Patenty so značkou «fenolů»

Spôsob výroby fenolu a acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284589

Dátum: 17.06.2005

Autori: Michalik Christian, Gerlich Otto, Kleine-boymann Michael, Pompetzki Werner, Sigg Reinhard, Volke Jürgen, Weber Manfred

MPK: C07C 45/53, C07C 37/08, C07C 39/04...

Značky: spôsob, acetónu, výroby, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolu a acetónu zavádzaním východiskového kvapalného prúdu obsahujúceho hydroperoxid kuménu do zariadenia na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu na fenol a acetón tvoreného jedným alebo viacerými rúrkovými reaktormi, pričom z prúdu opúšťajúceho zariadenie na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu sa oddeľuje parciálny odbočený prúd, ktorý sa recykluje späť do východiskového kvapalného prúdu...

Synergická zmes 2,4-dimetyl-6-sek-alkylfenolu a stericky bráneného fenolu a jej použitie na stabilizáciu organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284413

Dátum: 28.02.2005

Autori: Gilg Bernard, Stinsky Kurt

MPK: C08K 5/13, C09K 15/08

Značky: materiálů, bráneného, stericky, synergická, použitie, stabilizáciu, 2,4-dimetyl-6-sek-alkylfenolu, fenolů, organického

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synergická zmes, ktorá obsahuje: a) aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je metyl alebo etyl, a R2 je C10-C30-alkyl a b) aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (II), v ktorom n má hodnotu 1, 2 alebo 4, X1 je terc-butyl, X2 je C1-C4-alkyl, X3 v prípade, že n má hodnotu 1, je C1-C20-alkyl, alebo skupina -A1-COO-A2 alebo -A1-COONH-A2, kde A1 je C1-C4-alkylén a A2 je C1-C20-alkyl, C4-C20-alkyl prerušený zvyškom...

Spôsob odstraňovania acetolu z fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11212

Dátum: 03.02.2005

Autori: Wijesekera Tilak, Bhinde Manoj

MPK: C07C 37/86, C07C 39/04

Značky: spôsob, acetolu, fenolů, odstraňovania

Text:

...zohrievaníe prúdu fenolu pri teplote vyššej ako asi 175 ° C, čím sa acetol premení na zlúčeniny s vyššou teplotou varu, ine ako metylbenzofurán. To sa uskutočňuje s pridaním hydroxidu alkalického kovu. Prúd fenolu sa potom podrobi destilácii, aby sa oddelil fenol od0013 Podľa vynálezu sa acetol účinne odstraňuje bez toho, aby veľká časť acetolu reagovalas fenolom. Tento spôsob má za následok zníženú tvorbu MBF a zlepšene výťažky fenolu....

Spôsob prípravy fenolu a acetónu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283322

Dátum: 28.04.2003

Autori: Zakoshansky Vladimir Michailovitch, Griaznov Andrei Konstantinovitch, Youriev Youry Nikolaevitch, Kleine-boymann Michael, Michalik Christian, Vasilieva Irina Ivanova, Van Barnefeld Heinrich, Kleinloh Werner, Gerlich Otto

MPK: C07C 39/04, C07C 49/08

Značky: kuménu, fenolů, spôsob, přípravy, acetónu

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob prípravy fenolu a acetónu oxidáciou kuménu cez technický kuménhydroperoxid jeho katalytickým štiepením. Oxidačné produkty sú skoncentrované do obsahu kuménu v rozsahu 21 až 30 hmotn. % v technickom kuménhydroperoxide, pričom sa uvedená zmes používa na katalytické štiepenie.

Způsob stanovení volného fenolu nebo krezolů v kondenzačních produktech těchto sloučenin s aldehydy a případně polyaminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260208

Dátum: 15.12.1998

Autori: Preussler Vít, Matoušek Pavel

MPK: G01N 30/90

Značky: volného, aldehydy, způsob, těchto, produktech, sloučenin, krezolů, polyaminy, případně, kondenzačních, fenolů, stanovení

Text:

...sloučenin na desce se zjisti ze srovnávaciho chromatogramu, který se vyvine na téže desce za stejných podmínek, potom se oddělí a podrobí detekci činidlem pro látky fenolického chnmkteru. ×Postup podle vynálezu je výhodný v tom, že lze zpracovávat několik vzorků najednou,1 je tedy rychlejší než dosud používané postupy. Nevyžaduje speciální ani nákladné přístrojové vybavení, poskytuje dostatečně přesné, správné a reprodukovatelné výsledky a...

