Patenty so značkou «fázi»

Způsob výroby keramiky korundového typu se spinelovou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 269621

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šída Vladimír

MPK: C04B 33/32

Značky: výroby, spinelovou, fázi, keramiky, korundového, způsob

Text:

...železnatého, oxidu titaničitého v množství 0,1 až 5 hmot. a směs se žíhá při teplotě 1 100 až 1 300 °C nebo intenzívně semílá za sucha 5 prísadou 0,2 až 5 hmot. povlakotvorné látky, jako je.kyselina olejová, stearová, jejich soli a estery, po dobu 3 až B 0 hodin, tvaruje, lisuje či vakuově vytlačuje, až do vytvoření spinelová fáze é oxidu hlinitého, který se vypaluje za teploty 1 400 až 1 530 °c. íVýhodou postupu podle vynálazu je, že...

Způsob termické separace prachových, jemných nebo kusových odpadových materiálů od kapalných fází a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268237

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: B01D 43/00

Značky: kapalných, kusových, separace, odpadových, prachových, zařízení, fázi, způsob, jemných, materiálů, provádění, termické

Text:

...při zpracovávání těchto odpadových materiálů, přínosem je i značná ekonomická efektivnost řešení dle Vynálezu.Konkretní příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen scheoaticky na přiloženém výkresu.Zařízení dle vynálezu sestává Z rotační kovové rezorty L, plynotěsně uzevřené ttsněním á, která je šikmo uložena na hnacích kontaktních kladkách g. Kontaktní kladky g jsou připojeny na výkonový transfonnátor 2 s regulátorem 19 a...

Způsob přípravy fritového restiktoru pro chromatografii s nadkritickou mobilní fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267115

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mikešová Milena, Vejrosta Jiří, Ansorgová Alena

MPK: G01N 30/00

Značky: nadkritickou, fritového, chromatografii, fázi, přípravy, restiktoru, mobilní, způsob

Text:

...v ohromatografii 9 nadkritickou mobilní fází.Podmínky pro vytvrzení frity, to je rychlost posunu kruhovou ĺukuu a teplotu píuky, je nutno nastavit tak, aby výsledná fríta byla homogenní, bez zbytku kapalného vodního skla, a aby přitom nedošlo k poškození vnějšího ochranného povlaku kapiláry. Uzávěr kapiláry je možno rovněž vytvořit zatavením, zale pením a podobné. Popsaný způsob přípravy fritového restriktoru je určen ke zhotovení...

Patrová kolona s protiproudým kontaktem fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 266504

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stupka Pavel, Houzim Vladimír

MPK: C02F 1/00, B01D 3/18

Značky: kolona, kontaktem, fázi, patrová, protiproudým

Text:

...je nejmenší a obsah kontaminantü ve vodě největší, vytváří voda na vnitřních stěnách vertikální válcové nádoby tenký film s velkou kontaktní plochou ve tvaru trubky, umožňující jak dobrý styk fází pro stripování, tak hladký průtok plynu. Předćištěná voda se intenzívně čistí opakovaným stripováním na perforovaných přepážkách a po výstupu z patrové kolony ji lze vypuštět do veřejných toků.Příklad patrové kolony podle vynálezu jeznázorněn...

Způsob katalytické polymerace alfamonoolefinů kontinuálním způsob v plynové fázi ve fluidním loži

Načítavanie...

Číslo patentu: 265241

Dátum: 13.10.1989

Autori: Liu Han Tai, Miller Douglas, Gaines David Mason, Hussein Fathi David

MPK: C08F 4/64, C08F 2/34

Značky: způsob, fluidním, plynové, fázi, kontinuálním, katalytické, polymerace, loží, alfamonoolefinů

Text:

...účely při přípravě daného katalyzátoru, budou označovány sloučeniny, které jsou donorem elektronů,a které jsou používány pro přípravu prokatalyzátoru jako elektronový donor, a sloučeniny,které jsou donorem e 1 ektronů,a které se používají pro úpravu selektivity jako činidla pro úpravu selektivity.Jako příklady sloučenin hořčíku, které obsahují halogen, které jsou používány jako výohozí látky pro halogenační reakci, která se používá při...

