Patenty so značkou «fľaša»

Fľaša s miskou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7436

Dátum: 01.06.2016

Autori: Klváč Miroslav, Waclawik Zbyšek, Hrbáč Jiří

MPK: B65D 37/00, A45F 3/16, B65D 21/02...

Značky: fľaša, miskou

Text:

...so psami, kedy fľaša s miskou tvorí jeden celok, ktorý je ľahko skladovateľný a dá sa ľahko prenášať, napr. V prepravnej taške pre psy. Miska a dá ľahko oddeliť od fľaše, naplniť vodou z fľaše na osvieženie psa a opäť ľahko pripevniť k fľaši. Fľaša je pritom naplnená neškodnou vodou.Prehľad obrázkov na výkresochJeden možný príklad fľaše s miskou podľa technického riešenia je znázornený na pripojenom výkrese,kde obrázok 1 predstavuje fľašu s...

Kompozitná fľaša na prepravu a skladovanie najmä LPG a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7233

Dátum: 03.09.2015

Autor: Tomšíček Jindřich

MPK: F17C 1/00, F17C 13/04

Značky: výrobu, najmä, fľaša, skladovanie, prepravu, kompozitná, zariadenie

Text:

...látka, je 2 ml.Pristúpili sme k výberu látky, vhodnej na utesnenie. Po porade s chemikom sme na prvé pokusy vybrali tri bežne používané farby ETERNAL, CHLORKAUČUK a PENETRAL. Pri skúškach bolo zistené že Eternal zaschol za 24 hod, Chlorkaučuk za tri dni a Penetral nezaschol ani za týždeň, preto bol z ďalšieho pokusu vyradený. Potom bolo do fľaše s Eternalom a Chlorkaučukom napustených niekoľko ml PB, fľaša bola zazátkovaná a ponechaná...

Fľaša na prípravu nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6552

Dátum: 02.10.2013

Autor: Kloknerová Silvia

MPK: B65D 1/04

Značky: přípravu, nápoja, fľaša

Text:

...časť fľaše je nositeľom vitamínovej alebo ovocnej, prípadne zmesou ovocnej alebo zeleninovej čerstvej alebo asepticky pripravenej náplne vo forme šťavy alebo vo forme drene a na tento účel môže byť prípadne vnútorný priestor tejto spodnej časti pod úrovňou závitu rozdelený priečkami do čiastkových priestorov rovnakého alebo rôzneho objemu pre jednotlivé zložky budúceho nápoja.Jednotlivé časti fľaše je možné prepravovať zvlášť s tým, že...

Spôsob plnenia fliaš plynom, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a fľaša naplnená plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287485

Dátum: 22.10.2010

Autori: Poszert - Schwarz Štefan, Rajský Milan

MPK: F17C 5/00, B67C 3/00

Značky: zariadenie, spôsob, fliaš, plnenia, plynom, naplnená, tohto, spôsobu, vykonávanie, fľaša

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plnenia fliaš plynom spočíva v tom, že na hrdlo fľaše sa najskôr nasadí uzáver a pri nedotiahnutom uzávere sa fľaša naplní pôsobením vonkajšieho pretlaku plynu, pričom plyn prechádza predovšetkým cez medzery a drážky v závitovej časti hrdla. Po naplnení fľaše ešte za pôsobenia pretlaku plynu sa uzáver dotiahne. Zariadenie na plnenie fliaš plynom pozostáva z rúrkového telesa (3) s pružným tesniacim koncom (4). Hrdlo (6) fľaše s nasadeným,...

Fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5438

Dátum: 07.05.2010

Autor: Babic Ľuboslav

MPK: B65D 1/02

Značky: fľaša

Text:

...tela Naše (l) závitom. Izolačné hmota (3) je pocelom povrchu fľaše (l).Technické riešenie sa týka fľaše, ktorá je z hliníku obalená špeciálnou izolačnou hmotou a ponechá nápoj dlhší čas v chlade a tým udrží nápoj svíeže studený. Doterajší stav technikyV súčasnosti sú rôzne termosky a iné nádoby ktoré sú krehké a malo efektívne Predmetom predloženého riešenia je efektívnej šie uchovanie tekutiny v chlade a nerozbítnosť fľaše. Podstata...

Dávkovacia fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18230

Dátum: 24.06.2008

Autor: Schneider Reinhard Kai

MPK: B65D 25/52, A47G 19/34, B65D 83/06...

