Patenty so značkou «fixaci»

Distanční vložka pro distancování a fixaci čel vinutí elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 260222

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dudl Vladimír, Kačín Jan, Trinkewitz Zdeněk, Haták Bořivoj, Stoklasa Oldřich

MPK: H02K 3/50, H02K 3/38

Značky: elektrických, distanční, fixaci, distancování, strojů, vložka, vinutí, točivých

Text:

...špatné hygienické podmínky vlivem vzniku skleněného prachu.Uvedené nedostatky odstraňuje distančni vložka pro dístanscování a fixaci čel vinuti elektrických strojů točivých pod le vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že je vyrobene 2 páleného keramického porézniho materiálu, zejména z hliniton křemičitého nebo vápenato-křemičitého nebo hořečnato- hlinito-křemičitého materiálu se zdánlivou pőrovitostí od 12 do 50 .Pro distanční vložku...

Rozpěrný aparát pro úhlovou fixaci kyčelních kloubů dětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270692

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hradil Jaroslav, Mihál Vladimír, Dostál Miroslav

MPK: A61F 5/00

Značky: detí, úhlovou, kloubu, fixaci, aparát, kyčelních, rozpěrný

Text:

...záležitostí je poměrně komplikovaná a pracnć. přitom jeho používání je značně obtížné.Uvedené nedostatky řeší rozpěrný aparát pro úhlovou iixacl kyčelnich kloubů děti, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom. že používá ponlogralického systému při pohyblivém spojení páru bot pomocí tří rozpčrných tahei s otočnými koncovkaml, na kterých jsou výkyvně v dražkćch uchyceny segmenty. ktoré jsou prostřednictvím kotevních šroubů oločně...

Ústrojí pro fixaci odlehčeného reverzoru zatěžovacího etalonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266714

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pavlíček Josef, Novák Václav

MPK: G01L 25/00

Značky: zatěžovacího, fixaci, ústrojí, reverzoru, etalonu, odlehčeného

Text:

...rámem l je provedeno tak, že sedlo lg je vytvořeno ve stoličce ll,která je připevněna pomocí aretačních šroubň lg a stavěcích šroubů lg ke střednímu příčníku lg rámu l. Pro účel signalizace o zavěšení reverzoru 3 je na stoličce lg upravena izolační podložka ll, na které je upevněna nejměně jedna elektricky vodivá deska lg. Výhodnější provedení spočívá v tom, že na stoličce li, respektive na izolační podložce ll jsou uloženy dvě elektricky...

Způsob odběru vojtěšky, odolné kořenovým hnilobám, se zvýšenou fixací dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266477

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovalenko Nikolaj, Krivčenko Vladimir

MPK: A01H 1/04

Značky: hnilobám, odběru, zvýšenou, odolné, kořenovým, fixaci, vojtěšky, dusíku, způsob

Text:

...no nnemneny ąBuy He ornnqammca or maxux me pacmennň, nmpamenumx őes HHÓÉKĽHĚ.Hpenaraeuň cnocoö noanonxem ononpeménno Bmnennwb nHHunnmuepuu, ycwoäuunoñ K Kopnenmu rmnnam H oönanammeň noauenuoň cnocóőHocTbm K Quxcauuu asc Ta sa cqer MHOPOKpaTHOPO ynenuqennn qncna Knyőénbxon öaxrepnü na Kopuesoů3 T 0 unser öonnmoéHapoHoxosxñcTBenHoesnaqenne, Tax xax naer Bosmom HÓCTL HOBHmaTb nnonóponue noqnu sa cuer önonornqecxoro asara Knyöennxonux őaxrepnů H...

Zařízení pro fixaci hlavy pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 261148

Dátum: 12.01.1989

Autori: Erban Jiří, Husák Václav, Kleinbauer Karel

MPK: A61G 7/06, A61B 6/04, A61G 15/00...

Značky: zařízení, fixaci, hlavy, pacienta

Text:

...páka 6. Opěrka 8 temene hlavy je opatřenawpomooným zajišťovacím šroubem 9.Proti otočnému třmenu 14 je .na opačnom konci dutého pouzdra 13 uloženo regulační zařízení 4, které sestava z regulačního šroubu 15, který je jedním koncem uložen v dutém pouzdru 13. Regulační šroub 15 .je opatřen na druhém konci maticí 45 a ,pojistnou maticí 48. R-egulační šroub 15 ra pouzdro 42 jsou pevně spojený segmentem 43, j-ehož čelní ozubení je ve styku...

