Patenty so značkou «fixační»

Fixační dlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 275266

Dátum: 19.02.1992

Autori: Mazanec Karelakademik, Pech Josef, Filip Peter

MPK: A61F 5/04

Značky: dlaha, fixační

Fixační válec pro tepelně-tlakovou fixaci topenových částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260999

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stottmeister Hans-werner, Bogs Günther, Härtel Manfred, Zander Dietmar

MPK: G03G 15/12

Značky: částí, topenových, tepelně-tlakovou, válec, fixační, fixaci

Text:

...C nouombm nąonnropon 42 na Konuax 47 Merannuqecxoň TPYĎN 35 H nonmmnuuxos Kaqenuz 43 Merannnqecxax Tpyöa 35 onepTa B ysne saxpenneuun. nuz Harpeaannz B cepeMHe BaHHKa na saxpennennn 1 pásMemeHnumpaxpacumñ ranorenonbm Hsnyqarenb 2. BHyTpeHHHH HOBepXHOCTb 46 Banuxa nuz saxpennennn 1 crpyxrypnponaua mna Bmnonneaa mepoxoBaToň H noqepaeua Pew~ nexwop 4, oxsawmsammnň Bànnx na saxpenneunn 1, MMeew Tennousonaunm 45, a ero nuywpenuaa...

Fixační jehla pro fixaci vodorovných výztužných prutů při výrobě pórobetonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260864

Dátum: 12.01.1989

Autori: Buček Jan, Šímovec Jaroslav

MPK: E04C 5/16

Značky: fixační, výztužných, fixaci, dílců, prutů, výrobe, vodorovných, pórobetonových, jehla

Text:

...10. U provedení podle obr. 1 je přídržná pružina 2 tímto skluzem 1 I ukončena, u provedení podle obr. 2 a 3 je přídržná pružina 2 ukončena šikmýmnájezdem 5, navazujicím na skluz 10,tím, že spodní konec přídržné pružiny 2 je vyhnut v opačném smeru než záchyt.U provedení podle obr. 4 je přídržná pružina 2 tvařeua páskem, na jehož horním konci je vytvořena objímka B uspořádaná v atngencialním vybraní 11 na fixačni jehle 3. Objímka ii je...

Fixační přípravek pro pájení skleněných dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259771

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bílek Miroslav

MPK: C03B 23/217

Značky: sklenených, přípravek, fixační, dílů, pájení

Text:

...je nižší než tvrdost sklaobrazovky. Je výhodné, jestliže jsou distanční opěrky zhotoveny ze žáruvzdorné oceli nebo z nik 1 u.Tvarové a materiálové řešení distančníoh opěrek podle tohoto vynálezu dává spolehlivá záruky reprodukovatelnosti sestavení skleněnýoh dílů do fixačniho přípravku 1 v případě drobných derormací povrchu skleněných dílů obrazovky v blízkosti okolí kon taktu skla s distanční opěrkou, přičemž vhodně volený kov prodistanční...

Fixační mechanismus pro vyjímání jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 259037

Dátum: 16.09.1988

Autori: Nenkov Nikolaj, Petrov Ivan, Peev Stojko

MPK: E21B 25/02

Značky: mechanismus, fixační, jader, vyjímání

Text:

...use nomnnnnKOBHB BTYHKH 30, n KOTODMX ycranonnen Ha nonmnnnuxax nonmunuuxonuü crepxenh 34, BGDXHHH qacrb KOTOpOPO apnaewcn uunnnnpnqecxoň n saxanuunaewca pesbőoü,-za KoTopym Haxpyuem ramci 25, npmrmalomne orpanmurenbrłyno mamy 27. Hammqacrn nonmunnuxonoro cTepmHn 34 HMeer.peHaxHoe ornepcwue 33 H saxauqunaew cx npncoenunrenbnoň peabóoň uns Kepaonpueunoň TDYÓM (He noKasáHa.ua nepTema).HeñcTaue mnxcnpymmero Mexannsma and Buunmaeux TDYÓ nupamaewca...