Značky: dávkovacia, fľaša

Text:

...zmitého materiálu do dávkovacej komory. Napríklad predovšetkým pri konštrukčnej forme podľa obrázkov l až 5 pri uhle sklopenia od približne 45 ° môže byť zamedzené dotekaniu, pretože dávkovací otvor3 je umiestnený na zadnej strane.Vyprázdňovací kanál 4 sa výhodnejšie rozprestiera od dna dávkovacej komory 2 smerom nahor cez úroveň dávkovacieho otvoru 3. Tu nie je potrebné, aby Výstupný otvor vyprázdňovacieho kanála 4 ležal vo výške homého...

Nápojová fľaša s reklamným predmetom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4850

Dátum: 02.11.2007

Autor: Dlouhý Pavel

MPK: G09F 23/00

Značky: nápojová, fľaša, predmetom, reklamným

Text:

...vytvorenej v nápojovej fľaše.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie podľa tohto technického riešenia je bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých je znázornená nápojová fľaša s reklamným predmetom podľa tohto technického riešenia. Pritom na obr. l je znázomená nápojová fľaša na jednom mieste svojho povrchu opatrená dutinou konkávneho charakteru a na obr. 2 je znázomená nápojová fľaša s reklamným predmetom vloženým do dutiny...

Zariadenie na plnenie fliaš plynom a fľaša naplnená plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4552

Dátum: 03.08.2006

Autori: Rajský Milan, Poszert - Schwarz Štefan

MPK: B67C 7/00, F17C 5/00

Značky: fliaš, zariadenie, plynom, plnenie, fľaša, naplnená

Text:

...uzáveru sa hrdlo fľaše zasunie do ústia plniacej hubice a otvorí sa ventil stlačeného plynu. Plyn preniká do fľaše cez prerušenia v závitovej časti hrdla. Po dosiahnutí požadovaného tlaku sa otáčaním fľaše uzáver pevne dotiahne, otočný mechanizmus sa odsunie smerom od plniacej hubice a fľaša sa vysunie z ústia plniacej hubice.Pre zvýšenie požiarnej odolnosti môže byť fľaša naplnená oxidom uhličitým.Prehľad obrázkov na...

Fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4427

Dátum: 06.04.2006

Autor: Paz Michal

MPK: B65D 1/02

Značky: fľaša

Text:

...Príruba má vonkajší priemer D 3 predstavujúci asi 1,13 až 1,15, výhodne 1,14 násobku priemeru D 1 vnútomej steny a výšku, ktorá sa rovná asi 0,1 násobku vnútomého priemeru D 1 vnútomej steny valcovej hlavice. Valcová hlavica má na povrchu vonkajšej steny závit s priemerom vonkajšieho obrysu D 4, ktorý sa rovná asi 1,24 až 1,28, výhodne 1,26 násobku vnútomého priemeru D 1 vnútomej steny valcovej hlavice.Použitím riešenia podľa vzoru sa...

Fľaša s čiapočkou pre pumpičku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2708

Dátum: 20.12.2005

Autor: Kneer Roland

MPK: B65D 83/14, B05B 11/00

Značky: pumpičku, fľaša, čiapočkou

Text:

...najmenej jednou v obvodovom smere výstupkov prebiehajúcou drážkou, a že vo vnútri na čiapočke sú utvorenê dve pružné ramená, ktoré sú s utvorenými hákmi zaklapnuteľné pod podrezanim, a že je vytvorený najmenej jeden v obvodovom smere prebiehajúci obežný nákružok alebo dva oddelené nákružkové úseky, ktoré sú zablokovateľné s drážkami výstupkov hrdla fľaše. Pritom môže byt usporiadanie drážok a výstupku alebo výstupkových úsekov taktiež...

Jednorazová dojčenská fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5380

Dátum: 19.04.2005

Autor: Schlumpf Ulrich

MPK: B65D 1/02, A61J 9/00

Značky: fľaša, jednorázová, dojčenská

Text:

...jednotku, alebona nádobu, vedie k nepriepustnej väzbe cumľovej jednotky a nádoby, aby náplň mohla vytekaťvýlučne cez výpustný otvor na kvapalinu na to plánovaný, V špičke cumľovej jednotky.0018 Avšak príslušné spojenia sú nerozoberateľné, aby bolo zabránenć novému opätovnému naplneniu fľaše. Nerozoberateľne spojenie môže byť vyrobené bud pri zhotovení, alebo pomocou zodpovedajúceho uzatváracieho mechanizmu. Nerozoberateľný tu znamená,...

