Patenty so značkou «flotácie»

Spôsob penovej flotácie a zariadenie na extrakciu hodnotnej substancie z kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19740

Dátum: 03.06.2010

Autor: Bourke Peter

MPK: B03D 1/14, B03B 11/00

Značky: extrakciu, penovej, flotácie, spôsob, substancie, hodnotnej, zariadenie

Text:

...kruhového žľabu, ktorý má rad rozvádzacích otvorov na vonkajšom obvode žľabu,horizontálne nad penovou fázou, takže žľab je súosový s f|otačnou nádobou a uvedený kruhový žľab je otočný okolo jeho stredovej osi zostavenie stacionárnej vodnej rúry nad žľabom dodávanie čistej vody cez túto rúru do žľabu, zatiaľ čo sa žľab otáča a rozvádzanie premývacej vody pomocou gravitácie a odstredivej sily zo žľabu cez rozvádzacie výstupy do penovej...

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Sötemann Jörg, Buri Matthias, Rentsch Samuel, Gane Patrick

MPK: B03D 1/08, B03D 1/12, B03D 1/01...

Značky: použitím, spôsob, zemin, obsahujúceho, najmenej, flotácie, penovej, polyalkylénimín, hydrofóbne, uhličitanov, alkalických, silikátov, separáciu, modifikovaný, kovov, zberača

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

Zariadenie na čistenie vody pomocou flotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1641

Dátum: 11.12.2002

Autor: Vion Patrick

MPK: C02F 1/24

Značky: čistenie, flotácie, pomocou, zariadenie

Text:

...vynálezu výška vrstvy mikrobubliniek musí byť najmenej l až 1,5 m,aby sa dosiahol pozitívny vplyv vrstvy zmikrobubliniek, ktorá zohráva úlohu filtrácie a koalescencie (vrstva zohráva úlohu akcelerátora vzostupnej rýchlosti spojených mikrobubliniek). Výška flotačnej zóny 6 musi byť väčšia ako 1,5 alebo 2 metre apodľa vynálezu pomer medzi výškou (H) a zónou nachádzajúcou sa nad systémom odvodu 10 a dĺžkou (L) tejto zóny je medzi 0,3 a l (0,3...

Spôsob flotácie uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279033

Dátum: 07.08.1996

Autori: Rendko Tibor, Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít

MPK: B03D 1/008, B03D 1/00, B03D 1/006...

Značky: uhlia, flotácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Flotácia uhlia, najmä koksovateľného, sa po rozomletí uskutočňuje vo vodnom rmute za prefukovania vzduchom a spolupôsobenia flotačného činidla na báze uhľovodíkov a/alebo rastlinných olejov a kyslíkatých organických zlúčenín. Pritom na 100 hmotn. častí uhlia sa pôsobí 0,1 až 1,1 hmotn. časťami flotačného činidla, pozostávajúceho z peniča a zberača. Penič v množstve 15 až 85 % hmotn. flotačného činidla je parciálne zmydelnený a/alebo parciálne...

Spôsob flotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246419

Dátum: 15.12.1987

Autori: Forró Juraj, Duda Jaroslav, Rabara Viliam, Kalaš Addej, Ochec Jaroslav, Florovie Stanislav

MPK: B03D 1/02

Značky: spôsob, flotácie

Text:

...zlúčeniny,hlavne cyklohexanol a cyklohexandiol. Zmes vyššievrúciwoh látok má teplotu varu vyššiu ako 120 C pri tlaku 1,3 kPa a ma takúto chemickú charakteristiku číslo ky-slasti 1 až 70 mg KOH. g 1 číslo zmydelnenia 200 až 600 -mg KOH.g 1 číslo brómowé 10 až 45 g Br. 100 g 1 obsah ihydroxylo ĺsłšždlřšvých skupín OH - ,5 až 6 hmota hustota pri 20 C 1 50 až 150 kg. m 3 teplota tuhnutia - ~ 25 až ~i 8 °C.Táto zmes sa použije na flotáciu...