Patenty so značkou «formaldehydu»

Viacvrstvové tvarované výrobky s obsahom lignocelulózy s nízkou emisiou formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17229

Dátum: 14.12.2011

Autori: Kalbe Michael, Finkenauer Michael, Weinkötz Stephan, Roschmann Konrad, Schmidt Michael, Käsmayr Daniel

MPK: B27N 1/00, B32B 21/08, B27N 3/02...

Značky: formaldehydu, lignocelulózy, viacvrstvové, výrobky, obsahom, emisiou, tvarované, nízkou

Text:

...gleju vedie ktomu, že glej pomalšie tvrdne, čo vedie k predĺženiu časov zotrvania v horúcom lise a tým sa zhoršuje hospodárnosť výroby drevných materiálov.W 0 2010/031718 A 1 (BASF SE) opisuje viacvrstvový tvarovaný výrobok s obsahom Iignocelulózy pozostávajúci zo stredovej vrstvy a krycej vrstvy, v ktorom je ako spojivo pre stredovú vrstvu použitá formaldehydová živica a/alebo organický izokyanát aspojivom pre kryciu vrstvu je...

Viacvrstvové tvarované výrobky s obsahom lignocelulózy s nízkou emisiou formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13067

Dátum: 09.09.2009

Autori: Weinkötz Stephan, Finkenauer Michael, Käsmayr Daniel, Schmidt Michael, Beil Christian

MPK: B32B 21/08, B27N 3/02, B27N 1/00...

Značky: emisiou, tvarované, lignocelulózy, nízkou, viacvrstvové, obsahom, výrobky, formaldehydu

Text:

...zachytávačov formaldehydu kaminoplastovému gleju vedie ktomu, že glej pomalšie tvrdne, čo vedie k predĺženiu časov zotrvania v horúcom lise a tým sa zhoršuje hospodárnosť výroby drevných materiálov.DE-A 2 306771 (Deutsche Novopan GmbH) opisuje spôsob výroby drevotrieskových dosiek napríklad zdrevných triesok spojených spojivom, ktoré sú nasypané do prinajmenšom troch vrstiev a následne za horúca zlisované, pričom na kryciu vrstvu sa ako...

Spojivá bez obsahu formaldehydu na výrobu drevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11114

Dátum: 11.02.2009

Autori: Nozari Samira, Käsmayr Daniel

MPK: C08K 5/16, C08L 33/00, C08L 1/00...

Značky: obsahu, formaldehydu, spojiva, výrobu, drevných, materiálov

Text:

...102 53 498 A 1 (BASF Aktiengesellschaft) opisuje vodnú polymérnu disperziu, ktorá je dostupná vodnou emulznou polymerizáciou napriklad akrylátových astyrénových monomérov vprítomnosti polymerizátu A 2, napríklad na báze kopolyméru pozostávajúceho zkyselina akrylová / anhydrid kyseliny maleínovej l nenasýtená amínová zložka. Týmto spôsobom sa získatelná vodná polymérna disperzia použije na konštrukčné zlepenie dreva.W 0 2006/82223 A 1 (BASF...

Použitie materiálov na báze dreva obsahujúcich polyamín na zníženie obsahu formaldehydu v okolitom vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7754

Dátum: 12.01.2007

Autori: Finkenauer Michael, Beil Christian, Rüba Eva, Weinkötz Stephan, Schmidt Michael

MPK: A61L 9/00, C08L 97/00, B27N 3/00...

Značky: použitie, formaldehydu, vzduchu, obsahujúcich, okolitom, polyamín, materiálov, báze, dřeva, obsahu, zníženie

Text:

...v ohrevných systémoch alebo sa polyamínypridávajú ako prísady do náterových farieb stien.Úlohou predloženého vynálezu bolo navrhnutie materiálov na báze dreva,ktoré sú schopné pohlcovat formaldehyd z okolitého vzduchu, pričom tieto materiály na báze dreva sú už používané v obytnej oblasti resp. výhodnejšie majúbyť integrovateľné do obytnej oblasti.Úloha bola vyriešená použitím materiálov na báze dreva na výrobu nábytkových dielcov, obkladov...

