Patenty so značkou «fázy»

Spôsob prípravy a použitia poly(2-hydroxy propyl metakrylátovej) chromatografickej fázy viazanej na silikagéli

Načítavanie...

Číslo patentu: 288165

Dátum: 14.02.2014

Autori: Wei Yun, Wang Chong, Berek Dušan

MPK: B01J 20/286

Značky: silikagéli, viazanej, chromatografickej, fázy, spôsob, poly(2-hydroxy, propyl, přípravy, metakrylátovej, použitia

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu prípravy poly(2-hydroxypropyl akrylátovej) HPLC fázy sieťovanej divinylbenzénom viazanej na aktivovanom silikagéli, na ktorý sa reakciou s dietoxymetylvinylsilánom v toluéne nadviažu vinylové skupiny a v ktorom sa následnou reakciou s trimetylchlórsilánom zablokujú reaktívne voľné silanoly, pričom sa na takto upravený silikagél pôsobí zmesou 2-hydroxypropyl metakrylátu a divinylbenzénu za prítomnosti iniciátora...

Minerálny prostriedok vyrobený zo zmesovej pevnej fázy uhličitanov vápenatého a horečnatého, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20904

Dátum: 22.03.2013

Autori: Pelletier Marc, Chopin Thierry, Gärtner Robert Sebastian, Lorgouilloux Marion

MPK: C01F 11/18, C01F 5/24, C04B 111/28...

Značky: uhličitanov, zmesovej, prostriedok, vápenatého, spôsob, vyrobený, použitie, přípravy, fázy, pevnej, horečnatého, minerálny

Text:

...a horečnatého tvorený kryštalizovanou vápnikovou časťou a kryštalizovanou horčíkovou časťou vo forme doštičiek, kryštály vápnikovej časti a horčíkovej časti sú agregované ako kompozitné agregáty,tieto agregáty sú samy o sebe aspoň čiastočne aglomerované ako aglomeráty, EP 2 828 216 3575 OIHuvedená vápniková časť zahŕňa aspoň jeden uhličitan vybraný zo skupiny pozostávajúcej z kalcitu, aragonitu a ich zmesí, uvedená horčíková časť zahŕňa...

Kompozície na báze homogénnej fázy a ich stabilizácia dusičnanom amónnym, spôsob ich prípravy a použitie týchto kompozícií ako bioregulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287567

Dátum: 21.01.2011

Autori: Fricke Hans-michael, Rademacher Wilhelm, Kober Reiner

MPK: A01N 33/00, A01G 7/00, A01N 25/00...

Značky: přípravy, použitie, spôsob, týchto, fázy, stabilizácia, kompozície, dusičnanom, kompozícií, bioregulátorov, homogénnej, báze, amonným

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kompozície na báze homogénnej vodnej fázy obsahujúcej aspoň jednu aktívnu zložku z triedy kvarternizovaných zlúčenín, etylénoxid-propylénoxidových blokových kopolymérov a dusičnanu amónneho. Zahrnuté môžu byť aj ďalšie aktívne zložky. Homogénna fáza sa stabilizuje dusičnanom amónnym. Je taktiež opísaný spôsob ich prípravy a použitie kompozícií ako bioregulátorov.

Kompozície polyesterov z fázy taveniny so zlepšenou tepelno-oxidačnou stabilitou a spôsoby ich výroby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18183

Dátum: 08.09.2009

Autori: Jenkins Jason Christopher, Brickey Dennis Edward, Greene Carol Juilliard, Howell Earl Edmondson

MPK: C08G 63/183

Značky: kompozície, použitia, spôsoby, výroby, fázy, stabilitou, zlepšenou, polyesterov, tepelno-oxidačnou, taveniny

Text:

...polyesteri z fázy taveniny predstavujúce 100 mol hliník prítomný v množstve od asi 3 ppm do asi 100 ppm atómov hliníka, vztiahnuté na celkovú hmotnosť výrobku a lítium prítomné v množstve od asi 4ppm do asi 250 ppm lítiových atómov, vztiahnute na celkovú hmotnosť výrobku.0011 V ďalšom uskutočnení sa vynález vzťahuje na spôsoby výroby polyetyléntereñalátového polyesteru z fázy taveniny, ktoré zahŕňajú kroky vytvorenia zmesi obsahujúcej...

