Patenty so značkou «filtrace»

Způsob číslicové filtrace obrazu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269263

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pochman Jiří, Špunda Jan

MPK: H04N 17/02, G06F 15/60

Značky: tohoto, způsob, obrazů, způsobu, číslicové, provádění, zapojení, filtrace

Text:

...multiplexeru. Dále na vstup první násobíčky, jejíž výstup je prłpojen ke tŕetímu datovému vstupu prvního multiplexeru. Dále na druhý datový vstup druhého multlplexeru a vstup ćtvrté násobičky dvěma,jejíž výstup je přípojen ke ćtvrtému datovému vstupu druhého multíplexeru. Pritom druhý datový vstup bloku násobení a větvení je ptípojen jednak na vstup třetí násobíčky dvěma. Její výstup je přípojen ke tretímu datovému vstupu druhého...

Způsob filtrace na komůrkovém rotačním vákuovém filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261713

Dátum: 10.02.1989

Autor: Boháč Eduard

MPK: B01D 33/02

Značky: filtru, komůrkovém, rotačním, filtrace, vákuovém, způsob

Text:

...produkt. Uvedený způsob nám umožňuje filtrovat i velmi jemné materiály, které až dosud prakticky nešly na uvedených rotačních filtrech zpracovávat, protože velmi rychle docházelo k přerušení vyprazdnování filtrační komůrky od filtrátu. Rovněž je možné zvyšovat otáčky bubnu filtru i několikanásobně,podle charakteru filtrovaného materiálu, přičemž se dosáhne stejné vlhkosti, jako při dosavadním způsobu filtrace.Na připojeném obrázku je k...

Způsob kontinuální filtrace mléka a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258986

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ryšánek Dušan, Vavřich Zdeněk

MPK: A01J 11/06

Značky: zařízení, tohoto, filtrace, způsobu, mléka, kontinuální, způsob, provádění

Text:

...víjí filtrační pásoHnací ústrojí je tvořeno aeynchronním elektromotorem, vetknutým do nosného rámu a ovládáno elektricky, například jazýčkovým epinačem s plovákem, opatřeným permanentním magnetem.Předností způsobu filtraoe mléka podle vynálezu je odstranění úzkého profilu v prvovýrobě při ošetření mléka po nadojení,ktorý vyplýva z limitované kapacity doaud používaných stacionárních filtrů a vyloučení eekunderní kontaminaoe mléka s mechanickými...

Způsob filtrace horké vzdušiny z kupolové pece s využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256981

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grunta Milan, Barda Richard, Jirousek Jiří, Vacek Jaroslav, Franke Alois, Mrština Václav, Albrecht Jiří, Jirsa Pavel, Smolík Jan

MPK: B01D 46/00

Značky: odpadního, vzdušiny, horké, kupolové, filtrace, tepla, využitím, způsob

Text:

...k množství a teplotě nasávané horké vzdušiny a ke stanovenému stupni snížení teploty vzdušiny a koncentra ce prachu ve vzdušině.Od směšovací komory se horká vzdušina vede potrubím k operací odlučování, přitom její teplota klesne na teplotu kolem 200 QC.Při odlučování prachových částic, kdy zaprášená horká vzdušina prochází vpichovanou vícekapsovou filtrační textilií ve směru od vnějšího povrchu ke vnitřnímu povrchu kapes,se nejprve v...

Způsob nepřetržité filtrace suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255655

Dátum: 15.03.1988

Autori: Weishauptová Zuzana, Medek Jiří

MPK: B01D 33/04

Značky: způsob, provádění, suspenzí, tohoto, zařízení, filtrace, způsobu, nepřetržité

Text:

...přetlakové skříně l je zaveden přívod stlačeného plynu 1 a přívod roztavené smoly g, jehož ústí je opatřenosprchou Ž. V zásobníku lg je umístěn kotouč ll filtračního materiálu lg.Filtrační materiál, např. filtrační papír, je veden přes rotační válce lg a napínaoí válec lg ze zásobníku lg přes obvod filtračního bubnu g do jímky lg. Před uzavíratelnou klapkou lg zásobníku lg a před uzavíratelnou klapkou lg jímky lg ve směru posuvu filtračního...

