Patenty so značkou «filtračných»

Spôsob regenerácie oleja a sulfonátov z filtračných koláčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287065

Dátum: 14.10.2009

Autori: D'elia Luigi, Pianta Orazio

MPK: C07G 99/00, C07C 303/00, C10M 159/00...

Značky: regenerácie, filtračných, oleja, koláčov, spôsob, sulfonátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania filtračných koláčov získaných pri filtrácii olejov obsahujúcich sulfonáty kovov alkalických zemín, pričom uvedená filtrácia sa uskutočňuje v prítomnosti filtračných pomocných materiálov skladajúcich sa v podstate z kremičitého materiálu, ktorý pozostáva z týchto stupňov: a) zriedenie filtračného koláča alifatickým uhľovodíkom so 4 až 8 atómami uhlíka, prednostne hexánom, pridanie iného pomocného filtračného materiálu, a tým...

Farmakologická podporná liečba po filtračných operáciách glaukómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14982

Dátum: 08.09.2008

Autor: Bartels Stephen

MPK: A61K 31/47, A61K 31/472, A61K 31/00...

Značky: farmakologická, liečba, filtračných, glaukómu, operáciách, podporná

Text:

...migrácia buniek, syntéza matrix a remodelácia tkanív. Po chirurgickom poranení spojivky, episkléry a dúhovky dochádza k zúženiu ciev a presakovaniu plazmatických proteínov (vrátane ñbrinogénu, ñbronektínu a plazminogénu) a krviniek. Fibroblasty proliferujú a migrujú z okrajov rany a následne syntetizujú ñbronektín, intersticiálne kolagény a glykosaminoglykány, ktoré tvoria ñbrovaskuláme tkanivo. V ďalšej fáze je toto tkanivo...

Zariadenie na hodnotenie účinnosti filtračných médií na odlučovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3700

Dátum: 08.01.2004

Autori: Badida Miroslav, Karászová Ingrid

MPK: B01D 35/143

Značky: médií, prachu, hodnotenie, filtračných, účinnosti, odlučovanie, zariadenie

Text:

...a bez určenia plošnej hmotnosti odlúčenej prachovej vrstvy sa nedajú vyrátať odpory prachových vrstiev, ktoré umožňujú spätné závery o sku SK 3700 Utočnej štruktúre odlúčenej prachovej vrstvy. To sa zohľadňuje pri dimenzovaní filtračných zariadení pomocou známych špecifických prietokových odporov prachovej vrstvy.Experimentálne získané údaje na laboratómych a pilotných zariadeniach spolu s prepracovanými metodikami hodnotenia predstavujú...

Filtračné teleso obsahujúce množstvo filtračných blokov, určené najmä pre filter častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 371

Dátum: 18.12.2002

Autori: Bardon Sébastien Rémi, Gleize Vincent Marc

MPK: B01D 46/10, F01N 3/02

Značky: filtračných, určené, filtračné, těleso, množstvo, částic, filter, najmä, obsahujúce, blokov

Text:

...horúcich výfukových plynov a ochladzovanie kovového obalu Ě okolitým vzduchom sa riadi rovnako, ale v menšej mierevzhľadonx na vyššie teploty v srdci filtračného telesa. Ž, priHomogenita teplôt V srdci filtračného telesa Ě a prípadnérozdiely v podstate nmteriálov používaných pre filtračné blokylla-lli a spoje lg, vytvárajú miestne dilatácie s rôznymi ampli túdami.Rozhranie xnedzi filtračnými telesami § a obalon 1 § a medzi...

Náhon čistiacich a posuvných zariadení filtračných lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282941

Dátum: 05.12.2002

Autor: Tröger Gerhard

MPK: B01D 25/172

Značky: lisov, filtračných, posuvných, čistiacich, zariadení, náhon

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravné suporty vo filtračných lisoch sú priradené čistiacim alebo posuvným zariadeniam. Pokiaľ tieto suporty disponujú vlastným náhonom, má byť zlepšený ich účinok vzhľadom na prenos hnacieho výkonu, zvýšenie tichosti chodu a redukciu stupňa znečistenia. Na tento účel disponuje prepravný suport prvým náhonom, ktorý je s prvou remenicou cez nekonečný remeň, hlavne ozubený remeň, spojený s druhou remenicou tak, že sa remeň odvaľuje priamo na...

Zariadenie na prichytenie oporných košov filtračných hadíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2477

Dátum: 12.06.2000

Autor: Horký Jozef

MPK: B01D 29/11

Značky: zariadenie, filtračných, prichytenie, oporných, hadíc, košov

Text:

...nastavovacieho elementu.Zariadenie na uchytenie oporných košov filtračných hadicv príkladných uskutočneniach je vytvorené z kotviacej doskyQ plynotesne upevnenej k obvodovým stenám skrine filtra, filtračnej hadice g s kovovým krúžkom l a oporného koša 5. Do filtračnej hadice g zasunutý oporný kôš 4 je uložený v jednomzávesnom bode A v osi Q filtračnej hadice Pre prípad podľa2. obr. 1 a obr. 2 je v závesnom bode A v OS 1 Q hadice g na...