Způsob polymerace polymerovatelného monomeru v plynné fázi a polymerační reaktor s fluidním ložem pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264120

Dátum: 13.06.1989

Autori: Simpson Larry, Rhee Seung

MPK: C08F 2/34

Značky: plynné, fluidním, tohoto, polymerace, provádění, polymerovatelného, ložem, monomerů, fázi, způsobu, polymerační, způsob, reaktor

Text:

...fluidního lože se odvádí jednak částice polymerního produktu a jednak recírkulovane proudy. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se proud polymerovatelné tekutiny zaváděný do mísící komory rozděluje pomocí prstencového usměrňovače toku do dvou proudů, 2 nichž první teče po vnější obvodové dráze směřující vzhůru podél stěny mísící komory a druhý teče po dráze směřujíoí vzhůru, která je kolmá k rozdělovacímu patru a vede podel...

Způsob zvýšení spodní tlakové hranice tepelně iniciovaných explozivních chemických reakcí v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263692

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pola Josef

MPK: B01J 19/08

Značky: tlakově, plynné, chemických, reakcí, spodní, způsob, iniciovaných, zvýšení, tepelně, hranice, explozivních, fázi

Text:

...tzv. senzibilator, což je v daných podmínkách stabilní a zážení mimořádně dobře absorbující sloučenina. Při uvedeném avlívňování charakteru explozovních reakcí zářením kontinuálního C 02 laseru lze e úspěchem používat jako senzibilátor napr. fluorid sírový. fluorid křemičitý, nebo hexafluorbenzen.Reakční průběh a mechanizmu explozivních a pomalých reakcí týchž sloučenin býva často odlišný. Z tohoto hlediska si způsob zvýšení spodní tlakové...

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavlík Oldřich, Heyberger Aleš, Kiefmann Josef, Havlín Vladimír, Jaňour Miloš, Pekárek Oldřich, Procházka Jaroslav, Sovová Helena, Čermák Ján, Havlíček Antonín

MPK: G01N 29/02

Značky: diaperze, podílu, měření, zařízení, kapalin, fázi, objemového

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Zařízení pro automatickou výrobu řady peptidů syntézou na pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262081

Dátum: 10.02.1989

Autori: Flegel Martin, Vágner Josef, Krchňák Viktor

MPK: C07K 1/04

Značky: automatickou, pevně, zařízení, fázi, řady, výrobu, peptidů, syntézou

Text:

...uv-nitř dvěma sítkami, mezi kterými je polymerní nosič a zv-enku má 2 kónickékoncovky, které umožňují sériové zapojeníreaktorů. Vlastní reaktor 4 je ovšem možné vyrobit ze skla či iného vhodného materiálu, přičemž vždy je nutno splnit požadavek přesněho zhotovení do sebe zapadajících koncovek. Velikost reaktorů je určena množstvím připravovaných peptidů. V zařízení podle vynálezu se syntetizují peptidy na pevné fázi s použitím průtočných...

Nosič fází pro rozdělovací chromatografii a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259875

Dátum: 15.11.1988

Autori: Müller Werner, Sänger Heinz

MPK: G01N 30/48

Značky: rozdělovací, výroby, způsob, fázi, chromatografii, nosič

Text:

...makromolekul, biopolymerů,subcelárních jednotek i celých buněk ve vodných dvoufazových i víceiázových systémech na bázi polymerů, které jsou popsány například u P. A. Albertsona Patrition of Cell Particles and Macromolecules, druhé vydání Almquist a Wiksell, Stockholm, str. 18 až 30, zejména ve dvoutázovém vodném polyethylenglykol-dextran.Následující příklady osvětlení vynálezu.znázorňuje výrobu nosiče fází podle vynálezu.Do trojhrdlé...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu oxidických fází v anorganických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259067

