Patenty so značkou «extrakciu»

Spôsob a zariadenie na sanáciu pôdy obsahujúcej najmenej jednu znečisťujúcu látku na extrakciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20330

Dátum: 12.06.2013

Autori: Bourdin Christophe, Gerland Emmanuel

MPK: B09C 1/06, B09C 1/00

Značky: extrakciu, zariadenie, látku, spôsob, pôdy, najmenej, obsahujúcej, sanáciu, znečisťujúcu, jednu

Text:

...aktívne uhlie.0019 Zachytávacie zariadenie môže byť okrem iného uspôsobené na rekuperáciu a úpravu vody, pričom takéto zachytávacie zariadenie obsahuje predovšetkým najmenej jedno zariadenie na úpravu vody, vybrané zo skupiny, do ktorej patrianádrž na uskutočňovanie separácie znečisťujúcej látky na základe rozdielnych hustôt, stripovacie zariadenie na extrakciu znečisťujúcej látky rozpustenej vo vode pomocou kvapaliny prechádzajúcej uvedenou...

Spôsob penovej flotácie a zariadenie na extrakciu hodnotnej substancie z kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19740

Dátum: 03.06.2010

Autor: Bourke Peter

MPK: B03D 1/14, B03B 11/00

Značky: substancie, penovej, hodnotnej, spôsob, zariadenie, extrakciu, flotácie

Text:

...kruhového žľabu, ktorý má rad rozvádzacích otvorov na vonkajšom obvode žľabu,horizontálne nad penovou fázou, takže žľab je súosový s f|otačnou nádobou a uvedený kruhový žľab je otočný okolo jeho stredovej osi zostavenie stacionárnej vodnej rúry nad žľabom dodávanie čistej vody cez túto rúru do žľabu, zatiaľ čo sa žľab otáča a rozvádzanie premývacej vody pomocou gravitácie a odstredivej sily zo žľabu cez rozvádzacie výstupy do penovej...

Vylepšená skúmavka na zber, prepravu a extrakciu vzoriek stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18383

Dátum: 30.06.2009

Autori: Roveda Luigi, De Luca Ugo

MPK: B01L 3/14, B01L 3/00, A61B 10/00...

Značky: skúmavka, stolice, vzoriek, vylepšená, extrakciu, prepravu, zběr

Text:

...na protíľahlom konci skúmavky vzhľadom na extraktor vzorky, a v EP 1 986 006,ktorý opisuje nádobu na odber stolice opatrenú úchopovou časťou a odberovou časťou fekálií,pričom uzatváracie viečko je upravené na druhom konci skúmavky naproti koncu, na ktorom je0013 Skúmavka známeho typu a tu zobrazená má však niekoľko nevýhod. Prvá nevýhoda spočíva V tom, že Skúmavka známeho typu nemá žiadnu úchytkovú časť určenú na manipuláciu robotickými...

Zariadenie na extrakciu kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2660

Dátum: 21.06.2004

Autori: Ryser Antoine, Denisart Jean-luc, Cahen Antoine, Boussemart Christophe

MPK: A47J 31/40

Značky: zariadenie, extrakciu, kapsuly

Text:

...postačujúcou na zablokovanie kapsuly. Výstupky využívajú okraj kapsuly, napr. lem. Výstupky vtedy pridržiavajú kapsulu tlakom na jej lem. Prechod z opomej polohy do uvoľňovaeej polohy možno potom robiť prechodom lemu až za výstupky, ktoré môžu byť pevné alebo pružne zasúvateľné.Podľa iného spôsobu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu sú vodiace prostriedky otočné a vytvárajú alebo obsahujú zarážky usporiadané tak, aby zablokovali...

Zariadenie na extrakciu kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7691

Dátum: 21.06.2004

Autori: Boussemart Chistophe, Cahen Antoine, Ryser Antoine, Denisart Jean-luc

MPK: A47J 31/00

Značky: zariadenie, extrakciu, kapsuly

Text:

...v mene prihlasovatela, a to EP 512 148 a EP 602 203. Vo výhodnom uskutočnení je kapsula asymetrická a obsahuje vodiaci okraj, ktorý je zachytený vodiacimi prostriedkami zariadenia.Teda kapsula, ktorá je asymetrická pozdĺž jedného vodiaceho okraja umožňuje-3 spôsobenie nepatrného naklonenia kapsuly vzhľadom kextrakčnej osi. Takéto nakláňanie má výhodu, že umožňuje pôsobiť na kapsulu, keďjě premiestnená v rámci osi extrakcie, ako bude...

Zmes námeľových vločiek na extrakciu a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3624

Dátum: 11.09.2003

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

MPK: B02C 23/00

Značky: výrobu, extrakciu, vločiek, zariadenie, námelových

Text:

...medzi valce, čím dôjde k plošnému rozvalcovaniu skleróciá na určitú hrúbku, výhodne na asi l mm. Rôzna obvodová rýchlosť valcov, riadiaca sa vlhkosťou a olejnatosťou námeľa, zaistí narušenie bunečnej štruktúry, a tým uvoľnenie účinnej látky pri následnej extrakcii rozpúšťadlom. Rôzna obvodová rýchlosť valcov je zaistená tým, že poháňané valce sú vybavené regulačným prvkom na reguláciu rozdielu obvodovei rýchlosti valcov v rozmedzí l L l ažl ...