Fixační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258427

Dátum: 16.08.1988

Autori: Seržantu Ivan, Ertli Alisa, Zeleneckij Vladimir, Černij Alexandr, Marina Semen, Demina Naděžda, Avksenťjev Anatolij, Bondarev Ivan, Lepetčenko Stanislav, Šišov Nikolaj

MPK: A61M 31/00

Značky: prostředek, fixační

Text:

...1.138 D 333 Menbme Hapymłoro nnąmerpa rpyöKH 13, WTO ucxnmqaev nepexaTneTpy 6 xH, H 0 oöecneqnsaer HanexHocThKpenneHnHnpu ycranónxe Tpyőxu B 0 Bayrpennmm nonocrb ÓOHBHOFO, HaRpHMep» B noHOCTB Työepxynesuoň Kanepnm 14. Hcnonbsymr ycTpoůcTBo cnenymmnm o 6 paaoM.Bŕynxý 10, a.3 aTeM Koxy H nonnemamne TKaHH ÓOHBHOPO npoxanmaamw cTnneToM c nnoruo npunerammeů K HeMy rpyökoñ ł 3, muxcnpymmee ycrpoňcrno nepenemamw Bnonb rpyöxu 13 no...

Sklápěcí a fixační mechanismus základny vědecké aparatury kosmické stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257235

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sidak Petr, Reček Jiří

MPK: B64G 1/66

Značky: sklápěcí, mechanismus, stanice, kosmické, vědecké, aparatury, fixační, základný

Text:

...Sklápěcí a fixační mechanismus je hmotnostně úsporný a zaručuje spolehlivou činnost V extrémních podmínkách kosmického prostoru.Příklad provedení mechanismu pro sklopení a fixaci zakladny podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je mechanismus před sklopením - základna je v transportní poloze, na obr. 2 je mechanismus po sklopení - základna je sklopena do pracovní polohy, na obr. 3 je uložení zkrutné...

Ruční frézka pro vytváření fixační brázdy v spongióze kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245990

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kljatis Lev Matusovie, Ošer Michail Iljie

MPK: A61B 17/16

Značky: vytváření, brázdy, ruční, frézka, spongióze, kosti, fixační

Text:

...fixační brázdy v spongiőze kosti podle vynálezu, jejíž podstatou je takové vytvoření, že mezi apodní a vrchní destičky, vzáJemně spojené třemi čepy, prodlouženými v hroty, je upevněna tvarová fréza na hřídeli. Na hřídeli je upevněno vodítko a odnímatelným přítlačným držákem. Konec hřídele je upraven v rukojet.Ruční frázku podle vynálezu je možno použít při cílenémvyhloubení fixační brázdy v spongiőze při zachování zevní ivnitřní...

Samozamykatelná fixační klec pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 240895

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vojkovský Oldoich, Hudec Rudolf, Kopecký Pavel, Zloch Václav

MPK: A01K 15/04

Značky: hospodářská, fixační, zvířata, samozamykatelná

Text:

...zvířata je podle vynálezu schematicky znázorněn na připo~ jeném výkresu.Samouzemykatelná fixační klec sestava z rámu klece v jehož spodní části je uložens roštová podlaha g . Boční stěny klece jsou vyplněny stavitelnýmí bočními zábranami 1, které jsou ke spodní části rámu l klece svými posuvnými držáky Ž boční zá» brany posuvně uloženy ve stavčcích vodítkách 1 , které jsou při» chyceny k pevné částí rámu klece. Horní část stavitelnýoh bočních...

Fixační ohlávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239021

Dátum: 01.11.1987

Autor: Paděra Josef

MPK: A01K 15/04

Značky: ohlávka, fixační

Zhrnutie / Anotácia:

Fixační ohlávka je určena k fixaci hlavy hospodářských zvířat. Je tvořena dvěma ovály, které velikosti odpovídají rozměrům přední a zadní obvodové délce obličejové části hlavy. Tyto ovály jsou pevně spojeny a opatřeny řetězy k upevnění ohlávky k hlavě zvířete přes temporální krajinu a oky k upevnění ohlávky provazy k pevným zábranám při fixaci zvířete.

