Patenty so značkou «fágovej»

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3766 produkujúci chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 244963

Dátum: 15.11.1987

Autori: Grigorjan Vladimír Grantovie, Mintov Michail Grigorov, Obuchov Vladimir Alexejevie, Hanf Reinhard, Dušanov Ivan Dimitrov, Cvetkov Krum Kostov, Tonev Toneo Petrov, Lomonosov Dmitrij Borisovie, Ivanov Vadim Ivanovie, Klotsch Wilfried, Belov Petr Stipanovie, Raatz Winfried, Korotkov Vladimir Alexejevie, Verch Hartmut, Filipov Petko Antonov, Iakonov Alexadd Juljevie

MPK: C12N 1/14

Značky: streptomyces, produkujúci, aureofaciens, infekcii, kmeň, chlórtetracyklín, voči, fágovej, odolný

Text:

...z fermentačnej pôdy obsahujúcej prevažne zlyzované mycéllum. Spóry zíslkaného kmeňa bolí vysiate na Petriho misku so sporulačnou pôdou obsahujúcou fága aha Petriho misku so sporulačnou pôdou bez fága. Zhodný nárast a sporulácia dokázali odolnost kmeňa voči fágovej infekcii.Týmto spôsobom bol získaný kmeň, na ktorý je uplatňovaný patentový narok.Hlavným znakom kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM je jeh-0 odolnosť voči fágovej...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3820 produkující chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250889

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hošťálek Zdeněk, Cích Vojtech, Bučko Michal, Žigová Evelína, Bertan Milan, Vyskočil Pavel, Vido Vladimír, Martinček Ľubomír

MPK: C12N 1/14

Značky: streptomyces, aureofaciens, kmeň, voči, fágovej, infekcii, odolný, produkující, chlórtetracyklín

Text:

...trvápri teplot-e 4 °C na dobu 20 týždňov. Za uverlený-ch podmienok zachovala si reust-ové viasąťnosti jedna tretina Ikultúr. Tieto kultúry .boli testov-aně na produkčnú aktivitu .prodľa systémua. z nich bol získaný .kmeň Streptomy-ces aureofaciens CCM 3820, .na ktorý j-e ulplatňovaný patentový nárok.Kmeň je charakteristický zislkvanými, pre-aktinofág B 1 nepriamnivými hostiteľskými viastznovstauni a vysokou produkciou antibiotika, ktorú...