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: oxidických, obsahu, materiálech, stanovení, způsob, anorganických, identifikace, fázi

Text:

...reakce. Z uvedeného zjištění vyplývá, že dosavadnim způsobem ana 1 ýzyoxidickýoh fázi pomoci stâvajícich typů zařízení nelze spolehlivě ana lyzovat různé kovové i další anorganické materiály, nebot výsledky analýz jsou zatíženy velkou principiálni chybou metody, dosahujici často i mnoho desítek relativních procent, a některé typy oxidických fází nelže dosavadním způsobem vůbec identifikovat. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob...

Způsob zvýšení produkce olefinů, zejména ethylenu, při pyrolýze uhlovodíků v kapalné a/nebo plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256887

Dátum: 15.04.1988

Autori: Illés Vendel, Ottó Antal, Simon Jolán, Karl Béla

MPK: C10G 47/32

Značky: uhlovodíku, zejména, zvýšení, kapalné, způsob, plynné, pyrolýze, fázi, olefinu, ethylenu, produkce

Text:

...7 aváděno za hodinu 2,7 až 2,8 kg benzínu a tolik vodní páry a vodíku a/nebo methanu, aby byl celkový molární poměr zřečovacích látek vztaženc k benzínu přibližně konstantní (2,7 až 2,8). V tomto rozmezí byl volen molární poměr vodíku, vztaženo k benzínu,v hodnotách 0,22, 0,45, 0,90 a 1,85, což ve stejně řadě odpovídá hmotnostním poměrům 0,0048,0,0098, 0,0 l 91 a 0,0399 kg/kg. Bylo vidět, že během pyrolýzy vzniká vodík také z uhlovodiků,a...

Detektor ethanolu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255986

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jursa Pavel, Šťastný Miloslav, Volf Radko, Gilar Oldřich, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/00

Značky: detektor, plynné, ethanolu, fázi

Text:

...prvního teplotního elementu a tento enzym je trvale dezaktivován.základní výhoda detektoru ethanolu v plynné fázi podle vynálezu spočíva v tom, že prebihá exotermní reakce ethanolu selektivně katalyzována enzymem, což umožňuje sledovat obsah ethanolu v plynné fázi, která obsahuje i další složky, které mohou oxidovat, nebo které poskytují při spektrometrické analýze signály rušící správné vyhodnocenĺ spektroskopickýchDetektor ethanolu v plynné...

Způsob výroby peptidů kontinuální průtokovou metodou v pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255089

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krchňák Viktor, Krojidlo Milan, Lepša Luděk

MPK: C07K 17/08

Značky: fázi, metodou, výroby, způsob, pevně, peptidů, kontinuální, průtokovou

Text:

...na mírný přetlak (20 až 30 kPa) např. dusíkem, a spojovací hadičkou z inertního materiálu, např. teflonu, je tímto přetlakem kolona s polymerním nosíčem promývána. Průtokse tak řídí přetlakem plynu. Oba konce kolony jsou napojený na čtyřcestný ventil, jehož třetí vývod je spojen přes šesticestný ventil se zásobnímí nádobami a čtvrtý vývod je umístěn do odpadu. Přepínáním čtyřcestného ventilu po jednotlivých cyklech se dosáhne změny...

Katalyzátor pro polymeraci etylenu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236235

Dátum: 01.02.1988

Autori: Fiala Zdeněk, Gheorghiu Minhea, Polouček Eduard, Boček Vladimír

MPK: C08F 10/02, C08F 4/60

Značky: fázi, polymeraci, katalyzátor, plynné, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory pro polymeraci etylenu v plynné fázi tvořené silylestery alespoň dvou přechodných kovů, z nichž jeden je chrom a další molybden, vanad nebo titan, nanesenými na anorganickém nosiči spolu s organohlinitou sloučeninou jako katalyzátor. Katalyzátory umožňují měnit molekulovou hmotnost a její distribuci a tím i mechanické vlastnosti polyetylenu.

