Patenty so značkou «fermentační»

Způsob fermentační výroby nourseothricinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266367

Dátum: 13.12.1989

Autori: Bergter Friedrich, Grosse Hans-helmut, Ködel Juliane, Bormann Ernst-joachim, Roth Martin, Hess Werner, Bocker Harald, Menner Michael, Plonka Günter, Müller Peter-jürgen, Heller Ingeborg, Hilliger Mathias

MPK: C12P 19/28

Značky: způsob, nourseothricinu, výroby, fermentační

Text:

...nu 30) r Kpaxnana (nocne mapaanrxu m 3 aecTHuM aopaaon nmnoaapeunun wepnenron). KMcnoTH 0 cTb oepneHTaumonnaPu nnTnupa nunncpxmuunT nocruçmunñ na ypoaue pH 5.2 npm nonomm rwnpmokmcw annonmm. na oxouuuumu 144 ~Hacmnuň oeneuraumm c Hmcnon o 60 poTna 350 od/MMH M ckopocrun aspaumm 0.75 Úd/má/MMM unpununmnm 7.2 rHĺĺlâ/pí-lížľlTlllnlllłll-ln na JIMTP Kyntnypanbnoü JKVIZIKDCTM.npnnep No.2 Hmm Kmnou na xawanxe (2.5 n). cnnmpxamme 400 MA...

Způsob fermentační výroby sekundárních metabolitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264022

Dátum: 12.05.1989

Autori: Menner Michael, Hess Werner, Grosse Hans-helmut, Müller Peter-jürgen, Effenberger Vilfried, Plonka Günter, Pohle Hans-dieter, Bocker Harald, Menzel Klaus-dieter

MPK: C12N 1/20

Značky: způsob, metabolitu, výroby, fermentační, sekundárních

Text:

...osnponannn mocàawa. Benuqnua HBMGHBHHH onpeenneTcn HPHTOKOM ®ocmaTa.Hpxmoe nosnponaúne ®oc®aTaonpenenneTcn Taxme nocwnmenuen conepmannn pacwnopenuoro Kncnopoa, Mmnnuannno Heoöxonmoro no npnuunan mnsnonornuecxoro perynupoaaann.Kpome TOPO cnocoö HOHBSYETCH makwou,-qwo Bpemenuan xapaxrepucwuxa Tenna peaxunu, Bosuuxammero B ůepmeuwawope acnecwaue axwnnnocrn Muxpoopranuauoa,aTaKmeo 6 pasoBaHnn C 02, coownewcwnyew npeMeHHuM xapaxwepncwnxau...

Způsob izolace námelových alkaloidů z fermentační tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262313

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beneš Karel

MPK: C12P 17/18

Značky: fermentační, námelových, způsob, alkaloidů, tekutiny, izolace

Text:

...uhlí s mletou křemelinou v hmotnostním poměru 11 v množství 5 až 8 g na 1 g alkaloidů.Výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se dosáhne až stonásobného zakoncentrování alkaloidů. Po filtraci, promytí vodou a vysušení filtračního koláče se alkaloidy vyextrahují do organického rozpouštědla nebo přímo do vodného roztoku organické nebo anorganické kyseliny. Dále se roztok námelového alkaloidu zpracuje obvyklým způsobem.Před...

Způsob fermentační výroby nourserotricinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258414

Dátum: 16.08.1988

Autori: Gaubold Gottfried, Müller Peter-jürgen, Grosse Hans-helmut, Bocker Harald, Menner Michael

MPK: C12P 17/16

Značky: způsob, nourserotricinu, fermentační, výroby

Text:

...cynhůawnux uouon oxasancn canr Kucnoruocŕu cnadoxucnoü nuwamenbuoň cpeu n cwopony menoqumx snaqeunü pH B npquecce crepnnnsauuu,-nusunaeMuMocąxneHueM CaS 04 n cnasaunbm c srnn yanenaen as cpg-musuonoruuecxu xncnux cynnmawuux uouon. Coornewcwneuno Hauanbuan xouuenrpauna pacwaopuuoro unn öuonornqecxu nocrynuoro mocaTa cnnmaemcn Taxxe acnecwnne ycranonxu menounoro snauenua pH neuen cvepunusauueü. Ynenuueuue auaqeuna pH oöecneqąnaer cosnauue...

Způsob fermentační výroby thiaminasy I – thiamin: báze 2-methyl-4-aminopyrimidin-5-methenyltransferasy, EC 2.5.1.2

Načítavanie...

