Patenty so značkou «fóliových»

Spôsob prepravy fóliových vreciek a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286873

Dátum: 03.06.2009

Autori: Kraft Eberhard, Wild Hans-peter

MPK: B65G 47/90

Značky: uskutočnenie, spôsob, tohto, zariadenie, prepravy, fóliových, spôsobu, vreciek

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu na prepravu fóliových vreciek, ktoré sa privádzajú v niekoľkých rovnobežných radoch na prepravnú stanicu, na dopravník, ktorý tieto vrecká prepraví v jednom priebežnom rade smerom v podstate kolmým na smer podávania, pričom pohyb fóliových vreciek sa zrýchľuje v smere pohybu tohto dopravníka. Riešenie sa týka aj zariadenia pomocou ktorého je možné aplikovať spôsob podľa tohto vynálezu, a pozostáva z prepravného...

Spôsob a zariadenie na plnenie fóliových vrecúšok s násadcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2758

Dátum: 10.06.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B65B 3/04, B65B 39/00, B65B 31/04...

Značky: zariadenie, fóliových, plnenie, spôsob, násadcom, vrecúšok

Text:

...aby sa dráha plynu dala uzavrieť alebo otvorit a pričom dráha plynu za plniacim ventilom ústi do dráhy tekutiny. Tým sa pri uzavretom plniacom ventile umožní odstrániť tekutinu, ktorá sa nachádza za plniacim ventilom. Prívod plynu je spojený s vákuovým vedením alebo vedením sterilného plynu,takže sa dá bud cez vákuové vedenie odsávať tekutina alebo plyn, alebo priviesť sterilný plyn. Tak je možné umožniť odsávanie a privádzanie plynu...

Zariadenie a spôsob na plnenie fóliových vreciek potravinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5796

Dátum: 04.03.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B65B 1/30

Značky: spôsob, plnenie, potravinami, fóliových, zariadenie, vreciek

Text:

...ktoré nie je predmetom tohto vynálezu Obrázok 4 schematické znázornenie dávkovacej komory v rôznych veľkostiach Obrázok 5 fóliové vrecko V rôznych polohách otvorenia Obrázok 6 vedenie výrobku a fóliové vreckoObrázok 7 zariadenie na plnenie fóliového vrecka.Na obrázku 1 je znázomené zariadenie 1 na plnenie vrecka 24 z fólie. Vzásobnej násypke 2 môže sa uložiť tuhá potravina, aby sa mohlo uskutočniť plnenie dlhšiu dobu bez doplnenia....

Zariadenie a spôsob plnenia fóliových vreciek potravinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10153

Dátum: 04.03.2005

Autori: Wild Hans-peter, Kraft Eberhard

MPK: B65B 1/36

Značky: vreciek, potravinami, zariadenie, plnenia, fóliových, spôsob

Text:

...vrecko.Ďalej je výhodné, keď na hornom konci alebo nad vedením produktu je zaistený vývod kvapalín, ktorým je možné kvapalinu privádzať do vedenia produktu. Takto je možné vytvoriť plynné alebo kvapalné rozhranie, ktoré zabráni, aby tuhé potraviny zostávali nalepené na vedení produktu. Môže sa tu tiež upraviť ten istý alebo iný vývod kvapalín, ktorým sa pridáva napríklad para do výrobnej linky, aby ju zvlhčila. Tiež toto zabraňuje...

Zariadenie a spôsob plnenia fóliových vreciek potravinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9979

Dátum: 04.03.2005

Autori: Kraft Eberhard, Wild Hans-peter

MPK: B65B 1/36

Značky: spôsob, potravinami, plnenia, zariadenie, vreciek, fóliových

Text:

...je zaistený vývodkvapalín, ktorým je možné kvapalinu privádzať do vedenia produktu. Týmto spôsobom je možnévytvorit plynné alebo kvapalné rozhranie, ktoré zabraní, aby tuhé potraviny zostávali nalepené na vedení produktu. Môže sa tu tiež upravit ten istý alebo iný vývod kvapalín, ktorým sa pridáva napríklad para do vedenia produktu, aby ho zvlhčíla. Tiež toto zabraňuje zalepovaniu tuhýmiNa transport fóliových vreciek sa podľa vynálezu...

Spôsob a zariadenie na plnenie ohybných fóliových vreciek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3001

Dátum: 21.05.2004

Autori: Kepert Hans, Wild Hans-peter

MPK: B65B 55/04, B65B 43/26

Značky: plnenie, ohybných, vreciek, zariadenie, fóliových, spôsob

Text:

...pridá ku vzduchu ako nosnému plynu, aby sa tak vytvorilo plynné médium. Toto sa môže udiat dávkovacím ventilom, dávkovacím čerpadlom alebo podobne.Tiež je možné. že sa ozón vyrobí ožiarením kyslíka alebo vzduchu a tak sa pridá k plynnému médiu.Vo výhodnej forme uskutočnenia zariadenie vykazuje vákuovacie zariadenie a/alebo Lizatváracie zariadenie pre vrecká.Vákuovacie zariadenie môže byť vytvorené tak, že slúži na Vákuovanie vreciek pred...