Polymerizovateľný vodný prostriedok na báze polyvinylalkoholu bez obsahu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17041

Dátum: 02.05.2006

Autori: Tseitlin Alexander, Pisanova Elena, Schmidt Robert

MPK: C08G 8/10, C08G 4/00, B32B 17/04...

Značky: vodný, báze, prostriedok, formaldehydu, polymerizovatelný, polyvinylalkoholů, obsahu

Text:

...spojivo na výrobu netkaných produktov.US 4 076 917 uvádza použitie beta-hydroxyalkylamidov na polymerizáciu polykarboxylových polymérov ako kyseliny polyakrylovej. Takýto systém je však príliš viskózny na použitieako spojiva na sklolaminát.US 5 143 582 popisuje teplu odolný nepletený prostriedok obsahujúci polykarboxylové kyseliny s neutralizovaným amoniakom,monomérne alebo polymérne a beta-hydroxyalkylamidy. Existujú však domnienky, že pri...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260370

Dátum: 15.12.1998

Autori: Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav, Butkovský Ľudovít, Miškoc Anton, Vysoký Ladislav

MPK: C07C 47/055

Značky: dehydrogenáciou, oxidačnou, metanolu, striebornom, formaldehydu, výroby, spôsob, katalyzátore

Text:

...striebra SU 358 310, PL 122 783, US 4 416 215, US 4424 397, EP 0003 348 pripravené rôznym spôsobom, prípadne striebro povrchovo modifikované PL 117 567, GB 2121787, US č. 1 968 552, DE 3 143 704, EP 0 079 490 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín GB 2 086 763 alebo striebro V kombinácii s prechodnými kovmi tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín US 4 005...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260369

Dátum: 15.12.1998

Autori: Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Oleárnik Miroslav, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Miškoc Anton, Juhás Stanislav, Vysoký Ladislav

MPK: C07C 47/055

Značky: formaldehydu, dehydrogenáciou, metanolu, oxidačnou, výroby, spôsob, katalyzátore, striebornom

Text:

...Striebro GB 2 121787, DE číslo 3143704, EP 0079 490, PL 117 567, US č. 1968 552 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí or» ganických kyselín GB 2086 753, prípadne striebro v koncentrácii s prechodnými kovmi, tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných. solí organických kyselín US číslo 4 005 049.Katalyzátor, striebro nanesené na pemze ako aj kryštaliclté striebiro sa môže používal aj po tzv. chemickej...

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Staňková Oldřiška, Beranová Marie, Roušalová Blanka, Kutý Václav

MPK: C02F 1/04

Značky: amoniaku, formaldehydu, způsob, fenolů, vzorků, kalů, pevného, průmyslové, odpadů, separace

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Prostředek na snížení úniku formaldehydu z lignocelulozových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270269

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hubatsch Horst, Doležal Jaroslav, Mikšová Filomena

MPK: C08L 61/24, C09J 3/16

Značky: úniku, materiálů, snížení, prostředek, formaldehydu, lignocelulózových

Text:

...reagovat s 88 až 160 hmot. díly močoviny a 38 až 69 hmot. díly, vody při teplotä .i 00 už 65 °c, pH 7,5 až 9,5 po dobu 1 až 5 h. Reakční směs se stobilizuJe hydrozidem amonným v množství 6 až 9 hmot. díly /210 ł/ o zohledí na expediöní teplotu.Výše uvedený proetředek ve směsi e močovinoformeldohydovými lepidly zvyšuje odolnost vytvrzenóho lepidlo proti hydrolýze o snižuJe únik ťormldohydu. zedmónn u pryskyřioe s nižším mol pomärem.Výhoda...

Spôsob odstraňovania reziduálneho formaldehydu z reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270188

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mičák Jozef, Čorný Jozef, Zlacký Alojz, Bundas Ján, Lichvár Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: reakčných, pentaerytritolu, reziduálneho, spôsob, odstraňovania, formaldehydu, roztokov

Text:

...aa vedie na hlavu etripovaosj kolóny pozoetávajúoej z dvadsiatich piatich až ätyrideiatioh piatich kontaktných stupňov a prooujúoaj pri tlaku 200 al SDD kPa.Vynález ee zakladá na zieteni, že pri použlti určitých molarnyoh pomerooh v reakčnej časti, teploty nastrekovanáho roztoku a tlaku v kolóne možno dosiahnut účinne a ekonomicky výhodné odstránenie tormeldehydu v stripovaoej kolóne. Pod stripovacou kolónou v ktorej sa uskutočňuje...

