Patenty so značkou «fosforečnanu»

Roztoky na potláčanie strát dusíka na báze dimetylpyrazol fosforečnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6847

Dátum: 05.08.2014

Autori: Teren Ján, Rokos Michal

MPK: C05C 11/00, C05B 15/00, C05G 1/00...

Značky: dusíka, báze, dimetylpyrazol, strát, roztoky, potláčanie, fosforečnanu

Text:

...kde tvorí až 60 celkového kolobehu síry na Zemi. Dimetylsulñd (DMS) sa však účinkom ultrañalového žiarenia samovoľne oxiduje najprv na dimetylsulfoxid (DMSO) a tento vplyvom ďalšej oxidácie prechádza až na chemicky stabilný dimetylsulfón, ktorý sa nie celkom správne zvykne označovať i ako metylsulfonylmetán (MSM)Pokial DMS a DMSO sú pri teplote miestnosti kvapalnými látkami, MSM je už látkou kryštalickou, ktorá sa však vyznačuje veľmi dobrou...

Spôsob odstraňovania časticového znečisťujúceho materiálu z časticového materiálu zmiešaného kov-lítneho fosforečnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12587

Dátum: 15.10.2009

Autori: Bauer Peter, Michot Christophe, Vogler Christian

MPK: C01B 25/30, C01B 25/37

Značky: fosforečnanu, zmiešaného, znečisťujúceho, kov-lítneho, spôsob, částicového, odstraňovania, materiálů

Text:

...zmiešaného kov-lltneho fosforečnanu. 0016 Problém je riešený spôsobom odstraňovanie časticového znečisťujúceho materiálu z častlc materiálu zmiešaného kov-Iítneho fosforečnanu, ktorý pozostáva z krokova) poskytnutie časticového materiálu zmiešaného kov-Iítneho fosforečnanu, ktorý zahŕňa časticový znečisťujúci materiál ajemné častice zmiešaného kov-Iítneho fosforečnanu,majúceho hmotnosť ×m, kde x 2100,.3 b) privádzanie časticového...

Prípravok na báze fosforečnanu železitého a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12573

Dátum: 19.08.2009

Autor: Nikolaev Gennadi

MPK: A01N 59/00, C01B 25/37, B27K 3/26...

Značky: báze, železitého, použitie, fosforečnanu, prípravok

Text:

...kyseliny fosforečnej s vodou, oxidom železitým a zdrojom hliníka, pričom ako zdroj hliníka sa použije práškový A 120 v množstve od 5 hmotnostných dielov do 10 hmotnostných dielov a týmto spôsobom sa udržiava reakčná teplota v rozsahu od 60 °C do 70 °C. V dôsledku exotermiekej reakcie nie je potrebná na rozpustenie zložiek nijaká dodatočná energia. Množstvo oxidu železitého je od 10 hmotnostných dielov do 20 hmotnostných dielov a množstvo...

Farmaceutická kombinácia meloxikamu, fosforečnanu kodeínia a paracetamolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5096

Dátum: 14.02.2003

Autor: Norris Michael Christian

MPK: A61P 25/00, A61K 31/485, A61K 31/5415...

Značky: fosforečnanu, farmaceutická, paracetamolu, kodeínia, meloxikamu, kombinácia

Text:

...proti dávke meloxikamu. EDm 0,22 mg/kg meloxikamu 0,88 mg/kg kodeínu 59 mg/kg paracetamolu (r 20,99, stredná smerodatná chyba 12 , log-lineárnej regresnej analýzy).Podrobný opis gýhodných uskutočnení0008 Farmaceutické prostriedky podľa vynálezu sú vhodné na symptomatickú úľavu od bolesti alebo jej liečbu, liečbu algetického a/alebo hyperalgetického stavu s horúčkou alebo bez nej, zvlášť stavov spojených so zápalovými procesmi, ako...

Použitie fosforečnanu alkalického kovu v mazacom prostriedku odolnom voči vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2594

Dátum: 04.10.2002

Autori: Götzmann Karl, Aurin Norbert

MPK: C10M 103/00, C10M 173/02, C10M 125/00...

