Patenty so značkou «farmakologicky»

Modifikovaný peptidový produkt a jeho použitie, DNA, expresný vektor, hostiteľská bunka, farmaceutická kompozícia a spôsob prípravy farmakologicky aktívnej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287037

Dátum: 16.09.2009

Autori: Liu Chuan-fa, Feige Ulrich, Cheetham Janet, Boone Thomas Charles

MPK: C07K 19/00, C12N 15/62, C12N 1/21...

Značky: aktívnej, farmakologicky, zlúčeniny, buňka, produkt, expresný, kompozícia, farmaceutická, modifikovaný, vektor, spôsob, použitie, hostiteľská, peptidový, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný peptidový produkt všeobecného vzorca (X1)a-F1-(X2)b a jeho multiméry, kde F1 je Fc doména X1 a X2 sú každý jednotlivo vybraný z -(L1)c-P1 -(L1)c-P1-(L2)d-P2 -(L1)c-P1-(L2)d-P2-(L3)e-P3 a -(L1)c-P1-(L2)d-P2-(L3)e-P3-(L4)f-P4 kde P1, P2, P3 a P4 sú randomizované sekvencie farmakologicky aktívnych peptidov L1, L2, L3 a L4 sú linkery a, b, c, d, e a f sú 0 alebo 1, pričom aspoň jeden z a alebo b je 1 a kde "peptid" obsahuje 2 až 40...

Spôsob prípravy farmakologicky účinných racemických alebo opticky aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283700

Dátum: 18.11.2003

Autori: Molnár Leventéné, Gajáry Antal, Bakonyi Mária, Alattyáni Edit, Csatáriné Nagy Marianna

MPK: C07D 495/04

Značky: racemických, přípravy, spôsob, účinných, zlúčenín, farmakologicky, aktívnych, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy racemických alebo opticky aktívnych zlúčenín všeobecného vzorca (VI), v ktorom X znamená atóm halogénu alebo ich solí, ktorého podstata spočíva v tom, že racemická alebo opticky aktívna zlúčenina všeobecného vzorca (VII) sa premení metanolom v prítomnosti metylhydrogensulfátu pri teplote v rozsahu 50 °C až 150 °C na racemickú alebo opticky aktívnu zlúčeninu všeobecného vzorca (VIII) a vzniknuté racemické zlúčeniny...

Implantát pre transport a uvolňovanie farmakologicky účinnej látky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4498

Dátum: 04.07.2003

Autor: Denk Roman

MPK: A61L 27/00

Značky: výroby, spôsob, implantát, farmakologicky, látky, transport, účinnej, uvoľňovanie

Text:

...642), hydrofilný polyeter (patent US4 798 876), polyuretándiakrylát (patent US 4 424 395) okrem toho sú známe mnohé hydrogély a môžu byť použité pre tento účel. Potenciálne vhodné látky môžu byť rozšírené o polyméry polyvinylpyrrolidónu (PVP), polyvinylalkohol (PVA), polyméry p(polyetylénoxidu) (PEO) a polyhydroxyetylmetakrylát p(HEMA). Okrem toho existujú dokumenty, ktoré popisujú použitie štandardných materiálov, ako je napríklad...

Farmakologicky účinné enantioméry, spôsob ich prípravy, medziprodukty tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281060

Dátum: 04.09.1996

Autori: Baiocchi Leandro, Cioli Valerio

MPK: C07D 241/08, C07D 471/04, A61K 31/495...

Značky: účinné, farmakologicky, enantiomery, postupu, přípravy, spôsob, tohto, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný (S) alebo (R) enantiomér zlúčeniny všeobecného vzorca (IA), v ktorom Alk znamená alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 3 atómy uhlíka, a adičná soľ s kyselinou tejto zlúčeniny odvodená od fyziologicky prijateľnej kyseliny. Pri postupe prípravy enantiomérov všeobecného vzorca (IA) sa racemická zmes všeobecného vzorca (IA) prevedie na soľ s (R,R alebo S,S) vínnou kyselinou, pár takto získaných diasteromérnych solí sa oddelí frakčnou...