Lepidlo so sníženým uvolňováním formaldehydu z velkoplošných lignocelulózových materiálov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261844

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šteller Štefan, Lübke Henrich, Jokel Jozef

MPK: C09J 3/16

Značky: velkoplošných, materiálov, lignocelulózových, spôsob, výroby, lepidlo, sníženým, formaldehydu, uvoľňovaním

Text:

...Podstatou spôsobu podľa vynálezu je to, že 1 až 10 hmot. dielov tenzidov sa zmieša s 10 až 100 hmot. dielmi Vody pri 500 až 10 000 otáčkach/min. po dobu 10 až 120 sekúnd a zhomogenízuje sa s močovinoíormaldehydovou živicou pri 1000 až 10 000 otáčkach/min. po dobu 10 až 60 sekúnd v koncentrácii 0,08 °/o hmot. až 5,6 hmot. tenzidov vzťahované na hmotu m-očovinoformaldehydového kondenzátu.Výhody lepidla so zníženým uvoľňovaníní formaldehydu a...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258698

Dátum: 16.09.1988

Autori: Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: C07C 47/058

Značky: formaldehydu, dehydrogenáciou, oxidačnou, metanolu, spôsob, výroby

Text:

...zlúčenioa (US 4198 351.Plynná zmes pripravená v sytiacom zariadení s výhodou zbavená mechanických nečistôt, pripadne kvapiek DE 2 114 370 sa prehrieva na- tepllotu 360 až 390 K a prechádza katalytickým lôžko-m o teplote 8231 023 Kelvinla. Katalyzátor môže byť uložený v kontaktnom koši DE 2173 938, DE 2545104,US 2 745 722, alebo na kovovej podložka priamo na trúbkovnici výmennika tepla DE 1642 S 155, CS 225 301, CS 227155). Uloženie...

Spôsob zvýšenia účinnosti biologického čistenia odpadových vod obsahujúcich viazané formy formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258693

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vančo Dušan, Rippa Fedor, Vančová Alžbeta

MPK: C02F 3/12

Značky: účinnosti, formaldehydu, viazané, obsahujúcich, biologického, zvýšenia, čistenia, spôsob, odpadových, formy

Text:

...výnálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že biologické čistenie aktiváciou prebieha pri hodnotách pH 5,5 až 6,5. je výhodné, ak je hodnota pH 6. Úprava pH prostredia aktivácie na požadovanú hodnotu sa môže dosiahnúť úpravou hodnoty pH pritekajúcich odpadových vôd na ich regresným dávkovanĺm, prípadne úpravou pH aktivačného prostredia pridávalním odpadových kyselín. je výhodné ak sa úprava pH dosahuje pridávaąním kyslých odpadových vôd.Ak...

Spôsob zníženia emisie formaldehydu zo stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258671

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kubín Juraj, Müller Miroslav, Dvořák Anton, Hespodárik Alexander

MPK: B27N 7/00

Značky: emisie, zníženia, stavebných, dielcov, spôsob, formaldehydu

Text:

...hmotu, čím sa zabezpečí trvalé zníženie emisie formaldehydu na požadovanú hodnotu. Spôsob je ekonomický a technologicky ho možno .aplikovať v priebehu výroby stavebných dielcov, u vyrobenýchalebo už zabudovaných panelov a dielcov v objektoch.Do vnútorných priestorov panelu, pozostávajúceho z rámu s vnútornou vý-plňou výtlačne lisovanou, otvormi odllahčenou drevotrieskovou doskou, obojstranne obloženého drevovláknibou doskou, ktoré takto...

