Patenty so značkou «fluidného»

Použitie fluidných popolov a popolčekov z fluidného spaľovania uhlia ako antimikrobiálne účinnej látky pre stavebníctvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6967

Dátum: 04.11.2014

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 18/06, C04B 18/00

Značky: antimikrobiálne, fluidného, stavebníctvo, spaľovania, látky, fluidných, účinnej, popolov, popolčekov, použitie, uhlia

Text:

...(SK 4564 UV), pripadne ako zložka cementárskych surovinových zmesí pre výpal portlandského slinku (Fridrichová, M., Wagner, Š., Novák, J., F luídný popílek jako parciálni surovinová báze port 10landskćho slinku, VII. Odborná konference MALTOVINY 2008, Bmo 11. 12. 2008, s. 231 - 237). Iba v Českej republike existuje rad národných noriem a prednoriem s praktickým využitím fluidného popolčeka a fluidného popola v stavebníctve - ČSN 72 2080 F...

Kanalizačné zariadenie na oddeľovanie pevných látok z fluidného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20481

Dátum: 04.02.2010

Autor: Pollert Jaroslav

MPK: B01D 21/00, E03F 5/14

Značky: kanalizačné, zariadenie, fluidného, pevných, látok, oddeľovanie, prúdu

Text:

...na konci pracovnej komory v smere prúdenia S.0017 U ďalšej vhodnej formy prevedenia kanalizačného zariadenia je koncipované,že deliace prvky vystupujú svojím voľným koncom do oblasti žumpy.0018 U ďalšej vhodnej forme prevedenia vynálezu je koncipované, že je možné nastaviť, predovšetkým potom regulovať množstvo Z pritekajúcej cez prítok a množstvo A odtekajúca cez odtok, a to pokiaľ možno v závislosti na sebe. Vďakatomuto opatreniu môže byť...

Reaktor s cirkulačným fluidným lôžkom a spôsob regulovania teploty cirkulačného fluidného lôžka pevných častíc tohto reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284253

Dátum: 03.11.2004

Autori: Belin Felix, James David, Alexander Kiplin

MPK: F22B 1/00

Značky: tohto, pevných, cirkulačného, reaktora, regulovania, spôsob, reaktor, cirkulačným, lôžka, lôžkom, fluidným, částic, fluidného, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor (1) s cirkulačným fluidným lôžkom obsahuje nádrž (40) na uloženie pevných častíc s úložnou kapacitou, stanovenou rozsahom zmien zásoby cirkulačných pevných častíc v plášti (6) reaktora (1), požadovanej na reguláciu teploty lôžka, v závislosti na očakávanej premenlivosti vlastností paliva a sorbentu a záťažových zmien reaktora (1), na uloženie pevných častíc, nahromadených sekundárnym odlučovačom (20) pevných častíc, recirkulačný systém...

Spôsob a zariadenie na sorpciu kontaminačných látok zo spalín pomocou fluidného lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2329

Dátum: 19.11.2003

Autori: Brunner Christian, Reissner Harald Karl

MPK: B01D 53/50, B01D 53/46, B01D 53/34...

Značky: pomocou, sorpciu, spôsob, fluidného, kontaminačných, zariadenie, látok, lôžka, spalin

Text:

...lôžkom, v dôsledku čoho je možné koncentráciu škodlivín, ktoré vstupujú do reaktora, udržiavaťkonštantné na nemennej hladine.Najlepšie výsledky s odstrañovaním je možné získať, pokiaľ sa ako prvé a/alebo druhé aditívum použije zmes prachového materiálu s vysokým obsahom. oxidov, hydroxidov a/alebo uhličitanov alkalických kovov, a/alebo oxidov, hydroxidova/alebo uhličitanov kovov alkalických zemín.Okrem toho je možné na redukciu obsahu...

Spôsob priameho vstrekovania kvapaliny do fluidného lôžka a dýza vhodná na toto vstrekovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282170

Dátum: 01.10.2001

Autor: Newton David

MPK: B01J 19/26, B01J 8/24, B05B 7/04...

Značky: priameho, fluidného, vstrekovania, lôžka, kvapaliny, vhodná, spôsob, dýza, vstrekovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vstrekovania kvapaliny do fluidného lôžka zahŕňajúci použitie dýzy, v ktorej je plyn použitý na rozprášenie kvapaliny. Usporiadanie dýzy (1) umožňuje zlepšené rozptýlenie vo fluidnom lôžku. Dýza (1) môže byť vhodná na použitie v kontinuálnych procesoch polymerizácie olefínov v reaktore s fluidným lôžkom.

Sposob pre utesnenie prechodu rotujúcich strojných častí do prašného alebo fluidného prostredia a zaradenie k jeho prevádeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260343

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zatloukalová Viera, Martinovič Karol, Balúch Jozef

MPK: F16J 15/44

Značky: částí, rotujúcich, přechodu, fluidného, strojných, utesnenie, spôsob, zaradenie, prostredia, prevádeniu, prašného

Text:

...na vonkajšej strane íluidného zariadenia tak, že coz ňu prechádza aspoň jeden hriadeľ miešadla, pričom z vonkajšej strany je pri hriadeli miešadla utesnená upcháv 4kou. Upchávka môže byt statická alebo rotačná. Výhodou riešenia podľa vynálezu je,že sa zníži alebo úplne odstráni prášnosť prostredia v okolí fluidizačných a iných zariadení ako aj zníži nalepovanie materiálu na steny technologického zariadenia.Na priloženom výkrese je...