Opakovane plniaca fľaša na voňavku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13953

Dátum: 18.04.2005

Autor: Turgeman Carmit

MPK: B05B 11/00, A45D 34/02

Značky: plniaca, voňavku, opakované, fľaša

Text:

...sú uvedené akopríklady a iba uprednostňované uskutočnenia v žiadnom pripadeneobmedzujú rozsah uvedeného vynálezu, ako je definovaný vObrázok la zobrazuje izometrický pohľad na plniacu fľašu V súlade s výhodným uskutočnením uvedeného vynálezu, ktorá jeObrázok lb zobrazuje pohľad V priečnom reze na plniacu fľašuznázornenú na obrázku la.Obrázok lc zobrazuje pohľad zospodku na plniacu fľašu znázornenúObrázok Za zobrazuje izometrický pohľad na...

Dávkovacia fľaša pre tekuté pracie prostriedky, ktoré pozostávajú z najmenej dvoch čiastkových kompozícii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3781

Dátum: 10.02.2005

Autori: Schymitzek Tatiana, Mendoza Cruz Mercedes, Sieben Fabian, Malet Carlos, Kurandt Daniela

MPK: C11D 17/04, B65D 81/32, B65D 47/06...

Značky: fľaša, prostriedky, pozostávajú, čiastkových, najmenej, kompozícií, dvoch, pracie, dávkovacia, tekuté

Text:

...pričom táto fľaša zahrnujeprvú komoru pre prvú tekutú kompozíciu, pričom táto prvá komora má spodný úsek a horný úsek, spodný úsek prvej komory má vnútornú protistenu a vonkajšiu stenu, horný úsek prvej komory má vnútornú stenu a vonkajšiu stenu, horný úsek prvej komory zahmuje prvý Výstupný otvor adruhú komoru pre druhú tekutú kompozíciu, pričom táto druhá komora má spodný úsek a horný úsek, spodný úsek druhej komory má vnútornú protistenu...

Plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2652

Dátum: 02.12.2004

Autor: Mušálek Oto

MPK: B65D 1/02

Značky: usporiadanými, skladacia, plastová, rebrami, harmonikovo, fľaša

Text:

...fľaše. Je doriešená aj možnosť skladovania stohovanlm nezložených aj zložených fliaš, a taktiež možnosť triedenia odpadu a efektívneho druhotného spracovania. Pokiaľje fľaša opatrená snlmateľnou etíketou, a tiež opatrená bezo zbytku odnímateľným uzáverom, odstránenie balastnej hmoty a druhotné spracovanie čistej hmoty môže byť dosiahnuté rýchlo a ľahko. Skladacie fľaše umožnia zníženie objemu odpadov, zvýšenie efektívnosti odvozu týchto...

Kompozitná fľaša na plyny, dimenzovaná na vysoký plniaci tlak a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283964

Dátum: 10.05.2004

Autori: Markhoff Klaus, Kesten Martin

MPK: F17C 1/06

Značky: výroby, kompozitná, vysoký, plniaci, fľaša, spôsob, plyny, dimenzovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Výstelkové teleso je tlaková nádoba na stlačené, skvapalnené alebo rozpustné plyny, ktorá bola pred tým v obehu a ktorá je dimenzovaná na nižší plniaci tlak. Pri spôsobe výroby sa ako výstelkové teleso použije tlaková nádoba na stlačené, skvapalnené alebo rozpustené plyny, ktorá bola pred tým v obehu, ktorá sa po podstatnej časti jej dĺžky povrchovo spracováva alebo trieskovo obrába.

Fľaša a zariadenie na jej stohovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3723

Dátum: 03.02.2004

Autor: Jurenka Jan

MPK: B65B 21/00

Značky: fľaša, stohovanie, zariadenie

Text:

...kombinácie zrezanćho kužeľa a/alebo vrstvy paraboloídu a/alebo guľovej vrstvy a/alebo zrezanćho n-bokćho ihlana. Výtokový otvor 4 je vždy vytvorený na homej podstave zrezaného telesa.V prikladných vyhotoveniach podľa obr. 3 a 4 má fľaša 1 telo 3 so základňou 2. Pri vyhotovení fľaše l podľa obr. 3 má telo 3 tvar zrezaného rotačneho kužeľa a základňa 2 tvar pravidelného S-bokého hranola. Podľa obr. 4 má telo 3 tvar zrezaného ĺŠ-bokćho...

