Patenty so značkou «fenolových»

Penová hmota na báze fenolových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20916

Dátum: 14.11.2012

Autori: Bölke Rosel, Kuhlmann Gunda, Dahlhaus Daniel

MPK: C08G 8/10, C08G 8/34, C08J 9/00...

Značky: fenolových, báze, hmota, pěnová, živíc

Text:

...reakcie. Kondenzačná reakcia sa nastaví tak, že index lomu reakčnej zmesi je 1,4990 až 1,5020, výhodne 1.4995 až 1,5015. index lomu je mierou pre stupeň kondenzácie. Index lomu sa meria pomocou Abbe refraktometra pri teplote 25 °C podľa DIN 51423-2. Je výhodné, keď obsah voľného fenolu je už potom 10 , aby vkonečnom produkte bolo prítomné pokial možno málo voľného fenolu.0009 Po uskutočnenej reakcii fenolovej zlúčeniny a formaldehydu sa...

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281239

Dátum: 08.11.1995

Autori: Krezmin Hans-jürgen, Gramse Manfred, Buschfeld Adolf, Lattekamp Matthias

MPK: C08L 97/02, C08G 14/08, C08L 97/00...

Značky: výroby, spôsob, živíc, vysokoreaktívnych, fenolových, modifikovaných, močovinou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou, ako spojiva drevotrieskových dosiek, pričom najprv fenol a formaldehyd kondenzujú do takého stupňa, aby po prídavku 30 až 50 % hmotn. močoviny vznikli modifikované fenolové živice s obsahom pevnej látky od 50 do 70 %, obsahom alkálií od 2 do 8 % hmotn., počítané na hydroxid sodný, pričom sa k týmto živiciam pred ich spracovaním pridá toľko alkalického lúhu, že výsledný...

Způsob zpracování fenolových vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268224

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dittrich Vladimír, Vaněček Václav, Trubač Ladislav

MPK: C02F 1/02

Značky: fenolových, zpracování, zařízení, provádění, způsob, způsobu, tohoto

Text:

...potrubí 22 pro odvod odpsřené fenolevvâ vody napojen na přehřívnč )6, který je pomocí potrubí l napojen na vstup Ľ víoestupňovélio smääovnoíłxo proudověho zařízení z. Potrubí 3 § pro přívod ohřívaoí páry je napojenona přehřívaö li, ktorý je potrubí x pro odvod páry propojen s odpařovačem 2, propojeným potrubím ĺ 4 O pro odvod parního kondenzátu s předehřívnöem 21, ze kterého vyústuje potrubí fu pro odvod oohlazeného parního kondonzátu....

Způsob likvidace fenolových vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249670

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vinš Luděk, Dittrich Vladimír, Franc Svatopluk, Pech Jaroslav

MPK: C02F 1/04, C10J 3/00

Značky: likvidace, fenolových, tohoto, zařízení, provádění, způsob, způsobu

Text:

...vzduinýn kyslíka a přínejaenšín zbarví církulační249 370 V případech, kdy se navrhuje zavàdění odpařené fenolově vody do generatoru k vytvoření zplyňovací směsi, se nikde neřeší bezpečnost provozu ohrožená nísenía kyslíka s půroa obsahující hořlavé organické látky, ktere v přímém styku s kyslíka by mohly způsobít vznícení apožâr zařízeníaPodstata způsobu likvidace fenolových vod, popřípadě zba~ vených dehtů dekantací, z tlakového zplyěování...

Způsob likvidace fenolových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239657

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bárta Karel, Kosla Adolf

MPK: C02F 1/78

Značky: likvidace, způsob, fenolových

Text:

...uhličitý a vodu, ale pouze ne částečněodbourání a na zahájení oxidativní polymerace. Výhodou je i molnoet aoučaenťlikvidaoe dentových přínleí, dahtovýoh kelu i uhelneho prachu. Delčí výhodou je molnoat poatupovet pri likvidaci ee tlaku atuoefárickáho nebo evýianáho podle potřeb návazrúch technologií.Jinou výhodou je spalování zehultčnáho koncentrátu a vyeokou výhŕevnoetí, kdy není tepelmł obeeh likvidovaných podílů neúčelrtč epotŕebováván na...

Způsob odstraňování organických zásad z fenolových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248623

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tesař Adolf, Aschenbrenner Vojtěch, Dudek Milan

MPK: C02F 1/58, C02F 1/04

Značky: odstraňování, organických, způsob, zásad, odpadních, fenolových

Text:

...v 40 ai 90 i nepolárních rozpoultědel a 10 až 60 i ketonu C 3 a G 7. Toto rozpoultêdlo se smísí s fenolovou vodou v pomiru I díl směsi nepolárníoh látek ku 10 al 50 ti dílům fenolová vody. Smás ee okyselí minerální kyselinou neba s výhodou oxidem uhličitým ne pH B až 9 a po rozdelení ee z vodní ráze oddestilune zbytek organických zásad spolu s ketony za tlaku 10 az 200 kPa.Pracovní postup odstranování organických zásad z fenolových...

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232316

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kubička Rudolf, Černý Jaroslav, Kvapil Zdeněk

MPK: C10C 1/10

Značky: směsi, fenolových, způsob, homologů, pyrokatechinu, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí. Vynález se týká izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí, získaných z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, při němž se pyrokatechin a jeho homolog oddělují ze směsi fenolů destilací ze pomoci uhlovodíkových ropných frakcí vroucích v rozmezí 150 až 280 °C destilací při atmosférickém tlaku nebo tlaku 13,3 až 60 kPa, případně za přídavku přímé vodní páry. Po...

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221373

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kubička Rudolf, Černý Jaroslav, Kvapil Zdeněk

Značky: pyrokatechinu, směsi, fenolových, izolace, způsob, homologů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy pyrokatechinu a jeho homologů izolací z fenolových směsí z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, zejména z koncentrátu dvojmocných fenolů z fenosolvánových extrudátů, při němž se pyrokatechin a jeho homology oddělují ze směsi fenolů destilací pomocí uhlovodíků vroucích v rozmezí 150 až 280 °C, přičemž při izolaci pyrokatechinu se pracuje s výhodou s uhlovodíkovou frakcí, vroucí v rozmezí 180 až 220 °C a při...

Způsob čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217268

Dátum: 15.07.1984

Autor: Hladký Václav

Značky: průmyslových, současnou, čpavku, výrobou, bezvodého, fenolového, způsob, koncentrátů, čpavkových, fenolových, čištění, kapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve odpadní vody odfenolují extrakčním činidlem obsahujícím 2-methylpentanon-4, n-butylacetát a benzol nebo jeho homology, vyextrahované fenoly se separují od extrakčního činidla a takto odfenolovaná voda se odčpavkuje při zkoncentrování čpavkových par a...