Fixační zařízení k řezání destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 245482

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueková Jitka, Svoboda Vít

MPK: B26D 7/01

Značky: řezání, destiček, zařízení, fixační

Text:

...cnadxenu upopesñuu, pacnonoannnmuu ao nsauuao uepneuAnxynapnax Hanpanneauax, K ynpyrnuu aneuearauu, pacnonoxanxuun mozny npopeanunHa qapmeze npezcranneno ycrponcrso çuucauu paapeaaeuoü nnacrunu na Qur.I - ycrponcrxo n paaseue na mur.2 - ycrponcmno 3 cóope (pa 3 pea).ÁYcrponcrno conäpzur ocnonaaua I, npuuy 2, yaen npennenua 3 RDHEEĽ K ocnonannn, ynpyrne aneuearu ,aneuenru 5 daanponanun paspeaaeuoü naacrunu. B ocaonanuu u upumne nunonueau...

Fixační zařízení pro léčení dysplasie a vykloubení kyčelních kloubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239921

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jehlár Peter, Gajdoš František

MPK: A61B 17/56

Značky: kloubu, kyčelních, dysplasie, zařízení, léčení, vykloubení, fixační

Text:

...že za přirozenýeh předpokledů představuje v kojeneckám věku jediné okolí pro dítě matka a ne postel vnucená kojenci proti jeho vůli, musí být paslvní fixovaeí přístrojepro nohy přizpůsobeąy životu na täle matky. Tato polohe označované dr. Fettweisel jakopoloha sezení na bobku, je jím použite pro léčení dyspleeie lwčlí a vykloubení kyölí ve spojení se sádrovym obvazem.vynález si klade nyní za základní úlohu zlepšit. ehora uvedenou ortázu tak,...

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro nastavovací a fixační textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250529

Dátum: 15.04.1987

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: D06C 7/00

Značky: nastavovací, zejména, obvodů, fixační, textilní, zapojení, hydraulického, stroje

Text:

...8, větveml 3, 10. Tímto postupem je doplněna případna tlaková ztráta a zařízení je přlpraveno k provozu. Dvoupolohový elektromagnetický rozvaděč 3 po zapnutí slouží v hydraullckém obvodu jako pojistka, ktera při výpadku elektrického proudu dava povel k nastavení výchozí polohy topných těles 23. Třípolohový elektromagnetický rozvaděč 4 zůstává zatím vypnutý, tlakové médium zůstává uzavřeno v prostoru mezi oběma hydraulickými valci 11, 12 a...

Fixační ústrojí pro přidržování stavebního dílce na měřicím stanovišti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238061

Dátum: 01.04.1987

Autori: David Vladimír, Zábrš Evžen, Tuček Antonín

MPK: E04G 25/00

Značky: fixační, stavebního, měřícím, stanovišti, ústrojí, dílce, přidržování

Zhrnutie / Anotácia:

Fixační ústrojí obsahuje svislou nosnou tyč otočně uloženou ve svých koncích ve stabilních podpěrách a svěrku s čepem umístěnou na horní straně stavebního dílce. Na nosné tyči je suvně uloženo lože s výkyvnou konzolou. Spodní část konzoly je opatřena pákou a horní část tvoří vodorovné rameno. Jeden konec ramene je osazen servomotorem a druhý konec třmenem, v jehož vnitřním prostoru je příložka spojena prostřednictvím táhla se servomotorem....

Fixační zařízení pro škubání vodní drůbeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 235877

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kysilka Vojtěch, Kysilková Drahomíra, Souček Oldřich

MPK: A22C 21/02

Značky: škubání, fixační, zařízení, vodní, drůbeže

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká z hlediska výroby zařízení podniků zabývajících se výrobou drobných strojních zařízení jako například výrobních družstev, ale i podniků odvětví lesního a vodního hospodářství. Účelem vynálezu je zajistit rychlou fixaci škubané drůbeže při umožnění manipulace s ní, při postupném natáčení zejména při strojním škubání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se husa zafixuje do vodorovné polohy na držák fixace, pootočí se za pomoci...