Prípravok redukujúci únik formaldehydu z aglomerovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258202

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C08K 3/38

Značky: prípravok, materiálov, formaldehydu, redukujúci, únik, aglomerovaných

Text:

...formaldehydu pod 10 mg fd/100 g abs. suchej drevotrieskovej dosky.Postupy výroby podľa A 0 197 514, A 0 189 229, usp 3 816 376, USP 3 830 782, zssn Pat.,496 191 a BP 1 376 365 chránia výrobu pojidlá so zníženým únikom formaldehydu, resp. jeho úpravu, ale spoľahlivo dosiahnutie triedy E-1 nezabezpečujú, resp. dochádza k zhoršeniu fyzikálne-mechanických vlastnosti DTD.Podobne postupy výroby lepidla, alebo prípravy lepiacej zmesi na báze UF...

Spôsob regulácie rektifikácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256743

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vanko Milan, Kováč Jozef, Chocholáček Ľudovít, Čorný Jozef, Komora Ladislav, Hrázský František, Paľo Ondrej

MPK: C07C 31/24

Značky: roztoku, rektifikácie, pentaerytritolu, výrobe, regulácie, spôsob, reakčného, formaldehydu

Text:

...rektifikačnej kolóny.Pri tomto spôsobe regulácie rektiľikácie formaldehydu sa dosahuje prekvapujúci účinok v zlepšení deliacej schopnosti spodnej časti kolóny pri súčasnom zmenšovani refluxného pomeru. Ďalej sa pri tomto spôsobe regulácie rektifikácie účinne zamedzuje prieniku formaldehydu do nadväzujúcich uziov výroby pentaerytritolu a aj tvorba si 256743rupovitých látok je menšia v porovnaní s inými spôsobmi regulácie rektitikácie....

Spôsob regenerácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256742

Dátum: 15.04.1988

Autori: Komora Ladislav, Vanko Milan, Paľo Ondrej, Kováč Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: roztoku, reakčného, pentaerytritolu, spôsob, výrobe, formaldehydu, regenerácie

Text:

...kde pri tlaku 0,3 až 0,6 MPa a pri tlakovom spáde v rozmedzí 0,01 až 0,08 MPa sa získa destilát, obsahujúci 10 až 16 hmot. formaldehydu a 2,0 až 4,0 hmot. metylalkoholu, ktorý sa po oddelení metylíalkoholu v ďalšej rektifikácii za zníženého alebo atmosférickélío tlaku vracia ako regenerovaný vodný roztok formaldehydu na opätovné použitie v reakčnej sústave na výrobu pentaerytritolu.Nový spôsob regenerácia formaldehydu je výhodný najmä pri...

Způsob přípravy močovinoformaldehydové pryskyřice mající velice nízký molární poměr formaldehydu k močovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 256385

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kong Ho Chee

MPK: C08G 12/12

Značky: molární, způsob, močovinoformaldehydové, mající, pryskyřice, nízký, poměr, formaldehydu, velice, přípravy, močovině

Text:

...za kyselých podmínek při stejné teplotě, dokud se nedosáhne viskozity v rozmezí 35 až 80 mPà.s, e) pH se potom upraví na hodnotu v rozmezí 5,8 až 6,5 a konečný molární poměr močoviny k formaldehydu se upraví přidáním močoviny na hodnotu v rozmezí l,0 l,0 až l,0 l,30,s výhodou v rozmezí 11,l 05 až 121,12, načež se kondenzát ochladí, af) když klesne teplota pod 50 OC, upraví se konečné pH na hodnotu v rozmezí 7,0 až 8,0.způsob podle...

Prostředek k snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formaldehydových kondenzačních pryskyřic a technických produktů na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255681

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ferenčík Igor, Černý Jaroslav, Ďurišová Júlia, Šíma Milan, Drábek Jan, Piskla Štefan

MPK: C09D 3/54, C09D 3/50

Značky: snížení, formaldehydu, produktů, bázi, pryskyřic, kondenzačních, technických, rozpouštědlových, jejich, emise, prostředek, formaldehydových

Text:

...k dosažení antiemisních účinků, přičemž její použitelnost je vázána na přítomnost specifikovaných alkoholu, alkyléteralkoholů a alkyléter alkoholesterů. Taková řešení dosud nebylo v líteratuře publikováno. Výhodou prostředku podle vynálezu je mimořádně jednoduchá příprava z běžně dostupných surovín, jednoduchá aplikace a především vysoký účinek při malých přídavcích, 3 255681které prakticky neovlivňují funkční vlastnosti formaldehydových...

