Patenty so značkou «formách»

Dávková forma obsahujúca dve aktívne farmaceutické zložky v rozdielnych fyzických formách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17579

Dátum: 11.02.2008

Autori: Blundell Sandra, Rutherford Todd James, Mooney Brett Antony, Keramidas Panagiotis

MPK: A61K 9/14, A61K 31/551, A61K 31/135...

Značky: formách, zložky, rozdielnych, forma, obsahujúca, dávková, aktívne, fyzických, farmaceutické

Text:

...zariadenie. Rovnako oddelené vrstvy nemusia eliminovať interakcie medzi API alebo medzi API a excipientom. Je možné použiť ďalšie vrstvy inertného oddeľujúceho materiálu. avšak tento postup predlžuje dobu a zvyšuje cenu a zložitosť formulovania Iisovanej tablety. W 0 2004/060355 opisuje príklad viacvrstvovej tablety obsahujúcej v jednej vrstve triptán a v druhej vrstve naproxén. Medzi uvedenými dvoma vrstvami obsahujúcimi API je prípadne...

Způsob stanovení 2-/(benzyl-anilino)/-2-imidazolinu, 2-(naftyl-methyl)-2-imidazolinu a 2-(tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazolinu v lékových formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269281

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: A61K 31/155

Značky: formách, 2-(tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazolinu, 2-(naftyl-methyl)-2-imidazolinu, způsob, stanovení, lékových

Text:

...typu s kovalentně vázanými lqanoethylovými skupinami o velikosti části 5 až 10 /um metodou vneJšího standardu. Mobilní ráze Je tvořena roztokem octanu sodného o koncentraci 5 až 100 101/1113 a kyseliny octově o koncentraci 5 až 100 mo 1/m 3 ve směsi 40 až B 5 33 obJ. acetonitrilu a 15 až 60 obJ. destilovaná vod. Průtok mobilní fáze Je v rozmezí 0,4 až 2 ml/min, přičemž Jsou všechny vzorky včetně roztoků standardu reděny mobilní...

Vibrační stůl pro zhutňování partikulárních látek ve formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267845

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kasper Eduard

MPK: B28B 1/08

Značky: zhutňování, stůl, vibrační, partikulárních, látek, formách

Text:

...Na obr. 1 je schematicky znázorněn vibrační stůl podle Vynálezu a na obr. 2 je znázorněnc jeho umístění ve výrobní lince.Vibračni stůl g s vibrátorem § je opatřen ramenem gl, na kterém je kyvně uložen přidržovač 2, zvedač 1 a přímočarý motor 1. Pístnice gł přímočarćhc motoru 1 je spojena s přidržovačem 2 a prostřednictvím táhla § i se zveàačem 5. Přidržovač 2 i zvedač 3 jsou tvořeny dvojzvratnými píkami, které jsou otočné v závěsech a...

Způsob odstředivého odlévání kontaktních čoček v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256889

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: formách, tohoto, způsobu, kontaktních, čoček, odlévání, způsob, otevřených, odstředivého, zařízení, provádění

Text:

...mm. K otáčení trubic nastavitelnou konstantní rychlostí je upraven náhon. Osa ložisek spolu 5 osou jimi vedených otočných části je výkyvná z krajního vertikálního směru do krajního hcrizontálního a kolem otočných trubic je upraven plášť k vedení topného média, s výhodou horkého vzduchu nebo k uzavření zdrojů fotochemicky účinného, s výhodou ultrafialového záření.K bližšímu objasnění vynálezu jsou na připojených výkresoch schematicky...

Způsob výroby předmětů za rotace ve formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254478

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: provádění, zařízení, tohoto, výroby, formách, způsob, způsobu, předmětů, rotace

Text:

...zónyl se provádí podle potřeby za současného vyplachování nadávkovaných forem inertním plynem.Rotuje-li polymerizátor požadovanými otáčkami, zasune se celý sloupec forem uzavřený mezi třecími vložkami 3 ručně, nebo automaticky tyčí § do rotující aktivní zóny g. Aktivní zóna g je bud vyhřívána tepelným médiem, indukčně, nebo mikrovlnami, nebo je ozařována rtutovou výbojkou, dusíkovým laserem, anebo jiným zdrojem vhodného záření a může...