Spôsob deštrukcie fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277939

Dátum: 06.07.1994

Autori: Sýkora Jan, Brandšteterová Eva, Kentošová Ingrid

MPK: C02F 1/30, C02F 1/32, C02F 1/02...

Značky: spôsob, deštrukcie, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu homogénne katalyzovanej termickej a fotochemickej deštrukcie fenolu vo vodno-acetonitrilovom prostredí za katalytického účinku bis(2,2'-bipyridín) komplexov medi. Podstata riešenia spočíva v tom, že roztok [Cu(bpy)2]+ - fenol - acetonitril - voda ([ACN] : [H2O] = 3 : 1 až 1 : 1) s koncentráciou Cu(I) 1.10-4 až 2.10exp(-2) mol.dm-3, fenolu 1.10exp(-4) až 1 mol.dm-3 a mólovým pomerom [Cu(I)] : [fenol] = 1 : 1 až 1 : 60 sa...

Způsob alkylace fenolů a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270694

Dátum: 12.07.1990

Autori: Svoboda Karel, Morávek Pavel, Kolena Jiří, Janáček Leoš, Lenský Roman

MPK: C07C 39/06

Značky: jejich, způsob, fenolů, alkylace, derivátů

Text:

...Cr. Mg. Mn. Si v množství odpovídajícím atomárnímu poměru každého přítomného prvku z uvedené řady vůči železu maximálně 0,1 1.nebo/a síranový aniont v množství odpovídajícím molárnímu poměru SO z Fe. maximálně 0.2 r 1.4 Katalyzátor se při způaobu podle tohoto vynálezu připravuje tavením směsi oxidů železa.vanadu. případně oxidu jednoho či několika prvků z výše uvedené řady promotorů. popřípadě sí ranu některého z uvedených prvků. nebo...

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beranová Marie, Staňková Oldřiška, Roušalová Blanka, Kutý Václav

MPK: C02F 1/04

Značky: amoniaku, pevného, kalů, způsob, odpadů, fenolů, vzorků, průmyslové, separace, formaldehydu

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Způsob přípravy 2,6-disubstituovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266730

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dejmek Luboš, Smrž Rudolf, Körner Jaroslav, Hesoun Dušan, Zoula Václav, Štrof Jiří

MPK: C07C 39/04, C07C 39/24

Značky: způsob, fenolů, 2,6-disubstituovaných, přípravy

Text:

...0,4 až 40 kPa. V kontinuálním provedení se 3,5-disubstituovaná-4-hydroxybenzoovákyselina postupně vnáší do míchaného vysokovroucího bazického média teploty 100 až 230 OC a dekarboxylací vznikající 2,6-disubstituovaný fenol se průběžně oddestilovává za tlaku 0,4 až 40 kPa.Způsob přípravy 2,6-disubstitucvaných fenolů obecného vzorce I podle vynálezu, má ve srovnání se známymi postupy řadu předností, a to zejména- vysoké (téměř kvantitativní)...

Způsob oddělování fenolů a bází extrakcí z černouhelných dehtových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265236

Dátum: 13.10.1989

Autori: Seekamp Marc, Stadelhofer Jürgen, Peter Siegfried, Beneke Herbert

MPK: C10C 1/18

Značky: fenolů, olejů, oddělování, černouhelných, způsob, extrakci, bázi, dehtových

Text:

...podle vynálezu dvoustupňovou extrakci,při níž se používá nadkritického extrakčního činidln, které sestává z nadkritické látky apodkrltíckěho ćinidla. V prvním stupni se odděłi neutráiní olej ve druhém stupni báze.Jako oadktítické extrakční činidlo je vhodný oxid uhličitý ve směsi s uhlovodíkem 0 délce řetězce 3 až 8 atomů uhlíku, například s propanem nebo butanem jakožto noanou látkou v hmotnostním množství S až Su Q, výhodné 20 až 60 Q,...