Spôsob výroby nanočastíc železa z tuhej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286924

Dátum: 29.06.2009

Autori: Nižník Štefan, Longauer Svatoboj

MPK: B82B 3/00, C21B 15/00, C01G 49/00...

Značky: nanočastíc, fázy, tuhej, železa, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy a výroby nanočastíc železa s veľkosťou 10 - 100 nm, pri ktorom sa po kontrolovanom tepelnom spracovaní z nasýteného tuhého roztoku získajú rozptýlené častice v medenej matrici, ktoré sú ďalej izolovateľné elektrochemickým alebo chemickým rozpúšťaním medenej matrice. Spôsob možno uplatniť pri výrobe guľovitých nanočastíc a nanodrôtov, najmä na použitie v medicíne, v elektronike na ultra vysokokapacitné magnetické...

Spôsob merania fázy v NMR tomografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 286298

Dátum: 23.06.2008

Autori: Andris Peter, Frollo Ivan

MPK: G01R 33/20

Značky: tomografii, fázy, spôsob, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania spočíva v tom, že vyšetrovaná vzorka sa excituje dvakrát s rôznymi časmi echa. Následne sa vytvorí pomer oboch nameraných, fourierovsky spracovaných signálov a z neho sa získa fáza obvyklým spôsobom. Na rozdiel od doteraz známych princípov fáza nie je úmerná hodnote času echa, ale rozdielu hodnôt oboch časov echa. Pri vhodnej voľbe oboch hodnôt sa celý merací rozsah zobrazí v jedinej perióde fázy a jej namerané hodnoty sa dajú...

Spôsob cyklickej bezpiestovej kompresie plynnej fázy hlboko podchladených skvapalnených plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7735

Dátum: 08.05.2007

Autor: Hermeling Werner

MPK: F16C 9/00

Značky: hlboko, fázy, skvapalnených, bezpiestovej, cyklickej, spôsob, kompresie, plynnej, plynov, podchladených

Text:

...výparníkom a spotrebičom, resp. fľašami alebo nádržami, ktoré sa majú plniť, pričom samozrejme ostáva vo výparníku zvyškový tlak, hneď ako sa uzatvoria príslušné plniace ventily. Aby sa následne dalo cyklicky dalej pracovať, musí sadávkovacia nádrž znovu naplniť nadávkovaným množstvomskvapalneného plynu, pričom tu pôvodne v kryonádrži existujúci tlak pár alebo geodetický tlak vydrží tak dlho, ako dlho je tlakv dávkovacej nádrži pod týmto...

Spôsob prípravy triglyceridového tuku, spôsob prípravy tukovej fázy, potravinový výrobok s obsahom tukovej zmesi a použitie tukovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285334

Dátum: 12.10.2006

Autori: Flöter Eckhard, Stellema Cornelis Sjouke, Bons Johannes Robert

MPK: A23D 7/00, A23D 9/00, C11B 7/00...

Značky: tukovej, použitie, potravinový, přípravy, zmesí, fázy, spôsob, tuků, výrobok, triglyceridového, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy triglyceridového tuku vhodného na štruktúrovanie tekutého rastlinného oleja spočíva v tom, že vysoko steárový, vysoko olejový slnečnicový olej obsahujúci aspoň 12 % hmotn. zvyškov kyseliny steárovej a aspoň 40 % hmotn. zvyškov kyseliny olejovej sa spracuje mokrou frakcionáciou alebo suchou frakcionáciou a oddelením stearínovej frakcie. Potravinový výrobok obsahuje tukovú fázu, z ktorej aspoň 20 % hmotn. pozostáva z uvedenej...