Fixační válec pro tepelně-tlakovou fixaci topenových částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260999

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bogs Günther, Zander Dietmar, Stottmeister Hans-werner, Härtel Manfred

MPK: G03G 15/12

Značky: fixaci, válec, topenových, fixační, tepelně-tlakovou, částí

Text:

...C nouombm nąonnropon 42 na Konuax 47 Merannuqecxoň TPYĎN 35 H nonmmnuuxos Kaqenuz 43 Merannnqecxax Tpyöa 35 onepTa B ysne saxpenneuun. nuz Harpeaannz B cepeMHe BaHHKa na saxpennennn 1 pásMemeHnumpaxpacumñ ranorenonbm Hsnyqarenb 2. BHyTpeHHHH HOBepXHOCTb 46 Banuxa nuz saxpennennn 1 crpyxrypnponaua mna Bmnonneaa mepoxoBaToň H noqepaeua Pew~ nexwop 4, oxsawmsammnň Bànnx na saxpenneunn 1, MMeew Tennousonaunm 45, a ero nuywpenuaa...

Fixační jehla pro fixaci vodorovných výztužných prutů při výrobě pórobetonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260864

Dátum: 12.01.1989

Autori: Buček Jan, Šímovec Jaroslav

MPK: E04C 5/16

Značky: dílců, výrobe, fixaci, fixační, pórobetonových, jehla, výztužných, prutů, vodorovných

Text:

...10. U provedení podle obr. 1 je přídržná pružina 2 tímto skluzem 1 I ukončena, u provedení podle obr. 2 a 3 je přídržná pružina 2 ukončena šikmýmnájezdem 5, navazujicím na skluz 10,tím, že spodní konec přídržné pružiny 2 je vyhnut v opačném smeru než záchyt.U provedení podle obr. 4 je přídržná pružina 2 tvařeua páskem, na jehož horním konci je vytvořena objímka B uspořádaná v atngencialním vybraní 11 na fixačni jehle 3. Objímka ii je...

Pec s indukčním ohřevem pro fixaci radioaktivních odpadů do skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258999

Dátum: 16.09.1988

Autor: Škába Václav

MPK: G21F 9/16

Značky: radioaktivních, odpadů, fixaci, indukčním, ohřevem

Text:

...li pojistného válce. Do pojistného pneumatického válce lg se přivádí stlačený vzduch horním vstupem lQ pojistného válce a dolním vstupem ll pojistného válce.Nádoba Q je k víku g připevněna pomocí 6 dvouramenných pák l§, které mají kratší rameno provedeno jako palec, jenž se opírá o šikmou plochu rovné tangenciální drážky vyfrézované v nádobě Q. Čepy lg pák lg jsou exoentrické k nastavení rovnoměrného přitažení víka 2 k nádobě Q při montáži....

Zábrany se skupinovou a individuální fixací hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256015

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sedláček Pavel

MPK: A01K 1/064

Značky: skupinovou, individuální, zvířat, fixaci, hospodářských, zábrany

Text:

...hospodářských zvířat v řadě a vzniká tak nebezpečí opětného uvolnění již fixovaných hospodářských zvířat.Výše uvedené nedostatky odstraňují zábrany podle vynálezu se skupinovou i individuální fixací hospodářských zvířat. Sestávají sez pevného rámu tvořenáho pevnými mřížemi a z kyvných mříží dole ukloubených k pevnému rámu a volným koncem spojených s táhlem stranově posunutelným vůči pevnému rámu. Volný konec kývné mříže jeopatřen vodítkem...