Spôsob výroby kuménu z vedlajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264710

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tatranský Ivan, Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Kovaľ Ján

MPK: C07C 39/07

Značky: spôsob, vedľajších, fenolů, vznikajúcich, produktov, kuménu, spôsobom, výrobe, kuménovým, výroby

Text:

...frakcie podľa vynálezu spočíva v tom, že k hydrogenácii sa použije organické frakcia odobratá zo spodnej časti kolóny rektifikácie surového acetónu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu fenolu ako alfa-metylstyrénová frakcia kolóny azeotropickej destilácie obsahuje 70 až B 0 celkového množstva alfa-metylstyrénu vznikajúceho pri výrobeZfenolu, ktorá sa potom po extrahovani malého množstva fenolu a ízolácii...

Sposob arylalkylácie fenolu a/lebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257813

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hlinšťák Karol, Guba Gustáv, Mikula Oldřich, Schwarz František, Kavala Miroslav, Strečko Július, Adam Valér

MPK: C07C 33/24

Značky: spôsob, arylalkylácie, fenolů, alkylfenolu

Text:

...zvyšku z destilácie fenolu, tzv. fenolových smôl alebo teploty pri oddestilovávaní. Pre minimalizáciu jeho tvorby dehydratáciou dimetylfenylkarbinolu je zapotreby čo najvyššie vákuum pri destilácii fenolových smôl. Minimálna tvorba alfa-metylstyrénu je zapotreby ako z dôvodov úspor energie, tak aj výćažku kumylfenolov,lebo arylalkylácia fenolu alebo alkylfenolu prebieha s dimetylfenylkarbinolom selektívnejšie ako s alfa-metylstyrénom....

Způsob souběžného kvantitativního stanovení vedlejších produktů a fenolu v dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256487

Dátum: 15.04.1988

Autori: Parýzková Jana, Kolb Ivan

MPK: G01N 30/02

Značky: způsob, kvantitativního, produktů, dianu, souběžného, vedlejších, stanovení, fenolů

Text:

...zppeobem bylo možno stenovit všechny vedlejši produkty. ale nikoliv fenol.Nyní byl nalezen způeob souběžnáho kvantitativniho stanovení vedlejšíoh produktů a fenolu v dianu metodou plynové chrometografíe, který je předmětem tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se roztok dianu v etanolu dávkuje na začátek skleněné nebo křemenné kapilární kolony. emočené etaoionární fúzí typu eilikonového oleje nebo polyglykolu při teplote 40 °C...

Spôsob arylalkylácie fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245895

Dátum: 15.12.1987

Autori: Matušinský Jioí, Janeš Karel, Soueek Jioí Csc, Škrobálek Jaroslav, Beran Jaromír, Mináo Jan Csc, Jašek Lubomír, Filippov Petr, Záhradník Miroslav, Sedlák Josef

MPK: C07C 39/12

Značky: arylalkylácie, fenolů, spôsob

Text:

...najmä syntetické, ale aj prí~ rodné zeolity, tiež aktivovane brenttonity,najmxä tzv aktivita alebo bieliaca hlinka,zvlášť bieüiaxca hslinska S polyfowsforečlnanmi,p~o~totm bieliacta hliokva s oxidom fosforeč 11 ým. Menej vhodná je .kyselina sírová alko aj nizkomolekulové organické sulltolçysweliny. Vhodným katalyzáttorom sú tiež kuationaktívne živice, najmä swlfounované tpolymésry,alko sulfonovtawná styméo-divinylbetnzénouvá...

Způsob odlučování fenolu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245780

Dátum: 15.12.1987

Autori: Raeek Eduard, Kme? 1udovít, Kováe Anton, Michalková Jana, Kukuea Ján, Martinka Pavol, Kopecký Ivan

MPK: C02F 1/58

Značky: způsob, odlučování, fenolů

Text:

...dia-ninové sloučeniny, dimery p-isopropenyltenolu, trlsfenoly a také bisienol A a jeho isomerý, může se tpodstatná část fen-olu získat zpět sníženim jeho koncentrace ve vodě z 6 až 10 0/0 hmotnostních na 0,3 až 2 hmotnostni.Bylo rovněž zjištěno, že když se emulse,vytvořena z vodného roztoku fenolu, a frakce vedlejšich produktů, přivede do kontaktu s kationtoměničem ve vodĺkovém cyklu, 4může se koncentrace ienolu ve...