Močovinoformaldehydová pryskyřice s nízkým obsahem uvolnitelného formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241411

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kováo Valter, Kropáeek Jaroslav

MPK: C08G 12/12, C08G 12/40

Značky: pryskyřice, uvolnitelného, formaldehydu, obsahem, močovinoformaldehydová, nízkým

Text:

...míchaní vyhřívá do teploty 60 °Ca dále pak etoupa teplota eamovolně~exoterm 1 ckou reakcí tak, že teploty 8010 je doeaženo za 15 minut po nadávkovaní močoviau. Teplota reakční směsi dále aamovolně stoupa až na l 02 °C.Za dalších 30 minut se reakční směs okyselí přídavken 0,15 kg25 ní kylelíny nravenčí na hodnotu pH 5,5. Požadovaného stupně nakondenzování předkondenzátu je dosaženo při tcplotě1 o 2 °c za dalších so minut. Stupeň nakondenzování...

Spôsob výroby kondenzátov a/alebo polykondenzátov formaldehydu s močovinou a melamínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247319

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michalíeek 1udovít, Jahnátek 1ubomír, Ihring Juraj, Petrů Kamil

MPK: C08G 12/32, C08G 12/12

Značky: spôsob, formaldehydu, melamínom, kondenzátov, výroby, močovinou, polykondenzátov

Text:

...hydroxidu. Pripravený predkondenzát sa nastrekuje do tlakového reaktora, kde prebieha prvý stupeň kondenzácle vstupných surovín.Nevylučuje sa príprava oboch predkondenzátov v uvedených pomeroch samostatne a ich zmiešanie tesne pred místrekom do tlakového stupňa reakcie.V druhom, resp. treťom reakčnom stupni prebieha ďalšia kondenzácia pridávanej tzv. Inoditikačnej IIIOČOVÍHY, ktorá sa dávkuje vo forme vodného roztoku pri tlaku 2 až 20 KPa...

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246900

Dátum: 15.01.1988

Autori: Veverka Miroslav, Antoš Kamil, Vrlák Ladislav, Tomeeková Ludmila, Lacko Ivan, Hodul Pavel, Motáeek Tomáš, Devínsky Ferdinand, Figur Jozef

MPK: C07C 47/04

Značky: formaldehydu, výroby, spôsob

Text:

...výhodnost procesu aj z hladiska energetického.Postup podľa tohoto vynálezu je ilustrovaný na nasledujúcich príkladoch.Do sýtiaceho zariadenia sa kontinuálne privádza 116,4 kmol/h vzduchu, 2300 kg/h metanoltl a 985,7 kg/h vody. Odparovaním v sytiči sa vytvorí plynná zmes metodolvodná para-vzduch, v ktorej mólovj pomer kyslík/níetanol je 0,339 a mólový pomer vodná para/metanol 0,76. Po následnom ohríatí na 100 CC sa táto zmes vedie do...

Konzervační roztok na bázi formaldehydu pro bílé historické vazební usně a pergameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253837

Dátum: 17.12.1987

Autori: Orlita Alois, Řehák Petr, Höge Bruno, Hanzlová Jiřina

MPK: C14C 9/00

Značky: vazební, pergameny, roztok, usně, formaldehydu, historické, konzervační, bíle, bázi

Text:

...právě slepotis kem.Pro konzervaci historických bílých vazebních usní a pergamenů byl proto vypracován způsob,při němž se tyto materiály fyzikalně a chemicky čistí, posoudí se jejich stav a dále se dočišřují, neutralizují a dočiñují jedinou konzervační směsí. Tou je konzervační roztok podle vynálezu, který obsahuje 0,1 až 0,5 hmotnostního dílu hydrogenuhličitanu sodného, 10 až 20 hmotnostních dílů 37 formaldehydu, 10 až 20 hmotnostních dílů...

