Patenty so značkou «filtrácie»

Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín prostredníctvom vnútorného hydraulického okruhu traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6422

Dátum: 03.05.2013

Autori: Kosiba Ján, Majdan Radoslav, Tkač Zdenko

MPK: B01D 35/02, B01D 35/16

Značky: spôsob, hydraulického, kvapalín, hydraulických, okruhu, vnútorného, prevodových, univerzálnych, prostredníctvom, filtrácie, traktora

Text:

...filtračného zariadenia na ráme traktora. Vloženie T-kusu do výstupného tlakového potrubia hydrogenerátora je na obr. 3.Navrhnuté technické riešenie uvedené na obr. 1 je určené najmä pre traktory nižších výkonových tried,ktoré disponujú neregulačným hydrogenerátorom, ktorý je v činnosti hned po naštaitovaní traktora. Technické riešenie bolo realizované na novom traktore Zetor Forterra l 2 44 l. Použité bolo dodatočne filtračné zariadenie §,...

Spôsob filtrácie mlieka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11305

Dátum: 23.07.2009

Autor: Huisman Ingmar Harald

MPK: A23C 9/142, A23L 1/305, A23J 1/20...

Značky: filtrácie, spôsob, mlieka

Text:

...cez membránusa označuje ako permeát a materiál neprechádzajúci cez membránu sa označuje ako retentát. Vo výhodnom uskutočnení spôsobu filtrácie podľa vynálezu je východiskovým materiálom odstredené mlieko, výhodnejšie odstredené mlieko pochádzajúce od kráv.0011 Predložený vynález sa týka najmä spôsobu prípravy koncentrátu mliečneho proteínu,zahŕňajúceho krokya. zníženia pH mlieka na hodnotu v rozmedzí 5,9 až 6,3b. inkubovania mlieka...

Systém a spôsob filtrácie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11348

Dátum: 11.11.2008

Autori: Penacho Luis, Merino Felipe, Pineiro Juan Carlos, Iribarren Miquel, Vicente Antonio, Cabria Angel

MPK: B01D 29/33, B01D 29/88, B01D 29/66...

Značky: filtrácie, systém, kvapalín, spôsob

Text:

...namáhaniu a iným obdobným silám pôsobiacim na nich vzariadeniach TFF a môžudegradovať alebo poškodiť produkt, najmä víno.0007 Keramické tiltre fungujú, avšak majú ďalšie nevýhody, sú totiž náchylné k rozbitiu za rôznych podmienok, ktoré väčšinou nemôžu byť identiñkované alebo kvantifikované. Alternatívou keramických filtrov TFF je teraz systém z plastových alebo polymérnych dutých vlákien, ktorý má nízky alebo obmedzený priečny...

Spôsob filtrácie a filtračné zariadenie obsahujúce valce s pórmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12779

Dátum: 25.04.2008

Autori: Stubbe Peter, Hansen Preben Boje

MPK: B01D 33/044, B01D 33/048, B01D 33/00...

Značky: spôsob, zariadenie, obsahujúce, filtrácie, filtračné, válce, pórmi

Text:

...je vložený aspoň jeden filter, zo suspenzie akumulujúcej sušinu na aspoň jednom filtri a jej prechod aspoňjedným filtrom a cez aspoň jednu súpravu tuhých nepriepustnýchvalcov, pričom tekutina sa odstraňuje aspoň z jedného filtra,následne odstránením V podstate suchého filtračného koláča z aspoň jedného filtra, pričom vyššie uvedené sa vykonáva v rovnakom vloženom separačnom médiu buď za podtlaku, alebo(0011) WO 06002638 A 1 sa vzťahuje na...

Spôsob úpravy filtračného koláča z filtrácie polymérnych polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284832

Dátum: 21.11.2005

Autori: Antal Michal, Fučík Vladimír, Ilka Peter

MPK: C08J 11/00, C08G 65/30, C02F 11/00...