Hliníková aerosólová plechovka a hliníková fľaša a spôsob výroby z vinutého východiskového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1376

Dátum: 27.06.2003

Autor: Thomas Chupak

MPK: B21D 51/26, B65D 83/14

Značky: vinutého, plechovka, výroby, spôsob, fľaša, hliníková, produktů, východiskového, aerosolová

Text:

...plechovky z hliníkovej zliatiny radu 3000. Hliníková zliatina radu 3000 je tvrdšim materiálom než čistý hliník. Preto plechovky, ktoré sú vyrobené z hliníkovej zliatiny radu 3000, sú tuhšie a majú väčšiu pamäť. To je výhodné, pretože plechovky sú odolnejšie proti priehybu, 2ale vyvoláva to problémy pri zaškrcovaní plechoviek tradičnými prostriedkami, lebo plechovky zostávajú uviaznuté v tradičných zaškrcovacích lisovniciach a blokujú...

Plastová fľaša najmä pre nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15458

Dátum: 24.02.2003

Autor: De Polo Giuliano

MPK: B65D 1/02

Značky: plastová, fľaša, nápoje, najmä

Text:

...pokrčenia spodných fliaš hornými fľašami.0012 Za účelom vystuženia valcových fliaš je inertný plyn pridávaný do vnútorného voľného priestoru. Tým je vytváraný vyšší vnútorný tlak, ktorý spôsobuje napínanie stien0013 Prílady fliaš, u ktorých sú kombinované znaky štvorcových a kruhových telies, sú známe z dokumentov FR 1 353 643 a FR 2 576 283.0014 Dokument FR 2 576 283 zodpovedá úvodnej časti nároku 1.0015 Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť...

Ekologická fľaša (EKOPS – fľaša)

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3306

Dátum: 10.09.2002

Autori: Ondika Peter, Ondika Martin

MPK: B65D 1/00, B65D 1/02

Značky: ekops, ekologická, fľaša

Text:

...EKOPS- fliaš s prírubou .Obrázok č.8 Axonometrické znázornenie dvoch EKOPS- fliaš a volnej dvojpríruby .EKOPS - fľaša podľa obr.1 pozostáva z hrdla g , na ktorom sa nachádza závit,respektíve n novšej generácie fliaš kruhový zárez, alebo kruhový výstupok slúžiaci na uchytenie zátky.Pod hrdlom podľa obr.2 sa nachádza teleso Q fľaše, v ktorého spodnej časti sa nachádza zásuvny otvor 5 L, ktorý obsahuje kruhové vystupky S.Podľa obr. 3 je voľná...

Fľaša s dekoračným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1952

Dátum: 09.09.1998

Autor: Tines Róbert

MPK: B65D 23/08

Značky: fľaša, dekoračným, povrchom

Text:

...striž je aplikovaná na fľašu pomocou lepiaceho prípravku . Fľaša je s výhodou plnená šzunpanským a uzavretá. Striž je možné prizdobiť ďalšími ozdobnými prvkami .Fľaša podľa tohto riešenia sa vyznačuje zvýšeným dekomčným efektom a znižuje sariziko jej rozbitia alebo poškodenia.Príklad uskutočnenia technického riešeniaFľaše s dekoračným povrchom podľa tohto riešenia tvoria v podstate bežné fľaše so šanrpanským, pripadne ine fľaše (s koňakom,...

Sifónová fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 746

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kříž František

MPK: B67D 5/54, B65D 39/08, B65D 23/00...

Značky: fľaša, sifonová

Text:

...ňou, vzhľadom na malúhmotnosť, lepšie manipuluje a z týchto dôvodov je použíteľná tiež ako prenosná na rekreačné a cestovné účely. Ďalšou výhodou je, že napríklad priehľadný plast je možno pri výrobe vlastnej tlakovej nádoby farebne tónovať, čím sa zvýrazní í celkové estetické riešenie sifónovej fľaše.Materiál vlastnej tlakovej nádoby vyhovuje pevnostným požiadavkám tak z hľadiska bezpečnosti pri manipulácii a vpúštaní pracovného plynu, ako aj...

Fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: 278959

Dátum: 15.01.1992

Autori: Zogg Jon, Stinga Enrique

MPK: B65D 23/10

Značky: fľaša

Zhrnutie / Anotácia:

Fľaša má uchopovací prostriedok prispôsobený na uchopenie cez zadnú alebo prednú stranu (14, 14a) jej telovej časti (11) a obsahuje najmenej dve vybrania (17, 20), umiestnené so vzájomnými odstupmi, uložené pod hornou časťou (12) fľaše a pozdĺžne v smere zvislej osi fľaše. Každé vybranie je tvarovo podobné a je uložené na opačných stranách uvedenej telovej časti (11), pričom fľaša má prednú stranu (14) a zadnú stranu (14a), ktoré sú zhodné v...