Patenty so značkou «fixácie»

Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru na palete a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru na palete

Načítavanie...

Číslo patentu: 288193

Dátum: 22.05.2014

Autor: Toušek Radek

MPK: B65B 11/00, B65B 51/00, A01F 25/00...

Značky: fixáciu, fixácie, paletě, viacnásobnú, tovarů, spôsob, viacnásobnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru (2) na palete (1) a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru (2) na palete (1) zahŕňa uloženie tovaru (2) na základnú dosku (3), prekrytie tovaru (2) vzduchotesným neformovateľným obalom (4), rozoberateľne a vzduchotesne spojeným so základovou doskou (3), a odsatie vzduchu z obalu (4) ventilom (5). Voľné konce obalu (4) sa pred odsatím vzduchu vložia do drážky (6), ktorá prebieha po celom obvode základnej...

Pevný nanokompozitný materiál na báze hexa- a oktakyanometalátov, spôsob prípravy materiálu a spôsob uskutočňovania fixácie minerálnych polutantov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14103

Dátum: 20.05.2010

Autori: Guari Yannick, Larionova Joulia, Barre Yves, Grandjean Agnés, Guerin Christian

MPK: B01J 20/30, B01J 20/02, B01J 20/06...

Značky: oktakyanometalátov, spôsob, přípravy, uskutočňovania, hexa, materiál, fixácie, báze, polutantov, nanokompozitný, pevný, minerálnych, materiálů

Text:

...ñxátorom a eventuelne vzhľadom k možnosti zanášania, čo obmedzuje počet priechodov roztokov v kolóne.Ked majú hexakyanoferáty formu prachu, vytvárajú mechanicky nestabilné zrná, ktoré sú mechanicky krehké, zatiaľ čo v kompaktnej tuhej forme vedie ich nízky špecifický povrch často k pomalej reakčnej kinetike, čo značne obmedzuje ich účinnosť.Je teda všeobecne obťažné použiť kompaktnú formu pre vysokú reakčnú rýchlosť.Harjula et al. vo...

Spôsob fixácie navíjaných výrobkov hmotami polymerovateľnými radikálovou polymeráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282301

Dátum: 16.11.2001

Autori: Pillath Raimund, Kiessling Gerhard, Conrad Horst, Richter Anja, Reuther Stefan

MPK: C08J 3/24, B29C 35/12, B29C 35/08...

Značky: spôsob, hmotami, navíjaných, polymerovateľnými, polymeráciou, fixácie, výrobkov, radikálovou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie navíjaných výrobkov z elektricky vodivých materiálov, impregnáciou hmotami polymerovateľnými radikálovou polymeráciou a termickým vytvrdením, pri ktorom sa navíjané výrobky impregnujú namáčaním, nanášaním polievaním, vákuovou impregnáciou, impregnáciou pri tlaku vákua alebo jemným postrekom a súčasne s tepelným vytvrdzovaním alebo po ňom s vytvrdzujú energeticky bohatým žiarením. Spôsob pracuje s malou spotrebou energie a malou...

Spôsob fixácie zmesi difenylu a difenyloxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267092

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dávid Ladislav, Breza Milan, Pekár Anton

MPK: G21F 9/20

Značky: difenyloxidu, spôsob, difenylů, fixácie, zmesí

Text:

...a difenyloxidu do bitúmenov, ktoré sú plnené do vhodných obalov, napr.z bitúmenových matríc je nízka (rádovo 10- q.cm 2.deň) a takto fixovaná, kontaminodo 200 litrových oceľových sudov, je v pevnej forme (pri bežných teplotách prostredia),vhodnej pre transport a dlhodobé uloženie.Spôsob fikácie kontaminovanej zmesi difenylu a difenyloxidu, zo skladovania vyhoretých palivových článkov do bitúmenov, je vysvetlený na nasledujúcich...

Spôsob fixácie použitých dekontaminačných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264968

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pekár Anton, Breza Milan

MPK: G21F 9/00

Značky: roztokov, spôsob, použitých, dekontaminačných, fixácie

Text:

...je 7 až 8 a obsah zlúčenín 85 g.dm 3 s použitým dekontaminačným roztokom v pomere 91 až 11 bezprostredne pred fixáciou takejto zrresi do bitúmenov. Hodnota pH tejto zmesi sa upravuje prídavkom hydroxidu sodného, alebo draselného tak, aby výsledná hodnota pH zmesi bola 6 až 9. Takto upravená zmes kvapalných rádoaktívnych odpadov sa dávkuje spolus bitúmenom do filmovej rotorovej odparky tak, aby obsah zafixovaných zlúčenín v bitumeneVynálezom...

Sposob fixácie sypkých alebo úletových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254919

Dátum: 15.02.1988

Autori: Preťo Ján, Kordík Jozef, Jančiak Daniel, Štovčík Imrich, Kavala Miroslav, Šimka Ján, Filadelfy Ivan

MPK: C09K 17/00, A01B 79/00

Značky: fixácie, materiálov, spôsob, úletových, sypkých

Text:

...a ich funkčné deriváty, pričom do týchto pojmov spadajú i parciálne zrnydeliíené polyméry alebo kopolyméry vinylacetátu, ktoré sú vhodne pre kratšie funkčné pôsobenie fixačného činidla, ako aj alkylsubstituované akrylaty, ich estery, rovnako ako aj ich soli. Uvedená skupina monomérov dáva možnost pripravy vzájomných kopolymérov, ale aj kopolymérov s inými monomérmi.Pod pojem vláknité materiály oelulózového pôvodu sa zaraďujú bud izolovaně...

