Patenty so značkou «fenoxymetylpenicilínu»

Spôsob výroby ľahko separovateľnej kryštalickej benzatínovej soli fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284307

Dátum: 08.12.2004

Autori: Mazáň Štefan, Selecká Slávka

MPK: C07D 499/00, C12P 37/00

Značky: fenoxymetylpenicilínu, separovateľnej, výroby, kryštalickej, ľahko, benzatínovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalickej benzatínovej soli fenoxymetylpenicilínu pridávaním vodného roztoku benzatín - diacetátu k acetónovému alebo vodnoacetónovému roztoku voľnej kyseliny fenoxymetylpenicilínu. Takto pripravená benzatínová soľ fenoxymetylpenicilínu sa vyznačuje vysokou kvalitou a je vhodná na formuláciu liečivých prípravkov s obsahom penicilínu V.

Spôsob izolácie čistej voľnej kyseliny fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277731

Dátum: 05.10.1994

Autori: Mazáň Štefan, Grelnethová Júlia, Kliment Július, Jakubčová Mária

MPK: B01D 9/02, C07D 499/08, B01D 12/00...

Značky: voľnej, čistej, izolácie, kyseliny, spôsob, fenoxymetylpenicilínu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu izolácie čistej voľnej kyseliny fenoxymetylpenicilínu liekopisnej kvality za účelom skrátenia súčasného izolačného postupu. Uvedený účel sa dosiahne tým, že sa surová draselná soľ fenoxymetylpenicilínu premyje organickým rozpúšťadlom vybraným zo skupiny polárnych alkoholov a ketónov s počtom uhlíkov 1 až 4 miešateľným s vodou a po premytí sa draselná soľ rozpustí vo vode. Hodnota pH roztoku sa upraví zriedenou...

Spôsob spracovania kvapalného odpadu po výrobe draselných solí benzylpenicilínu a fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277722

Dátum: 12.11.1991

Autori: Gažo Marián, Lakomčík Peter, Dvořáčková Ľudmila, Bobáľ Miloš, Košč Pavel, Mazáň Štefan

MPK: C02F 1/00, C02F 3/00

Značky: spracovania, odpadů, benzylpenicilínu, draselných, fenoxymetylpenicilínu, spôsob, kvapalného, solí, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zlepšeného spracovania kvapalného odpadu po výrobe draselných solí benzylpenicilínu a fenoxymetylpenicilínu, keď sa úpravou matečných lúhov kyselinou fosforečnou za prítomnosti acetónu získa kryštalický dihydrogénfosforečnan draselný. Po jeho odseparovaní sa úpravou hodnoty pH matečných lúhov hydroxidom alebo hydrogénuhličitanom sodným získa ochladením trihydrát octanu sodného. Použitý acetón sa zregeneruje destiláciou. Získaný...

Sposob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259364

Dátum: 17.10.1988

Autori: Grelnetová Júlia, Mazáň Štefan, Bučko Michal, Jakubčová Mária, Daučík Adam

MPK: C12P 37/00

Značky: benzylpenicilínu, izolácie, spôsob, čistého, fenoxymetylpenicilínu

Text:

...má .nízku priepustnost. Tieto faktory výrazne ovplyvňujú izoláciu čistého penicilínu. .Bolo zisteně,- že aplikáciou koagulantu, s výhodou síranu hlinitého a katiónaktívneho flokulantu derivátu, alebo kopolyméru polyakrylamidu do fermentačnej pôdy, dochádza k účinnému vyvločkovaniu bielkovín a k absorpcii farebných látok na povrch vločiek. Filtrát získaný týmto spôsobom je lepšej kvality pre ďalšie spracovanie, čo priaznivo ovplyvňuje...

Spôsob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239383

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mareš Josef, Veverka František, Didek Miloslav, Faiman Zbyšek

MPK: C12P 37/00

Značky: spôsob, benzylpenicilínu, izolácie, čistého, fenoxymetylpenicilínu

Text:

...v tom, že na extrakciu sa použije zmes 70 až 99,5 obj. 0/0 butylacetátu a 0,5 až 30 obj. 0/0 organického rozpúštĺadla, miešateľného alebo aspoň čiastočne miešatelného s vodou, ako sú. acetón, butanol, etanol.Spôsob podľa vynálezu vychádza z poznatku, že fermentačná pôda oboch penicilĺnov obsahuje okrem balastných látok bielkovinového charakteru a organických solí aj látky s príbuznými fyzikälnochemi(lçýn 1 i vlastnosťami k obom...

Spôsob spracovania vodnej fázy a matečných lúhov pri výrobe fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234412

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kostiviar Vladimír, Hudec Milan, Srnka Karol, Kliment Július, Daučík Adam

MPK: C12P 37/02

Značky: fázy, spôsob, spracovania, vodnej, fenoxymetylpenicilínu, matečných, benzylpenicilínu, lúhov, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby síranu draselného a kyseliny octovej z vodnej fáhy, vznikajúcej pri izolácii fenoxymetylpenicilínu alebo bonzylpenicilínu po vyzrážaní draselných solí uvedených penicilínov z organického rozpúšťadla, hlavne butylacetátu, vodným roztokom octanu raselného, po oddelení vodnej fázy od organickej alebo z matečných lúhov, vznikajúcich po rekryštalizácii draselných solí penicilínov z vodného roztoku. Pre izoláciu...

Spôsob izolácie čistej vápenatej soli fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227589

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jakubčová Mária, Daučík Adam, Kliment Július, Hudec Milan

Značky: vápenatej, izolácie, čistej, spôsob, fenoxymetylpenicilínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie čistej vápenatej soli fenoxymetylpenicilínu z roztokov získaných extrakciou sfiltrovanej fermentačnej pôdy organickými, s vodou nemiešateľnými rozpúšťadlami, s výhodou butylacetátom, odfarbením extraktu s adsorpčným činidlom, najmä aktívnym uhlím, vylúčením vápenatej soli z tohoto extraktu zrážaním, vyznačujúci sa tým, že sa na zrážanie tejto soli v prítomnosti vody alebo vody a organického rozpúšťadla nemiešateľného alebo aspoň...