Patenty so značkou «formulácií»

Katalýza formulácií epoxidových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13805

Dátum: 16.03.2010

Autori: Diesveld Andrea, Ebbing-ewald Marion, Spyrou Emmanouil, Loesch Holger

MPK: C08G 59/68, C08G 59/40

Značky: formulácií, epoxidových, živíc, katalýza

Text:

...zvlášť preferované sú epoxidove živice na báze bisfenolu A a bisfenolu F.Podľa vynálezu je možné ako zložku A) použiť i zmesi epoxidových živíc.Latentné vytvrdzovacie činidlá B) (pozri tiež spis EP 682 053) sú bud celkom málo reaktívne,zvlášť pri nízkych teplotách, alebo sú zle rozpustné, alebo často dokonca obidvoj e. Vhodné sú latentne vytvrdzovacie činidlá podľa vynálezu, ktoré pri nekatalyzovanej reakcii...

Použitie opioidových formulácií v dávkovači liečiv bez ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13409

Dátum: 29.08.2007

Autor: Woodward Jo

MPK: A61K 31/4468, A61K 31/135, A61K 31/485...

Značky: dávkovací, formulácií, liečiv, použitie, opioidových

Text:

...7(8)583-591). Jav prelomovej bolesti sa taktiež označuje ako epizódna bolesť.0011 V štúdiách na populáciách s rakovinou zažíva 50 až 90 pacientov s chronickou bolesťou ataky prelomovej bolesti, ktoré boli taktiež uvádzané upacientov s chronickou bolesťou nerakovinového pôvodu Iiečenou opioidmi (viď Portenoy a kol. (2006), The Journal of Pain, 7(8)583-591).0012 Preto i ked sa liečba bolesti, bez ohľadu na jej pôvod, silnými analgetikami ako...

Postup na prípravu sprejovo sušených formulácií TMC 125

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10427

Dátum: 06.06.2007

Autori: Baert Lieven Elvire Colette, Voorspoels Jody Firmin Marceline, Kiekens Filip Rene Irene

MPK: A61K 9/16, A61K 31/505

Značky: sušených, přípravu, postup, sprejovo, formulácií

Text:

...komory zospodu. Do komory sa potom zospodu nastrekuje aj roztok polyméru a farmaceutického čínidla. Týmto spôsobom sa víriace guľôčky poťahujú vrstvou roztoku a hneď ako sa rozpúšťadlo odparí, vytvorí sa tuhá disperzia farmaceutického čínidla V polyméri ako vrstva na guľôčkach nosiča. Podstatou tejto techniky je to, že pracuje ako vsádzkový proces a tak v priebehu výroby existuje značný časový prestoj, kým sa potiahnuté guľôčky odoberú a...

Prostriedky a spôsoby vhodné na stabilizáciu lipidových adjuvantných formulácií použitím glykolipidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4504

Dátum: 05.07.2005

Autori: Rosenkrands Ida, Davidsen Jesper, Andersen Peter

MPK: A61K 39/04, A61K 39/002, A61K 39/118...

Značky: lipidových, stabilizáciu, formulácií, spôsoby, adjuvantných, prostriedky, použitím, glykolipidov, vhodné

Text:

...na vyvolanie ochrannej imunitnej odozvy proti TB u myší. DDA sa však používaako adjuvans vprípade DNA vakcín proti vírusu pseudobesnoty, čo vedie0006 V publikácii Woodard et al., (1980) sa opisuje pridanie olejovej emulzie TDM (0,0-trehaIóza-6,6-dimykoIát) k roztokom DDA, ktoré pôsobia ako adjuvans v prípade subjednotkovej vakcíny proti Bruce/la abortus založenej na teplom usmrtených baktériách. Ochranu nebolo možné vyvolať ani samým DDA...

Použitie formulácií meloxicamu vo veterinárnej medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3923

Dátum: 22.04.2005

Autori: Friton Gabriele, Lang Ingo

MPK: A61P 31/00, A61K 31/54

Značky: použitie, meloxicamu, formulácií, medicině, veterinárnej

Text:

...ílunixin meglumínu (Fitzpatrick, J., Young F .J., Eckersall, D., Logue D.N., Knight C. J., Nolan, A.,1998, Recognizing and Controlling paín and inflammation on mastitis Proceedings, British Mastitis Conference). Flunixin sa podával infúziou intramamáme V špeciálne pripravenej pomocnej látke spolu s antibiotikom (amoxicilín/kyselina klavulanová), zhotoveným spoločnosťou Schering-Plough Animal Health. Avšak použitie flunixinu nemalo...

Kompozícia solifenacínu alebo jeho soli na použitie v pevnej formulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13185

Dátum: 24.03.2005

Autori: Masaki Katsuhiro, Sugihara Akio, Yasuji Takehiko, Murayama Daisuke

MPK: A61K 9/20, A61K 31/439

Značky: kompozícia, formulácií, solifenacínu, použitie, pevnej

Text:

...komisiou pre farmaceutické záležitosti, Revísion of Guideline about Impurities in New DrugProducts containíng Nove Active Pharmaceutícal IngredientsSolifenacín sukcinát podľa vynálezu bol pripravený procesom granulácie na fluidnom lôžku za obvyklých a v obore známych podmienok. Súčasne boli vyrobené tablety obsahujúce Solifenacín sukcinát, ktoré sú vynikajúcim terapeutickým činidlom využiteľnom pri liečbe polakisúrie a močovej inkontínencie....

Soľ kyseliny benzénsulfónovej s klopidogrelom a jej použitie na výrobu farmaceutických formulácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 79

Dátum: 13.02.2004

Autori: Glänzer Klaus, Doser Karlheinz

MPK: A61K 31/435, C07D 495/04

Značky: kyseliny, benzénsulfónovej, použitie, výrobu, formulácií, klopidogrelom, farmaceutických

Text:

...týka soli kyseliny benzénsulfónovej s klopidogrelom pripraviteľnej zrážaním tejto soli z roztoku klopidogrelu, pričom rozpúšťadlo obsahuje toluén a/alebo dioxán.Ako klopidogrel sa môže podľa vynálezu použiť racemická zmes obidvoch izomérov klopidogrelu. Alternatívne sa môžu použiť čisté izoméry, pričom prednostný je izomér (S)-()-klopidogrel.Podľa vynálezu sa-prekvapivo zistilo, že na rozdiel od znenia EP-A-O 281 459 možno soľ kyseliny...

Spôsob výroby formulácií pre inhalátor s odmerným dávkovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3577

Dátum: 26.08.2003

Autori: Berry Julianne, Sharpe Stefan, Chaudhry Saeed, Sequeira Joel

MPK: B65B 31/00

Značky: spôsob, odmerným, dávkováním, inhalátor, výroby, formulácií

Text:

...do nádoby z plniacej hlavy dráhy prostredníctvom ventilu nádoby ínhalátora s odmemým dávkovaním e) odtiahnutie plniacej hlavy od nádoby ínhalátora3 s odmemým dávkovaním a f) utesnenie nádoby inhalátora s odmemým dávkovamím, ako aj týmto spôsobom vyrobených produktov.Podľa predloženého vynálezu sa formulácia pre inhalátor s odmemým dávkovaním vyrába využitím nového spôsobu, pri ktorom je elímínovaný nárast veľkosti časti lieku pri...