Patenty so značkou «fázové»

Amóniové soli a klatráty amóniových/minerálnych solí ako transportné a účinné formy farmaceuticko-medicínskych aplikácií a na použitie ako fázové transferové činidlá pre chemické aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9185

Dátum: 20.07.2005

Autori: Kasch Helmut, Reuter Uwe, Oettmeier Ralf

MPK: C07C 211/63

Značky: chemické, amóniové, aplikácii, klatráty, transferové, činidla, fázové, použitie, solí, farmaceuticko-medicínskych, účinné, formy, transportné, aplikácie

Text:

...sa doteraz využívali nákladné, ekologicky zaťažujúce a málo efektívne spôsoby (reakcia s fosgénom, výroba uretánov, reakcia preskupovania). Enantioselektívne syntézy alebo diastereoselektívne syntézy neboli doteraz uskutočňované. Soli fázového transferu, pomocou ktorých sa z vicinálnych halogénhydrínov vyrábajú cyklické karbonáty,doteraz v dôsledku nedostatočných výťažkov prípadne použitia nevhodných vodných rozpúšťadiel (C. Venturello, R....

Spôsob a zariadenie na detekciu fázy elektrického zapojenia neznámeho fázového napätia vzhľadom na referenčné fázové napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6818

Dátum: 16.08.2004

Autori: Veroni Fabio, Giubbini Paolo

MPK: G01R 29/00

Značky: detekciu, neznámeho, napätie, zariadenie, elektrického, zapojenia, fázy, fázové, fázového, referenčné, spôsob, vzhľadom, napätia

Text:

...jednofázový alebo viacíázový merací pristroj elektrickej energie môžu byt znovu prepojené pripojením ichzemniacej koncovky na fázu elektrického zapojenia prenapájanie spotrebiča. Detekcia, či fázy elektrického zapojenia meracieho prístroja boli zapojené obrátene, umožňuje posúdiť,či meraci pristroj elektrickej energie bol znovu prepojený nepripustne alebo neúmyselne, takže meraci prístroj nemeria presne spotrebovanú energiu.0007 Zo...

Zariadenie na fázové pootáčanie horného výstredníkového hriadeľa dvojvýstredníkového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279623

Dátum: 11.01.1999

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B30B 15/22, B30B 1/06

Značky: zariadenie, výstředníkového, dvojvýstredníkového, pootáčanie, hriadeľa, fázové, horného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené posuvným členom (6) tvaru prstenca, ktorý je uložený na náboji (2) horného ozubeného kolesa (5) a je opatrený bočnými zubami, zapadajúcimi do bočných zubov horného ozubeného kolesa (5). Toto je na hornom výstredníkovom hriadeli (1) uložené voľne, pričom pero (3) je vložené medzi horným výstredníkovým hriadeľom (1) a jeho nábojom (2). Náboj (2) je obklopený pružinou (4) dotláčajúcou posuvný člen (6). Posuvný člen (6) je...

Zapojení číslicové fázově synchronizované časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268119

Dátum: 14.03.1990

Autori: Martínek Petr, Urban Luděk

MPK: H04L 7/02

Značky: základný, synchronizované, fázové, číslicové, zapojení, časově

Text:

...stacionárním stavu, to znamení jestlíže přljímaný datový signál, příchàzející ze vstupní svorky 921 celého zapojení, má trvalou polarjtu nula nebo jedna, není buzen první vstup § 21 korekčního obvodu Q a jeho první výstup § 12 a druhý výstup § 53 jsou též v neaktívním stavu. Obousměrný čítač § modulo n setrvává v dosaženěm stavu. Volnoběžný čítač 5 modulo n generuje na svém výstupu 113 cyklícky stavy 0 až /n-1/. Tyto stavy jsou přímo vedeny...

Zapojení fázově citlivého usměrňovače se zesilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265946

Dátum: 14.11.1989

Autor: Roháč Jan

MPK: G01R 15/12

Značky: citlivého, usměrňovače, zapojení, zesilovačem, fázové

Text:

...zapojení je jeho necitlivost vůči,obvyk 1 ým změnám velikosti odporu spinačů v propustném směru, společné svorka proNa připojeném obrázku je schéma zapojení fázově citlivého usměrñovače podle vynálezu.vstup Ä fázově citlivého usměrňovače je přes první rezistor 5 a první spínač gł zesilovače l a dále je vstup 1 fázově citlivého usměrňovače s druhým vstupem 1 zesilovače l. oba spínače idní zesilovačspojen s prvním vstupem Q přes druhý...

