Patenty so značkou «fluidnej»

Proces hydrospracovania surového oleja s využitím fluidnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17038

Dátum: 13.10.2011

Autori: Fang Xiangchen, Liu Jie, Yang Guang, Cai Li, Sun Suhua, Zhu Huihong, Yuan Shenghua, Wang Gang

MPK: B01J 23/883, B01J 35/02, B01J 23/882...

Značky: hydrospracovania, oleja, fluidnej, proces, surového, vrstvy, využitím

Text:

...rozkladuasfalténu V hydrogenačnom procese je závislá od veľkosti pórov použitého katalyzátora. Ak je veľkosť pórov katalyzátora väčšia než 10 nm tento katalyzátor je vhodný na difúziu asfalténu do pórov katalyzátora. Katalyzátor by mal mať veľký pórový objem na zvýšenie difúzie a uskladnenia väčšiny nečistôt. Potom, na spracovanie makromolekulových zlúčenín, má pórovitá štruktúra katalyzátora kritickú dôležitosť katalyzátor by mal mať určité...

Spôsob spracovania, najmä redukcia časticového, oxid obsahujúceho materiálu procesom vo fluidnej vrstve, spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru, použitie nádoby a zariadenia na vykonávanie spôsobov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284964

Dátum: 27.02.2006

Autori: Kepplinger Leopold-werner, Hauzenberger Franz, Wallner Felix, Schenk Johannes-leopold, Lee Ii-ock

MPK: C21B 13/14, C22B 5/00, C21B 13/00...

Značky: výroby, obsahujúceho, spôsobov, kvapalného, částicového, vrstvě, použitie, zariadenia, fluidnej, nádoby, surového, vykonávanie, ocelového, spracovania, procesom, materiálů, železa, najmä, redukcia, spôsob, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania časticového materiálu procesom vo fluidnej vrstve sa časticový materiál udržuje vo vznášaní a spracováva sa v reaktore (1, 1', 1'') s fluidným lôžkom prostredníctvom procesného plynu prúdiaceho zdola nahor. Na minimalizáciu spotreby procesného plynu a na obmedzenie strhávania práškových častíc procesným plynom sa na spracovanie privádza časticový materiál so širokou distribúciou veľkosti a s pomerne vysokým podielom...

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy pri uvádzaní fluidného ohniska do prevádzky a fluidné spaľovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277956

Dátum: 15.09.1991

Autori: Beran Pavel, Votava Miroslav

MPK: F23C 11/02, F23N 3/00, F23C 7/06...

Značky: vrstvy, fluidnej, vykonávanie, prevádzky, fluidné, fluidného, uvádzaní, tohto, spôsob, ohniska, ohřevu, spaľovacie, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy (6) pri uvádzaní fluidného ohniska (1) do prevádzky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, pri ktorom horúce plyny z nabiehajúceho horáka (2) sú odsávané cez fluidnú vrstvu (6) v opačnom smere, ako je smer prúdenia spaľovacieho vzduchu privádzaného za prevádzky fluidného spaľovacieho zariadenia (11) do fluidnej vrstvy (6) a po ich prechode fluidnou vrstvou (6) sú zmiešavaním so vzduchom ochladené na teplotu...

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kiss Arpád, Waradzin Walter, Šesták Tomáš, Ferenci Michal, Ondruš Štefan

MPK: B01J 19/00, B01J 2/00

Značky: zariadenie, fluidnej, vrstvě, chladenia, granulovaných, uskutočneniu, materiálov, spôsob

Text:

...vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho...

Zariadenie s vonkajším alebo vnútorným výmenníkom tepla na reguláciu teploty fluidnej vrstvy ponorenou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256727

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Geröfi Ivan, Kováčik Štefan

MPK: F23B 7/00

Značky: výmenníkom, zariadenie, fluidnej, tepla, plochou, vonkajším, vnútorným, teploty, ponorenou, reguláciu, vrstvy

Text:

...teploty prehriatej pary.Uvedené problémy odstraňuje riešenie podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že za vstupnou komorou smyčiek ponornej výhrevnej plochy je zaradený vonkajší. alebo vnútorný výmennik tepla.Výhodou takéhoto riešenia je, že zmenateplotových pomerov pracovného média, určeného na chladenie fluidnej vrstvy nemá vplyv na udržiavanie požadovanej hodnoty teploty tluidnej vrstvy.Na pripojenom obrázku 1 je znázornená...

Zariadenie na reguláciu teploty prehriatej pary výmenníkom tepla, ponoreným vo fluidnej vrstve tuhých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256726

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Geröfi Ivan, Kováčik Štefan

MPK: F23B 7/00

Značky: reguláciu, fluidnej, tepla, výmenníkom, vrstvě, zariadenie, ponoreným, teploty, částic, tuhých, prehriatej

Text:

...rúrok prehrievača pary a výstupné potrubie z vnútorných rúrok je zapojené do systému ohrievače v.ody, pričom jedna prípojka trojcestného ventilu napájacej vody je pripojená na prívodnapájacej vody, druhá prípojka na vstupné potrubie do vnútorných rúrok .a tretia pripojka na vstupné potrubie do ďalšej časti ohrievač-a vody.Výhodou t-akéhoto riešenia je, že výhrevnä plocha vonkajších rúrok je nadimenzovaha tak, aby ochladzovala fluidnú...

Zariadenie na reguláciu teploty medziprehriatej pary výmenníkom tepla, ponoreným vo fluidnej vrstve tuhých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256725

Dátum: 15.04.1988

Autori: Geröfi Ivan, Kováčik Štefan, Bobovnický Jozef

MPK: F23B 7/00

Značky: zariadenie, medziprehriatej, reguláciu, částic, výmenníkom, fluidnej, vrstvě, tepla, ponoreným, tuhých, teploty

Text:

...je, že v zrovnení s výmennikom tepla prehriata para//medziprehriata para má zariadenie podľa vynálezu, najmä vplyv-om intenzívnejšieho prestupu tepla menšiu hmotnost a priaznivejšie dynamické vlastnosti. vylúčením vstre 4ku napájacej vody do okruhu medziprehrievača sa zamedzi zhoršenie termickej účinnosti bloku, ktoré by tento vstrek spôsobil.Na priloženom obrázku 1, je znázornená zariadenie na reguláciu teploty medziprehvriatej pary,...

Fluidné ohnisko parného kotla s ponorenými teplosmennými plochami vo fluidnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248126

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kučera Vladimír, Bobovnický Kazimír, Geroefi Ivan, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidnej, fluidné, ohnisko, teplosměnnými, plochami, vrstvě, parného, ponorenými, kotla

Text:

...tak pono-renú teplosmennú plochu 4 vo fluidnej vrstve. V oblasti fluidnej hladiny 7 sa rúrky ponorenej teplosmennej plochy Ivo fluidnej vrstve vracujú do bočných stien 1, 2 a. pokračujú v celokovovej plynvotesne zvlare-nej stene ohraničujúcej ohnisko. -,V zadnej stene 5 je v hornej časti ohniska prevedený výstup 8 spalín tak, že zvarenie rúrok do celokovove plynotesnej steny je prerušené a pre zväčšenie plochy výstupného otvoru sú...