Zařízení k odstředivému odlučování dvou látek nebo dvou fází téže látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246733

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dvooáeek Jaroslav, Mikule Josef

MPK: B01D 45/12

Značky: téže, fázi, odlučování, látek, látky, odstředivému, zařízení

Text:

...do trubkového odlučovače 1 shora do níezikruhového prostoru mezi tělesem 4 trubkového odlučovače 1 a zúženou částí 1 D odvaděcí trubky 5 odloučené páry. Rozváděcími lopatkami 6 je uvaděna do rotace, při níž odstředivou silou jsou vodní kapky hnány ke stěně tělesa 4 trubkového odlučovače 1. odloučená pára se obrací nahoru do mezikruhového prostoru mezi rozšířenou část 12 -odváděcí trubky 5 odloučené páry a mezi jádro 8. Tvarem...

Způsob výroby bipolárních integrovaných obvodů v pevné fázi s ochranou proti svodovým proudům způsobeným inverzními vrstvami typu P na povrchu epitaxních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 242395

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štirba Bohumír, Akerman Vnislav, Doležal Jan, Šrubao Eestmír, Pazdera Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: vrstev, bipolárních, fázi, inverzními, pevně, proti, výroby, povrchu, vrstvami, epitaxních, svodovým, způsobeným, ochranou, integrovaných, proudům, způsob, obvodů

Text:

...záporných schodků. Je zvýšen počet schodků ve vrstvě kysličníku křemičitého Si 02 a tedy i pravděpodobnost přerušení hliníkového spoje.Při zmenšení kapacity dielektrických vrstev zvětšením tlouštěk vrstev kysličníku křemičitého S 102 dochází ke změně rozměrů motivů při všech fotolitografických operacích prováděných do tlustých vrstev kysličníku křemíčitého SiO 2 a k zúžení až přerušení hliníkových spojů vedoucích přes vysoké schodky ve...

Způsob výroby litých žárupevných slitin, precipitačně vytvrditelných fází Ni .sub.3.n.(Al, Ti)

Načítavanie...

Číslo patentu: 241811

Dátum: 15.09.1987

Autori: Poikryl Antonín, Kašpar Jan, Svoboda Vladimír, Foglar Rudolf, Didek Jaromír

MPK: C21C 7/10

Značky: vytvrditeľných, výroby, precipitačně, sub.3.n.(al, litých, slitin, žárupevných, fázi, způsob

Text:

...olbisalhu síry se při indlwkčníltnvakuovém tavení žârujpevłnýach slttin na bázi železa .el/nebo 111110111 dosahuje výnběrem VlSäZkonvyoh surovín s nímkým oíbsałl-em síry. Během tavicíhci procesu obsah síry není dále kontrolován. Phi so-učasoé jpra-xi se obsah sílry ve slíitináoh Ipolhybvuje zjpravildila nad 0,002 0/0 ihlmot., často však nad 0,004 0/0 lhmodt., což je z hlediska užitkołvýłch vlastlností lslintin nespříznilvé.i Uvedené...

Zařízení k rozprašování dvou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 241481

Dátum: 15.09.1987

Autori: Konkol Werner, Kessen Gunther

MPK: B05B 7/04

Značky: rozprašování, zařízení, fázi

Text:

...vnější průměr trubky 1, takže přiváděný plyn prochází mezikruhovým kaná-lkem 7 mezi těmito trubkami, kuželovitým kanálkem 8 mezi ěelem 2, vnitřnístěnou trysky a výstupním otvorom 5 spolu s přiváděnou kapalinoxr například do reaktoru, čímž se rozpráší.V příkladě provedení je průměr přívod-ní trubky 1 kapaliny 32 mm. Průměr výstupníłro otvoru 5 trysky na pravé straněobr. .l, který ukazuje provedení známé ze stavu techniky, je 38 mm. U teto...