Kontrolní obvod přítomnosti tří fázově odlišných napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264457

Dátum: 14.08.1989

Autori: Srb Stanislav, Pšenička Pavel

MPK: G01R 19/155

Značky: kontrolní, přítomnosti, fázové, odlišných, tří, napětí, obvod

Text:

...činnosti kontrolního obvodu přítomnosti tří fázově XÍ gyl fázovým sběrnicím Ä, X, g, které mají logicky jednotkovou hodnotu, dochází k inicializaci prvého optronu gpł, 2 jehož pracovního obvodu je příveden spouštěcí kanál na řídící elektrodu gg třetího tyristoru EQ, čímž je ověřen jednak současný průnik fázově odlíšného prvéhonapětí gx s fázově odlišnými druhým napětím gv, jednak je prověřován prüběh fázově odlišného druhého napětí gv tím, že...

Zapojení pro paralelní generování fázově posunutých rekurentních posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262902

Dátum: 11.04.1989

Autor: Golan Petr

MPK: G06F 7/00, G06F 13/00

Značky: paralelní, rekurentních, fázové, generování, posloupností, posunutých, zapojení

Text:

...se s příchodem každého hodinového impulsu obsah posuvného registru posouvá tak, že do prvního klopného obvodu l se vloží bit xím, vygenerovaný vblokuQnonekvíva 1 encí podleprvní rekurentní rovnice viz dále , do druhého klopného obvodug se vloží starý obsah prvního klopného obvodu L a tak dále až do m - tého klopného obvodu Q se vloží starý obsah .m-l, - vého klopného obvodu. současně ze sýstémovýbh výstupů blokuQ nonekvívalcnvci paralelné...

Zapojení pro fázově konformní provoz vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260640

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: vysílačů, ovládání, provoz, hromadného, konformní, fázové, dálkového, zapojení

Text:

...s prv-ním vstupem třetího posuvného registru 25 a s první svorkou prvního spínače druhého prepínače 29, jehož první svorky dalších spínačů jsou jednotlive spojený s prvním posuvným registrem 22 a jehož druhé svorky všech spínačů jsou spojeiíý do uzlu zapojeného jednak na druhý vstup druhého posuvného registru 24 a jednak na. první svorku prvního spínače třetího přepínače 30,jehož první svorky dalších spínačů jsou jednotlivě spo-jený s druhým...

Zapojení pro frekvenční a fázové vyrovnání signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256532

Dátum: 15.04.1988

Autori: Staněk Jaroslav, Lhoták Jiří

MPK: H04B 14/04

Značky: fázové, frekvenční, signálu, zapojení, vyrovnání

Text:

...místní časové základný mggje přípojen vstup generátoru Qgš adresy čtení, jehož první výstup je připojen na adresové vstupy gšł a âšg čtení první a druhé paě měti El a gg a jeho druný výstup je připojen na signálový vstuppřepínače gg čtení. První výstup přepínače gg čtení je připojeg na první vstup Včl výběru čtení první paměti El, druhý výstup jepřipojen na první vstup gšg výběru čtení druhé paměti gg a řídící vstup je připojen no druhý...

Zapojení korektoru parazitní fázové modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255621

Dátum: 15.03.1988

Autor: Husník Miloš

MPK: H04N 5/205

Značky: korektoru, zapojení, parazitní, fázové, modulace

Text:

...bílé. V tomto případě nevyhovují shora uvedené postupy a optimálním korektorem je zapojení podle vynálezu.Předmětem vynálezu je zapojení korektoru parazitní fázové modulace v televizních vysílačích, jehož podstatou je, že první výstup fázovacího obvodu se vstupom pro vysokofrekvenční případně mezifrekvenční signál je připojen na první vstup lineárního slučovacího obvodu, jehož druhý vstup je spojen s druhým výstupem fázovacího obvodu přes...

