvalifikovanej obsluhystane veľmi náchylnou na Vyplavovanie kalu a zníženie účinnosti čistenia.Zabezpečenie vysokého veku kalu súčasne s vysokou účinnosťou čistenia znamená potrebu udržať vysokú koncentráciu kalu V reaktore, ktorú nemožno zabezpečiť v existujúcich reaktoroch so separačnytn priestorom s fluidnou...

Prostriedok obsahujúci zmes mikroorganizmov na viazanie dusíka zo vzduchu, na zvyšovanie rozpustnosti zlúčenín fosforu a na rozklad potravinárskeho olejového sedimentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1957

Dátum: 07.10.1998

Autor: Pollák Arpád

MPK: C12N 1/20, C05F 11/08

Značky: obsahujúci, prostriedok, rozpustností, mikroorganizmov, sedimentů, olejového, rozklad, zvyšovanie, dusíka, vzduchu, viazanie, zlúčenín, potravinářského, fosforu

Text:

...zlúčeniny fosforu s veľkými molekulami, ktoré sú vo vode nerozpustne na zlúčeniny fosforu vo vode rozpustné a tým zásobovať pôdu,pre rastliny využiteľnými, rozpustnými zlúčeninami fosforu.Naočkovaním pôdy kmeňmi mikroorganizmov viažucich dusík a súčasným naočkovanim pôdy kmeňmi mikroorganizmov rozkladajúcich nerozpustne zlúčeniny fosforu vzniká takzvaná metabióza, kde viazače dusíka dodávajú potrebný dusík a mikroorganizmus Bacillus...

Spôsob prípravy zmesi mikroorganizmov na viazanie dusíka zo vzduchu, na zvyšovanie rozpustnosti zlúčenín fosforu a na rozklad potravinárskeho olejového sedimentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279941

Dátum: 05.08.1998

Autor: Pollák Arpád

MPK: C12N 1/20, C02F 3/34, C05F 11/08...

Značky: potravinářského, sedimentů, vzduchu, rozpustností, rozklad, spôsob, viazanie, zlúčenín, fosforu, zmesí, olejového, přípravy, zvyšovanie, mikroorganizmov, dusíka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že spoločným kultivovaním aspoň dvoch kmeňov mikroorganizmov v živnej pôde bez dusíka s obsahom zlúčenín fosforu sa množia bakteriálne kmene Azotobacter croococcum CCM 4642 a Azospirillium brasiliense CCM 4644 počas 22 hodín pri teplote 28 °C, potom sa k nim pridá bakteriálny kmeň Bacillus megatherium CCM 4643 a bakteriálny kmeň Pseudomonas putida CCM 4641 a ďalej sa spoločne kultivujú 44 až 46 hodín pri teplote 28 °C pri...

Způsob odstraňování chemických nečistot, zejména arsenu, fosforu, síry, křemíku a molybdenu z wolframových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268745

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: nečistot, fosforu, materiálů, wolframových, síry, zejména, způsob, molybdenu, křemíku, chemických, odstraňování, arsenu

Text:

...k roztoku před přidáním 2,lv,6-trianino-1,LS-triazinu přidá sulfid sodný nebo amonný nebo hydrogensulfid sodný v poměru látkových množství k molybdenu h až 12 l.Postup podle vynálezu má ve srovnání se známými postupy čištění wolframové suroviny řadu výhod Na rozdíl od známých postupu lze jím odstranit řadu aniontotvomých nečistot, jako je křemík, fosfor, arsen, molybden, síra, cín, fluor, hliník atd., v jediněm pochodu. současně s nimi...

Způsob přípravy deoxynukleosid-5´-trifosfátů značených izotopy fosforu v poloze alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267547

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havránek Miloš, Vlna Jan

MPK: C07H 19/04, C07H 11/04

Značky: izotopy, způsob, fosforu, poloze, značených, přípravy, deoxynukleosid-5´-trifosfátů

Text:

...s heptancu- způso přípravy je nožně použít i pro přípravu ieoxynukleotidů znnčnýcnĺ 33 EJĽ neioĺ tento izotop ní podobná fyzíkílní vlastnosti /poločns radioaktivninc rozpndu 2 energií - ziřeni/ jako izotop 358, jenž an rovněž používá ke značení nukleotidů a nůže ho tudiž nahradit.Dále jsou uvedeny příklady způaobu prípravy přodnětu vynílezu.V polypropylenové zkunavce /10 x 1.5 en/ se rozpuetí 2-deo ndenosin /Zćunol/,kyannnidv/Sĺunol/,...

