Patenty so značkou «extrakční»

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260471

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan

MPK: C05D 3/02

Značky: neutralizací, vznikajících, trihydrogenfosforečné, zpracování, způsob, kyseliny, zbytků, extrakční, pevných

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se vyrábí Suché hnojivo s obsahem iosforu z vlhkých zbytkůbez sušící operace, čímž se ušetří náklady na energií.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky po snížení o-bsahu alkalické soli jejím rozpuštěním do vodného prostředí, s výhodou při. vyšší teplotě dosahující až teploty varu, se...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260470

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír

MPK: C05B 3/00, C01B 25/28

Značky: neutralizací, kyseliny, způsob, trihydrogenfosforečné, vznikajících, pevných, zpracování, zbytků, extrakční

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích odpadajícich při výroběčistých amonných iosforečných solí z extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné. Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky se smísí s páleným vápnem v takovém poměru, aby se téměř veškerá voda vázala do...

Průtočné extrakční zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268723

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočné, zařízení, extrakční

Text:

...nádobě.Průtočné extrakční zařízení podle vynálezu je dále vysvětleno na příkladu provedení a na připojeném výkresu, kde je znázorněno v řezu.Průtočná extrakční zařízení podle vynálezu je tvorené extrakční nádobou 1 s retardační přepážkou 4. Extrakční nádoba l je opntřena na jednom konci extrakční vertikální kapilárou 2 s první koncovkou 3. Druhý konec extrakční nádoby l je uzavřen zátkou g extrakční nádoby l se vstupním-otvorem š...

Způsob vzájemné extrakční separace kovů podskupiny alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242389

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Didek Václav, Drahooovský Jan

MPK: B01D 11/04

Značky: podskupiny, alkalických, zemin, způsob, vzájemné, kovů, extrakční, separace

Text:

...kyselinu a/nebo její sůl a/nebo polykarboxylovou kyselinu s alespoň jedním aromatickým nebo alicyklickým nasyceným nebo nenasyceným kruhem,obsehujícím alespoň jeden atom dusíku,těžší kov a/nebo skupina kovů přejde do nevodné báze a/nebo zůstane v nevodné fázi, äatímco lehčí kov a/nebo skupina kovů přejde do vodné fáze a/nebo zůstane ve vodné fázi, přičemž případné ostatníkovy podskupiny alkalických zemin ą/nebo skupiny kovů se odseparují...

Extrakční prstencová vrtací korunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251221

Dátum: 11.06.1987

Autor: Nenkov Nikolaj

MPK: E21B 10/64

Značky: korunka, vrtací, extrakční, prstencová

Text:

...n onopuaa awynxa 3 B caoeň Humueň qacwn npopesaum nnemnnmm npopesnmn 20, oöpasymmuuu nome nnn pemymnxaneMenToa 5. Bepxnnä Koaeu nnemnerp Haxonequuxa 4 oKanqnnaeTcn peshöoň, a onopnąn srynxa - mnHuaMn 21, coornewcwnymmnnn no Konnuecwny n ®opMe TpeXyPOHbHmMmnnuaM 15 Hanpannnmmeü BTYHKH 6. Hssnexaémax Konbueaan Kopouxa, cornacno nsoöpewennm, npn caoen myHxunoHupb~ nanun npoxouw uepes cnenymmne paůoque crannu cocroxnne TpaHcnopwupoBxnnpnee cnycke...

Zařízení pro extrakční rozpouštění kovů v použitém oleji, popřípadě olejové emulzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228389

Dátum: 15.06.1986

Autor: Krýsl Svatopluk

Značky: emulzí, popřípadě, extrakční, zařízení, rozpouštění, použitém, olejové, kovů, oleji

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává z nástavce extraktem opatřeného výpustním kohoutem, dále baňkou vyvíječe páry propojenou s nástavcem extraktoru zaváděcí trubicí a pro vyrovnání tlaků opatřenou ventilem. Pro možnost regulace vyvíjené vodní páry je baňka opatřena kohoutem. Zařízení je možno použít v laboratořích zabývajících se kontrolou jakosti použitých olejů, popřípadě olejových emulzí.

Způsob extrakční separace cesia a rubidia

Načítavanie...

