Patenty so značkou «fosfátového»

Modulátory sfingozín 1 fosfátového receptora a ich použitie na liečenie zápalu svalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17471

Dátum: 22.07.2009

Autori: Wright Timothy, Ahmed Syed Sohail, Londei Marco, Gergely Peter

MPK: A61K 31/397, A61P 21/00

Značky: sfingozín, svalov, fosfátového, použitie, liečenie, receptora, modulátory, zápalu

Text:

...zlúčeniny A.Podrobný opis Ľnálezu Modulátormi SIP receptora alebo predmetom vynálezu, sú zlúčeniny vzorca la alebo lb, napr.ako sa opisuje vo W 0 04/103306 A, W 0 05/000833, W 0 05/103309 alebo W 0 05/113330.Napriklad modulátorom SIP receptora môže byť zlúčenina vzorca Ia alebo Ib, ako sa deñnujúY je C 6-10 aryl alebo C 2-9 heteroary 1, napr. C 3-9 heteroaryl, pripadne substituovaný 1 až 3 zvyškami vybranými z halogénu, skupiny -OH,...

Spôsob regenerácie fosfátového kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268589

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hudák Ján, Hradský Ernest

MPK: C01B 25/234

Značky: spôsob, regenerácie, fosfátového

Text:

...kyeelinouairovou o anołatve v rozsahu 101 až 102 X hnotnoatných voči jej teoretickćmu množstvu zodpove~ dajúcenu obsahu foaforu v kale. Pridůvanie kyaeliny airovtj ee deje za neuatlleho aiev łania reakčnej zeeai e jej ohrievanie po dobu odperenie 70 až 75 Z jej objeľu. Ďalej aa reakčna ee achladzuje po dobu vytvorenia kryštàlov airanu želetiteho a filtre kyseliny ioeforečnej aa odeàva a odvedza do zeeobnika pre Čallie poułitie. S...

Spôsob regenerácie fosfátového kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263179

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hradský Ernest, Hudák Ján

MPK: C23C 22/86

Značky: spôsob, fosfátového, regenerácie

Text:

...o množstve v rozsahu 101 až 102 3 hmotnostnýoh voči jej teoretickému množstvu zodpovedajúcemu obsahu fosforu v kale. Pridávanie kyseliny sírovej sa deje za neustáleho miešania reakčnej zmesi a jej zohrievania po dobu odparenia 70 až 75 A jej objemu. Ďalej sa reakčná zmes ochladzuje po dobu vytvorenia kryštálov síranu železitého a filtrát kyseliny fosforečnej sa odsáva a odvádza do zásobníkov pre dalšie použitie. S výhodou sa filtrát...