Kompozitný materiál obsahujúci hydrogél vyrobený elektricky vyvolanou precipitáciou tuhej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6587

Dátum: 05.11.2004

Autori: Schubert Helmut, Zehbe Rolf-dieter

MPK: A61L 27/00

Značky: materiál, precipitáciou, vyrobený, hydrogel, vyvolanou, elektricky, fázy, kompozitný, tuhej, obsahujúci

Text:

...do polymérnej matrice. Po odparení rozpúšťadla sa kompozit z polyméru/porogénu vloží do vody na 2 dni, aby sa odstránil porogén. Pórovitosť výslednej mriežky sa môže kontrolovať pomocou množstva pridaného porogénu, zatial čo veľkosť pórovje závislá od veľkosti častíc porogénu, napriklad kryštálovsoli, keď je porogénom soľ. Ďalším spôsobom, ktorý sa vyhýba použitiu organických rozpúšťadiel pri tvorbe pórov, je použitie plynu ako...

Spôsob výroby liečiva, špecifického pre bunky- a/alebo tkanivá- a/alebo fázy choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3770

Dátum: 01.10.2004

Autori: Sel Serdar, Renz Harald

MPK: A61K 48/00, C12N 15/63, C12N 15/10...

Značky: tkaniva, buňky, spôsob, liečivá, fázy, choroby, výroby, specifického

Text:

...netoxické antigény omylom ako cudzie, popr. nebezpečné a spustí sa neprimeraená zápalová reakcia.(B) Choroby prebiehajúce vo fázach, ku ktorým sa počítajú iniciácie, progresie, teda postup zápalovej reakcie a s tým spojená deštrukcia a rekonštrukcia so stratou funkčnosti orgánu (tak zvaný remodelling).(C) Choroby vykazujú V závislosti od pacientovaj Špecifickérekonštrukčných procesoch sa trvalo podieľa vrodená azískaná imunita. Pod...

Spôsob a zariadenie na detekciu fázy elektrického zapojenia neznámeho fázového napätia vzhľadom na referenčné fázové napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6818

Dátum: 16.08.2004

Autori: Giubbini Paolo, Veroni Fabio

MPK: G01R 29/00

Značky: neznámeho, referenčné, detekciu, fázy, napätia, elektrického, zapojenia, spôsob, zariadenie, fázové, fázového, vzhľadom, napätie

Text:

...jednofázový alebo viacíázový merací pristroj elektrickej energie môžu byt znovu prepojené pripojením ichzemniacej koncovky na fázu elektrického zapojenia prenapájanie spotrebiča. Detekcia, či fázy elektrického zapojenia meracieho prístroja boli zapojené obrátene, umožňuje posúdiť,či meraci pristroj elektrickej energie bol znovu prepojený nepripustne alebo neúmyselne, takže meraci prístroj nemeria presne spotrebovanú energiu.0007 Zo...

Spôsob a zariadenie na detekciu fázy v elektrickom zapojení pri neznámom napätí fázy vo vzťahu k napätiu referenčnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7656

Dátum: 25.05.2004

Autori: Veroni Fabio, Giubbini Paolo

MPK: G01R 29/00, G01R 25/00

Značky: detekciu, referenčnej, fázy, elektrickom, vzťahu, spôsob, zapojení, fáze, napätiu, neznámom, napätí, zariadenie

Text:

...obidvomi modemami a telefónnym spojením z prvého do druhého zariadenia. Druhézariadenie obsahuje fázový detekčný obvod na identifikáciuneznámej fázy detekciou fázového uhla medzi striedavým napätím referenčnej fázy a striedavým napätím neznámej fázy.0007 Zatiaľ čo spôsob a systém, známy 2 tohto dokumentu je vhodný na vykonávanie identifikácie neznámej fázy, ak referenčná lokalita známej fázy vodiča v bode siete s viac fázami,napríklad vývody...

Spôsob a zariadenie na presné meranie závislosti množstva vysokofrekvenčných signálov od amplitúdy a fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8367

Dátum: 29.01.2004

Autor: Ursic Rok

MPK: G01R 19/25, G01R 13/28, G01R 19/00...

Značky: přesné, závislosti, vysokofrekvenčných, fázy, spôsob, množstva, zariadenie, meranie, amplitudy, signálov

Text:

...Čislicových signáloch sú odstránené filtráciou s pomocou dolnej priepuste. Sekvencie stavu RF-prepínača podľa vynálezu môžu byť cyklické v širokom frekvenčnom rozsahu, čím znížia chybu vzorkovania.0010 Signály ďalej smerujú z každej RF-jednotky k množstvu analógovodigitálnych prevodnikov. Každá z množstva základných RF-jednotiek obsahuje Iaditeľné zosilnenie a zoslabenie, z čoho vyplýva, že (vzhľadom na nastavenie všetkých základných...