Zapojení obvodu číslicové filtrace rušení při odměru pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 245586

Dátum: 15.09.1987

Autori: Košalko Rudolf, Potaneoková Marta

MPK: G01F 1/56

Značky: odměru, obvodů, zapojení, rušení, číslicové, filtrace, pohonných

Text:

...přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení obvodu číslicové filtrace rušení při odměru pohonných hmot podle vynálezu.zapojení obvodu číslicové filtrace rušení pri odměru pohonných hmot podle vynálezu je tvořeno k výstupu inkrementalního snímače l průtoku kapaliny připojeným vzorkovačem EL jehož výstup je spojen s prvním vstupem přepínače 3, spojeným svým prvním výstupom se vstupem prvního čítače 5,...

Modul n-kanálového sběru, filtrace a A/D převodu analogových dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 251046

Dátum: 11.06.1987

Autori: Cibulka Josef, Prepsl Jiří, Buchar Karel, Jelínek Richard, Kvasnička Josef, Popov Petr, Krtek Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: sběru, modul, filtrace, analogových, převodů, n-kanálového

Text:

...z dvojic vstupu dvojitého analogového multiplexeru 5. Dvojice výstupů dvojitého analogového multiplexeru 5 je spojene s dvojici vstupů diferenciálního zesilovače 5,jehož výstup je spojen s napětovým vstupem integrátoru Q.Na proudový vstup integrátoru Q je připojen výstup klíčovaného zdroje § proudu a současně výstup přednastavovacího klíče 2,zatímco výstup integrátoru § je spojen se vstupem komparátoru 1,jehož výstup je připojen na jeden...

Zařízení pro odvod vyflotovaného kalu při biologickém aktivačním čištění odpadních vod s použitím fluidní filtrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 232768

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 3/12

Značky: odvod, vyflotovaného, odpadních, biologickém, čištění, zařízení, aktivačním, filtrace, fluidní, použitím

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení zlepšuje parametry vyčištěné vody tím, že vyflotovaný kal je při provozu zařízení soustřeďován v lapači, odkud je převáděn do sběrné nádržky, z níž je odčerpáván mimo zařízení. Vyflotovaný kal, který se dostane na hladinu mimo lapač, je v případě potřeby převáděn rovněž do sběrné nádržky tím, že se zvýší úroveň hladiny s plovoucím kalem na úroveň, kdy kal přepadá do sběrné nádržky jejím horním okrajem.

Způsob plynulé filtrace kapalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248049

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nagy Zoltán, Pásti József, Ujhidy Aurél, Kovács Attila, Gombás Károly, Rauschenberger Jenoe, Pallós Imre

MPK: B01D 35/22

Značky: filtrace, zařízení, tohoto, kapalin, způsobu, plynule, způsob, provádění

Text:

...je tak V Lirčitém úzkêm rozsahu samostavitelný. Při většíchzměnách je třeba změnit velikost štěrbiny ve dně dopravní trubky a množství kapaliny. V proplachovacím úseku může být proud proplacho-vé kapaliny měněn v širokém rozsahu změnou přívodu vzduchu a tím se mohou měnit podmínky regenerace la její kvality.Tato možnost široké regulace je výhodná zvláště tehdy, jestliže obsah vzášejících se látek ve filtrované vodě kolísá v širokých mezích a...