Zařízení pro fixaci polohy galvanoplasticky pokovovaného předmětu v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252779

Dátum: 15.10.1987

Autor: Landa Václav

MPK: F16M 13/00

Značky: polohy, pokovovaného, elektrolyzéru, fixaci, galvanoplasticky, zařízení, předmětů

Text:

...konstrukőní jednoduchosti trvalé zabezpečení polohy velkorozmärnóho pokovowaneho předmětu v-elektrolyzěru a to po oeleu dobu galvanizačního procesu. Ve spojení se zůwěsmým zařízením pokovoveneho předmětu umožňuje vytváření plynulěho a bezporuchovóho výrobního cyklu. Součalnê- 2 252 779 vymezue 1 polohu stínění v elektrolytu a jeho vzdálenost od povrchu pokovovaného předmôtu.Pŕíkladnó provedení zařízení podle vynálezu je schematioky...

Zapojení pro nastavení a fixaci polohy rotoru synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240576

Dátum: 15.08.1987

Autori: Zülke Jürgen, Kubick Werner, Frenzel Günter

MPK: H02P 5/28

Značky: polohy, zapojení, fixaci, motorů, nastavení, rotoru, synchronních

Text:

...nárazy na minimum.Na připojenem výkresu je uveden příklad zapojení podle vynálezu, kdeobr. 1 znázorňuje jeho celkové schéma, obr. 2 průběh fázových proudů motoru při nastavení požadované polohy rotoru zadávacím členem, jehož Koncová výstupní část je tvořena trojpuólovým šestípolohovým kruhovým přepínačem, schematicky zakresleným na obr. 3.4zapojení pro nastavení a fixaci polohy rotoru synchronních motorů napajených z měniče kmitočtu využívá...

Způsob výroby polyakrylamidového pojidla k fixaci jemnozrnných sorpčních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244828

Dátum: 14.08.1987

Autori: Sedláeek Pavel, Kraus Jioí, Blažek Jioí, Milner Miloš, Kraus Miloslav, Kueera Ivan, Vaníeek Jioí, Richter Jioí, Jalovecký Jan

MPK: C08F 220/56, C09J 3/14

Značky: fixaci, způsob, pojidla, výroby, jemnozrnných, vrstev, polyakrylamidového, sorpčních

Text:

...vyhodnotení Mräłí as potrite. u lepidsi na bázi kłemičitanu alkslického kovu je obtížnéPro tyto nevýhody jsou tudíä tato lepidla nevhodná k výrobě vrstev na doskách určených pro vysokotlakou chromatogrefii na vrstvách /oPLc/. Na lepidla použitelná pro tyto účelyIo nutno klást následující nárokyš1. Při vysokotlaké chromstografii na vrstvě neho na více vrstvách putuje směs rozpouštědel proti nuoeněmu iproudu pomocí pžívodního čerpsdlah...

Zařízení pro fixaci polohy akceleračního ústrojí motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237371

Dátum: 01.08.1987

Autor: Příbramský Zdeněk

MPK: B60K 26/00

Značky: motorových, zařízení, akceleračního, fixaci, polohy, ústrojí, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro fixaci polohy akceleračního ústrojí motorových vozidel, sestávajícího z pedálu akcelerátoru a převodových ústrojí ke karburátoru a/nebo ke vstřikovacímu čerpadlu, opatřeného alespoň přídavným vypínacím ústrojím typu zapnuto - vypnuto a s ním spřaženým přístrojem pro fixaci nastavené polohy akceleračního ústrojí. Účelem vynálezu je docílení možnosti plynulé hospodárné jízdy motorového vozidla v daném úseku při...

Zařízení pro fixaci vahadlového systému vícenápravových návěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240784

Dátum: 01.08.1987

Autor: Zjara Marián

MPK: B60G 19/00

Značky: vícenápravových, návěsu, systému, vahadlového, fixaci, zařízení

Text:

...otočný čep łâ je též pevně spojen se stevitelnou opěrou łg. Na volně otočném čepu łg je rovněž pevně úchycenepáka łi ovládané vzduchovým válcem łâ, který je upevněn na držáku łá. Držák łâ je nakreslen v obecné poloze a jeho požadovaná poloha je dána tvarom páky łł. Ke zpětnému pootočení otočnéhočepu lg, páky łi a stavitelné opěry łg slouží težná pružina L 1.Při brząění návěsu ł je poměrná brzdná síla předního kola g přenášena přes vahadlo...