Použitie amínov, aminokyselín alebo esterov aminokyselín ako modifikátorov mobilnej fázy v chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7202

Dátum: 24.10.2003

Autori: Dahlgren Mary Ellen, Nti-gyabaah Joseph, Antia Firoz, Goklen Kent

MPK: C07K 1/00, B01D 15/08, B01D 15/00...

Značky: chromatografii, aminokyselin, použitie, fázy, esterov, modifikátorov, mobilnej, amínov

Text:

...1.Pneumocandin Bo OH OH Me OH H OHPneumocandin E 0 Cní OH Me OH H H0007 Silikagélová Chromatografia využíva malé zmeny väzbovej afinity cyklického hexapeptidového jadra bohatého na hydroxyly požadovaného produktu a analogické nečistoty vrátane Pneumocandinov B 5 a E 0, aby sa dosiahla separácia. Pri silikagélovom HPLC čisteni sa Pneumocandiny B 5 a E 0, dva 2 kľúčových analogických nečistôt spolu produkovaných vo fermentácii Pneumocandinu Bo,...

Spôsob stanovenia fázy obrobku pre obrábacie nástroje a príslušné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4662

Dátum: 22.10.2003

Autori: Sugata Shinsuke, Makiyama Tadashi

MPK: B23Q 16/00, B23Q 17/22

Značky: stanovenia, příslušné, fázy, spôsob, nástroje, obrobků, obrábacie, zariadenia

Text:

...4.0009 Ďalšie uskutočnenia tohto vynálezu sú uvedene0010 Referenćnv blok zostáva pripevnenv na puzárear rozhodovani o vynútená sila od obrobku na vreteno. Zivotnosť ložiska, V ktorom je uložené vreteno, tak môže byt oredizena.puzdro vretene na uioženie špeci icky zameraného vretenepre rovnobežnv pohyb V kolmých smeroch,re jeho otá. roch osi X, Y, Z pomocou mechanizmu číslicoveho riadenia, má otačat okolori zisťovaní fázy obrobku, ktorý...

Fázový menič s variáciou zvislej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3603

Dátum: 07.07.2003

Autori: Vacher Serge, Khadri Belkacem, Jelloul Mostafa

MPK: H01P 1/18

Značky: variáciou, fázový, měnič, fázy, zvislej

Text:

...prechodový odpor.U fázovych meničov so štruktúrou troch dosák ako jefázový menič opisaný V spise FR-Al-2813445, modifikujeelektrickú vodive dráh , čo Vedie na ej Y J Jŕazového menića nie je schopný napájať siete anten prizdokonaliť tým, že sa napr. na konce vodivej dráhy pripojavyvolané pokrytím dielektrických dosák. Napriek tomu tentospôsob uskutočnenia veľmi zvyšuje preťaženie fázovýchmeničov a vedie k tomu, že tieto meniče sú V sietiach...

Indikátor prerušenia fázy vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279631

Dátum: 11.01.1999

Autor: Kluch Karol

MPK: H02H 3/253, H01H 83/12

Značky: prerušenia, napätia, indikátor, vysokého, fázy

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor prerušenia fázy vysokého napätia sa zapája medzi výstupné vodiče nízkeho napätia transformátora a vypínaciu cievku hlavného ističa transformátora a je vytvorený tak, že trojica vodičov (1, 2, 3) je cez prvú trojicu odporov (11, 12, 13), prvú trojicu diód (21, 22, 23) a druhú trojicu odporov (41, 42, 43), s ktorými je vždy zapojený kondenzátor (51, 52, 53), spojená s nulovým vodičom (4) a cez druhú trojicu diód (31, 32, 33) s jedným...

