Patenty so značkou «fixátor»

Fixátor geometrie preplátavaného spájkovaného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 288250

Dátum: 19.01.2015

Autori: Martinkovič Maroš, Koleňák Roman

MPK: B23K 37/04

Značky: fixátor, preplátavaného, geometrie, spájkovaného, spoja

Zhrnutie / Anotácia:

Fixačný prípravok na výrobu preplátavaného spájkovaného spoja obsahuje vodiaci tŕň (4) ukotvený na hornej rovine stupňa (1) vo forme tvaru U so stupňovitým dnom z nezmáčavého materiálu pre danú spájku na spájkovaný materiál, pričom vodiaci tŕň (4) prechádza otvorom v hornom spájkovanom dielci (3).

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3168

Dátum: 04.04.2002

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/60, A61B 17/66, A61B 17/58...

Značky: vonkajší, kosti, fixátor, osteosyntézu, malých

Text:

...obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorom obr. 1 znázorňuje fixátor vzvislom reze, obr. 2 znázorňuje pohľad na vonkajší ñxátorPríklady uskutočnenia technického riešeniaVonkajší fixátor na osteosyntézu malých kostí podľa obr. 2 a 3 sa skladá z vodiacej lišty g po stranách s vytvoreným profilom A, na ktorej sú na obidvoch koncoch nasunuté kotviace moduly 1 s aretačnými skrutkami á. Aretačné skmtky...

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých a stredných kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282445

Dátum: 02.01.2002

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/66, A61B 17/58, A61B 17/60...

Značky: osteosyntézu, kosti, fixátor, stredných, vonkajší, malých

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajší fixátor sa skladá z centrálneho telesa (3), do ktorého je navzájom protirotačne uložený posuvný vodiaci závitový hriadeľ (4). Ten je z jednej strany vybavený profilovaným pozdĺžnym otvorom (11) a z vonkajšej strany závitom, z protiľahlej strany je zasunutý rovnako profilovaný koniec hriadeľky (5) tak, že ich vonkajšie závity na obidvoch koncoch zasahujú až za zaisťovacie matice (6) umiestnené po stranách centrálneho telesa (3). Konce...

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých a stredných kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2397

Dátum: 14.02.2000

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/58, A61B 17/56, A61B 17/60...

Značky: stredných, malých, osteosyntézu, vonkajší, kosti, fixátor

Text:

...zlomenín vzákladnej polohe, obr.3 znázorňuje pohľad priñxovaní zlomeniny pomocou skrutiek a obr.4 znázorňuje priečny rez s osadením skrutky doPríklady uskutočnenia technického riešeniaVonkajší ñxátor na osteosyntézu malých a stredných kostí podľa obr.1 a 3 pozostáva znosnej konštrukcie vytvorenej zkompresívnodistrakčného mechanizmu z, ktorý sa skladá z telesa 3, do ktorého sú navzájom oproti sebe protírotačne uložený spriahnutý posuvný vodiaci...

Fixátor pôvodnej tuhosti návinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277885

Dátum: 07.06.1995

Autor: Sýkora Anton

MPK: B65H 59/10, B65H 59/06

Značky: tuhostí, návinů, fixátor, pôvodnej

Zhrnutie / Anotácia:

Fixátor pôvodnej tuhosti návinu je pomôckou, ktorá je určená na priebežnú a automatickú ochranu rôznych druhov a veľkostí návinov (8), napr. nití, drôtov a vlákien pred znehodnotením v dôsledku uvoľnenia, prekríženia a následného zauzlenia ich závitov. Pozostáva hlavne zo zvierača (1) a aspoň z jedného ramena (3), ktoré môže tvoriť so zvieračom (2) elastický celok, s otvorom (12) a s odľahčovacími otvormi (7). Pri prevádzkovom použití leží...

Vonkajší axiálny fixátor na osteosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279818

Dátum: 12.01.1995

Autori: Faccioli Giovanni, Venturini Daniele

MPK: A61B 17/60

Značky: axiálný, fixátor, osteosyntézu, vonkajší

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajší axiálny fixátor má dvojicu svoriek (5, 6) na kostné skrutky alebo klince (V) zavedené do príslušných úlomkov zlomenej kosti (O). Centrálne teleso (2) nastaviteľne a univerzálne spája a uzamyká od seba vzdialené svorky (5, 6) pomocou guľových kĺbov (7, 8) a má prostriedky na oddelené zafixovanie širokej škály uhlových polôh medzi centrálnym telesom (2) a centrálnou osou každej zo svoriek (5,6). Centrálne teleso (2) je tvorené prvým...

Fixátor zlomenin kondylov tibie

Načítavanie...

Číslo patentu: 262635

Dátum: 14.03.1989

Autor: Berezovský Bohdan

MPK: A61B 17/58

Značky: zlomenín, tibie, kondylov, fixátor

Text:

...abystabilita retinovaných úlomkov bola dostatočná. Správne naložený fixátor podľa vynálezu dovoluje cvičenie vo všetkých klboch poranenej končatiny, akonáhle cdznejú intenzívnejšie pooperačné prípadne post aplikačné bolesti. Včasný pohyb v poškodenom kolennom zhybe dovoľuje zčasti adaptáciu artikulačných plôch tibie do navjvýhodnejších postavení voči artikulačným plochám femoru. Fixátor dovoľuje súčasnú aplikáciu plastických náhrad...

Vonkajší fixátor k fixovaniu zlomenín dlhých kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218168

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vavrík Jozef, Čekan Jozef

Značky: dlhých, zlomenín, vonkajší, fixátor, fixovaniu, kosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vonkajšieho fixátora k fixovaniu zlomenín dlhých kostí. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na teleskope opatrenom drážkami sú posuvne uložené bežce, v ktorých sú prostredníctvom matice a zvierky uchytené Steimanove klince, pričom bežce sú prepojené kompresorom, ktorý je opatrený protibežnými závitmi po oboch stranách osadenia.