Značky: teplotě, použitie, fosforečnanu, vysokej, prostriedku, voči, mazacom, odolnom, alkalického

Text:

...teplotách zaručené dobré mazaciespis JP-A-10168469 tiež opisuje zmesi solí,ktoré pri pracovných teplotách, pri ktorých sú používané, existujú v roztavenom stave. Tu opísanémazacie prostriedky obsahujú 75-95 hmotn.hydrogénfosforečnanu dvojsodného a/alebo fosforečnanu draselného, ako aj 5-25 hmotn. chloridu sodného. Chlorid sodný sa pritom pridáva na zníženie bodu tavenia. V tomto spise opísané mazacie prostriedky ďalej obsahujú voliteľne...

Způsob stanovení středního stupně kondenzace lineárních kondenzovaných fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269650

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav, Velich Vratislav

MPK: C01B 25/38

Značky: kondenzace, způsob, fosforečnanu, lineárních, středního, stanovení, kondenzovaných, stupně

Text:

...etanovením, provedeným za těchto podmínek, reakčního tepla rozpouštění lineérních foaforečnanů a tým kationtem, avšak s krátkou délkou řetězce (dífosforečnanu, případně ještě katena-trífosforečnanu, katena-tetrafosforečnanu atd.) a anhydrldu jednoduchého dihydrogenfoaforečnanu (s aníontem HZPO 4 a 5 týmž katíontemj pomocí hodnoty reakčního tepla rozpouštění zkoumaného vzorku lineérních kondenzovaných Fosforečnanů a s pomocí hodnot...

Způsob přípravy fosforečnanů hlinitých ve směsi s inertní práškovitou hmotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267026

Dátum: 12.02.1990

Autori: Füssel Jan, Adamovič Anton, Čihák Bedřich, Kocanda Jozef, Hrabě Zdeněk, Řehák Alexandr

MPK: C01B 25/36

Značky: hlinitých, přípravy, inertní, fosforečnanu, hmotou, práškovitou, způsob, směsi

Text:

...křemen, šamot, korund, dines, mleté sklo, bentonit,zirkonit a další silikétové, hlíníté a zirkoníčíté píeky. Rychlost přidávání kyseliny se řídí odvodem vodních per. Tímto postupem jsou odstreněny nedostatky původních postupd vycházejících rovněž 2 kyseliny fosforečné.350 dílů hmot. křemenné moućky se smíchá se l 41 díly hmot. hydroxidu hlinitého. K Léto směsi, vyhřátě na teplotu 100 °C se za stáleho míchání a vskua přidává 241 dílů hmot....

Vysokoteplotní způsob přípravy mikrokrystalického kondenzovaného fosforečnanu vápenatého s mol. poměrem P2O5/CaO = 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 259970

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: mikrokrystalického, fosforečnanu, způsob, kondenzovaného, přípravy, vápenatého, poměrem, vysokoteplotní

Text:

...aniontů a vá penetýchketiontů v ka 1 cinátu,resp. tavenině. Prvním mezipro duktem typu kondenzovaných fosforeěnanů, ktorý v průběhu kalcinaoe vzniká je dihydrogendifosforečnanvvápenatý (CaH 2 P 207)při teplotách okolo 200 °c. Ten pak při teplotách zhruba o. 150 až 200 °G vyšších přechází na další meziprodukt. Abypodíl tohoto meziproduktu byl co nejvyšší a aby nebezpečí eamostatné kondenzace fosforečné e 1 ožkya tím případně její ztráty...

Způsob získávání koncentrátu fosforečnanů vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259784

Dátum: 15.11.1988

Autori: Loučka Tomáš, Švehla Josef, Novák Jaromír, Broul Miroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: koncentrátů, způsob, fosforečnanu, zemin, vzácných, získavání

Text:

...(vápnofoau) z dříve prováděné neutralizaoo kyseliny fosforečně, například z hala, vztaženo na 10 t kyseliny foaforečné.způsob podle vynálezu umožňuje získat konoentrát obsahu jící 4 až 10 oxidů veáoných zemin a v případě přídavku váp Vnofosu až Svaž 16 5 oxidů vzáoných zemin bez narušení vlastní technologie či úpravyvýroby fosforečnanů. Jinak řečeno před kládaný způsob řeší zíakávání těch vzácných zemin, ktoré se při stávajíoím způsobu...