Zařízení k dodatečné fixaci sklápěcích kabin řidičů automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245720

Dátum: 15.07.1987

Autor: Lange Eckerhard

MPK: B62D 33/08

Značky: kabin, sklápěcích, automobilů, zařízení, řidičů, dodatečné, fixaci

Text:

...B (Impme LuBeJLnepa, aazcpemxennoro Ha Hrmneñ cTopoHe KadnHu BOJIMTBJIH, npmqeM omza na cTopoH umemepa Bupeaana B cíxopme zcpzona. AB noJIocTn mnemepa HaXOJIHTCH pesmo-MeTaJumecKmł ynpyrrm BJIeMeI-IT, menami qewupe azcouempmca, zcoropue HaXOJLFITCH na onpegenemmx DaGCTOHřIEFIX OT cooTBeTcTBymm Bnympenlmx Kpaen mzaemepa. h HpM eToM paccToHHne or BBPXHGTO KpaH excuenrrpmcon zo mmuero Kpaa Kpenexcnoñ nJxacTmm MeHLLue, vetu paccrosłme- om HmmeI-o...

Kloubový adaptér pro zevní fixaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250127

Dátum: 15.04.1987

Autori: Doležel Jan, Pleva Leopold

MPK: A61F 5/00

Značky: zevní, kloubový, fixaci, adaptér

Text:

...na přídavných vzpěräch uvnitř. Modifikace Ilizarevova kloubového adaptéru pro zevní fíxaci využívá lehčí materiá, slitinu hliníku - silumin, čímž se sníží hmotnost o polovinu. Dosažením nižší hmotnosti je um-ožněna podstatné snadnější terapie a rehabllitace neínocííého. Narozdíl od Ilizarevova kloubového adaptéru může být v tomto případě kloubový adaptérpro zevní ľixaci vložen na siluminový kruh i dodatečně při léčení dislokovaných...

Zařízení k fixaci několika pásů dopravníku žacího řádkovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245004

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sovik Ežef, Knothe Hartmut, Höber Hasso, Ejben Apšton, Kuhr Bernhard, Geisler Horst

MPK: A01D 57/20

Značky: řádkovače, pásu, několika, žacího, fixaci, zařízení, dopravníku

Text:

...Heoóxąnumoro uanopa n«~ nowen Tpacnopwepa npn nepememenun nx Haónnaerca cpuur uonow H Tpaucnoprepa owuocwreanno Apyr npyra H oruocxreunuo pamu van yxnanunxa, Koropuñ sarpyxaew ngncoennueuue HOĽOTE 4 Tpancnop.paW appemponaane H 8. płlME Banxcoymąnunm, 3. TQKJKG MC-ľľlm HGOOAJU MMO ro npomexywownoro upnnona. Mena msoópemeunnľMens naoópereuna cocrour 3 TOM. rodu coanaws raxoe npncuucoc eume nan Qnxcannw uecxonmkm uonoreu rpancnepgepa...

Trubkovnice pro mechanickou fixaci trubek před automatickým svařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249437

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hůlka Zdeněk

MPK: B21D 39/06

Značky: trubkovnice, automatickým, mechanickou, před, fixaci, svařováním, trubek

Text:

...otvoru a mechanicky nalísovanými trubkami jsou vyvozerąým tldtem částečně zdeformováąy.Vylái účinek uvedeného řešení spočíva v tom, že trubka po zalisování do otvoru trubkovnice je těmito výronky nejen správně vystředěna ale i zafixována tak, že je možno s takto sesteveným polotovarem manipulovat bez nebezpečí celkové deformace a vkládat do svařovacího automatu. Tímto řešením odpadá jakékoliv závislost na síle stěny trubky.Sastavování výměníku...

Zařízení k fixaci dlouhých materiálů ve stohovacích rámech

Načítavanie...

Číslo patentu: 234235

Dátum: 01.03.1987

Autori: Wiglasz Otokar, Martínek Petr, Novák Josef, Zvánovec Jan

MPK: B65G 57/18

Značky: rámech, dlouhých, materiálů, fixaci, zařízení, stohovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je vytvoření kompaktní manipulační jednotky odolávající zvýšenému namáhání pří přepravě v železničních vozech. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením fixujícím materiál uložený v prokladech silou pružin, které se napínají otáčením excentrů pomocí napínacích pák. Pomocí dvouramenné páky horního prokladu se tato síla přenáší do středu vrchní vrstvy loženého materiálu. Vlastní proklady jsou tvořeny z dvojice vlnovců vzájemně...