Obvod pro vyhodnocení fázově modulovaného a modifikovaně fázově modulovaného záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243218

Dátum: 15.11.1987

Autor: Rolko Pavel

MPK: H03M 9/00

Značky: modifikované, obvod, fázové, záznamu, modulovaného, vyhodnocení

Text:

...nastavení obou K-klopných obvodů 2 a 3 do H nastavuje D-klopný obvod 1 do H, čímž je až do příchodu dalšího pulsu po vodiči 000 blokována činnost detektoru fázové odchýlky nulováním K-klopných obvodů 2 a 3 a zároveň ukončena generace signálů na vodičích 520 a 630. signály na vodičích 520 a 030 jsou v oscilätoru 7 s proměnným kmitočtem upravovany a působí na změny kmitočtu tak,aby se fázové odchýlky přechodů H-L na vodičích 010 a 730...

Způsob přípravy fázově přenosových katalyzátorů pro výrobu alkylaryleterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239022

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pospíšil Milan, Havlíček Václav

MPK: C07C 43/02, B01J 31/22

Značky: katalyzátoru, výrobu, alkylaryleterů, přípravy, fázové, způsob, přenosových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fázově přenosových katalyzátorů, vhodných zejména pro výrobu alkylaryletherů. Tyto katalyzátory jsou kvartérní amoniové sloučeniny obecného vzorce R - N+(CH3)3 X-, kde X- představuje anion, halogenidový, zejména chloridový, alkylsíranový, benzen nebo p-toluensulfonanový, R je alkyl nebo aralkyl s počtem atomu uhlíku 1 - 7.

Demodulátor fázově modulovaných signálů pro přenos nízkých kmitočtů při velké rychlostl synchronizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 244619

Dátum: 14.10.1987

Autor: Honya Takao

MPK: H03K 5/20

Značky: rychlostl, velké, modulovaných, demodulátor, fázové, synchronizace, signálu, nízkých, kmitočtu, prenos

Text:

...výsnakem vynílesu je, že nosi výstup rdsováho detektoru s vstup tretí dolní propusti je vloien oddllovecí etejnosnlrný sssilovač.Výhody demodulátoru podle vyndlesu spodívejí v tom, le čas potrebný k synchroniseci může být si 5 x krstdí, ned jaký je doseäitelný u systémů s automatickým vyhleddváním a podstetni ln-etsí, napríklad si 25 x, v porovndní s funkcí bůžnóho noveho sovssu.současně ee při pulítí demoduldtoru podle vyndlesu prejaví...

Zapojení obvodu pro fázové řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235258

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bejvl Jaroslav, Štěpař Vratislav, Hofman Vojtěch

MPK: H02P 13/24

Značky: řízení, elektrických, vícefázových, zapojení, fázové, obvodů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro fázové řízení vícefázových elektrických zařízení zejména pro řízení trojpulsních nebo šestipulsních usměrňovač a tyristorových spínačů výkonových zařízení. Výstup fázového detektoru je připojen přes regulátor na vstup generátoru, jehož výstup je zapojen současně na první vstup čítaje a vstup děliče, jehož`první výstup je zpětnovazebně zapojen na druhý vstup fázového detektoru a jehož druhý výstup je zapojen na první vstup...

Zapojení pro zajištění fázově konformního chodu vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241180

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: chodu, konformního, zapojení, hromadného, zajištění, fázové, ovládání, dálkového, vysílačů

Text:

...je zapojen vodič 1 B povelu pohotovosti k vysílání. Výstup druhého děliče G frekvence je dále zapojen na prvni vstup posuvněho registru 8 a na první svorku prvního spínače přepínače 24 a na druhý vstup posuvného registru fl je zapojen výstup prvního děliče 5 frekvence.První svorky druhého až šestého spínače přepínače 24 jsou jednotlivé spojený s posuvným registrem 8. Druhé svorky všech šesti spínačů přepínače 24 jsou spojený...