Spôsob fixácie skládok sypkých anorganických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247318

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kopál Pavel, Brenner Rudolf, Patúc Jaroslav Ing, Stopka Ján, Kirner Jozef, Lakatoš Jozef Ing

MPK: C09K 3/22

Značky: fixácie, skládok, sypkých, anorganických, materiálov, spôsob

Text:

...až do rýchlosti 106 kni.h 1. Po desaťdňovom daždivom období s úhrnom zrážok 35 milimetrov povrchová vrstva zostáva bez badateľných zmien a v nasledujúcom dvadsatjedendňovom bezzrážkovom období odoláva vetru až do rýchlosti 94 km.h 1.Povrchová vrstva rovinnej skládky popolčeka rovnakého pôvodu a chemického zloženia ako v príklade 1, sa rovnakým spôsobom jednorázove postrieka 6 Ú/o-nym roztokom kyseliny chlorovoclíkovej v dávke 4 dm 5 na l m...

Spôsob fixácie perového pruhu pri výrobe labutienky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252712

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štefek Slavomír, Karpiš Ladislav, Marton Pavol, Bobiš Ladislav

MPK: A41G 9/00, D06C 7/02

Značky: spôsob, výrobe, labutienky, pruhů, fixácie, perového

Text:

...pruhu.Príkladné zariadeni-e pozostáva v rovnej pozdĺžnej nwakladacej lišty 11 s profilom I,do ktorého hornej steny sú kolmo vsadené dva rovnobežne rady bočných opierok 11. tvorených ihlami so zatupeným koncom. Vzdialenosť radov ihiel je rovná hrúbke jadra vyrabanej labutienky, pozostávajúceho z ostňov súose uložených stvolov perového pruhu. Medzi susednými ihlami v rade je zástavicovâ medzera 13, ktorej šírka je rovná 0.2- až B-násoblçu...

Spôsob fixácie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238875

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štovčík Imrich, Filadelfy Ivan, Dvončová Edita, Kavala Miroslav, Janoška Milan, Macho Vendelín

MPK: C09K 3/00, C09K 17/00

Značky: materiálov, fixácie, sypkých, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie sypkých materiálov, alebo aspoň povrchovej vrstvy ako depónií elektrárenského popolčeka, lúženca z hutí a pod. Podľa tohto vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa spevňovaný materiál jednorázove, alebo mnohonásobne postrieka soľankou a/alebo spevňovaný materiál sa zmiešava so soľankou, pričom soľanka je z výroby chlorovaných uhľovodíkov a/alebo z výroby propylénoxidu chlórhydrinačnou technológiou. Použitá soľanka obsahuje 1 až 20 %...

Spôsob fixácie hydiny a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231063

Dátum: 01.03.1986

Autori: Marton Pavol, Janík Augustín

MPK: A22C 21/00

Značky: fixácie, hydiny, vykonávaniu, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka strojného opracovania jatočnej hydiny. Rieši sposob fixácie hydiny zavesenej za pätové kĺby na strmeňoch závesného dopravníka, pri ktorom sa hydina od chrbta a zdola v oblasti proximálných koncov pažných kostí podopre, podvihné, príp. aj vyklopí hruďou smerom hore a nakoniec fixuje uchytením v mieste proximálnych koncov pažných kostí a v oblasti hrudného okienka opretím o hruď z vonkajšej alebo aj vnútornej strany . Zariadenie...

Spôsob fixacie keramických, betónových, xylolitových a čadičových dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 228262

Dátum: 01.11.1985

Autor: Štepita Rastislav

Značky: fixácie, betonových, spôsob, xylolitových, čadičových, dlaždíc, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká odboru stavebnej výroby a rieši spôsob fixácie keramických betónových, xylolitových a čadičových dlaždíc do tradičných cementových mált, pričom vysoká súdržnosť dlažby so spojovacou maltou sa dosahuje vytvorením adhéznej mikrovrstvy polymérocementu pripravenej z cementu, vodnej disperzie syntetickej živice a vody. Vrstva polymércementového mlieka sa roztiahne napr. murárskou lyžicou na zavlhnutú cementovú maltu pred záklepom...

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222090

Dátum: 15.07.1985

Autori: Štaudnerová Anna, Kizlink Juraj, Fančovič Karol, Rattay Vladimír, Mikulášová Darina, Citovický Pavol, Maňásek Zdeněk, Mejzlík Jiří, Majer Josef, Chrástová Viera, Durmis Július

Značky: dusíkatých, látok, fixácie, nízkomolekulárnych, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok obsahujúcich substituovateľné atómy dusíka, zvolených zo súboru zahrňujúceho amoniak, aminozlúčeniny obsahujúce 1 až 2 primárne a/alebo sekundárne aminoskupiny viazané k alifatickému reťazcu s počtom uhlíkových atómov 1 až 18, aromatické primárne alebo sekundárne amíny a alkylované deriváty piperidínu alebo piperazínu, na polypropylén, polyetylén alebo polyvinylchlorid modifikovaný naočkovaním...

Spôsob fixácie nízkomolekulových látok na polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 218602

Dátum: 01.06.1985

Autori: Chrástová Viera, Kizlink Juraj, Švec František, Majer Josef, Mikulášová Darina, Maňásek Zdeněk, Mejzlík Jiří, Rattay Vladimír, Citovický Pavol, Lesná Marie

Značky: polyméry, nízkomolekulových, spôsob, fixácie, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie makromolekulových látok. Modifikácia polypropylénových. polyetylénových a polyvinylchloridových fólií, vlákien a prášku s obsahom 9,3 až 14,2 hm. % naviazaného poly-[2,3-epoxypropylmetakrylátu] so zlúčeninami obsahujúcimi 1 až 4 reaktívne vodíkové atómy viazané na kyslíku, primárnom a sekundárnom dusíku alebo síre, ktoré sa nachádzajú v alifatickom alebo alicyklickom reťazci, na alicyklickom reťazci, alebo na...