Spôsob separácie formaldehydu z reakčných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245087

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mareeek Jioí, Papež Stanislav, Pohajda Jaroslav, Eeoovský Václav, Jošt Karel

MPK: C07C 47/04

Značky: reakčných, plynov, spôsob, formaldehydu, separácie

Text:

...cirkuluje roztok a tretí sa skrápa ~čerstvou vodou. Inertné plyny odchádzajúce z absorbéra opúšťajú proces alebo sa môžu dalej spracovať.Roztok získaný V absorpcii sa vedie do rektifikačnej kolóny na oddelenie metanolu od produktu. Na rektifikačné oddelenie metanolu, ktorý sa do procesu recykluje, od produktu sa využíva merná teplo ochlade~ nia reakčíiých plynov bezprostredne za katalyzátorom, a to cirkulaoiou roztoku medzireaktorom a...

Spôsob separácie formaldehydu z reakčných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245086

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mohyla Oldoich, Polívka Eenik, Veselý Vladimír, Nimota Miroslav, Lasica Štefan

MPK: C07C 47/04

Značky: spôsob, separácie, formaldehydu, reakčných, plynov

Text:

...medzi reaktorom a rektifikačnou kolónou. Ostatná potrebná energia sa do rektifilkácie dodáva nepriamo pomocou vodnej pary.V závislosti od druhu a polohy čerpadla. plynu sa proces uskutočňuje tlakovým spôsobom, pričom tlak v zariadení sa mení od 0,1 MPa vyššie proti smeru prúdenia plynu alebo vákuovým spôsobom, kde sa tlak mení od 0,04 MPa do 0,1 MPa. Z to-hoto dôvodu je významný rozdiel v teplotách V sytiacom. zariadení a teda aj V...

Prostriedok na viazanie formaldehydu uvoňujúceho sa z aglomerovaných materiálov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252749

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hespodárik Alexander, Kubín Juraj, Katuščák Svetozár, Krišková Olga

MPK: B27N 7/00

Značky: formaldehydu, výroby, uvoňujúceho, materiálov, viazanie, aglomerovaných, prostriedok, spôsob

Text:

...Podstata spôsobu výroby spočíva v tom, že sa vo vodnom prostredí zlúčia monomérne, oligomérne alebo polymérne glykoly s močovinou v molarnom pomere 11 až 14 pri pH 3 až 7, teplote 20 až 90 °C po dobu 20 až 240 minút.Vyšší účinok vynálezu sa prejavuje V tom,že prostriedok je dlhodobe aktívny a znižuje únik formal-dehydu z drevotrieskovýchdosäk až o 95 0/0. Prostriedok pripravený spôsobom podľa vynálezu aktívne reaguje s formaldehydom vo...

Sposob inhibovania úniku formaldehydu z materiálov emitujúcich formaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 252547

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kubín Juraj, Hespodárik Alexander, Katuščák Svetozár, Krišková Olga, Dvořák Anton

MPK: B27N 7/00

Značky: formaldehyd, formaldehydu, úniku, emitujúcich, materiálov, spôsob, inhibovania

Text:

...na formaldehyd. Spôsob je ekonomicky a technologicky nenáročný, rýchly a je ho možné použiť vo všetkých typoch objektov aj so zariadeným interiérom.ednopodlažná škola so 14 triedami po stavená na báze drevotrieskových dosák s močovino-formaldehydovým pojivom, vybavená štandardným školským nábytkom, s nevyhovujúcou koncetráciou formaldehydu V interiéri o vnútornom objeme 2 100 m 5 as priestorovým zaťažením 3 m formaldehyd emitujúcich plôch na 1...

Spôsob prípravy plynnej zmesi pre výrobu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242270

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vinogradova Svitlana Vasiljevna, Tur Dzidra Rudolfovna, Eefelín Pavel

MPK: C07C 47/055

Značky: zmesí, výrobu, přípravy, formaldehydu, plynnej, spôsob

Text:

...nevýhodou sú zvýšené náklady na prípravu vodnej pary.Podstatou tohoto vynálezu je spôsob prípravy plynnej zmesi, pre výrobu formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore, s recirkuláciou vyparovanej kvapaliny cez jeden alebo viacej nízkoteplotných zdrojov energie vyznačujúci sa tým, že plyn obsahujúci kyslík sa nasycuje parami kvapaliny obsahujú cej metancl v dvoch až desiatich stupňoch s klesajúcou teplotou...