Způsob přípravy 2,4,6-trialkylovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234534

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pospíšil Jan, Brodilová Jiřina, Chutný Bohumil

MPK: C07C 39/06

Značky: přípravy, způsob, 2,4,6-trialkylovaných, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 2,4,6-trialkylovaných fenolů. Podstata způsobu přípravy 2,4,6 trialkylovaných fenolů podle vynálezu spočívá v tom, že se na substituovaný fenol obecného vzorce kde R1 je H nebo R2, R2 je n - alkyl nebo větvený alkyl s 1-6 atomy uhlíku, v přítomnosti rozpouštědla, schopného tvořit větvený alifatický uhlovodíkový alkylační radikál s 5-20 atomy uhlíku za nepřístupu vzduchu působí gama-zářením. Připravené...

Způsob extrakce fenolů a cligosacharidů z rostlinných tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241456

Dátum: 15.09.1987

Autori: Palmer Derek Reginald, Ratti Luigi

MPK: A23L 1/20, A23J 33/00

Značky: způsob, extrakce, tkání, cligosacharidů, fenolů, rostlinných

Text:

...Methods od the American Oll Ghemlst Society, 3. vydání 1972 Ba M 8 a případně B 8. 8-55.Techniky plynové Chromatografia glcPříprava vzorků - Fenolové sloučeniny a ollgosacharldy, jak jsou pritomny v mouco zbavené tuku, a bílkovinnê koncentráty se extrahují 80 vodným methanoleln v poměru 12100 monky/ronnpouštěvdlo Snodtnovým zahříväním pod zpětným chladičem Mikolajczuk, K. L., Smith, fr, C. R. a Wolff, I. A., I. Agr. Food Chem. 18,...

Spôsob spracovania zvyšku z výroby fenolu kuménovým spôsobom a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239572

Dátum: 15.06.1987

Autori: Harmady Gašpar, Kuchárek Alexander, Kotulie Miloslav, Nagy Peter, Lengyel Ladislav, Pacala Jozef

MPK: C07C 39/367

Značky: spracovania, kuménovým, spôsobom, spôsobu, fenolů, vykonávanie, spôsob, zariadenie, výroby, tohoto, zvyšku

Text:

...p-kumylfenolu. Výtažok žiadaných produktov je možné zvyšovať hlavne recykláciou medzifrakcií a rozpüšťadla, ktoré bo lo použité, pričom sa jednoduchá techno-.logia procesu nekomplikuje. Použité r-ozpúšťadlo môže byt podľa nároku alkán, aromát, cyklán, alkylaromat, alkylcyklán, chemický jedinec, poťažne ich zmes, tiež však technická frakcie, pričom rozhodujú hlavne aspekty, dostupnosti a ekonomiky. Neutralizáciou kyseliny sírovej, potažne...

Způsob likvidace fenolů a dehtů v surovém generátorovém plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242780

Dátum: 15.05.1987

Autori: Eorný Jozef, Ambrož František, Bindas Ján, Olejník Vincent

MPK: C10J 3/00

Značky: plynů, surovém, fenolů, likvidace, způsob, dehtu, generátorovém

Text:

...oxidu uhelnatého ą vodíku v plynu i celkové složení plynu.vzhledem k tomu, že plyny a páry za pyrolyzérem neobsahují složky, které by například při kondenzaci zanášely teplosměnné plochy, lze s výhodou využít entalpie těchto plynů a par pro vlastní zplyñovací proces, především pro výrobu zplyňovací páry.Pokud se proces V pyrolyzéru provádí za přítomnosti katalyzátorů, lze s výhodou získat přímo plyn s poměrem oxidu uhelnatého a vcdíku vhodným...