Zařízení k číselné fázové synchronizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 245739

Dátum: 15.07.1987

Autori: Wohlgemuth Güter, Stiebbe Dieter, Fesina Michail Iljie, Starobinskij Rudolf Natanovie

MPK: G11B 27/10

Značky: číselné, zařízení, fázové, synchronizaci

Text:

...KOT 0 pOP 0 .coenunenc D - u R- nxoauu D -wpurrepa 3, a xunepcnuü ónxon - c Cnxonou D-mpgrrepe 4. C-axo rpxrrepa 3 noxcoenuneu R uusepcHony numony Éoňonmöpamopa 5, npsuoü sumou KOTOPOPO coennen cD - n R-mxonanu mpurrepa 4, a sro axon unnsewca nxoou ycmpoücmna. Hpauon nuxo mpąrrepa 3 n unaepcanü nuxon mpnrrepa 4 coennnenu c axoou coomnemcwnenno nuxnnuareneü 6 u 7, nuxonn nowopux coennnenn c axoAouuubmpa nuznux qacwom 8. Buxon Quatwpa 8...

Zařízení pro fázové kódování a dekódování číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251158

Dátum: 11.06.1987

Autor: Filip Pavel

MPK: H03M 13/00

Značky: kódování, číslicové, fázové, zařízení, informace, dekódování

Text:

...přes vstup łgg kôdovaných dat na tvarovač Í, jehož výstup je spojen s prvním monostabílním klopným obvodem Q, na něž je přípojeno první hradlo § negovaného logického součinu, první ínvertor Z a druhý obvod łł exkluzívního logického součtu. Druhý monostabilní klopný obvodnímž je propojen i první invertor Z. Druhé hradlo g negovanéhologického součinu je spojeno s klopným obvodem RS gg. První monostabilní klopný obvod § je spojen s prvním...

Zapojení synchronizační jednotky pro fázové řízení hodinových impulsů časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251142

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kutěj Svatopluk

MPK: G04G 3/00, G04G 5/02

Značky: fázové, řízení, synchronizační, základný, zapojení, impulsů, jednotky, hodinových, časově

Text:

...data ve formě stŕídajioích se logických nul a logických jedniček. V ideálním případě úplného synchronismu pŕijimaných dat a časové základny by se jednotlivé bity přijímaných dat měnily v okamžiku přechodu signálu na výstupu 9 §ł zapojení z logické jedničky do logické nuly a signál na výstupu Qlł vyhodnocovaciho obvodu 1 bude inversní vůči signálu na výstupu Qgł.Tím budou přičitací korekční obvod 3 a odečítací korekční obvod A blokovány pro...

Zapojení pro fázově kmitočtovou synchronizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 249392

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kubeček Antonín

MPK: H03L 7/00

Značky: zapojení, synchronizaci, kmitočtovou, fázové

Text:

...vstupem obvodu generace maskovacího impulsu 3, k jehož druhému vstupu je spojen i výstup druhého zpoždovacího obvodu g. Výstup obvodu generace maskovacího impulsu Q je spojen se vstupem obvodu pro generaci výstupního impulsu §. K druhému vstupu tohoto obvodu pro generaoi výstupního impulsu É je spojen výstup obvodu fázově kmitočtové synchronizace 3, jenž má dva vstupy, a to jednak vstup připojený na výstup zpožděné synchronizace z...

Zapojení fázově impulsního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231291

Dátum: 01.03.1987

Autori: Trhlin Alois, Blažek Vítězslav, Kraus Josef, Lang Pravdomil, Zeman Luboš

MPK: H03K 7/04

Značky: fázové, převodníku, impulsního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší zapojení fázově impulsního převodníku diferenčního členu. Řídicí obvod vyhodnocuje fázový posuv mezi výstupním periodickým průběhem z odměřovacího čidla a výstupním periodickým průběhem z impulsně fázového převodníku a vytváří posloupnost dráhových a řídicích impulsů. Impulsně fázový převodník převádí vstupní pulsy na posuv fáze výstupního průběhu. Diferenční čítač čítá dráhové impulsy...