Číslo patentu: 219525

Dátum: 15.08.1985

Autori: Selucký Pavel, Rais Jiří, Kyrš Miroslav

Značky: způsob, cesia, extrakční, rubidia, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakční separace cesia a rubidia z vodných roztoků za přítomnosti dikarbolidů. Vynález se týká chemickotechnologické problematiky zpracování a izolace cesia a rubidia z jejich vzájemných směsí s cílem dosažení co možná nejvyšších separačních faktorů. Tohoto cíle se dosahuje tím, že uvedené elementy jsou extrahovány do směsného organického rozpouštědla obsahujícího nitrorozpouštědlo, inertní rozpouštědlo a dikarbolid. Výhodou vynálezu...

Asymetrická extrakční rotační disková kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 219524

Dátum: 15.08.1985

Autori: Brandner František, Míšek Tomáš, Stangl Daniel

Značky: disková, kolona, extrakční, asymetrická, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výkonu asymetrické extrakční rotační diskové kolony při zachování intenzity míchání a tím i intenzity převodu hmoty. Tohoto účelu se dosáhne tím, že jednotlivá vodorovná patra jsou opatřená otvory, kterými přednostně prochází dispergovaná kapalina. Využití vynálezu je hlavně v petrochemickém a chemickém průmyslu a dále všude tam, kde se používá extrakce kapalina-kakapilna.

Způsob extrakční izolace stroncia z kyselých vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224890

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kyrš Miroslav, Selucký Pavel, Rais Jiří

Značky: kyselých, způsob, izolace, vodných, extrakční, stroncia, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakční izolace stroncia z kyselých vodných roztoků, vyznačený tím, že stroncium se extrahuje z vodné fáze do organického rozpouštědla obsahujícího směs dvoudonorového fosfororganického činidla se dvěmi skupinami P=0 nebo jednou skupinou P=0 a jednou skupinou 0, s výhodou dihexyl [(diethylkarbamoyl)methyl fosfonátu nebo dibutyl (diethylkarbamoyl)methyl fosfonátu a hydrofobního aniontu ze skupiny metalodikarbolid, dipikrylaminan,...

Extrakční kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 216806

Dátum: 15.01.1985

Autor: Marek Jan

Značky: extrakční, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká extrakční kolony pro látkovou výměnu mezi dvěma v podstatě nerozpustnými kapalinami, s rotorovým hřídelem, nesoucím míchací kotouče, a s extrakčními komorami, které jsou navzájem odděleny mezilehlými dny sahajícími až k rotorovému hřídeli. Vynález řeší problém vytvořit extrakční kolonu, u které se dosahuje intenzívního směšování fází na celé výšce extrakčních komor za zamezení zpětných a zkratových proudění mezi sousedními...

Způsob extrakční izolace trojmocných lanthanidů a aktinidů z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215493

Dátum: 01.01.1985

Autori: Petržílová Hana, Rais Jiří

Značky: roztoku, izolace, extrakční, způsob, aktinidů, trojmocných, vodných, lanthanidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakční izolace trojmocných lanthanidů a aktinidů z vodných roztoků za přítomnosti heteropolykyselin. Vynález se týká chemicko technologické problematiky zpracování odpadních roztoků procesu Purex s cílem izolace společné frakce trojmocných lanthanidů a aktinidů z těchto roztoků bez jakékoliv předběžně úpravy roztoků. Tohoto cíle je dosaženo extrakcí organickým rozpouštědlem, ve kterém jsou rozpuštěna dvě extrakční činidla:...

Způsob extrakční izolace trojmocných lanthanidů a aktinidů z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216101

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rais Jiří, Kadlecová Liběna

Značky: způsob, roztoku, vodných, lanthanidů, aktinidů, trojmocných, extrakční, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakční izolace trojmocných lanthanidů a aktinidů z vodných roztoků za přítomnosti metalodikarbolidů. Vynález se týká chemicko-technologické problematiky zpracování kyselých odpadních roztoků procesu Purex s cílem izolace společné frakce lanthanidů a aktinidů z těchto roztoků. Tohoto cíle se dosahuje tím, že uvedené elementy jsou extrahovány rozpouštědlem, ve kterém jsou rozpuštěna dvě extrakční činidla a to dvoudonorové...