Textilní podložka pod zdravotnický fixační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 228752

Dátum: 15.04.1986

Autor: Grasse Pavel

MPK: D04H 1/58, A61F 13/00

Značky: fixační, materiál, textilní, zdravotnický, podložka

Zhrnutie / Anotácia:

Textilní podložka pod zdravotnický fixační materiál, jakým je například tuhý obvaz z vytvrditelné polymerové hmoty nebo sádry a dlaha, a tato podložka je vytvořena z hebké pružné netkané textilie sestávající nejméně z jedné stejnoměrné načechrané vrstvy lehce na sobě spočívajících střížových vláken, z nichž alespoň některá jsou spolu spojena kapkami vysušeného pojiva, které je převážně umístěno alespoň na jedné straně načechrané vrstvy a ubývá...

Fixační zařízení pro škubání vodní drůbeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 228959

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kysilka Vojtěch, Kysilková Drahomíra

MPK: A22C 21/02

Značky: zařízení, škubání, fixační, drůbeže, vodní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká z hlediska výroby zařízení podniků zabývajících se výrobou drobných strojních zařízení jako například výrobních družstev ale i podniků odvětví lesního a vodního hospodářství. Účelem vynálezu je zajistit rychlou fixaci škubané drůbeže při umožnění manipulace s ní, při postupném natáčení a naklánění zejměna při strojním škubání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se husa zafixuje do svislé polohy, přičemž nohy se zafixují na...

Fixační prostředek v univerzálním kontejneru nebo kontejneru s otevřeným vrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221214

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hrdý Jiří, Nevyhoštěný Vladimír, Ledl Rudolf

Značky: otevřeným, kontejneru, prostředek, fixační, vrchem, univerzálním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje nevýhody dosavadní přepravy rozměrných dílů rotačního tvaru o velké hmotnosti na železničních vozech nebo ve speciálních dřevěných obalech pomocí univerzálních kontejnerů nebo kontejnerů s otevřeným vrchem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v kontejneru je jako fixační prostředek umístěno dolní, střední a horní vedení s vybráními přizpůsobenými koncům přepravovaných součástí. Fixace rotačních součástí je zajištěna rovněž...

Fixační objímka pro plničky tub

Načítavanie...

Číslo patentu: 221148

Dátum: 15.01.1986

Autor: Suda František

Značky: fixační, plničky, objímka

Zhrnutie / Anotácia:

Fixační objímka pro plničky tub, která samočinně vymezuje vůle vzniklé nepřesnou výrobou tub a zajišťuje je ve svislé poloze, takže nedochází k jejich deformaci při plnění. Dosahuje se toho třemi pružnými jazýčky, které se tepelným zpracováním trvale vychýlí do požadované polohy. Výchylka jazýčků je vlivem tzv. tvarové paměti konstantní během dlouhé doby.

Fixační panel zkušebních vzorků pro zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220633

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zeman Václav, Czerný Jiří

Značky: vzorků, zkoušky, koroze, panel, zkušebních, fixační, atmosférického, stárnutí, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší fixační panel zkušebních vzorků různých materiálů pro hromadné, zejména dlouholeté expoziční zkoušky atmosférického stárnutí v různých klimatických oblastech, odpovídajících hlavním oblastem použití materiálů, popříp. pro korozní zkoušky materiálů apod. Podstata řešení spočívá v tom, že podložná deska je po celé své ploše střídavě opatřena soustavou obdélníkově prostřižených provětrávacích otvorů a kapsovitých obdélníkově...

Tkaná vícestupňová fixační oděvní vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224880

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lutovský Ladislav, Šarlinger Jaroslav

Značky: vložka, tkaná, fixační, oděvní, vícestupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Tkaná vícestupňová fixační oděvní vložka, obsahující alespoň v jedné soustavě kombinace základních přízí a syntetických monofilů za účelem získání zón a přechodů na ploše oděvní vložky o potřebné tuhosti, přičemž monofil zajišťuje její pružnost, vyznačená tím, že pružná složka je provedena z dvojic profilových a rozměrově tepelně fixovaných syntetických vlasců, které jsou seskány se staplovou přízí na polotovar, který .je seskám s další...

