Patenty so značkou «fágovej»

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3766 produkujúci chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 244963

Dátum: 15.11.1987

Autori: Grigorjan Vladimír Grantovie, Obuchov Vladimir Alexejevie, Mintov Michail Grigorov, Dušanov Ivan Dimitrov, Korotkov Vladimir Alexejevie, Klotsch Wilfried, Iakonov Alexadd Juljevie, Ivanov Vadim Ivanovie, Belov Petr Stipanovie, Verch Hartmut, Tonev Toneo Petrov, Cvetkov Krum Kostov, Raatz Winfried, Hanf Reinhard, Lomonosov Dmitrij Borisovie, Filipov Petko Antonov

MPK: C12N 1/14

Značky: fágovej, chlórtetracyklín, kmeň, streptomyces, infekcii, produkujúci, odolný, voči, aureofaciens

Text:

...z fermentačnej pôdy obsahujúcej prevažne zlyzované mycéllum. Spóry zíslkaného kmeňa bolí vysiate na Petriho misku so sporulačnou pôdou obsahujúcou fága aha Petriho misku so sporulačnou pôdou bez fága. Zhodný nárast a sporulácia dokázali odolnost kmeňa voči fágovej infekcii.Týmto spôsobom bol získaný kmeň, na ktorý je uplatňovaný patentový narok.Hlavným znakom kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM je jeh-0 odolnosť voči fágovej...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3820 produkující chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250889

Dátum: 14.05.1987

Autori: Cích Vojtech, Hošťálek Zdeněk, Bertan Milan, Bučko Michal, Vido Vladimír, Martinček Ľubomír, Žigová Evelína, Vyskočil Pavel

MPK: C12N 1/14

Značky: chlórtetracyklín, streptomyces, aureofaciens, odolný, produkující, fágovej, kmeň, infekcii, voči

Text:

...trvápri teplot-e 4 °C na dobu 20 týždňov. Za uverlený-ch podmienok zachovala si reust-ové viasąťnosti jedna tretina Ikultúr. Tieto kultúry .boli testov-aně na produkčnú aktivitu .prodľa systémua. z nich bol získaný .kmeň Streptomy-ces aureofaciens CCM 3820, .na ktorý j-e ulplatňovaný patentový nárok.Kmeň je charakteristický zislkvanými, pre-aktinofág B 1 nepriamnivými hostiteľskými viastznovstauni a vysokou produkciou antibiotika, ktorú...