Způsob přípravy válcovitých kluzných pouzder v rotujících formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246774

Dátum: 15.12.1987

Autori: Makovský Leopold, Starý Stanislav

MPK: B29C 39/04

Značky: pouzder, rotujících, přípravy, způsob, válcovitých, kluzných, formách

Text:

...krouticího momentu míchadla v prvom stupni polymerace.Způsob přípravy váloovitých kluzjíých pouzder podle vynálezu odstraňuje jedenpz nejzávažnějších problémů inkorporace plávných plniv do roztavený-ch laktamů při odstředivém -odlévání z-aručením správneho nadávkování plnív tak, aby nedošlo k jejich serlimentaci v odstředivém poli formy Použitím tuhých maziv se dále v případě současné aplikace mazacích olejů zabráni nežádoucímu...

Zařízení pro zjišťování kontaktních napětí v předpjatých tvářecích formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246064

Dátum: 15.12.1987

Autori: Venc Stanislav, Malioák Petr, Nilaš Vojtéch, Goldšmíd Ivan, Voeadlo Jan

MPK: G01L 5/12

Značky: předpjatých, zařízení, formách, napětí, kontaktních, zjišťování, tvářecích

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívají v 4 možnosti automatizace procesu zjištování kontaktních napětí a v bezporuchové kontrole předpjatých tvařecích forem, jakož i pro rychlé zjištování odchylek v přesahu uložení v předpjatých tvářecích formách.Vynález bu-de nyní příkladně popsan pjodle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 celkový pohled na zařízení podle vynálezu a obr. 2 kmitající soustava zařízení.Kontrolo-vaiíý. předpjatý...

Způsob stanovení benzalhehydu v substanci tribenosidu a jeho lékových formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 234548

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vachek Jaroslav, Svátek Emil Csc

MPK: G01N 21/78

Značky: formách, lékových, benzalhehydu, stanovení, substancí, tribenosidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fotometrické stanovení malých množství znečištěni benzaldehydu v substanci tribenosidu nebo v jeho lékových formách je založeno na barevné reakci benzaldehydu s floroqlucinem v prostředí kyseliny octové za přítomnosti kyseliny sirové a na měření absorbance zabarvení při vlnové délce 405 nm.

Způsob odlévání polymerních gelů z těkavých směsí monomerů v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Perner Bohumil, Janda Jaroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: gelů, otevřených, zařízení, odlévání, způsobu, těkavých, polymerních, směsi, způsob, formách, monomerů, provádění, tohoto

Text:

...výpočet, lze použít vztahů pro ideální roztok jako zcela postačující aproximace. K výpočtu parciálního tlaku P složky nad roztokem se pak potřebuje pouze znalost nasycených par P° čisté složky při dané teplotě a její množství v kapalné fázi udané molovým zlomkem x. Parciální tlak složky se pak rovnáÚprava ochranného plynu, tj. jeho obohacení parami těkavých složek lze provádět i jinými způsoby. Nejjednodušší, avšak poměrně nákladný způsob...

Způsob a zařízení k rozprostírání monomerních směsí ve formách k odstředivému odlévání kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 247723

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Vodňanský Jiří

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: odstředivému, způsob, odlévání, formách, směsi, čoček, rozprostírání, zařízení, monomerních, kontaktních

Text:

...jedna nebo dvě periody náklonu. Přlhom však je možno s uvedenými kombínovanými pohyby pokračovat prakticky bez omezení, takže sada zasobníků s formami obsahujícími moncćmerní směs může tvořit pružnou rezervu vyrovnávající případné kolísání mezi přístrojem k dávkování monomerní směsi do torem a mezi polymerizační kolovnou.Periodické naklánění forem může mít různý přůběh. Bopsané funkci velmi dobře vyhovuje harmonický .nebo přibližně harmonický...

Zařízení na oddělování výlisku od vtoku ve formách na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224155

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hubený Josef

Značky: zařízení, formách, výlisků, plasty, oddělování, vtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na oddělování výlisků od vtoků přímo ve formě, vyznačující se tím, že hříbek (4), posuvně uložený v desce (10) je přitlačován do dělící roviny formy vtokovou deskou (6), čímž na jedné straně částečně překrývá výlisky (3), na druhé straně uzavírá vtokovou soustavu pro vtok (9), současně je hříbek (4) posuvně uložen na vytrhávači vtoku (5) a ze strany vyhazování výlisku podepřen vyhazovači (8), z druhé strany uzavřen vtokovou deskou (6),...