Tkaná vícestupňová fixační oděvní vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 225940

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šarlinger Jaroslav, Lutovský Ladislav

Značky: vícestupňová, tkaná, oděvní, fixační, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Tkaná vícestupňová fixační oděvní vložka, obsahující alespoň v jedné soustavě kombinace základních přízí a syntetických monofilů za účelem získání zón a přechodů na ploše oděvní vložky o potřebné tuhosti, přičemž monofil v kombinaci s bavlněnými nebo jinými přízemi tvoří její pružnou složku, vyznačená tím, že pružná složka je provedena z dvojic profilových a rozměrově tepelně fixovaných syntetických vlasců, které jsou ovinuty alespoň v jedné...

Fixační rychleschnoucí lepidla se sníženou kohezí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217133

Dátum: 01.09.1984

Autori: Maťátko Jan, Šíma Milan, Balling Karel

Značky: lepidla, kohezí, sníženou, rychleschnoucí, fixační

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou fixační rychle schnoucí lepidla se sníženou kohezí, vhodná zejména pro fixaci materiálu stohované ho v obalech z plastických fólií. Lepidla sestávají z 0,2 až 20% hmot. polyvinylacetalů anebo specifikovaných akrylových kopolymerů, 30 až 90 % hmot. organických rozpouštědel a popřípadě až z 5 % hmot. plastifikátorů a až ze 65 % hmot. látek snižujících kohezi ze skupiny zahrnující kalafunu, případně modifikovanou,...

Plošný materiál na fixační lékařské dlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216951

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zouharová Alžběta, Maryška Stanislav, Kolářová Jitka, Moříšek Maxmilián

Značky: dlahy, materiál, plošný, fixační, lékařské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru lékařství a týká se plošného materiálu na fixační lékařské dlahy, zhotoveného ze syntetického termoplastického polymeru, zejména polyetylenu, polyvinylchloridu, polypropylenu nebo jejich kopolymerů nebo směsí. Syntetický termoplastický polymer může být tuhý nebo částečně měkčený, ale lze použít i lehčeného polymeru o hmotnosti 80 až 400 kg/m3. Plošný materiál je na jedné své straně opatřen drážkami zlepšujícími...

Plošný materiál na fixační lékařské dlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215951

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kolářová Jitka, Možíšek Maxmilián, Maryška Stanislav, Zouharová Alžběta

Značky: materiál, fixační, lékařské, plošný, dlahy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález, spadá do oboru lékařství a týká se plošného materiálu na fixační lékařské dlahy, zhotoveného ze syntetického termoplastického polymeru, zejména polyetylenu, polyvinylchloridu, polypropylenu nebo jejich kopolymerů nebo směsí. Syntetický termoplastický polymer může být tuhý nebo částečně měkčený, ale lze použít i lehčeného polymeru o hmotnosti 80 až 400 kg/m3. Plošný materiál je na jedné své straně opatřen drážkami zlepšujícími...

Automatický fixační uzel pro stavěcí opěry sklápěcích karoserií dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218872

Dátum: 01.07.1984

Autor: Wetzel Wilhelm

Značky: prostředků, fixační, automatický, karoserií, dopravních, sklápěcích, opěry, stavěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti techniky dopravních prostředků, zejména stavěcích zařízení při technické obsluze nákladních automobilů. Cílem vynálezu je spolehlivé uvolnění opěry sklápěcí karoserie z fixace, bez nutné přítomnosti pracovníka provádějícího uvolnění pod karoserií vyklopenou vzhůru a klesající, a bez nutného pákového mechanismu pro dálkové ovládání. Úkolem vynálezu je vytvoření automatického uzlu, pro fixaci stavěcích opěr, který se...

Pojízdný fixační podvozek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213646

Dátum: 01.03.1984

Autori: Grygar Jan, Grygar Karel

Značky: pojízdný, podvozek, fixační

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný fixační podvozek sestávající, ze čtyř bantomových koleček namontovaných na dvou pevných a na dvou otočných vidlicích, na nichž spočívá nosná konstrukce, vyznačený tím, že na nosné horní části konstrukce (4) jsou osazeny dvě kladky (5) se zvedacím nosným lanem (7) upínacího rámu (8), zavěšeného nad horní částí nosné konstrukce (4), opatřeného popruhem (9), přičemž na nosné konstrukci (4), vedle kladek (5) jsou zavěšeny dva hydraulické...