Spôsob výroby filtračných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278196

Dátum: 19.02.1992

Autor: Dufour Pascal

MPK: B01D 39/14

Značky: filtračných, spôsob, výroby, prostriedkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby filtračných prostriedkov na báze kalcinovaných diatomitov ich rýchlou kalcináciou, za získania filtračných prostriedkov s obsahom kristobalitu nižším ako 1 % hmotn. a so zvyškom na site s priemerom ôk 50 mikrometrov nižším ako 5 % hmotn. Postup spočíva v tom, že sa diatomit privádza do prúdu plynu s vysokou teplotou a čas pobytu diatomitu v prúde plynu s teplotou 1250 až 850 °C je v rozmedzí niekoľko desatín milisekundy až...

Spôsob prípravy tepelne stálych filtračných materiálov z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fábry Jozef, Lackovič Radoslav, Wiesner Emil, Erthner Ľudovít, Vrána Miroslav, Kováč Pavel, Vojtko Anton

MPK: D04H 3/04, B01D 39/04, D01F 6/10...

Značky: materiálov, stálých, tepelně, spôsob, polyvinylchloridu, přípravy, filtračných, chlorovaného

Text:

...do zvlákňovacieho zariadenia. Vzdialenosť zmiešavacieho zásobníka od zvlákñova-cieho zariadenia nesmie byt väčšia, ako 5,0 m.Roztok chlórovaného npolyvinylchloridu v etylacetáte o koncentrácii 10,0 hm. sazmiešal s roztokom mitrátu celulózy v .etylacetäte o koncentrácii 10,0 hm. bezprostredne -pred .zvlákňovnaním v po-mere odpovedajúie-om 130,0 hm. 0/0 sušiny chlórovaného polyvlnylchloridu a 20,0 hm. 0/0 sušiny nitrátu celulözy. Tälto...

Zváracie kolečko na kontinuálne ultrazvukové zváranie textilných filtračných materiálov s nízkým obsahom syntetických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 254676

Dátum: 15.01.1988

Autor: Prosňanská Eva

MPK: B29C 65/08

Značky: zváranie, materiálov, nízkým, kolečko, zváracie, syntetických, textilných, kontinuálně, filtračných, obsahom, vlákien, ultrazvukové

Text:

...okraji ukončeným rádiusom, a na zvyšej časti vzorovaným povrchom. Význam takto riešeného zváracieho kolečka spočíva v -tom, že vzorový povrch zváraciehwo kolečka zabezpečuje dostatočnú pevnosť spojov u zváraných materiálov a súčasne slúži k podávaniu materiálu pod zváracím nástrojom. Hladký povrch zváracieho kolečka zabezpečuje hermeticky uzavretý spoj materiálov, pričom rádius na jeho »okraji vytvára plynulý prechod z nezvarenej časti filtra...

Náplň cigaretových filtračných tyčiniek a spôsob výroby tejto náplne

Načítavanie...

Číslo patentu: 237872

Dátum: 15.03.1987

Autori: Gregor Alexander, Knotek Ľubomír, Mitterpach Ivan, Peciar Jozef, Beseda Viliam, Šimo Ján, Šimo Rudolf, Mihály František, Hudák Jozef, Kliský Ján, Baculák Štefan, Baďura Ján

MPK: A24D 3/14

Značky: výroby, filtračných, náplne, náplň, spôsob, cigaretových, tyčiniek, tejto

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň cigaretových filtračných tyčiniek so zlepšenou účinnosťou a zníženým odporom pre prietok plynov je vytvorená prameňom polypropylénových viaczložkových vláken na povrchu s mikrotrhlinkami a v hmote s mikropórami s 5 až 7 oblúčkami na 1 cm dĺžky a jemnosťou od 5 do 7 dtex. Jednotlivé vlákna zväzku majú rozdielnu polohu ťažísk a pomer hmotnosti zložiek je 1 : 3 až 3 : 1. Príprava spočíva v samostatnom tavení a tepelnom spracovaní každého...

Zariadenie na skúšanie filtračných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220865

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hajzok Ladislav, Vozár Štefan

Značky: filtračných, zariadenie, materiálov, skúšanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je prispôsobiť skúšanie filtračných materiálov skutočným prevádzkovým pomerom a umožniť skušanie v zabudovanej polohe vo filtračnom zariadení. Ďalej zariadenie umožňuje overovanie filtračných parametrov pri súčasnom sledovaní hydraulických pomerov. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že zariadenie pozostáva z potrubného okruhu vzájomne prepojeného cez trojcestné tesné kohúty na filtračnú komoru, v ktorej je umiestnený...

Spôsob spracovania centrifugačných a filtračných odpadov z výroby prísad do olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229107

Dátum: 01.02.1986

Autori: Štrauchová Alžbeta, Hrabovecký Imrich

MPK: C09K 15/12, C10M 1/38

Značky: filtračných, výroby, přísad, spracovania, odpadov, spôsob, olejov, centrifugačných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania centrifugačných a filtračných kalov z výroby prísad do olejov. Vynález z odboru mazacích olejov rieši spracovanie odpadu z výroby vysokobázických prísad do olejov. Podstatou vynálezu je zníženie množstva tuhého odpadu z výroby bázických prísad do olejov tím, že z centrifugačného a/alebo filtračného odpadu pôsobením minerálnej kyseliny v prostredí uhľovodíkového rozpúšťadla sa za definovaných podmienok zhodnotí podstatná časť...