Patenty so značkou «fluórom»

Fluórom substituovaná omega-karboxyaryldifenylmočovina na liečenie a prevenciu chorôb a chorobných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3169

Dátum: 22.07.2004

Autori: Riedl Bernd, Dumas Jacques, Wilhelm Scott, Boyer Stephen

MPK: A61P 35/00, A61K 31/44, C07D 213/00...

Značky: prevenciu, stavov, substituovaná, fluórom, omega-karboxyaryldifenylmočovina, liečenie, chorobných, chorôb

Text:

...a je exprimovaný endotelovými bunkami a bunkami hladkého svalstva ciev. Okrem toho je produkcia PDGF up-regulovaná v podmienkach s nízkou hladinou kyslíka, ako sú napríklad nachádzané v zle vaskularizovanom nádorovom tkanive (Kourembanas, S., et al., Kidney lnt. 1997, 51(2), 438-43). PDGF sa viaže s vysokou añnitou k PDGF receptoru, 124 kDa transmembránovému tyrozínkinázovému receptoru s 1106 aminokyselinami (Heldin, C.H., A. Ostman a...

Kompozície obsahujúce olefíny substituované fluórom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11918

Dátum: 27.10.2003

Autori: Pham Hang, Singh Rajiv, Wilson David, Thomas Raymond

MPK: C09K 5/04

Značky: obsahujúce, fluórom, olefiny, substituované, kompozície

Text:

...Výraz nehorľavý, ako sa používa v tomto dokumente,sa vzťahuje na zlúčeniny alebo kompozície, o ktorých sa zistilo, že sú nehorľavé, ako sa stanovuje v súlade s ASTM normou E-681 z roku 2002, ktorá je v tomto dokumente pripojená ako odkaz. Žiaľ, mnohé HFC, ktoré by inak mohli byt vhodné na použitie v chladiacich kompozícíách,nie sú nehorľavé. Napríklad fluóralkán diíluóretán (HFC-l 52 a) a fluóralkén l,l,l-trifluórpropén(HFO-l 243 zf) sú oba...

Vodný fluórom modifikovaný polyuretánový systém pre anitgrafity a antisoiling nátery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 643

Dátum: 26.02.2003

Autori: Hiller Wolfgang, Wolfertstetter Franz, Maier Alois, Steidl Norbert, Stadler Rupert

MPK: C08F 283/00, C08G 18/00, C08G 65/00...

Značky: systém, antisoiling, nátěry, anitgrafity, vodný, polyuretanový, modifikovaný, fluórom

Text:

...hmotnosťou od 500 do 2 000 Dalton, kde sa ako zložka (A)(i) použijú reakčné produkty pripadne makromonoméry monofunkčných fluóralkoholov, alifatických a/alebo aromatických díizokyanátov adietanolamínu, pričom fluóralkoholy sú perfluóralkylalkoholy s koncovými metylénovými skupinami (uhľovodikové oddeľovače) všeobecného vzorca- 3 alebo hexafluórpropénoxid (HFPO) oligomér-alkoholy všeobecného vzorca CF 3 CFZCF 2 O-(CF(CF 3)CF 2...

Cykloalkanoindoly substituované fluórom a ich použitie ako antagonistov receptora prostaglandínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12555

Dátum: 22.01.2003

Autori: Berthelette Carl, Sturino Claudio, Wang Zhaoyin, Li Lianhai, Lachance Nicolas

MPK: A61K 31/403, A61P 43/00, C07D 209/80...

Značky: fluórom, receptora, použitie, substituované, cykloalkanoindoly, prostaglandinů, antagonistov

Text:

...antagonisti prostaglandinu.0004 V PCT prihláške WO 0179169 sú opísané antagonisti PGD 20005 V európskej patentovej prihláške 468 785 je opísaná zlúčenina, 4-(4-chlórfenyl)-metyl-l,2,3,4-tetrahydro-7-(2 chinolinylmetoxy)cyklopentbindol-3-octová kyselina, čo je zlúčenina z triedy látok označovaných ako inhibitory0007 Predmetom vynálezu sú nové zlúčeniny, ktoré sú antagonistami receptora prostaglandínu konkrétnejšie antagonisti receptora...

Cykloalkanoindoly substituované fluórom a ich použitie ako antagonistov receptora prostaglandínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5215

Dátum: 22.01.2003

Autori: Lachance Nicolas, Li Lianhai, Sturino Claudio, Berthelette Carl, Wang Zhaoyin

MPK: A61P 43/00, A61K 31/403, C07D 209/00...

Značky: použitie, antagonistov, cykloalkanoindoly, receptora, fluórom, prostaglandinů, substituované

Text:

...receptora prostaqlandínu D 2 (receptora DP). Zlúčeniny podľa vynálezu sú užitočné pri liečení rôznych ochorení a porúch sprostredkovaných prostaglandínom. Vynálezsa teda tiež týka spôsobu liečenia ochorenísprostredkovaných prostaglandínmi za použitia nových zlúčenín opísaných V tomto texte a tiež za použitiakompozic, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú. PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZUVynález sa týka zlúčeniny vzorca IV jednom uskutočnení je zlúčeninou...