Sposob arylalkylácie fenolu a/alebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250861

Dátum: 14.05.1987

Autori: Macho Vendelín, Hlinšťák Karol, Brezuľa Ľudovít, Pavlov Genadij, Abramova Galina, Polievka Milan, Černych Sergej, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 37/11

Značky: spôsob, fenolů, alkylfenolu, arylalkylácie

Text:

...metylfenylkanbinol so istyrénoim, ktorý môže pochádzať .ako neslkounvertowaaný .podiel z arylallkylátu fenolu,resp. .alikylfenolu alebo ako vedľajší produkt z Idehydratácie metylienyvlkiarbivnolu na .etyren ap.Dimery a-metyllstyrénu môžu pochádzať z reaikčnêho .produktu epoxidácie proopánu kuménhyudrioper-oxidoim podobne, ako .aj o-metyistyrén a dimetylfenylkarbinol, najmä však z Idestilaňných zvyškov výroby fen-olu a .acetönu, ~tzv....

Způsob stanovení nežádoucích organických chlorderivátů a fenolů v p-nitrofenetolu nebo p-fenetidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238059

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dostál Pavel, Pilařová Danuše

MPK: G01N 31/22

Značky: p-fenetidinu, chlorderivátů, p-nitrofenetolu, fenolů, organických, způsob, nežádoucích, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení nežádoucích organických chlorderivátů a fenolu v p-nitrofenetolu nebo p-fenetidinu, při kterém se postupně odebírají ze zásobního vzorku stanovená množství, která se v případě stanovení iontově přítomných chloridů rozpustí v N,N'-dimetylformamidu, alkoholu a vodě, okyselí se kyselinou dusičnou a stanovení se provede argentometricky, v případě stanovení kovalentně vázaných hydrolyticky odštěpitelných...

Spôsob terc-butylácie fenolu a/alebo alkylfenolu a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238917

Dátum: 16.03.1987

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Nosko Vladimír, Matušková Mária, Kavala Miroslav, Mihály František, Krútel Vojtech

MPK: C07C 39/06

Značky: spôsob, spôsobu, uskutočňovanie, zariadenie, alkylfenolu, tohoto, fenolů, terc-butylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie je závislé na čs. autorskom osvedčení 202 607, pričom alkylácia fenolu a/alebo alkylfenolu, zvlášť terc-butylácia p-krezolu metyl-terc-butyléterom alebo zmesou s 2-metylpropénom sa uskutočňuje v kvapalnej fáze za katalytického účinku minerálnych kyselín /CH2SO4/. Do reakcie vnášame a/alebo reakciou vytvorená voda a/alebo metanol sa s účinnosťou 10 až 100 °C z prostredia rozkladu a sučasne z terc-butylácie in situ vytváraným...

Způsob výroby antioxidantu na bázi hexametylentetraminu a substituovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232248

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šafránek Jiří, Janák Miloš, Chupík Lumor, Čihák Pavel, Bartoš Svatopluk, Souček Viktor, Petrů Vladimír

MPK: C09K 15/18

Značky: antioxidantu, způsob, bázi, hexametyléntetramínu, výroby, substituovaných, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje ke způsobu výroby antioxidantů na bázi hexametylentetraminu a substituovaných fenolů v prostředí minerálního oleje při teplotách vyšších než 120 °C.

Spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234493

Dátum: 01.03.1987

Autori: Štolcová Magdaléna, Ilavský Ján, Hronec Milan

MPK: C07C 39/04

Značky: fenolů, benzoovej, fáze, plynnej, přípravy, oxidáciou, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technologie. Rieši spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze. Rieši spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze pri teplote 250 až 350° C, keď molový pomer reagujúcich zložiek kyselina benzoová : voda : kyslík je 0,6 až 2,5 : 40 až TO : 1,5 až 2,5 s priestorovou rýchlosťou kyseliny benzoovej 0,01 až 0,22 kgh-1kg-1 katalyzátora. Podla vynálezu sa reakcia...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hagara Anton, Masarovič František, Mikula Oldřich, Adam Valér, Schwarz František, Bučko Miloš, Tomčík Kazimír, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kavala Miroslav, Kovaľ Ján, Richter Ján, Jureček Ľudovít, Guba Gustáv

MPK: C07C 49/08, C07C 39/00

Značky: vedľajších, spracovania, uskutočňovanie, výroby, tohto, spôsob, spôsobu, zariadenie, acetónu, komplexného, produktov, fenolů

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Sposob stanovenia obsahu fenolu a substituovaných fenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248490

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bystrický Ľubor, Petro Milan

MPK: G01N 30/00

Značky: obsahu, fenolů, stanovenia, substituovaných, spôsob, fenolov

Text:

...štandardov substitnovaných fenolov a fenolu upravených a chromatografických rovnakým spôsobm ako vzorka.Pe elúcii stanovovaných látok sa estery kyseliny fosforečnej vypudia z kolóny zvýšením teploty minimálne na 250 °C.Stanovenie podľa vynálezu je výhodné uskutočniť na chromatografickej kolóne so zakotvenou fázou typu silikónoveho polyméru.Okrem umožnenia priameho stanovenia obsahu fenolu a substituovaných fenolov,ďalšie výhody vynálezu...

Spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234858

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štolcová Magdaléna, Hronec Milan Csc, Ilavský Ján

MPK: C07C 39/04

Značky: plynnej, spôsob, přípravy, kyseliny, fenolů, benzoovej, fáze, oxidáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze pri teplote 50 až 350 °C pri stanovenom mólovom pomere reagujúcich zložiek za prítomnosti katalyzátorov oxidového typu všeobecného vzorca I Cu-M-O nanesených na nosiči s merným povrchom 40 až 190 m2g-l, kde M je 0,01 až 10,9 % hmot. alkalických kovov, kovov alkalických zemín a kovov II.b podskupiny periodickej sústavy prvkov. Obsah medi v katalyzátore je 1,5 až...

Spôsob izolácie alfa-metylstyrénu z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234827

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kovaľ Ján, Komorová Hana, Sůva Jan, Danilla František, Révus Miloš, Mikula Oldřich, Štefánik Ivan, Tatranský Ivan, Křižka Pavel, Brezuľa Ľudovít

Značky: spôsobom, kuménovým, alfa-metylstyrenu, izolácie, fenolů, vznikajúcich, spôsob, vedľajších, výrobe, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba alfa-metylstyrénu pozostáva z vydestilovania kuménu a alfa-metylstyrénu vo forme azeotropu s vodou spolu s acetónom z rozkladnej zmesi pozostávajúcej z fenolu, acetónu, kuménu, alfa-metylstyrénu a vedľajších produktov. Destiláciou acetón-kumén-alfa-metylstyrénovej frakcie sa po pridaní hydroxidu sodného oddestiluje acetón a destilačný zvyšok pozostávajúci z kuménu a alfa-metylstyrénu sa použije k izolácii alfa-metylstyrénu frakčnou...

Spôsob homogénne katalyzovanej oxidácie fenolu dikyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232629

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sýkora Jan, Pado Marián

MPK: C07C 50/04

Značky: oxidácie, spôsob, katalyzovanej, dikyslíkom, fenolů, homogénne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu homogénne katalyzovanej oxidácie fenolu dikyslíkom v homogénnej fáze za prítomnosti komplexov medi v prostredí acetonitrilu. Roztok zloženia Cu (I) - Cl-N03-fenol-acetonitril o koncentraci Cu (I) 1.10-3 až 1.10-1 mol.dm-3, fenolu 2.10-2 až 2.10-1 mol.dm-3 a molárnym pomerom [Cu(I)] : [Cl-] : [N03-] v rozmedzí 1 : 1 : 1 až 1 : 8 : 8 sa pri 15 až 55 °C prebubláva dikyslíkom v čase nad 10 minút.

Způsob odstraňování fenolů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 228345

Dátum: 15.09.1986

Autori: Javorský Břetislav, Adamczyk Milan, Jach Zdeněk, Trytko Otmar

Značky: odstraňování, odpadních, způsob, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstraňování fenolů z odpadních vod a je určen zejména pro chemické provozy důlních a hutních koksoven. Surová fenolčpavková voda se přivádí do prvního stupně prací věže, z něhož se po odehnání čpavku a kyselých plynných složek fenolčpavková voda přivádí dále do druhého stupně prací věže, do něhož se nastřikuje alkálie a za přepadem do třetího stupně se do prací věže nastřikuje okyselená tekutina, například spaliny otopných plynů...