Značky: filtračného, polymérnych, spôsob, úpravy, filtrácie, koláča, polyolov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob úpravy filtračného koláča z výroby polyéterpolyolu, pri ktorom filtračný materiál - expandovaný SiO2 a filtračná kremelina znečistená alkalickou soľou a polyéterpolyolom je za prítomnosti vody vystavená teplote 80 až 85 °C a následne rozpustená alkalická soľ, filtračná kremelina a expandovaný kysličník kremičitý prejde do vodnej fázy a na povrchu vznikne vrstva polyéterpolyolu.

Spôsob adaptívnej Kalmanovej filtrácie v dynamických systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 284575

Dátum: 06.06.2005

Autor: Lange Antti Aarne Ilmari

MPK: G01D 18/00

Značky: kalmanovej, systémoch, filtrácie, adaptívnej, dynamických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob adaptívnej Kalmanovej filtrácie na kalibráciu/nastavenie rôznych parametrov dynamického systému v reálnom čase alebo v čase približujúcom sa k reálnemu času. Meracie aj systémové chyby sú bielené a čiastočne ortogonalizované. Výpočty rýchlej Kalmanovej filtrácie sa blížia k optimálnemu Kalmanovmu filtru takou mierou, ako je to žiaduce pri pozorovateľných a regulovateľných podmienkach. Odhadnuté chybové odchýlky a...

Spôsob tlakovej filtrácie suspenzie reakčnej zmesi pri výrobe N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278370

Dátum: 12.01.1995

Autori: Krištofčák Jozef, Leška Štefan, Podmanický Stanislav, Kováč Jozef, Kačáni Stanislav

MPK: C07D 291/04, C07D 277/80, B01D 37/00...

Značky: n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, suspenzie, tlakovej, reakčnej, zmesí, výrobe, filtrácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu tlakovej filtrácie suspenzie reakčnej zmesi získanej pri výrobe N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu reakciou 2-merkaptobenzotiazolu vo forme taveniny surového produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry s cyklohexylamínom a chlórnanom sodným. Od N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu oddeľovaná kvapalná sústava, pozostávajúca z organickej a vodnej fázy, sa pri teplote 11 až 30°C a absolútnom tlaku...

Spôsob spracovania matečných roztókov z filtrácie reakčného produktu pri výrobe N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221005

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mihály František, Fratrič Ján, Riška Miloslav, Kačáni Stanislav, Sudek Vlastimil, Holčík Ján, Mašek Ján

Značky: produktů, n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, reakčného, výrobe, filtrácie, spôsob, roztokov, matečných, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Matečné roztoky, získané po oddelení N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu z reakčnej zmesi po oxidačnej kondenzácii cyklohexylamínovej soli 2-merkaptobenztiazolu, pripravovanej zo surovej taveniny 2-merkaptobenztiazolu a prebytku cyklohexylamínu, roztokom chlorňanu sodného, sa pri zvýšenej teplote nechajú rozdeliť na dve vrstvy. Po ich oddelení sa z každej vrstvy osobitnou destiláciou regeneruje cyklohexylamín. Dosiahne tým lepšie využitie...

Spôsob filtrácie druhej saturovanej ľahkej a ťažkej šťavy a zariadenie na jej vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222311

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kováč František, Smelík Andrej

Značky: stavy, ťažkej, druhej, zariadenie, ľahkej, filtrácie, spôsob, saturovanej, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru cukrovarníckej technológie. Rieši spôsob filtrácie druhej saturovanej ľahkej a ťažkej šťavy pre prvú a druhú saturáciu tak, že sa ľahká alebo ťažká šťava filtruje pri pretlaku 0,0294 MPa jedným smerom a po obrátení toku filtrovanej šťavy sa pri tom istom pretlaku filtruje druhým smerom. Zariadenie na filtráciu pozostáva z kovovej nádoby s vekom a s otvorom pre prívod a odvod v ktorej na pravej aj ľavej strane od zvislej...