Spôsob odstraňovania metoxyaromatických nečistôt z parnej fázy prírodne sa vyskytujúcich zmesí krezolovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280080

Dátum: 07.09.1994

Autori: Strunk Marvin, Brient James

MPK: C07C 39/07, C07C 37/70

Značky: fázy, metoxyaromatických, prírodne, nečistot, kyseliny, parnej, zmesí, spôsob, odstraňovania, krezolovej, vyskytujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania alkoxyaromatických nečistôt, najmä guajakolov z prírodne sa vyskytujúcich zmesí krezolovej kyseliny pyrolýzou parnej fázy.

Združený indikátor elektrického napätia, odporu, fázy a poradia fáz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 139

Dátum: 11.08.1993

Autor: Vostřák Miloš

MPK: G01R 15/12, G01R 19/155, G01D 7/08...

Značky: napätia, elektrického, poradia, fázy, združený, odporu, indikátor

Text:

...(380 V) napětí a odporu v elektrickém obvodu o hodnotě menší než 59011. Dále sdružený indikátor umožňuje zjištovat fázi a sled fúzí. Mimo to lze sdruženćho indikátoru použít jako ruční svítilny. Manipula ce se sdruženým indikútorem je velmi jednoduchá, jeho provoz nevy žaduje prakticky žádnou údržbu, je vytoučono vadná monipulace a výhodou je i dostupná ceno vo srovnání napr. 5 prístroji zahraničními a tuzemskou součústkovou základnou.Přeh...

Spôsob kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279220

Dátum: 14.10.1992

Autori: Dewulf Frans, Bevernage Leo, Dijkstra Albert Jan, Cleenewerck Bernard

MPK: C11B 3/16

Značky: kontinuálneho, gumovitej, triglyceridového, spôsob, odstraňovania, fázy, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja, ktorý zahŕňa nasledujúce stupne: a) odstreďovanie oleja obsahujúceho oddelenú gumovitú fázu v prvom odstreďovacom separátore za vzniku gumovitej fázy s minimálnym obsahom oleja a oleja, ktorý ešte stále obsahuje frakciu gumovitého materiálu pôvodne prítomného v nástrekovej surovine, b) zmiešavanie oleja získaného v prvom odstredivom separátore s podielom premývacej vody...

Spôsob indikácie zmeny druhu kvapalnej fázy a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266110

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šebeň Štefan, Gabarík Milan, Jaroš Alois

MPK: B01J 19/00

Značky: fázy, vykonávanie, spôsob, změny, spôsobu, tohoto, kvapalnej, druhu, zariadenie, indikácie

Text:

...napätia - generátora Ä. Vyhodnocovací člen g vyhodnocuje dva základné stavy elektródového páru stav zapnutia, ked medzi elektrôdami je elektricky vodivá fázaa stav rozopnutia, ked medzi elektrödami je elektricky nevodivá fáza. optickú alebo elektroakusticku signalizáciu druhu kvapalnej fázy v určitej častí zariadenia resp. potrubnej trasy zabezpečuje zosilňovací člen 4 s funkčnými spínacimi obvodmi, ktorý je pripojený na vyhodno covaci...

Sposob prípravy imobilizovanej stacionárnej fázy silikónového typu, modifikovanej dusíkatými bázami pre plynovú chromatografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257478

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bystrický Ľubor

MPK: G01N 30/04

Značky: spôsob, modifikovanej, plynovú, silikónového, bázami, chromatografiu, přípravy, imobilizovanej, fázy, stacionárnej, typů, dusíkatými

Text:

...film stacionárnej fázy s chzomatografickými vlastnosťami odlišnými od pôvodného silikönového polyméru.Výhodou spôsobu prípravy imobilizovanej stacionárnej fázy silikönového typu podľa vynálezu spočívajú V tom. že sa zjednodušuje priprava fázy v porovnaní s doterajšou prípravou,je možné využít bežnú dezaktiváclu kapilár a rozširuje sa spektrum silikönových prepolymérov.Uvedené príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet vynálezu....

