Patenty so značkou «fermentor»

Spôsob výroby celulózy pomocou vláknitej huby upravenej pre fermentor majúci nízky objemový koeficient prestupu kyslíka kLa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20999

Dátum: 02.08.2012

Autori: Cohen Céline, Chaussepied Bernard, Jourdier Etienne, Ben Chaabane Fadhel

MPK: C12N 9/42

Značky: výroby, objemový, celulózy, upravenej, koeficient, majúci, pomocou, fermentor, kyslíka, spôsob, přestupu, vláknitej, nízký

Text:

...ako sú kmeňové kultúry MCG 77 (Gallo - patent US 4275 167), MCG 80 (Allen, A.L. a Andreotti, RE., BiotechnolBioengi 1982, 12, 451-459 1982), RUT C 30 (Montenecourt, S.S. a Eveleígh, D.E., Appl. Environ. Microbiol. 1977, 34, 777-782) a CL 847 (Durand et al, 1984, Správa z kolokvia SFM Genetika priemyselných mikroorganizmov - Proc. Colloque SFM Gěnétique des microorganismes industriels. Paríž. H. HESLOT Ed, strany 39-50).Na dosiahnutie dobrých...

Fermentor s priehradkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 287926

Dátum: 14.03.2012

Autor: Štofila Albín

MPK: C12M 1/20, C12M 1/107, C12M 1/14...

Značky: fermentor, priehradkou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie fermentora (1) pozostáva z nádoby (2), tvorenej obvodovým plášťom (21), spodným plášťom (22) a vrchným plášťom (23), z reakčnej komory (24), tvorenej časťou obvodového plášťa (21), spodným plášťom (22) a perforovanou priehradkou (3) z expanznej komory (25), tvorenej časťou obvodového plášťa (21), vrchným plášťom (23) a perforovanou priehradkou (3), z perforovanej priehradky (3) s otvormi (21), z vypúšťacej rúry (4) s ventilom (41), z...

Kontajnerový fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5987

Dátum: 04.01.2012

Autori: Benčič Mário, Rusin Jan

MPK: C02F 11/00, C12M 1/107, C02F 11/04...

Značky: kontajnerový, fermentor

Text:

...od spôsobu vkladania kóje do kontajnerového fermentora.Uvedená konštrukcia kóje umožňuje prenikanie perkolám do biomasy a zároveň aj unikanie bíoplynu celým povrchom.Výhodou kontajnerového fermentora podľa predloženého technického riešenia je, že je mobilný a umožňuje produkciu bíoplynu a sfermentovaného substrátu spracovaním biomasy v anaeróbnom prostredí. Dalej,že umožňuje jednoduchú a rýchlu manipuláciu s biomasou pri nakladaní a...

Miešač pre fermentor, fermentor a spôsob prevádzkovania fermentora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11458

Dátum: 30.08.2006

Autori: Heck Christian, Friedmann Johann

MPK: B01F 15/00, C12M 1/02, B01F 7/00...

Značky: fermentor, prevádzkovania, spôsob, fermentora, miešač

Text:

...zariadením. Tento fermentor má zvislo uložený miešaci hriadeľ, ktorý je na svojom dolnom konci dutý, takže ho možno nasadiť na vodiacu rúrku, ktorá je vo fermentore umiestnená napevno. Na mieša EP 2064308 B 1-3 com hriadeli sú umiestnené výkyvné miešacie lopatky, takže miešací hriadel sa dá na účely údržby alebo opravy ľahko vybrať.0010 V DE 20 2004 012 236 U 1 je uvedený ďalší miešač s otočným hriadeľom umiestneným šikmo. V tomto otočnom...

Laboratorní fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265472

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šrámek Jaroslav, Schön Vilém

MPK: H02K 37/00

Značky: fermentor, laboratorní

Text:

...vynálezu, na obr. 2 príklad uspořádání statoru a rotoru pohonné jednotky rotačního míchadla a na obr. 3 blokové schéma napájecí jednotky včetně připojení ke statoru krokového motoru.Laboratorní fermentor je tvořen kultivační nádobou 3 umístěnou v autoklávu l. Kultivační nádoba 2 se skládá z plášte 5, uzavřeného po obou stranách čelními plochami 5 a uvnitř je umístěno rotační míchadlo 5, které je upevněno na společné hřídeli A s rotorem 5...

Fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255974

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vítek Oto, Sláma Vladimír, Pešl Luboš, Seichter Pavel, Mazoch Jiří

MPK: B01F 13/02

Značky: fermentor

Text:

...umístěných na vnějším obvodu lopatek axiálních míchadel. Usměrňovàče vytvářejí na koncích lopatek dílčí radiální tok, kterým je část bublin strhávána ve směru ke stěně nádoby fermentoru- Tĺmto způsobem se zejména ve spojení s natočením lopatek lomenou, vypuklou částí směrem dolů vyvolá cirkulace směsi kapaliny a vzduchových bublin podél stěny nádoby směrem dolů a středovou částí nádoby nahoru. Prodlouží se tak dobapbbytu bublin v...

Fermentor pro zpracovávání biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245609

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lechner Jioí, Müller Adolf

MPK: G05D 7/06

Značky: fermentor, zpracovávání, biomasy

Text:

...upravena uvnitř nástavce a pevně s ním spojena.Na rozdíl od známých zařízení noanímí měřič výšku provozní hladiny biomasy, tj. výšku zaplavsní nádrže v místě mezi stabilním válcem difuzoru a stěnou nádrže, nýbrž výšku zaplavení nástavce. Tím je eliminována neurčitá závislost mezi úrovní provozní hladiny a přepadávajícím množstvím biomasy, přičemž pŕestavování nástavce se děje výhradně na základě změn množství přepadávající biomasy,...

Anaerobní fermentor na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252124

Dátum: 13.08.1987

Autori: Losenický Karel, Fiala Miloš

MPK: C02F 11/04

Značky: anaerobní, výrobu, fermentor, bioplynu

Text:

...a lacínějäích menípuledníeh proetředkd napr. vyeokozdviłąýeh vozíkd, oproti poułítí velkých a druhých portdlových jeŕdbd. V ndvaznoetí na tuto zadnu odpadí nutnoet budovdní jeŕábovd drdhw a jejích zdkledd a úloind ploche rementoru není oaezena roztečí jeřebová drdhy. Inatelecí vyteeňovacího vaku ee mm I al 2 S z celkově vyvínutdho plynu e zvýeí ee bezpečnou. pr. zenípulecí ee zařízením. Vytězňovdnín proetom ferlentoru lze vykrýt uzrdítd...

Fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243641

Dátum: 15.05.1987

Autor: Veselý Jaroslav

MPK: B01F 13/02

Značky: fermentor

Text:

...fermentoru směrem k ose hřídele se soustavou míchndel. Toto sací potrubí je skloněno tak, že jeho vyústění je níže než je výška vzdušnícího věnce nad dnem fermentoru. Vyústění je vzdáleno od stěny fermentoru více než o čtvrtinu nejkratší vzdálenosti osy hřídele se soustavou míchadel od stěny fermentoru. Mezi vyústění sacího potrubí vnějšýho cirkulačního čerpadla a stěnu fermentoru může být umístěna uklidňovací přepážka.Výhoda navrženého...