Reflexní povlak skleněného výrobku umožňující jeho tepelnou fixaci na podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 234940

Dátum: 15.01.1987

Autori: Koucký Jiří, Franc Jindřich, Hudec Antonín

MPK: C03C 17/38

Značky: podložce, umožňující, výrobků, reflexní, fixaci, tepelnou, skleněného, povlak

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru bižuterní výroby a řeší problém soudržnosti vrstev reflexního povlaku na skleněných výrobcích, určených k tepelné fixaci těchto výrobků na podložce, zejména po působení chemických činidel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že reflexní povlak je tvořen nejméně čtyřmi vrstvami, přičemž na povrchu skla je nanesena vrstva monooxidu křemíku nebo monooxidu titanu, na této vrstvě je nanesena vrstva hliníku, poslední vrstva povlaku...

Zařízení k orientaci a fixaci pásků z polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229776

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hrnčiřík Josef, Chovanec Stanislav, Maláč Zdeněk, Kokeš Zdeněk, Valášek Jiří, Hanuš Leopold, Oškera Emil

MPK: B29B 3/00, C08F 10/00

Značky: orientaci, zařízení, pásků, fixaci, polyolefinů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k orientaci a fixaci pásků z polyolefinů, sestávající ze soustav válců, které podle určení jsou vyhřívány a jejichž obvodové rychlosti a průměry jsou podle účelu upraveny vyznačené tím, že mezi soustavou vyhřívaných pomaluběžných válců (l) a rychloběžných válců (2) je zařazen volno-běžný orientační váleček (3), jehož vzdálenost (8) je od uvedených válců nastavitelná, přičemž první pomaluběžný vyhřívací válec (1), poslední ze soustavy...

Přípravek k fixaci podkladnice pro napájecí kolejnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 227104

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kareš Jiří, Němeček Antonín, Černý Miroslav

Značky: přípravek, kolejnici, fixaci, podkladnice, napájecí

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek k fixaci podkladnice pro napájecí kolejnici, zejména pro tunelové elektrifikované tratě, vyznačující se tím, že pozůstává z příčného nosníku /10/ s vodícím úhelníkem /11/ na jednom konci, přičemž na opačném konci, který zasahuje do pásma napájecí kolejnice /60/, jsou k tomuto příčnému nosníku /10/ odspodu připevněny jednak koncový sloupek /12/, jednak dvojice nosných sloupků /13/, jejichž dolní konce jsou navzájem spojeny nosným...

Zařízení pro zahušťování při fixaci aktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216707

Dátum: 01.10.1984

Autori: Ditl Pavel, Ječmen Jiří, Nápravník Jiří

Značky: aktivních, zahušťování, fixaci, odpadů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení pro zahušování při fixaci aktivních odpadů je vytvoření vhodnější konstrukce pro mazání ložisek a snadnější výměnu rotoru. Podle vynálezu je vertikální, případně částečně šikmo umístěn hřídel, je uložen v ložiskách upravených nad odparkou a je opatřen soustavou lopatek, pohybujících se ve válcovém plášti. Nad nimi je vytvořen prostor pro odtah brýdových par s výstupem, opatřeným filtrem. Na hřídeli je upevněna olověná clona,...

Zapojení pro fixaci referenční úrovně napětí s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223788

Dátum: 01.07.1984

Autor: Polívka Jiří

Značky: fixaci, úrovně, pamětí, napětí, referenční, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro fixaci referenční úrovně napětí s pamětí, které má operační zesilovače s paměťovým kondenzátorem, spínač referenční úrovně a potenciometr zdroje referenčního napětí pro nastavení této úrovně, vyznačené tím, že ke vstupní svorce (6) zdroje vstupního napětí je připojen neinvertující vstup (+) prvního operačního zesilovače (1) s nižším ziskem, k jehož invertujícímu vstupu (-) je připojen výstup druhého operačního zesilovače (2) s...