Způsob automatického dělení dvou nebo vice nemísitelných tekutých fází a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245672

Dátum: 15.09.1987

Autori: Straka Jaromír, Caha Zdenik, Snížek Jaromír

MPK: B01D 17/02

Značky: provádění, způsobu, způsob, fázi, automatického, dělení, nemísitelných, tekutých, zařízení

Text:

...rozhraní dělených Bází, ktorý Je propojen s vyhodnocovecím zařízením 2, jehož výstup je napojen na ovládací zařízení Q. Ve spodní částí dělící nádoby 1 je upraven ventil 1pro vypouštění vodné fáze a ventil 8 pro vypouštění toluenovć fáze. Dělící nádoba l je ve Ivé horní části opatřena napouštěcím ventilem 2.Doazdělící nádoby l se přes napouětěcí ventil 2 napultí směs vodného roztoku anorganických solí a toluenového extraktu, které...

Zapojení pro zabezpečení stálého sledu fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 240742

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kueka Jozef

MPK: H02J 3/26

Značky: sledu, zapojení, fázi, zabezpečení, stálého

Text:

...vodiče 11,ježto na druhém vstupu sledovaní fáze detektoru 21 je fáze C z třetího vstupního vodiče 13, která je za fází A zpožděná. Proud z druhého uzlu 20 přes druhé tlačítko START22 a druhé tlačítko STOP 23 přejde na cív ku druhého stykače 25, který se sepne, jeho zamykací kontakt 28 zůstane sepnut a jeho Silové kontakty 29 propojí první vstupní vodič 11 na třetí výstupní vodič 17, druný vstupní vodič 12 na druhý výstupní vodič 16 a...

Trubková pec pro provádění reakcí v plynné fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 244117

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zlatinský Emil

MPK: B01J 12/00

Značky: trubková, fázi, plynné, provádění, reakcí

Text:

...nebo krychle, opatřené vyzdívkou z tepelné stáleho, ohnivzdorného materiálu e pláětěm, například z plechu, dále je tvořena zahřívanou komorou 3, rekuperátorovou komorou 1 s příslušnými rekuperátory 1, odtahovým kanálem 2 pro plynne spaliny, vedením 1 plynných spalín e o sobě známymi regulačními orgány g pro spaliny, keramickými reakčními trubkami § a hořáky 2. Takovéto dvojité Jednotky se mohou v libovolném počtu uspořádat v řadě za...

Způsob přípravy kapilárních kolon s polární stacionární fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 251281

Dátum: 11.06.1987

Autori: Janák Karel, Horká Marie, Tesařík Karel, Kahle Vladislav

MPK: G01N 30/50

Značky: kapilárních, kolon, stacionární, fázi, polární, způsob, přípravy

Text:

...a dlbutyl-cín-dilaurátem. Volbou vhodných reakčních podmínek proběhne přímo na stěně zesítování.V obou popsaných způsobech je však stupeň zesítování poměrně nízký.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje způsob přípravy kapilárních kolon s polární stacionární fází polyglykolového typu tvorbou polyuretanových vazeb, jehož podstatou je, že se i kapilární kolona s předem upraveným vnitřním povrchem silylací - například 1 °-q 1 ycidoxy~...

Stříška pro cyklóny, určená k hrubému oddělení dvou látek nebo fází rozdílné hustoty, zvláště v bubnech parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243622

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hooejš Slavomír, Ondáš Milan

MPK: F28F 13/06

Značky: parních, cyklóny, zvláště, rozdílné, určená, stříška, fázi, látek, hustoty, oddělení, bubnech, kotlů, hrubému

Text:

...stříšky a kapičky vody se z toho proudu oalučují účinněji na menším poloměru při větším středovém úhlu obou zakřivených ploch stříšky než v odstředivém poli stříšky s jedinou polovinou válcové plochy. současně stříěka podle vynálezu plní i funkci lomené stříěky, tj. obracet proud oddělené páry k hladině.Příklad provedení stříšky podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 značí nárysný řez A-A vrškem cyklônu...