Lepiaca zmes na báze močovinoformaldehydovej živice se sníženým únikom formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251351

Dátum: 16.07.1987

Autori: Lipovský Ladislav, Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C08L 61/24, C09J 3/16

Značky: živice, močovinoformaldehydovej, lepiaca, sníženým, formaldehydu, báze, únikom

Text:

...Nishino, S. Jap. pat. 71 29 763 /197 l/ používal guanidin a jeho deriváty. Ludwig, C. a shout, A. USP 3 658 /1972/ používal Iignosulfonany /obdoba prípravku Sulfadit,ktorý navrhol Kubín a kol./. Higuchi, K. Jap. pat. 73 103 705 /l 975/ používal amoniak, fosforečnan amonný. Dimun a kol. /AO 239 368/ používal peroxidy. Dále byl navržen oxalátPodla tohoto vynálezu sa dosahuje zníženie úniku íormaldehydu tak, že sa k lepiacej zmesi pridá zmes...

Způsob chemicko-mechanického snížení úniku formaldehydu z materiálů pojených formaldehydovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243667

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zelko Miroslav

MPK: B32B 33/00, C08L 97/02

Značky: pryskyřicemi, chemicko-mechanického, pojených, úniku, formaldehydu, způsob, snížení, formaldehydovými, materiálů

Text:

...sniäující únik formaldełwdu především z třískových desek, kde je těžiětě problému, byly nan-ženy například tzv. sulfadit (zahuštěné aulfitová výluhy vznikající při výrobě celulosy), melamín. fenol,dikyadiamid a mnoho dalších.Další postupy používají různé zábranové materiály - főlie, tapety a podobné. žádný z uvedených postupu neni zcela vyhovující, a proto se stále hledají nové cesty.Postup podle předkládaná PV používá jako materiál k...

Způsob přípravy vodorozpustných kondenzačních produktů kresolu s lignínsulfonanem a siřičitanem sodným pomocí formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243881

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koldovský Karel, Olšák Miloo, Bártek Jioí

MPK: C08H 5/04, C08H 5/02

Značky: přípravy, lignínsulfonanem, formaldehydu, vodorozpustných, sodným, způsob, kondenzačních, pomocí, siřičitanem, produktů, kresolu

Text:

...a to zejména s ohledem na požadované aplikační vlastnosti připravovaného produktu.Preparáty připravené dle vynálezu vykazují především tyto přednostia) Kondenzaci kresolu, ligninsulfcnanu a siřičitanu sodného s formaldehydem lze provésti v jednofázovám výrobním cyklu.b) Přítomnost většího množství ligninsulfonanu s vyšším stupněm sulfonace zvyšuje mlecí účinnost dispergačního produktu, zatímco vyšší obsah kresolové složky ovlivñuje v...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239592

Dátum: 15.06.1987

Autori: Abrahám Ladislav, Jehlár Peter, Berek Dušan, Gašpar Alojz, Novák Ivan

MPK: C07C 47/055

Značky: oxidačnou, metanolu, formaldehydu, dehydrogenáciou, výroby, spôsob

Text:

...koncových plynov do reakcie sa dosiahne nariedemeplynnej reakčnej zmesi vstupujúcej na katalyzátor, čím sa jednak zvýši tepelná kapacita k viazaniu časti reakčného tepla uvoľneného exotermickými reakciami, jednak V dôsledku nariadenia sa posunie rovnováha dehydrogenačnej reakcie 2 doprava. Postup Jcdľa tohoto vynálezu umožní jednoduche, lacné- a bezpečné zvýšenie moto.vého pomeru vzduch/metanol. nad hodnotu 1,5, čím sa značne zvýši konverzia...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238445

Dátum: 15.05.1987

Autori: Juhás Stanislav, Komora Ladislav, Zlacký Alojz, Lichvár Milan, Pašek Josef

MPK: C07C 47/02

Značky: dehydrogenáciou, oxidačnou, výroby, spôsob, formaldehydu, metanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti odstránením nutnosti používania rektifikácie pri výrobe formalínu s nízkym obsahom metanolu a efektívne riešenie ekologických dôsledkov technológie výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore. Uvedený účel sa dosiahne tým, že k plynom vystupujúcim z absorpčného stupňa procesu sa pridáva kyslík alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,02 až 2,0 móly...

