Patenty so značkou «fágovej»

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3766 produkujúci chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 244963

Dátum: 15.11.1987

Autori: Obuchov Vladimir Alexejevie, Cvetkov Krum Kostov, Klotsch Wilfried, Grigorjan Vladimír Grantovie, Raatz Winfried, Dušanov Ivan Dimitrov, Iakonov Alexadd Juljevie, Lomonosov Dmitrij Borisovie, Hanf Reinhard, Korotkov Vladimir Alexejevie, Filipov Petko Antonov, Tonev Toneo Petrov, Ivanov Vadim Ivanovie, Verch Hartmut, Mintov Michail Grigorov, Belov Petr Stipanovie

MPK: C12N 1/14

Značky: chlórtetracyklín, infekcii, voči, fágovej, aureofaciens, odolný, streptomyces, produkujúci, kmeň

Text:

...z fermentačnej pôdy obsahujúcej prevažne zlyzované mycéllum. Spóry zíslkaného kmeňa bolí vysiate na Petriho misku so sporulačnou pôdou obsahujúcou fága aha Petriho misku so sporulačnou pôdou bez fága. Zhodný nárast a sporulácia dokázali odolnost kmeňa voči fágovej infekcii.Týmto spôsobom bol získaný kmeň, na ktorý je uplatňovaný patentový narok.Hlavným znakom kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM je jeh-0 odolnosť voči fágovej...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3820 produkující chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250889

Dátum: 14.05.1987

Autori: Žigová Evelína, Bučko Michal, Martinček Ľubomír, Vyskočil Pavel, Hošťálek Zdeněk, Cích Vojtech, Bertan Milan, Vido Vladimír

MPK: C12N 1/14

Značky: streptomyces, chlórtetracyklín, produkující, fágovej, voči, infekcii, kmeň, aureofaciens, odolný

Text:

...trvápri teplot-e 4 °C na dobu 20 týždňov. Za uverlený-ch podmienok zachovala si reust-ové viasąťnosti jedna tretina Ikultúr. Tieto kultúry .boli testov-aně na produkčnú aktivitu .prodľa systémua. z nich bol získaný .kmeň Streptomy-ces aureofaciens CCM 3820, .na ktorý j-e ulplatňovaný patentový nárok.Kmeň je charakteristický zislkvanými, pre-aktinofág B 1 nepriamnivými hostiteľskými viastznovstauni a vysokou produkciou antibiotika, ktorú...