Zapojení pro indikaci proudů fází rotoru asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250155

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ždánský Tomáš, Klouda Viktor

MPK: H02P 1/26

Značky: zapojení, kroužkového, rotoru, asynchronního, proudu, indikaci, motorů, fázi

Text:

...měřicí zesilovače. Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměna podstata vynálezu.Kroužkový asynchronní motor I obsahuje trvale zapojené kartáče, ke kterým jsou připojeny tři bočníky g. vývody z bočníků g jsou vedeny přes diody 1 jednopulsního usměrnění a vstupní odpory g na filtrační kondenzátor-y ž. Nspltí z filtrečních kondenzítprú ž jsou vedene na vstupy měŕíeích zesilovačd 6.Výstupy z měřících zesilovačů á jsou vedomy ne zetěžovací...

Zařízení pro syntézu peptidů v pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237949

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kalousek Jan, Bláha Ivo, Zaoral Milan, Štěpánek Jiří, Krchňák Viktor, Jehnička Jiří

MPK: C07K 1/04

Značky: zařízení, pevně, peptidů, fázi, syntézu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru automatických zařízení pro syntézu peptidů v pevné fázi, jehož hlavní části tvoří zásobník činidel, odměřovací nádoba a reaktor, které jsou navzájem propojeny systémem potrubí a řídicích ventilů. Řeší problém zjednodušeného napouštěcího systému při zachování všech možností, které poskytuje automatizace syntetického procesu. Zásobník je umístěn v poloze nad reaktorem a odměřovací nádobou a jeho spodní část je spojena...

Způsob odstraňování necukrů ze sacharozy v krystalické fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234287

Dátum: 01.03.1987

Autori: Moc Dalibor, Kroupa Václav, Kuželová Hana

MPK: C13D 3/16

Značky: odstraňování, způsob, necukrů, krystalické, sacharózy, fázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší náhradu kondenzátů topných par používaných k afinaci surových cukrů pří výrobě krystalového cukru řídkými cukernými roztoky, které jsou v cukrovaru běžně k dispozici v dostatečném množství a ve vyhovující kvalitě. Podle místních podmínek se využívá lehké šťávy (upravené i neupravené), výsladů z různých druhů filtrů atd. Použitím navrhovaných cukerných roztoků k afinaci surových cukrů se při zvýšení kvality vyrobené afinády sníží...

Způsob přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin s nosnou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 232875

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šprongl Luděk, Vlček Hanuš, Sádlo Josef

MPK: G21G 4/00

Značky: fázi, přípravy, prvků, způsob, transuranů, vzácných, radionuklidu, zemin, směsi, nosnou, radioaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin a nosnou fází pro plošné zářiče alfa a beta, neutronové zdroje. nízkoenergetické zdroje záření gama a zdroje brzdného záření gama a současně zvýšení bezpečnosti práce při přípravě těchto směsí. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po smísení etanolem ovlhčené nosné fáze (například práškový kov, keramika) s roztokem radionuklidu a po...

Způsob přípravy hmoty odolné proti oddělování fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 235966

Dátum: 15.12.1986

Autor: Tsai Chung-chien

MPK: C08G 18/08, C08G 18/32

Značky: hmoty, proti, způsob, odolné, přípravy, fázi, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fázově stálých hmot obsahujících isokyanátový reaktivní předpolymer s hydroxyskupinami a s epoxyskupinami a parafinický polyolový nastavovač řetězce. Fázově stálé hmoty obsahující parafinický polyolový nastavovač řetězce, například 1,4-butandiol, a isokyanátový reaktivní předpolymer obsahující hydroxyskupiny a epoxyskupiny se připravuje zahříváním polyolu a předpolymeru společně za vzniku fázově stálé hmoty. Tato hmota při reakci...