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy pri uvádzaní fluidného ohniska do prevádzky a fluidné spaľovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277956

Dátum: 15.09.1991

Autori: Votava Miroslav, Beran Pavel

MPK: F23C 7/06, F23N 3/00, F23C 11/02...

Značky: ohniska, zariadenie, tohto, fluidné, vrstvy, ohřevu, fluidného, fluidnej, vykonávanie, uvádzaní, spaľovacie, spôsobu, spôsob, prevádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy (6) pri uvádzaní fluidného ohniska (1) do prevádzky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, pri ktorom horúce plyny z nabiehajúceho horáka (2) sú odsávané cez fluidnú vrstvu (6) v opačnom smere, ako je smer prúdenia spaľovacieho vzduchu privádzaného za prevádzky fluidného spaľovacieho zariadenia (11) do fluidnej vrstvy (6) a po ich prechode fluidnou vrstvou (6) sú zmiešavaním so vzduchom ochladené na teplotu...

Rošt fluidného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257492

Dátum: 16.05.1988

Autori: Gubčo Vladimír, Muráni Ján

MPK: F23C 11/02

Značky: kotla, fluidného, rošt

Text:

...následných možných deformácii roštu. Konštrukcia roštu zabezpečuje tiež neprepadovost častíc fluidnej vrstvy pod rošt v celom pásme prevádzky. ochranu chladených rúrok pred erôziou horúcimi časticami fluidnej vrstvy a zjednoduší sa montáž a jeho údržba.Rošt fluidného kotla podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nárys priečneho rezu roštu, na obr. 2 je jeho pôdorys a na obr. 3 je pozdlžny rez roštuchladené rúrky l...

Rošt fluidného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254700

Dátum: 15.01.1988

Autori: Muráni Ján, Gubčo Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: rošt, fluidného, kotla

Text:

...drážkaíni v pozdĺžnej osi vystužené plochýml tyčami, na ktoré sú vždy len z jednej stranyprivarené usmerňovvacie segmenty prekrýva i júce priečne drážky, Výhoda tohoto riešenia je, že priečne drážky vytvorené takmer po celej šírke priebežných bombírovaných oceľových pásov kompenzujú pozdĺžne dilatačné rozdiely vyplývajúce z rôznej teploty oceľových pásov a chlnadených rúr-ok, čím sa odstraňujú príčiny vzniku napätí a následných možných...

Klobúčikový rošt fluidného ohniska s priestorovým usporiadaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252750

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Gubčo Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniska, fluidného, rošt, klobúčikový, priestorovým, usporiadaním

Text:

...Plošná konkávnost je pritom vytvorená vytvarovaníní základnej dosky roštu.Ako príklad možno uviesť európsky patentový spis č. 50 518 obsahujúci rošt s konvexným usporiadaním üstí trubíc prechádzajúcich konkávnym dnom, v ktorého strede je zvod odpadu.Pri použití takýchto a podobných riešení je vzhladom na nemožnosť vytvorenia stagnujúcej izolačnej vrstvy ako aj priestorovo zložitosť základnej dosky roštu problema 4tlcké zaistiť tepelnú...

Zapojenie pre riadenie nespojitého fluidného prúdového zosilňovača podtlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234959

Dátum: 15.01.1987

Autor: Georgiev Ivan

MPK: F15C 1/00

Značky: nespojitého, zapojenie, riadenie, fluidného, prúdového, podtlakom, zosilňovača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky, rieši zapojenie pre riadenie nespojitého fluidného prúdového zosilňovača podtlakom. Jeho podstata je v tom, že podtlakový riadiaci vstup nespojitého fluidného prúdového zosilňovača je prostredníctvom pasívneho logického súčinového člena pripojený cez prvý riadiaci podtlakový kanál na zdroj informačného riadiaceho podtlaku a cez druhý riadiaci podtlakový kanál je pripojený na planárny...

Výpusť popolčeka fluidného ohniska

Načítavanie...

Číslo patentu: 229297

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Kazimír, Kéryová Janka

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniska, fluidného, popolčeka, výpusť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výpuste popolčeka fluidného ohniska, u ktorého sa rieši ochrana rúrok tlakového systému proti abrazívnemu účinku popolčeka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ochranná priechodka je tesne obopnutá rúrkami celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny, pričom ochranná priechodka skrutkami spojená s krycím plechom, pevne spojeným s prírubou, na ktorú sa viaže prelamovaný plech, ukončený plochou tyčou privarenou k výplňovým...

Zapojenie obvodu pre dvojstupňové vyhodnotenie výstupného signálu fluidného reflexného planárneho snímača vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228473

Dátum: 15.07.1986

Autor: Georgiev Ivan

Značky: obvodů, snímača, reflexného, zapojenie, výstupného, vzdialenosti, vyhodnotenie, dvojstupňové, fluidného, planárneho, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu merania vzdialenosti pre viacrychlostné polohové servosystémy alebo obvody havarijného riadenia. Jeho podstata spočíva v tom, že sa využije aj takzvaný odporový režim činnosti reflexného snímača. Výstupný signál snímača sa teda vyhodnocuje pomocou dvoch meracích kanálov s výstupnou prevodovou charakteristikou typu dvoj- alebo trojpólového relé s necitlivosťou, prípadne aj s...