Spôsob a zariadenie na upevňovanie fóliových pásov na plochách stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1516

Dátum: 01.07.2003

Autor: Vogt Paul

MPK: E21D 11/38

Značky: pásov, plochách, upevňovanie, stavieb, zariadenie, fóliových, spôsob

Text:

...na štvorcový meter fólie, iba malé alebo dokonca celkom chýbajúceodkvapkávanie roztaveného lepidla pri nanášanínad hlavou, ako aj zvýšenú lepivosť. Ukázalo sa, že vypenené tavné lepidlo umožňuje priameprilepenie fóliových pásov na striekaný betón.Výhodné je, keď sa taviace zariadenie vezie spoločne na plošine zostávajúcej pri ukladacom pohybe V podstate vodorovnou. To umožňuje použiť pri ukládacom pohybe taviace zariadenie bežne dostupné na...

Reťazec navzájom spojených uzavieracích svoriek na hrdlá vreciek či fóliových hadíc, zariadenie na uzatváranie uzavieracích svoriek reťazca uzavieracích svoriek a spôsob uzatvárania uzavieracích svoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283130

Dátum: 03.01.2003

Autori: Hanten Jürgen, Vermehren Günter, Haschke Eggo, Grzondiel Walter

MPK: B65D 33/16

Značky: spôsob, navzájom, svoriek, uzatváranie, zariadenie, reťazca, fóliových, vreciek, hrdla, reťazec, uzatvárania, hadíc, uzavieracích, spojených

Zhrnutie / Anotácia:

Reťazec navzájom spojených uzavieracích svoriek (10'), určených na hrdlá vreciek či fóliových hadíc, s jednotným profilom prierezu a s dvoma koncami zaskočiteľnými do seba na uzavrenie uzavieracej svorky, je uskutočnený tak, že uzavieracie svorky (10') majú nadstavce (16), ktoré sa nachádzajú na vonkajšom obvode (18) vo vzájomnom zákryte a sú navzájom spojené len v oblasti týchto nadstavcov (16), pričom nadstavce (16) tvoria súvislé rebro....

Zariadenie na podávanie fólií na výrobu fóliových vrecúšok a zariadenie na výrobu fóliových vrecúšok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 30

Dátum: 02.12.2002

Autori: Kraft Eberhard, Wild Hans-peter

MPK: B65H 23/185, B65H 23/04

Značky: fóliových, výrobu, zariadenie, vrecúšok, podávanie, fólií

Text:

...je držaný v držiaku g zasobných kotúčov. ktorý sa dá poháňat pohonom. Fólia je znázornená ako odvinutá zo zásobného kotúča á.Za zásobným kotúčoni j je usporiadané zariadenie Q na snímanie fólie. Zariadenie Q na snímanie fólie zahrnuje viaceré obvádzacie valce Z. l lg. ll a dva Iyrovnávacie valce g. 9. Obvádzacie a vyrovnávacie valce Z. §. 9. j. l 6. 2 sú usporiadané tak. aby fólia 2 bola vedená v uvedenom poradí prvým obvádzacím valcom Z....

Způsob těsnení detailů a provádění hydroizolačních povlaků a oprav poškozených krytin pomocí fóliových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227219

Dátum: 15.11.1985

Autori: Podešva Milan, Blaha Vojtěch

Značky: poškozených, krytín, fóliových, hydroizolačních, povlaků, způsob, provádění, pomocí, oprav, materiálů, těsnění, detailů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění detailů a provádění hydroizolačních povlaků a oprav poškozených krytin pomocí fóliových materiálů, vyznačený tím, že se v prvém stupni nanese na podklad asfaltokaučuková hmota o minimální sušině 20 až 50 % hmot, která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí fólie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 30 až 1 500 mm, tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž...

Střešní plášť nosné kostry fóliových buněk pro pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215111

Dátum: 15.10.1984

Autori: Jackovics József, Szepessy István, Kriston Pál

Značky: plášť, kostry, fóliových, buněk, střešní, pěstování, rostlin, nosné

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní plášt nosné kostry fóliových buněk pro pěstování rostlin, složený z profilových lišt upevněných na nosné kostře, a z tvrdé fólie propouštějící světlo, vyznačený tím, že podél podélné osy profilových lišt (1), upevněných na nosné kostře jsou vytvořeny mezi dvojicemi vzájemně paralelních pásků (3) dvě štěrbiny (2), v nichž jsou svým okrajem uchyceny fólie (5), upevněné na profilové liště (1) nýty (6) vsazenými do otvorů (4), vytvořených...

Zařízení k ošetřování a/nebo zavlažování uzavřených skleníků, zejména fóliových skleníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214781

Dátum: 15.09.1984

Autori: Tündik Ferenc, Szepessy István, Kecskés Hajnalka, Csizmazia Zoltán

Značky: uzavřených, fóliových, skleníků, ošetřování, zavlažování, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ošetřování a/nebo zavlažování uzavřených skleníků, zejména fóliových skleníků, kapalnými látkami, obsahující závlahový rám, kolmý k podélnému směru skleníku a vedený podél skleníku, poháněcí ústrojí pro pohyb závlahového rámu, dále ústrojí k vedení závlahového rámu v podélném směru skleníku, přičemž k závlahovému rámu je připojen trubkový had, jehož konec vyčnívá ze skleníku a je připojen k čerpací mu ústrojí, vyznačené tím, že na...