Mikroseparátor na extrakciu látok rozpustených vo vode a vodných roztokoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3037

Dátum: 06.11.2001

Autor: Hrivňák Peter

MPK: B01D 11/04

Značky: roztokoch, rozpuštěných, vodných, látok, extrakciu, mikroseparátor

Text:

...na ktorú je napojený fázový separátor podľa riešenia. ktorého podstata spočíva vtom. že fír/.oxrýr separátor je Likončený ehromatogralickou kolónou. ktorá je oputiená ľritou a zúžcnínt a už. poListíe zúženiaje vyplnená sorbentom.Chromatograñckzi kolóna móžc byt Ltkončcná vatou alebo zátkou sotvorom naodvzdttšncnic. ktora zamedzuje stratám cxtrahovudla. pripadne slirži na odber vzorky vzorky.Zistilo sa, že priemer zúženia môže byt najviac...

Zapojenie na extrakciu užitočnej informácie zo signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280616

Dátum: 08.04.1998

Autori: Sivák Jaroslav, Tkáč Jozef

MPK: H04B 15/00, H04B 1/10

Značky: užitočnej, informácie, signálu, extrakciu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na vstup anténneho prepínača (2) je pripojený výstup anténneho systému (1), ktorého vstup je pripojený na výstup anténneho prepínača (2), ktorého výstup je pripojený na prijímač (3). Výstup prijímača (3) je pripojený na analógovo-číslicový prevodník (4), ktorého výstup je pripojený na sčítavací obvod (5). Výstup sčítavacieho obvodu (5) je pripojený na vzorkovací obvod (6), ktorého výstup je pripojený na procesor (7), ktorého výstup je pripojený...

Zariadenie na extrakciu rašeliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280650

Dátum: 03.04.1996

Autor: Hamerliński Waclaw

MPK: C10G 1/04, B01D 11/02

Značky: extrakciu, rašeliny, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na extrakciu rašeliny s extrakčnou nádržou, so systémom napájacích potrubí na privádzanie extrakčného média a so systémom výtokových potrubí na odvedenie extraktu, kde extrakčná nádrž má steny, tvoriace vonkajšiu nádrž (1) a vnútornú nádrž (3) s najmenej jednou perforovanou stenou, na umiestnenie vrstvy rašeliny určenej na extrakciu, pričom systém napájacích potrubí (13, 13') je prietokovo spojený s vnútornou nádržou (3), zasahuje a...

Výmenná vložka na použitie v prístrojoch na extrakciu a prípravu horúcich nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278637

Dátum: 06.04.1994

Autor: Cordone Carlo

MPK: B65D 81/00

Značky: výměnná, přípravu, horúcich, použitie, vložka, prístrojoch, nápojov, extrakciu

Zhrnutie / Anotácia:

Výmenná vložka do prístrojov na extrakciu a výrobu horúcich nápojov, ktorej vstupná koncová stena má vonkajší obvodový prstencový pásik (26), ktorý obklopuje dierovanú oblasť (20), a ktorá môže byť mechanickým tlakom vložená do privádzacej dosky (P). Prstencový pásik (26) je vyrobený z plastickej hmoty, ako je polypropylén, ktorá môže mäknúť pri teplote, na ktorú je zohriatá privádzacia doska (P).

Trojzložkové rozpúšťadlo pre extrakciu aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256086

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kovaľ Ján, Masarovič František, Šesták Dušan, Čellár Peter, Harňák Ján, Ciffrová Marta, Křižka Pavel

MPK: C07C 7/10, B01D 11/04

Značky: aromátov, extrakciu, rozpúšťadlo, trojzložkové

Text:

...je možné dosiahnut rovnaké a vyššie výťažky aromätov a selelktivitu ako pri použití udvojzl-ožkověho rozzpúšťa-dla N-metylpyrolidomnionoetyléngiykol. V dvojzložkovom r-ozpúšťadle nahrádza -sa N-metylpyirowlid-on dietylénglykolom .alebo tirietyléngly-kolom tak, aby výsledná koncentrácia N-metyljiyruolidoml bola 25 až 40 0/0.Výhody noveho rozpúšťadla sú zrejmé z nassl~e~dujúuci~ch príkladovK 100 g zmesi používame k extrakcli aro matov o...

Zariadenie pre extrakciu a/alebo reakcie tuhých a kvapalných látok alebo vytavovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234842

Dátum: 15.01.1987

Autori: Červenka Zdeněk, Štibrányi Ladislav, Hauskrecht Peter, Fančovič Karol

MPK: B01D 11/00

Značky: tuhých, zariadenie, extrakciu, vytavovanie, reakcie, látok, kvapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru fyzikálnych deliacich metód používaných v chémii. Zariadenie je možné použiť na extrakciu tuhých látok kvapalinami, tiež na reakcie tuhých látok s kvapalnými látkami alebo na vytavovanie podielov z tuhých látok pomocou temperovaného inertného plynu. Zariadenie pozostáva z rozoberateľných piatich sekcií: ohrevnej, izolačnej, extrakčno-reakčno-vytavovacej, oddeľovacej a chladiacej. Umožňuje pracovať aj za zníženého tlaku....