Způsob výroby oxidu fosforečného spalováním elementárního fosforu vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257754

Dátum: 15.06.1988

Autori: Queck Robert, Kuxdorf Bernhard, Daniel Hellmuth, Püsche Herbert

MPK: C01B 25/12

Značky: fosforu, způsob, elementárního, spaľovaním, vzduchem, fosforečného, výroby, oxidů

Text:

...jako trubkový had a teprve potom se odvádi k jejímu použití. Přitom uvedený předehřívač páry je umístěn ve spojovací trubici spojující sálavou komoru s věží pro absorpci oxidu fosforečného o tom viz N. N. Postníkov Termická kyselina fosforečná .a její soli, Moskva, 1976,str. 139 na 140, zejména obrázek IIl-34. Výše uvedené nedostatky nemá způsob výroby oxidu fosforečneho spalvováním elementá-rního fosforu vzduchom za využití reakčního tepla k...

Tuhé dusíkaté priemyselné hnojivo s obsahom fosforu a síry a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253425

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kopčanová Ľudmila, Hutár Eduard, Gabčo Milan, Teren Ján

MPK: C05C 11/00, C05D 9/00

Značky: spôsob, obsahom, přípravy, dusíkaté, priemyselné, síry, tuhé, fosforu, hnojivo

Text:

...dochádza k stuhnutiu kvapôčiek zmesnej taveniny do formy granül tuhéhuo dusíkatého hnojiva obsahujúceho amidický dusík, fosfor a síru.štúdiom fázovej rovnováhy binárnych systémov CONl-l 22-PSNI-l 23 a CONH 22-SPO.H 5 CaNH 22 sa zistilo, že pridavok týchto amidov tiofvosforečnej kyseliny k močovine v uvedenom rozmedzí 0,05 až 18,0 spôsobuje zníženie teploty topenia študovanej binärnej zmesi.Dusíkato-fosforečno-sírne hnojivá podľa vynálezu sú...

Způsob odstranění fosforu z oxidu zirkoničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Olšák Miloo

MPK: C01G 25/00

Značky: fosforu, způsob, odstranění, oxidů, zirkoničitého

Text:

...s výhodou 3 ai 7 S platnosti uhlíku s smšs ss přsäíhá při teplot 800 al l 35.9 °C, s výhodou při teplote 350 az 900 °c.Oxid kŕsmičitý je totił sa vyěěích teplot schopen působit jako poměrně silná kyselina a vytěsñujs ionty tosroru s oxidu zirkoničitćho vs tormá oxidu rostorsćnćho. Teplota počátłm tohoto děje vsak m až nad I 150 °c.Přídavkem uhlíku a tím se při výpalu tvořícím silně redukčním psostřsdím. se věak tato teplota snižuje a k...

Způsob společného zavádění vodíku, fosforu a dusíku do halogenových žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233559

Dátum: 01.02.1987

Autori: Seger Jiří, Alberti Milan, Kouřil Milan

MPK: H01K 1/54, H01K 3/22

Značky: společného, způsob, žárovek, zavádění, fosforu, halogenových, vodíku, dusíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká společného zavádění vodíku, fosforu a dusíku do halogenových žárovek, jejichž náplň obsahuje kromě uvedených prvků také halogeny a inertní plyn. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do žárovky na wolframové vlákno se zavede čerpací trubičkou hexaamidocyklo-trifosfazen P3N3(NH2)6 ve formě vodního roztoku, který je možno kombinovat s dalšími sloučeninami halogenů, jako jsou např. halogen-cyklo-fosfazeny, halogenuhlovodíky apod. Po...