Způsob odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 231828

Dátum: 15.06.1986

Autori: Makovský Leopold, Černý Jaroslav, Kaška Jiří, Smrčka Jindřich, Drábek Jan, Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 6/08

Značky: odstraňování, rezolových, formaldehydem, roztoku, reakce, vodných, fenolů, způsob, pojiv, fenolformaldehydových, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv, a to stykem těchto roztoků s větším než ekvivalentním množstvím karboxylového měniče iontů na bázi polyakrylové nebo polymethakrylové kyseliny po dobu potřebnou k dosažení hodnoty pH roztoku pojiva 8,0 až 6,6 a následným oddělením roztoku pojiva od iontoměniče. Jeho podstata spočívá v tom, že po oddělení...

Způsob odfenolování čpavkové vody z vysokotepelné karbonizace uhlí a vratné sody z výroby fenolů z fenolátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 223281

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cigánek Jiří

Značky: fenolátů, výroby, fenolů, čpavkové, vysokotepelné, uhlí, vratné, sodných, karbonizace, způsob, odfenolování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odfenolování čpavkové vody z vysokotepelné karbonizace uhlí a vratné sody z výroby fenolů z fenolátů sodných s následným odehnáním pevně i volně vázaného čpavku z čpavkové vody ostrou párou, což se provádí tak, že se nejdříve do surové čpavkové vody přidá 10 až 25 % vodný roztok vratné sody v množství 25,5 až 56 l na 1 m3 surové čpavkové vody, načež se provede odfenolování surové čpavkové vody a roztoku vratné sody...

Spôsob výroby terc-butylovaného fenolu a/alebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227544

Dátum: 01.09.1985

Autori: Matušková Mária, Poór Robert, Kavala Miroslav, Mihály František, Macho Vendelín, Šmída Tibor

Značky: fenolů, výroby, spôsob, alkylfenolu, terc-butylovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby terc-butylovaného fenolu, najmä však terc-butylovaných a1kylfenolov napr. 2,6-ditercbutyl-4-metylfenol s využitím širšieho sortimentu petrochemických produktov ako terc-butylačných činidiel. resp. donorov čistého izobutánu. Terc-butyláciu fenolov podľa tohto vynálezu sa uskutočňuje predovšetkým v kvapalnej fáze za katalytického účinku aprotických alebo protónových kyselín, pričom ako terc-butylačné činidla sa...

Spôsob výroby čistého alfametylstyrénu, acetofenónu a parakumylfenolu z destilačných zvyškov z výroby fenolu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242259

Dátum: 31.08.1985

Autori: Šestirikov Nikolaj Alexejevie, Selzer Rudolf, Hrubant Ladislav, Pipko Vadim Viktorovie, Palík František, Novotný Bohumil, Eret Václav, Kozák Karel, Ešpaner Miroslav, Štekl Miloslav

MPK: C07C 37/08

Značky: parakumylfenolu, fenolů, spôsob, alfametylstyrénu, zvyškov, acetofenonů, výroby, čistého, kuménu, destilačných

Text:

...pozostávajúci z aktivovaneho A 120 alebo aktivovaných 10 HCl prírodných aluminosilikátov pozostávajúcich z hydratovaného kremičitant hlinitého alebo aktivovaného Al 2 O 3 kysličníka zirkoničitého alebo molybdenového. Pri teplote katalyzátorového lôžka 220 až 250 °C sa dimetylfenylkarbinol kvantitatívne dehydratuje na alfametylstyrén. Pri výstupe z reaktora 2 obr. 1, obr. 2 sa zo zmesi pozostavajúcej z alfametylstyrénu, acetofenónu...

Způsob stupňovitého biochemického čištění odpadních vod od derivátů fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233348

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bazarov Vladimir Georgijevič, Kull Tynis Ausustovič, Rusakova Valentina Genrichovna, Turovskij Alexej Markusovič, Skirdov Igor Vasiljevič, Penner Valerij Mojsejevič

MPK: C02C 5/10

Značky: biochemického, derivátů, fenolů, čištění, stupňovitého, odpadních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky zpracování a biologického čištění vod od produktů zpracování surovin v ropném průmyslu a při zpracování břidlic. Způsob spočívá v tom, že do aktivního kalu, kterým se provádí biologické čištění, zavádí dolňková kultura organismů, schopnou symbiózy se základní kulturou a čistění se provádí při osvětlení vrstvy odpadní vody a kalu v rozmezí 400 až 12000 luxů. Způsob umožňuje zvýšit účinnost čištění odpadních vod od fenolů...