Patenty so značkou «extraktor»

Extraktor termoplastických telies zaklinených v telových dutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 287110

Dátum: 23.11.2009

Autori: Doležal Ladislav, Kučera Jiří

MPK: A61B 17/50, A61B 1/06

Značky: extraktor, termoplastických, dutinách, telies, zaklinených, telových

Zhrnutie / Anotácia:

Extraktor termoplastických telies zaklinených v telových dutinách, najmä v dolných dýchacích cestách, tvorený viacvrstvovým plášťom a obsahujúci endoskop (4) bežne známej konštrukcie, ktorý je vybavený optickou hlavicou (41) prepojenou s okulárom (42) so svetelným zdrojom (43). V dutine vnútorného plášťa (2) upevneného na držadle (3) a posuvne osadeného vo vonkajšom plášti (1) je osadený endoskop (4), ktorého optická hlavica (41) je vyvedená na...

Prietokový extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285430

Dátum: 27.12.2006

Autor: Šiška Jozef

MPK: B01D 11/04

Značky: prietokový, extraktor

Zhrnutie / Anotácia:

Extraktor pozostáva zo statického zmiešavača s členitou náplňou s dávkovacím blokom, v ktorom sa disperguje do zdrojového roztoku extrahovadlo a ktorý ústí do koalescenčného bloku s koalescenčnou náplňou tvorenou telieskami alebo vláknami zmáčateľnými extrahovadlom alebo extraktom. Koalescenčný blok je vsadený do oddeľovacej nádoby slúžiacej na gravitačnú separáciu rafinátu a extraktu, ktoré sú kontinuálne samospádovo odvádzané prepadovým...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265389

Dátum: 13.10.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Uher Karel, Panáček Radan, Horejš Jan, Novák Vladimír, Vaniš Václav

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočný, extraktor

Text:

...podstatné snížena křehkost extraktoru, oddělená usazená extrahovaná kapalina je ihned vírem míchadla nasâvána do míchané zőny, a tak je zabezpečen maximální styk obou fází po celou dobu extrakce.Konstrukce extraktoru podle vynálezu je patrná z připojených výkresů, ne nichž obr.1 značí uspořádání souosých válců V extraktoru a obr.2 půdorys extraktoru pro případ, že směr otáčení magnetického míchadla je proti směru chodu hodinových...

Porodnický plastikový extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237256

Dátum: 01.05.1987

Autori: Vrana Jiří, Doležal Antonín

MPK: A61B 17/42

Značky: porodnický, plastikový, extraktor

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení snižuje riziko traumatizace, které vzniká pro plod při použití porodnických kleští. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že místo kovových branží kleští, kterými bývá hlavička uchopena, se zavede a rukou kolem hlavičky vytvaruje část extraktoru, která je při zavádění elastická. Tato část extraktoru pozůstává ze dvou stěn na obvodu spojených, takže mezi stěnami vznikne dutina. Dutina je vyplněna granulemi s velkou povrchovou adhezí,...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239478

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hammer Vladimír, Halámek Ivan, Dobrovolný Jan, Stoupal Petr

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočný, extraktor

Text:

...části uravřena zdtkou se vstupom kapaliny a ve své spodní časti dalěí zdtkou, nasasenou na tělo mechenickć části sxtraktoru, do něj je zaúetěna výstupní trubice a a něj vyústuje koncový ěroub.Základní výhoda prdtočnáho extraktoru podla vynález spočíva v dosežení intenzívního oirkulačního pohybu směsi obou fází během extrakce. Prostorove uspořádání extraktoru je ŕeěano tak, aby podělná osa výstupní trubice byla souhlasna s vertikálním směrem....

Laboratorní vibrační extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235110

Dátum: 15.02.1987

Autori: Radil Vojtěch, Batík Jan, Vitha František

MPK: B01D 11/04

Značky: laboratorní, extraktor, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší laboratorní vibrační extraktor, zejména pro extrakční stanovení uranu v provozních laboratořích. Extraktor sestává z válcové extrakční nádoby, ve které je uložen míchací člen napojený táhlem na vibrační jednotku. Ve dně extrakční nádobky je zaústěno dolní odběrové potrubí. Zátkou extrakční nádoby prochází první přívodní potrubí, druhé přívodní potrubí a horní odběrové potrubí. Vibrační jednotka sestává z prstencového elektromagnetu...

Rotační diskový extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231633

Dátum: 01.05.1986

Autori: Rozkoš Bruno, Houžvic Vladimír, Zenáhlík Jiří, Vrba Vladimír

MPK: B01D 11/00

Značky: extraktor, diskový, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Korozně vysoce odolný materiál použitý pro stavbu tohoto aparátu (polypropylen, teflon) značně rozšiřuje oblast jeho použití. Je určen především pro provozovaní extrakčních technologií, pracujících s chemicky silně agresivním prostředím, např.kyselinou chlorovodíkovou v případě kombinaci s jinými agresivními látkami. Stejně dobře však lze na tomto extraktoru realizovat extrakční procesy, pro něž se dříve používalo kolon z nerezavějící ocele,...

Ruční extraktor klešťovitého tvaru pro vytahování chirurgických svorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222179

Dátum: 15.05.1985

Autori: Rothfuss Robert George, Stone Russell Clarence, Wykoff Matthew

Značky: tvaru, extraktor, vytahování, chirurgických, klešťovitého, ruční, svorek

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční extraktor pro vytahování chirurgických svorek, klešťovitého tvaru, se dvěma rukojeťmi, spojenými spolu čepem a pohyblivými mezi otevřenými a uzavřenými polohami. První rukojeť končí vpředu párem prodloužených rovnoběžně uspořádaných kovadlinek. Přední konce kovadlinek jsou zahnuté k sobě, jejich přední hroty se téměř dotýkají. Zadní konce uvedených kovadlinek jsou opatřeny souosými zářezy, přičemž první rukojeť je opatřena plochou příkře...