Způsob stanovení uvolnitelné zásoby fosforu z půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247986

Dátum: 15.01.1987

Autor: Macháček Václav

MPK: G01N 33/24

Značky: uvolnitelné, půdy, způsob, stanovení, fosforu, zásoby

Text:

...vzorků s vodou a katexen ve vodíková tema(přístupný P), kdy Je sledována časová závislost extrahovaná formy P po dobu 10 až 100 min. Z rozdílu přístupu( rony a vodorozpuetné forąy P ee vypočte pohyblivé forma P. Extrapolace do času t-O min. nebo výpočet se provede s líneární závislosti P na Yt-(obr. l) a do času tl 20 min. z kvadratícká závislosti P na t (obr. 2).Přednoetí způsobu podle vynálezu spočívaáí převážně v tom, že žádná z netod v...

Způsob stanovení rychlosti uvolňování fosforu z půdního komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247522

Dátum: 15.01.1987

Autor: Macháček Václav

MPK: G01N 1/28

Značky: způsob, stanovení, uvolňování, fosforu, půdního, komplexu, rychlostí

Text:

...~ti minutách a další vzorky jsou odebírány po 20-ti minutách po celkovou dobu 100 minut,přičemž v jednotlivých extraktech je analyticky stanovenú množství vodorozpustného a přístup ného fosforu, rychlost uvolňování vodorozpustného, pohyblivého a přístupného fosforu se stavnoví 7 lineární závislosti na čase.Přednomti způsobu podle vynálezu spočívají převážně v tom. že žádná z metod V současnédobě používaná nevykazuio hodnoty vo třech...

Způsob přípravy katalyzátoru na bázi směsného oxidu vanadu a fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229939

Dátum: 15.11.1986

Autori: Alpers Heinz-jürgen, Lenz Günther, Heller Karl-heinz

MPK: B01J 27/18, C07C 51/16

Značky: katalyzátoru, směsného, oxidů, vanadu, fosforu, bázi, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy katalyzátoru na bázi směsného oxidu vanadu a fosforu, vyznačený tím, že se za teploty 80 až 180 °C, popřípadě v přítomnosti vody nechává reagovat sloučenina pětimocného vanadu s kyselinou fosforečnou a/nebo se sloučeninou vytvářející kyselinu fosforečnou a pak se získaný reakční produkt zpracovává při teplotě 80 až 200 °C redukčně působícími organickými rozpouštědly a/nebo ředidly ze souboru zahrnujícího polární sloučeniny...

Hnojivé kvapalné koncentráty stopových prvkov, sekundárnych živín a fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216448

Dátum: 01.06.1985

Autori: Teren Ján, Lúčanský Dušan, Nádvorník Róbert, Juhás Milan, Pukáčová Anna

Značky: prvkov, koncentráty, sekundárnych, kvapalné, hnojivé, živin, fosforu, stopových

Zhrnutie / Anotácia:

Hnojivé kvapalné koncentráty stopových prvkov, sekundárnych živín a fosforu obsahujúce 5,0 až 35,0 hmotnostných dielov hexametafosforečnanu sodného a) alebo draselného 0,5 až 10,0 hmotnostných dielov kobaltu a) alebo zinku a) alebo mangánu a) alebo železa a) alebo medi 0,2 až 5,0 hmotnostných dielov horčíka 0,3 až 5,0 hmotnostných dielov draslíka a) alebo dusíka 0,5 až 5 hmotnostných dielov S 10 až 60 hmotnostných dielov...

Způsob stanovení koncentrace fosforu za přítomnosti zirkonia

Načítavanie...

Číslo patentu: 226209

Dátum: 29.07.1983

Autor: Ryšlavý Zbyněk

Značky: koncentrace, zirkonia, přítomnosti, způsob, stanovení, fosforu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení koncentrace fosforu za přítomnosti zirkonia v přírodních nebo umělých materiálech po rozkladu těchto materiálů anorganickými kyselinami, například kyselinou dusičnou, vyznačený tím, že se v poslední fázi při převádění rozložených,materiálů do roztoku zvýši obsah fluoridových iontů, s například přidáním 5% až 42% kyseliny fluorovodíkové, načež se přidá roztok 1% až 35% barnaté soli, například dusičnanu barnatého, upraví se...