Nové, farmakologicky účinné deriváty 1,4-dihydropyridínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269656

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bauer Viktor, Zajíček Jaroslav, Dittertová Valéria, Kocián Oldřich, Bezeková Mariana, Baričičová Magdaléna

MPK: C07D 491/06

Značky: účinné, nové, 1,4-dihydropyridínov, farmakologicky, deriváty, přípravy, spôsob

Text:

...I sú nové a v literatúre dopoeiaľnepopísanć zlúčeniny vykazujůce typické účinky blokátorov vápnikového vstupu (vápnikových entagonietov, alebo blokátorov pomalých, resp. napäťovo závislých vápnikových kanálov) podobne ako je tomu u niradipínn.Tieto látky boli hodnotené z hľadiska ich toxického pôsobenia ako aj Iarmakodynemiekej účinnosti na izolovenon depolarizovenom hledkom svale a spontánne tepajúcej pravej predsieni morčiat. Toxicita i...

Způsob přípravy farmakologicky účinných derivátů 1,4-diaminoanthrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264757

Dátum: 12.09.1989

Autori: Křepelka Jiří, Kolonický Alois, Obruba Karel, Havlíčková Libuše

MPK: C07C 97/24, C07C 50/18

Značky: účinných, derivátů, přípravy, farmakologicky, 1,4-diaminoanthrachinonu, způsob

Text:

...vzorci I a pro farmaceutické účely se převádějído formy solí s kyselinou chlorovodíkovou nebo i jinými vhodnými orqanickými kyselinami. Provedení přípravy anthrachinonovýoh kancerostatik je ilustrováno následujícími příklady. Příklad 1 .V atmosféře inertního plynu, (dusik, argon) se do směsi 20 g (0,192 mol) 2-(2-hydroxyethy 1 amino)ethylaminu a 2 D ml ethanolu vnese během 10 minut 7,1 g 10,023 5 mol) směsi...

Farmakologický prípravok na báze derivátu kyseliny hyaluronovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 264719

Dátum: 12.09.1989

Autori: Galatík Antonín, Blažek Anton Akademik, Kuběna Karel

MPK: A61K 33/00, A61K 31/715

Značky: kyseliny, derivátů, farmakologicky, prípravok, báze, hyaluronovej

Text:

...molárne zloženie komplexuodpovedá 0,1 až 5 môlom hyaluronátu na 1 až 25 mólov koordinovaného katiönu. V tomto prípravku sú účinnou zložkou komplexné zlúčeniny, v ktorých izolované molekuly kyseliny hyaluronovej,najčastejšie, ale nie výlučne vo forme sodnej soli, sú spojené do dvojíc alebo väčších skupín koordinačnou väzbou karboxylových skupín hyaluronátu a katiönmi viacmocných zásad, ako súVzniknuté dimerné, trimerné alebo viacčlenné...

Farmakologicky účinné deriváty kyseliny 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-al)propanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 231636

Dátum: 01.05.1986

Autori: Grimová Jaroslava, Kotva Rudolf, Křepelka Jiří

MPK: C07D 239/46

Značky: deriváty, farmakologicky, 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-al)propanové, účinné, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových farmakologicky účinných derivátů kyseliny 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl) propanové, substituovaných v polohách 2 a 6 pyrimidinového skeletu. Látky vykazují protizánětlivou aktivitu na screeningových modelech.

Způsob přípravy farmakologicky účinných derivátů 1,4-diaminoantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231079

Dátum: 01.03.1986

Autori: Obruba Karel, Havlíčková Libuše, Koloničný Alois, Křepelka Jiří

MPK: C07C 97/26, C07C 97/24

Značky: přípravy, farmakologicky, způsob, derivátů, účinných, 1,4-diaminoantrachinonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy farmakologický účinných derivátů 1,4-diaminoantrachinonu obecného vzorce I kde R1, R2 Z, X a Y mají význam dále uvedený reakcí odpovídajících dihydroxyanthrachinonů a aminů ve vodném, vodně organickém nebo organickém prostředí tak, že odpovídající amin reaguje a vychozí anthrachinonovou sloučeninou v její redukované a neredukované formě při jejich vzájemném poměru 1 : 0,25 sž 4. Získané látky mohou být aplikovány jako modrá...