Spôsob úpravy odpadných plynov a pár z absorpčného stupňa výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239192

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pašek Jozef, Hrubý Jan, Juhás Stanislav, Zlacký Alojz, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan

MPK: C07C 47/055

Značky: formaldehydu, výroby, plynov, spôsob, absorpčného, stupňa, odpadných, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava odpadných plynov a pár z absorpčného stupňa výroby formaldehydu a využitie ich potenciálnej energetickej hodnoty. Uvedený účel sa dosiahne tak, že pred emisiou do atmosféry sa k 1 mólu zmesi plynov a pár odchádzajúcich z absorpčného stupňa výroby pridáva kyslík a/alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,03 až 0,8 molárneho diela kyslíka a vzniknutá zmes sa podrobí katalytickému spaľovaniu pri teplote 150 až 800 °C na...

Spôsob odstraňovania voľného formaldehydu z reakčných roztokov pri výrobe formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238802

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fedoroňko Michal, Kuniak Ľudovít

MPK: C07C 31/24

Značky: reakčných, roztokov, volného, formaldehydu, výrobe, spôsob, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania voľného formaldehydu z reakčných roztokov pri výrobe pentaerytritolu podľa autorského osvedčenia č. 173 988 a 238 801, jehož podstata spočíva v tom, že sa nezreagovaný formaldehyd na konci hlavnej reakcie prevedie pridávaním ekvivalentného množstva plynného amoniaku alebo vodného roztoku hydroxidu amónneho na urotropín.

Sposob výroby formaldehydu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250591

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kupec Pavol, Koudelka Ladislav

MPK: C07C 47/04

Značky: metanolu, formaldehydu, spôsob, výroby

Text:

...rektifikačnej kolóny. Po predbežnom ochladení na 100 až 120 °C vstupuje plynná zmeš do sekundárneho chladiča,kde sa nepriamo chladí zmesou čerstvého a regenerovaiíého metanolu, ktorý cirkuluje medzi sekundárnym chladlčom na aparátom, v ktorom sa pripravuje syntézna zmes pre reakciu. Metanol sa zohreje na teplotu 64 až 69 °C podla pracovného tlaku a sčasti sa odparí, čím sa pokryje časť potreby tepla 20 až 3 D 0/0 na prípravu syntéznej...

Sposob prípravy syntéznej zmesi pre výrobu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250590

Dátum: 15.04.1987

Autori: Butkovský Ľudovít, Koudelka Ladislav, Kupoc Pavol, Kováč Jozef

MPK: C07C 47/04

Značky: syntéznej, spôsob, přípravy, výrobu, formaldehydu, zmesí

Text:

...Prítomnosť mierne kyslélío formaldehydu Bell, R. P., McTigue, P. T., j. Chem. soc. 1960, 2983 V pracovnom roztoku 1. stupňa sa priaznivo prejaví pre zachytávanie zilkalických nečistôt, napr. anioniaku, zatial čo vysoká rozpustnosť kyslých plynov v metanole je velmi žiadúca pri odstraňovaní S 02, HzS a C 02 zo vstupného vzduchu. Týmto kombinovaným účinkom sa teda jedno rozpúštadlo môže použit na absorpciu alkalických, ako aj kyslých...

Sposob ukončovania reakcie formaldehydu s acetaldehydom pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ambrož František, Lichvár Milan, Čorný Jozef, Bindas Ján, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: acetaldehydom, formaldehydu, ukončovania, výrobe, spôsob, reakcie, pentaerytritolu

Text:

...mravčanu vápenatého, z neutralizovaných reakčných roztokov sa uskutočňuje ich zakoncentrovanim s následnou trakčnou kryštalizáciou a filtráciou. Pretože zawhust-ovanie uvedených roztokov sa uskutočňuje vo viacstupñovej vákuovvej odparke v čs. technológii v trojstupňovej s indexom hospodárnosti vyšším ako 1,5, je výhodné na ukončovanie reakcie použit priamo roztok kyselín z oxidácie cyklohexánu bez predchádzajúceho zakoncentrovania.Octan...