Obvod pro dekódování fázově kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231263

Dátum: 01.03.1987

Autor: Štork Milan

MPK: H03K 13/24

Značky: kódovaného, fázové, dekódování, signálu, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru přenos dat. Vynález řeší problém dekódování fázově kódovaných dat. Vynález umožní bezchybné dekódování fázově kódovaných dat, i když došlo k fázovému zkreslení při přenosu kódového signálu filtrem. Dekódovací obvod používá tři monostabilních klopných obvodů, které pracují při průchodu kódovacího signálu nulou, avšak jsou tak zapojeny, že dojde-li k fázovému skreslení signálu, je vygenerován puls odpovídající délky, při...

Způsob a zařízení k detekci více fázově posunutých interferenčních signálů v laserovém interferometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230331

Dátum: 15.10.1986

Autor: Petrů František

MPK: G01B 9/02, G01J 9/02, H01S 3/101...

Značky: fázové, detekci, interferometru, interferenčních, posunutých, více, způsob, laserovém, zařízení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká laserových interferometrů. Podstatou vynálezu je způsob detekce více fázově posunutých interferenčních signálů, kde na svazky světla z interferometru přiváděné k interferenci se postupně působí dělením intenzit, průchodem optickým prostředím s navzájem odlišnou rychlostí šíření světla ve dvou kolmých směrech a použitím polarizujícího průchodu, eventuálně odrazu svazků světla na optickém rozhraní, čímž se docílí změny...

Zařízení k srovnávací fázové ochraně elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235948

Dátum: 15.06.1986

Autori: Poljakov Valentin Jefimovič, Musin Vjačeslav Vasiljevič, Simonov Sergej Nikolajevič, Neljubin Voldemar Pavlovič, Klecel Mark Jakovlevič

MPK: H02H 7/08

Značky: elektromotorů, fázové, srovnávací, zařízení, ochraně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky reléové ochrany. Zařízení pro srovnávací fázovou ochranu elektromotoru obsahuje transformátory proudu připojené na blok měničů proudu, jehož výstupy jsou připojeny na vstupy bloku pro porovnávání fází, výstup tohoto bloku na vstup pracovního ústrojí zapojeného do odpojovacího obvodu elektromotoru. Nově jsou zapojeny dva bloky měničů proudu připojené na první blok měniče proudu a na dva nově zapojené bloky pro...

Fázově citlivý detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223728

Dátum: 15.04.1986

Autor: Haasz Vladimír

Značky: citlivý, fázové, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fázově citlivého detektoru s násobicím číslicově analogovým převodníkem, použitým jako násobicí člen měřeného a referenčního signálu detektoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že násobicí člen je tvořen násobicím číslicově analogovým převodníkem, jehož analogový vstup tvoří vstup fázově citlivého detektoru a číslicový vstup je spojen s výstupem číslicového konvertoru. Vynález lze využít především pro měřicí účely.

Zapojení pro vyhodnocování dvojice fázově posunutých logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223632

Dátum: 15.03.1986

Autor: Holub Igor

Značky: dvojice, logických, zapojení, fázové, signálu, vyhodnocování, posunutých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizace a řízení. Problém vynálezem řešený je zjednodušení zapojení a vyloučení možnosti vzniku hazardních stavů. Podstatou vynálezu je zapojení vytvořené ze dvou posuvných registrů, jejichž oba první vstupy jsou zároveň vstupy zapojení. Dále je zapojení vytvořeno dvěma logickými obvody typu nonekvivalence, jedním dekodérem a vyhodnocovacím zařízením. Zapojení má vstup pro hodinové impulsy. Vynálezu lze zejména využít...

Způsob fázové modulace nosné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223039

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kokeš Antonín, Jirovský Václav

Značky: nosné, způsob, fázové, modulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší fázovou modulaci nosného kmitočtu. Průběh napětí nosného kmitočtu generovaný v číslicové formě z paměti konstant adresované čítačem, je převáděn na průběh elektrického napětí. Fázové modulace se dosahuje nastavením čítače v modulačních okamžicích.