Způsob termogravimetrického stanovení středního stupně kondenzace vyšších lineárních fosforečnanů dvojmocných kovů Me2n-2H2Pn03+1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257745

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: kovů, stupně, kondenzace, termogravimetrického, způsob, lineárních, fosforečnanu, stanovení, dvojmocných, me2n-2h2pn03+1, vyšších, středního

Text:

...cyklo-tetrafosforečnany, podle rovnice MeRekrystalizace je exotermnim dějem a prohihá pro vyšší lineárni fosforečnany jednotlivých dvojmocných kovů při teplotách v rozmezí 400 až 700 DC. Výhodné pro stanovení je k rekrystalizaci použít teploty oo nejblĺže vyšší než je vlastní teplota rekrystalizace, nebot při dalším zvyšovaní teploty by mohlo v některých případech dojít k ovlivněni výsledku tim,že by se do plynné fáze uvolňovala i část...

Způsob přípravy kondenzovaného fosforečnanu vápenatého s molárním poměrem P205-CaO rovným jedné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257739

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: p205-cao, kondenzovaného, fosforečnanu, přípravy, poměrem, vápenatého, rovným, molárním, způsob, jedné

Text:

...V prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzivodní páry, a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů.Spodní nutná hranice teploty kalcinace (300 OC) je dána teplotou pozvolného vznikuprvních částeček produktu. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (900 OC) souvisís termickou stabilitou kondenzovaného fosfdrečnanu vápenatého, který při této teplotě nekongruentnč taje. Výhodná teplota kalcinace v rozmezí 375 až 600 OC je dána tím,...

Způsob čištění odpadních vod aktivačním procesem při současném odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek a fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254513

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wanner Jiří, Grau Petr

MPK: C02F 3/12

Značky: organického, současném, způsob, odpadních, čištění, odstraňování, aktivačním, fosforečnanu, znečištění, dusíkatých, látek, procesem

Text:

...je, že zvláště při nízkých poměrech crganického znečištění a dusíkatých látek (BSK 5 NCelk) je dosahováno lepšího využití organických látek pro denitrifikaci a tím hluhšího odstranění organických látek z vody. To je dáno tím, že do anoxické zóny je přiváděna část odpadní vody, která neprošla anaerobní zónou,v níž by došlo k akumulaci organických látek do buněk bakterií majícich schopnost polymerizace a depolymerizace fosforečnanů, přičemž...

Způsob přípravy modrofialového keramického pigmentu zirkonového typu s obsahem kondenzovaných fosforečnanů kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243657

Dátum: 15.07.1987

Autori: Špalek Otomar, Paseka Ivo

MPK: C01G 25/00, C01B 33/20

Značky: fosforečnanu, kobaltu, modrofialového, pigmentů, kondenzovaných, přípravy, obsahem, keramického, zirkonového, způsob

Text:

...mikrokrystslky dihydrogentosforednanu kobaltnatóho. Výchosi sme( ą ~ e po promísoní a sucha sshřívd rychlostí 5 až 10 °C/m 1 n na teplotu 750 s 900 °c, s,-vý Šfhodou na teplotu 500 až 850 °c, s výdrlí na toto teplot I al 3 h.vkalcineci nastůvají nejps-ve deľqdratační a kondenaační reakce u dihydrogenfosíoxjeěnanu kobaltnatőho. 0 d teploty 350 °c s neho posvolnaąvsnikd chemicky i tepolně stabilní cyklo-tetrarosforocnan dikobaltnatý.Tato...

Způsob pěstování monokrystalů tetragonálních fosforečnanů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234272

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kvapil Josef, Zikmund Jan, Pozdníčková Milena

MPK: C30B 29/14

Značky: fosforečnanu, způsobu, provádění, tohoto, tetragonálních, způsob, monokrystalů, zařízení, pěstování

Zhrnutie / Anotácia:

Pěstování dokonalých, inklusí prostých a nevyklíněných monokrystalů tetragonálních fosforečnanů, zejména typu K(HXDl-x)2PO4 z roztoku snižováním teploty na zárodcích Z-řezu, kde cíle je dosaženo tím, že proud pěstovacího roztoku se vede k zárodku ve směru rovnoběžném s krystalografickou osou (c) zárodku a zařízení sestávající z válcovité krystalizační nádoby je opatřeno vnitřní trubicí, opatřenou alespoň třemi centračními a nosnými křidélky a...

Spôsob prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235594

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šiška Karol, Frimm Richard, Gattnar Ondrej, Nevydal Jozef

MPK: C01B 25/36

Značky: nezávadného, přípravy, hlinitého, spôsob, fosforečnanu, koloidného, fyziologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmieša roztok síranu hlinitého o koncentrácii 0,1 až 3 mol. l-1 a kyseliny fosforečnej o koncentrácii 0,2 až 6 mol.l-1 vo vode s vodným roztokom hydroxidu alebo uhličitanu alebo hydrogenuhličitanu alkalického kovu, s výhodou sodíka, o koncentrácii. 0,1 až 15 mol.l-1, pri pH 0,5 až 6,0 a teplote 5 až 100 °C a z...