Číslo patentu: 239033

Dátum: 01.11.1987

Autori: Rauch Pavel, Ruml Tomáš, Šilhánková Ludmila

MPK: C12N 9/10

Značky: způsob, 2-methyl-4-aminopyrimidin-5-methenyltransferasy, fermentační, 2.5.1.2, báze, výroby, thiaminasy, thiamin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aerobní kultivace mikroorganismem Bacillus Thiominolyticus Kuno, která se provádí ve fermentačním médiu obsahujícím jako stimulátor produkce thiaminasy I, kvasničny autolysat v množství 0,2 až 30 g/l. Produkce thiaminasy I. lze dále zvýšit přídavkem vápníkových iontů v množství 0,01 až 5,0 g/l. Získanou thiaminasu I i v surovém stavu lze použít ke stanovení thiaminu.

Způsob fermentační přípravy námelové očkovací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243009

Dátum: 15.05.1987

Autori: Boeek Petr, Foret František, Kupský Miroslav, Deml Mirko

MPK: C12N 1/14

Značky: přípravy, fermentační, očkovací, námelové, způsob, látky

Text:

...rychlým stárnutím konidií,mechanickým poškozením konidií během kultvivace mícháním a pro dané produkční kmeny nepřirozeným postupom kultivace.Další nevýhodou je vzhledem k poměrně malé koncentraci konidií v jednotce objemu média nutnost používat k zaočkování 1 ha Žitná plocľw, při dodržaní předepsaného množství živých konidií, velkych objemů (na I ha cca 10 litrů) submerzní námeloviny. Tím se zvyšují nároky na konzervaci, dopravu a...

Způsob fermentační přípravy antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 239474

Dátum: 15.04.1987

Autori: Theiner Robert, Krejeí Václav, Gazdoš Miroslav, Štrbík Pavel, Frundl Lubomír, Schejbal Miroslav, Skoenek Jan, Frundl Zdenik, Ahmpl Petr

MPK: C12N 1/00

Značky: fermentační, antibiotik, způsob, přípravy

Text:

...médiu se 3 hmot. psofokarpová mouky činí produkce penicilinu 19 100 j./ml média.Kmenam Penioillium chrysogenum COM F-679 se zaočkuje 500 m 1 varná banka, která obsahuje 60 m 1 inokulačního média o tomto složení glukőaa 30 g, laktőza 10 g, kukuŕičný extrakt 22,5 g, eíran amonný 2 5, 0 a 003 5 g, diłwdrogenfostoračnan draslený 0,5 s, voda ad 1 000 m 1 pH média 5,2. Kultivace probíhú při teplote 25 °G na rotační třepačce po dobu 48 hodin...

Způsob fermentační přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pelechová Jana, Jára Jiří, Smékal František, Basařová Gabriela, Pírko Jaromír, Bárta Miroslav, Grégr Vratislav

MPK: C12P 13/08

Značky: l-lysinu, způsob, přípravy, fermentační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fermentační přípravy L-lysinu v tekutých kultivačních médiích, které obsahují jako zdroj uhlíku sacharosu a jako hlavní zdroj dusíku kyselý hydrolysát profokarpové mouky (jemně mleté boby Psophocarpus tetragonolobus). Tímto hydrolysátem je možno nahradit standardně používaný hydrolysát arašídové mouky jako zdroj dusíku ve fermentačních médiích. Jako produkční mikroorganismy jsou používány mutantní kmeny Brevibacterium...

Polyvalentní probiotický přípravek pro konzervaci objemových krmiv a fermentační úpravy surovin ke krmným účelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 249286

Dátum: 12.03.1987

Autori: Přikryl Jaroslav, Jakobe Petr, Mičan Petr

MPK: A23K 3/02

Značky: přípravek, probiotický, úpravy, krmným, objemových, krmiv, účelům, konzervaci, fermentační, surovin, polyvalentní

Text:

...proceu se uplatñují jen krát~ kodobě při pH 6,0 až 4,9. Analogickým mechanismem působí prostředek podle vynálezu i V přípravě fermentačních úprav slámy, zeleniny a odpadů potravinářského průmyslu.Příklady složení prostředku podle vynálezu jsou uvedeny následovně a je provedeno srovnání přípravků podle vynálezu s přípravky monovalentními a s jinými kombinacemi přípravků ve složení mimo vynález.Polyvalentní probiotický přípravek I. (solubilni...

Způsob fermentační přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248896

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ulbert Stanislav, Smékal František, Pírko Jaromír, Bárta Miroslav

MPK: C12P 13/08

Značky: způsob, l-lysinu, fermentační, přípravy

Text:

...varné baňce médium má toto složení sacharóza technická 30 g, octan sodný krystalický 20 g,kukuřičnĺ extrakt 30 5, voda destilovaná do 1 000 ml pH média 6.8 až 7,0.Po zaočkování se kultivuje na rotační tŕepačce při teplotě 29 °C po dobu 18 až 24 hod.,vyrostlou kulturou se v množství 10 obj. zaočkuje 20 ml fermentačního média tohoto složení sacharóza technická 180 q, hydrolyzát arašídové mouky 200 ml, kukuřičný extrakt 10 g, síran amonný...