Zařízení k vyrovnání barevné filtrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 234687

Dátum: 01.01.1987

Autor: Zahradníćek Oldřich

MPK: G03B 27/54

Značky: vyrovnání, barevné, filtrace, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vysouvání zařazených barevných korekčních filtrů a hustotního filtru ze svazku světelných paprsků vycházejících ze světelného zdroje a vstupujících do mísicí komory. Pod soustavou táhel, ovládajících toto zařízení i pod táhlem, ovládající hustotní filtr, je umístěna jediná lomená oska, jejímž natočením se vyzvednou uvedená táhla barevných korekčních filtrů pákou na straně jedné a na straně druhé páka hustotního...

Způsob filtrace plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231141

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kropáček Jaroslav, Mrština Václav

MPK: D04H 1/46, B01D 39/14

Značky: plynů, způsob, filtrace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob filtrace plynu, zejména zemního plynu nebo svítiplynu v regulační stanici, se provádí alespoň dvoustupňově vedením proudu plynu pod tlakem skrze filtrační náplň vytvořenou nejméně ze dvou vpichovaných textilií ze syntetických vláken, které jsou k sobě přiložené a každá z nich je na jedné straně natavená. Alespoň výstupní strana filtrační náplně je tvořena natavenou stranou vpichované textilie. Většina nečistot se zachycuje ve vpichované...

Způsob kontinuální magnetické filtrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 225973

Dátum: 01.07.1985

Autori: Cibulka Jaroslav, Kolář Otto, Horáček Miroslav, Mucha Pavel, Hencl Vladimír

Značky: kontinuální, způsob, filtrace, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální magnetické filtrace jemně rozptýlených magnetických látek ze suspensí průtočným magnetickým filtrem, v jehož magnetickém poli nejvýše střední hodnoty magnetické indukce je suvně uložena magnetická vložka, kterou se suspense čistí, vyznačený tím, že suspense se provádí magnetickou vložkou do poklesu její filtrační účinnosti, načež se magnetická vložka jen vysune z magnetického pole, aniž se magnetické pole zruší, propláchne...

Způsob přerušované filtrace suspensí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216912

Dátum: 15.01.1985

Autor: Bastgen Wendel

Značky: filtrace, zařízení, provádění, suspensí, způsob, přerušované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přerušované filtrace suspenzí v lisovací komoře statickým tlakem působícím na lisovací komoru. Způsob přerušované filtrace spočívá v tom, že po vylisování filtrátu ze suspenze v lisovací komoře a před vstupem vzniklého filtračního koláče do alespoň jedné následující filtrační komory se změní střižnými silami struktura filtračního koláče, který se zohýbá a alespoň částečně roztrhá. Přitom se klkovitý kal v případě...

Způsob filtrace syřidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224933

Dátum: 01.11.1984

Autori: Dulová Věra, Hušek Vladimír, Černý Vladimír, Míková Ludmila, Součková Magda

Značky: syřidel, způsob, filtrace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob filtrace syřidel, vyznačený tím, že extrakty, autolyzáty a nebo syřidla vyrobená mikrobiální cestou se fíltrují přímo, nebo po odstředění, jednostupňovou filtrací na deskových, svíčkových nebo sítových filtrech s využitím filtračních prostředků na bázi silikátů, charakterizovaných průtočností vody 20 až 1000 l min-1m-2 filtrace se provádí s dávkou filtračního prostředku v množství 2 až 100 g na jeden litr filtrovaného syřidla, přičemž se...

Způsob membránové filtrace a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222972

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koschade Freital, Morgenstern Sylvia, Tietze Rainer, Friedrich Eberhard, Kutzsche Friedrich, Herrmann Hans

Značky: zařízení, filtrace, membránové, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti způsobů dělení, při nichž se užívá polopropustných membrán. Cílem vynálezu je způsob a zařízení, umožňující efektivní a stabilní filtraci pravých roztoků tím, že snižuje koncentrační polarizaci, zabraňuje vytváření sedimentů a kontinuálně odstraňuje přítomné nebo vznikající částice. Podle vynálezu nástřikový proud před vstupem do membránového separátoru, přednostně už v sacím hrdle čerpadla, se směšuje s proudem plynu a...