Spôsob spracovania kryštalizačných lúhov z výroby fosforečnanu močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234699

Dátum: 01.01.1987

Autori: Maksinová Elena, Teren Ján, Franko Ján, Herman Lubomír

MPK: C05B 11/08

Značky: lúhov, výroby, fosforečnanu, močoviny, spôsob, spracovania, kryštalizačných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu spracovania kryštalizačných lúhov z výroby fosforečnanu močoviny a/alebo z roztokov kyselín fosforečných obsahujúcich močovinu na stabilné NPS suspenzné hnojivo. Zmes kryštalizačného lúhu s kyselinou sírovou v hmotnostnom pomere P205 : S = 1,0 : 0,01 až 1,8 sa neutralizuje plynným amoniakom a/alebo vodným roztokom amoniaku pri teplote 50 až 145 °C, tlaku 0,5 . 105 až 1,7 . 105 Pa, za súčasnej dehydratácie reakčnej zmesi...

Způsob výroby fosforečnanu zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235616

Dátum: 15.11.1986

Autori: Chaloupka Vladimír, Vyvlečková Milada, Gardián Jiří, Kusák František, Hejl Vlastimil

MPK: C01B 25/37

Značky: fosforečnanu, výroby, způsob, zinečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru antikorozní ochrany kovových materiálů a přípravy materiálů pro tyto účely. Vynález řeší problém výroby netoxického antikorozního pigmentu fosforečnanu zinečnatého s malou velikostí částic a s vysokou antikorozní účinností ze zinkové suroviny, rozpustné v kyselině mravenčí nebo octové a kyseliny fosforečné za přítomnosti kyseliny mravenčí nebo octové, která tvoří se zinkovou surovinou rozpustné soli, a tím zvyšuje...

Spôsob prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 222898

Dátum: 15.03.1986

Autori: Frimm Richard, Kubec František, Šiška Karol, Škoda Alojz

Značky: nezávadného, koloidného, spôsob, fosforečnanu, přípravy, fyziologicky, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmieša vodný roztok síranu hlinitého o koncentrácii 0,1 až 2 mol.l-1 s vodným roztokom fosforečnanu alebo hydrofosforečnanu alkalického kovu o koncentrácii 0,1 až 2 mol.l-1 pri pH 3 až 12, teplote 5 až 50 °C a vylúčený produkt sa izoluje. Vynález sa môže využiť vo farmaceutickom priemysle.

Způsob pěstování monokrystalů tetragonálního fosforečnanu draselného s určeným stupněm deuterace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246345

Dátum: 13.03.1986

Autori: Ševeak Stanislav, Kueera Ladislav

MPK: C30B 29/14

Značky: deuterace, určeným, tetragonálního, monokrystalů, draselného, fosforečnanu, způsob, stupněm, pěstování

Text:

...lze reprodukovatelně pěstovat pod teplotou 50 °C. Pro tento případ byla zvolena teplota nvasycení 45 °C postačující pro vypěstování monokrystalu požadované velikosti.Vyčerpaný pěstovací roztok z předcházejícího pěstovacího cyklu byl upraven přídavkem redestilované vody na požadovaný stupeň deuterace. přičemž .měření obsahu deuteri-a byl-o prováděno metodou měření absolutniho indexu lomu vzorku roztoku o objemu 3 ml. Sycení matečného...

Spôsob výroby krmného fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 214520

Dátum: 28.02.1984

Autori: Buranský Ján, Pálka Ján, Kollár Jozef, Bartoš Vladimír, Papp Jozef, Waradzin Walter, Oravec Eduard, Knopp Rudolf, Bartík Richard

Značky: spôsob, výroby, fosforečnanu, amonného, krmného, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby krmného fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného z nečistej (extrakčnej) kyseliny fosforečnej je založený na odvodnení reakčného roztoku a extrakcie rozpustných nečistôt z povrchu a jadra častíc nasýteným vodným roztokom fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného. Vyčistený produkt sa potom dosuší a expeduje. Extrahovad1o sa potom spracováva na NP alebo NPK hnojivo.