Patenty so značkou «fágovej»

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3766 produkujúci chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 244963

Dátum: 15.11.1987

Autori: Lomonosov Dmitrij Borisovie, Verch Hartmut, Cvetkov Krum Kostov, Hanf Reinhard, Dušanov Ivan Dimitrov, Ivanov Vadim Ivanovie, Tonev Toneo Petrov, Korotkov Vladimir Alexejevie, Grigorjan Vladimír Grantovie, Mintov Michail Grigorov, Klotsch Wilfried, Filipov Petko Antonov, Iakonov Alexadd Juljevie, Obuchov Vladimir Alexejevie, Raatz Winfried, Belov Petr Stipanovie

MPK: C12N 1/14

Značky: kmeň, odolný, aureofaciens, produkujúci, streptomyces, infekcii, fágovej, chlórtetracyklín, voči

Text:

...z fermentačnej pôdy obsahujúcej prevažne zlyzované mycéllum. Spóry zíslkaného kmeňa bolí vysiate na Petriho misku so sporulačnou pôdou obsahujúcou fága aha Petriho misku so sporulačnou pôdou bez fága. Zhodný nárast a sporulácia dokázali odolnost kmeňa voči fágovej infekcii.Týmto spôsobom bol získaný kmeň, na ktorý je uplatňovaný patentový narok.Hlavným znakom kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM je jeh-0 odolnosť voči fágovej...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3820 produkující chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250889

Dátum: 14.05.1987

Autori: Žigová Evelína, Vyskočil Pavel, Hošťálek Zdeněk, Bučko Michal, Vido Vladimír, Bertan Milan, Cích Vojtech, Martinček Ľubomír

MPK: C12N 1/14

Značky: fágovej, voči, chlórtetracyklín, aureofaciens, odolný, kmeň, produkující, infekcii, streptomyces

Text:

...trvápri teplot-e 4 °C na dobu 20 týždňov. Za uverlený-ch podmienok zachovala si reust-ové viasąťnosti jedna tretina Ikultúr. Tieto kultúry .boli testov-aně na produkčnú aktivitu .prodľa systémua. z nich bol získaný .kmeň Streptomy-ces aureofaciens CCM 3820, .na ktorý j-e ulplatňovaný patentový nárok.Kmeň je charakteristický zislkvanými, pre-aktinofág B 1 nepriamnivými hostiteľskými viastznovstauni a vysokou produkciou antibiotika, ktorú...