Fázově zavěšený oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221307

Dátum: 15.01.1986

Autori: Musel Jan, Čermák Ján, Červinka Stanislav, Buzek Otokar

Značky: oscilátor, zavěšený, fázové

Zhrnutie / Anotácia:

Fázově zavěšený oscilátor zachovávající kmitočet při výpadku řídicího signálu se vstupem řídicího signálu a výstupem generovaného signálu obsahující oscilátor a obvod fázového závěsu, vyznačený tím, že výstup (12) generovaného signálu oscilátoru (1) je spojen s prvním vstupem (210) obvodu fázového závěsu (2), opatřeného rovněž vstupem (212) řídicího signálu, jehož výstup (216) je spojen jednak s prvním krajním kontaktem (54) přepínacího svazku...

Zapojení pro fázové řízení tří i vícefázových výkonových tyristorových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222320

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hofman Vojtěch, Štěpař Vratislav, Bejvl Jaroslav, Štárek Petr, Kühnel Jindřich

Značky: fázové, tyristorových, tří, vícefázových, zařízení, zapojení, řízení, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a jeho účelem je odstranit nutnost výběru součástek s vysokou přesností a stabilitou parametrů a zavádění dolaďovacích prvků v zařízeních. Toho se podle podstaty vynálezu dosáhlo tím, že na výstup posouvače fáze, připojeného přímo nebo pomocí monostabilního multivibrátoru k tvarovači pulsů připojeného k napětí elektrovodné sítě, je zapojen fázový diskriminátor spojený přes regulátor s...

Zapojení synchronizačního obvodu pro fázové vertikální řízení tyristorových usměrňovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226880

Dátum: 01.10.1985

Autor: Smolík Antonín

Značky: usměrňovačů, vertikální, zapojení, obvodů, řízení, synchronizačního, tyristorových, fázové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení synchronizačního obvodu pro fázové vertikální řízení tyristorových usměrňovačů s galvanickým oddělením sestávající ze zdroje stejnosměrného napětí, RCR filtru, tvarovacího obvodu "sinus-obdélník", sériového RC-členu, dvou optoelektronických vazebních členů, dvou tranzistorů a klopného obvodu typu RS, vyznačující se tím, že první vstup (il) zapojení je přes RCR filtr (2) připojen na vstup tvarovacího obvodu (3) "sinus-obdélník" a...

Fázově citlivý měřič napětí nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218791

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kříž František

Značky: proudu, citlivý, napětí, měřič, fázové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fázově citlivého měřiče napětí nebo proudu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obsahuje synchronní detektor, jehož druhý vstup je spojen se vstupem řídicího obvodu a jehož výstup je spojen s prvním vstupem integračního převodníku, jehož druhý vstup je spojen s výstupem řídícího obvodu. Fázově citlivý měřič napětí nebo proudu je vhodný například pro konstrukci přesných a rychlých číslicových měřičů imoedance.

Způsob regulace fázové polohy řízeného signálu vůči referenčnímu signálu telekomunikační soustavy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216684

Dátum: 15.12.1984

Autori: Andersson Karl Arne Ingemar, Roos Sture Gösta

Značky: referenčnímu, vůči, zařízení, tohoto, provádění, regulace, způsob, způsobu, polohy, telekomunikační, signálu, soustavy, fázové, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace fázové polohy řízeného signálu vůči referenčnímu signálu telekomunikační soustavy, vyznačující se tím, že referenční signál (C2) se zpozdí, zpožděný referenční signál (D1) se porovnává se řízeným signálem (C1) pro získání prvního porovnávacího signálu (Q1), který má v závislosti na fázovém rozdílu mezi zpožděným referenčním signálem (D1) a řízeným signálem (C1) hodnotu logická nula nebo jednička, řízený signál (C1) se zpozdí,...

Zapojení synchronizované fázové smyčky v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 216785

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novák Jiří, Tauš Viktor, Smrčina Jiří

Značky: smyčky, zařízeních, modulací, kódovou, systému, zapojení, synchronizované, fázové, pulsně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém synchronizace oscilátoru vnějším taktovým signálem, případně taktovým signálem odvozeným, z přicházejícího kódového signálu. Vstupní digitální synchronizační signál je přiveden na vstup vstupního děliče kmitočtu, z jehož výstupu je signál přiveden na první vstup fázového komparátoru.Z výstupu fázového komparátoru je signál přiveden na vstup oddělovacího a budicího obvodu s otevřeným kolektorovým výstupem,odkud je signál...