Způsob odpěňování fermentační zápary a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248878

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kujan Petr, Vavříčková Naděžda, Seichter Pavel

MPK: B01D 19/04

Značky: provádění, zařízení, fermentační, odpěňování, zápary, způsob

Text:

...do přívodního potrubí 5 živného substrátu je vestavěn statický směšovač G s vestavbami a před tento směšovač je do přívodního potrubí zaústěna vstupní trubka tlakoveho systému odpěňování.Výhodou tohoto způsobu odpěňování a zařízení k jeho provádění je, že nadávkovaním maleho množství odpěňovadla do značného přebytku živného substrátu a následným intenzivním promícháním za průtoku, dojde ještě před vstupem do fermentační zápary k rozptýlení...

Způsob fermentační přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233805

Dátum: 01.07.1986

Autori: Bárta Miroslav, Smékal František, Pelechová Jana, Gottwaldová Maria, Škachová Helena, Pírko Jaromír

MPK: C12P 13/08

Značky: přípravy, fermentační, způsob, l-lysinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fermentace L-lysinu pomocí produkčních mikroorganismů Corynebacterium glutamicum nebo Brevibacterium flavum, které jsou většinou auxtrofní kmeny a současně resistentní vůči analogům některých aminokyselin a které jsou kultivované na fermentačním médiu obsahujícím utilisovatelný zdroj uhlíku a dále komplexní zdroj dusíku, minerální soli s jiné růstové látky. Uvedené produkční kmeny jsou schopny využívat jako zdroj uhlíku vedle sacharosy...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Ulbert Stanislav, Mikláš Emil, Okánik Boris, Matelová Vlasta, Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Pilát Petr, Varga Vladimír, Čulík Karel, Bulla Ján, Zelený Karel

MPK: C12P 37/00

Značky: penicilinů, půdy, fermentační, způsob, charkteristik, reologických, řízení, výroby, podle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Fermentační zařízení k množení mikrobiální kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 231687

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hořavová Pavla, Hála Slavomír, Šimon Vladimír

MPK: C12M 1/12

Značky: kultury, fermentační, množení, zařízení, mikrobiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k množení mikróbů obtížně rostoucích v tekutém ku1tivačním médiu. Množení těchto mikróbů se dosahuje na polopropustné membráně a v difuzátu ve fermentačním zařízení, skládajícího se z nádoby ve tvaru válce s víky a z dialyzačních trubic které lze nahradit celofánovými řasenými střevy. Dialyzační trubice nebo celofánová řasená střeva se plní kultivačním médiem a nádoba difuzátem. Vynález může být využít ve veterinárním lékařství.

Způsob fermentační přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216762

Dátum: 01.10.1984

Autori: Smékal František, Bulant Vladimír, Pírko Jaromír, Grunt Zdeněk, Roušal Vlastimil

Značky: přípravy, l-lysinu, fermentační, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fermentační přípravy L-lysinu kultivací produkčních mikroorganismů Brevibacterium flavum nebo Corynebacterium, za submerzních podmínek, s použitím kyselého hydrolyzátu odpadních zemědělských surovin nebo sušeného mléka nebo krmného droždí jako zdroje esenciálních aminokyselin, nezbytných pro růst mikroorganismu.

Způsob fermentační přípravy kyseliny L-asparagové anebo L-glutamové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216029

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pírko Jaromír, Novák Ludvík, Smékal František

Značky: anebo, l-glutamové, kyseliny, fermentační, l-asparagové, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fermentační přípravy kyseliny L-asparagové anebo L-glutamové za běžných podmínek, ale s tím rozdílem, že se do živné půdy v průběhu růstové fáze produkčního mikroorganismu přidává antibiotikum peptidového charakteru typu penicilinu G nebo jeho polosyntetický derivát typu cefalexinu. Kyselina L-asparagová a L-glutamová jsou součástí léčiv a významné výchozí produkty syntézy peptidů.

Způsob fermentační výroby fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246959

Dátum: 02.05.1974

Autori: Elleder Pavel, Hübscher Rudolf, Ries Pavel

MPK: C12R 1/57

Značky: způsob, fungicidinu, výroby, fermentační

Text:

...120 hodin při teplotě 28 °C. Po ukončení fermentace rabsahovalo půda 45 000 mj/ml fungicidinu. Kontrolní fermentnce provedená e inokulem pňiprovemłm na půdě bez kyseliny barbiturové poskytla výtěžek 27 000 mj/ml.P ř i k 1 a d 2 Použití ntimulátoru při přípravě presných konzerv Streptomyces noureei500 g propraného pre bylo spařeno 250 ml vařící vody obsahující 0,2 g kyseliny barbiturové a vařeno 5 až 10 minut. Vąřené proao bylo rozprostřeno...