Spôsob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej oktadecylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241346

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kochta Zdenik, Skoepek Jan, Sokol Václav, Novák Miroslav

MPK: B01D 15/08

Značky: sorbentov, viazanej, hustotou, přípravy, vysokou, fázy, oktadecylovej, spôsob, chemicky

Text:

...prostriedku.Podstata vynálezu. spočíva teda V tony-že na bezvodý silikagél pôsobí N,N-dimetyl amínotoktadecylsilán alebo oktadecyldimetylchiorsilán s bezvodým pyridínom, pri tlaku 10 až 50 Pa, príp. v prítomnosti neaktívneho bezvodého rozpúštadla, ako napr. tolué.nu, pri teplote 100 až 190 °C po dobu 10 až 170 h, pričom zastúpenie jednotlivých zložiek sa volí tak, že pl( prostredia sa pohyhuje v rozmedzí 7 až 8,5.Úloha pK prostredia je...

Sposob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej alkylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252383

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák Ivan, Buszewski Boguslav, Berek Dušan, Jurášek Adolf, Garaj Ján

MPK: G01N 30/48

Značky: vysokou, spôsob, sorbentov, hustotou, chemicky, alkylovej, přípravy, viazanej, fázy

Text:

...kremičitého. Husté a mv.nłomerné pokrytie zabezpečuje dobrú solvolytickú »odolnosť náplne a piredovšetkým analyticlçú stabilitu., ktorá dáva reprodukovatelné i výsledky. chromatogratickcj aroalýzy. Okrem toho získané náplne netreba dodatočliie silainizovat tzv. end capping.5 g sili-kagélu s merným opovrchom 420 m . g sa. dá do reaktora, ktorý umožňuje vzájomné zmiešame všetkých komponentov. Sorbent sa v reaktore suší pri tlaku 10 Pa, pri...

Spôsob spracovania vodnej fázy a matečných lúhov pri výrobe fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234412

Dátum: 01.03.1987

Autori: Srnka Karol, Kliment Július, Daučík Adam, Kostiviar Vladimír, Hudec Milan

MPK: C12P 37/02

Značky: spracovania, spôsob, fázy, vodnej, fenoxymetylpenicilínu, lúhov, matečných, výrobe, benzylpenicilínu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby síranu draselného a kyseliny octovej z vodnej fáhy, vznikajúcej pri izolácii fenoxymetylpenicilínu alebo bonzylpenicilínu po vyzrážaní draselných solí uvedených penicilínov z organického rozpúšťadla, hlavne butylacetátu, vodným roztokom octanu raselného, po oddelení vodnej fázy od organickej alebo z matečných lúhov, vznikajúcich po rekryštalizácii draselných solí penicilínov z vodného roztoku. Pre izoláciu...

Spôsob powolfrámovania priemyselných diamantov z plynnej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235773

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ďurišin Jozef, Havlíček Tomáš, Czajlík Mikuláš, Gubčová Alžbeta, Jalůvka Jaromír, Mičulek Jiří

MPK: C23C 11/02

Značky: fázy, powolfrámovania, priemyselných, spôsob, diamantov, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spósobu powolfámovania priemyselných diamantov z plynnej fázy. Podstata spósobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na priemyselné diamanty o veľkosti částic pod 100 um, nachádzajúce sa v prúde inertného alebo redukčného plynu, sa pósobí parami hexakarbonylu wolfrámu pri normálnom tlaku v rozmedzí teplót 150 až 450 °C. Spósobom podľa vynálezu sa na čiastočkách diamantu vytvorí súvislý wolfrámový povlak s veľmi dobrou prilnavosťou,...

Mikroseparátor pre analytickú separáciu látok z kvapalnej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234100

Dátum: 01.10.1986

Autori: Berek Dušan, Šoltés Ladislav, Novák Ivan

MPK: G01N 31/06

Značky: mikroseparátor, látok, separáciu, kvapalnej, analytickú, fázy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mikroseparátora určeného pre analytickú separáciu látok z kvapalnej fázy pred ich následným chromatografickým určovaním. Podstata mikroseparátora spočíva v tom, že na jednom konci zúžená rúrka napríklad telo injekčnej striekačky je na straně zúženého konca naplnená sorbentom, ktorý je v tele mikroseparátora zafixovaný permeabilnými uzávermi. Náplň sorbenta tvorí silikágel alebo silikágel s chemicky viazanou alkylsilánovou fázou...