Patenty so značkou «extrakcie»

Produkcia sójového proteínového produktu použitím extrakcie chloridom vápenatým (S702/S7300/S7200/S7301)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17465

Dátum: 11.02.2010

Autori: Gosnell Brandy, Green Brent, Medina Sarah, Schweizer Martin, Segall Kevin

MPK: A23J 1/14, A23J 3/16, A23C 11/10...

Značky: sójového, produktů, produkcia, vápenatým, použitím, chloridom, proteínového, extrakcie

Text:

...sa vodným roztokom chloridu vápenatého extrahuje zdrojový materiálsójového materiálu pri neupravovanom pH a výsledný vodný roztoksójového proteínu sa podrobí ultrafiltrácii a prípadnej diafiltrácii pri získaní koncentrovaného a prípadne diafiltrovaného roztoku sójového proteínu, ktorý sa potom okysli na pH 2,5 až 4,4, 5 výhodou 2,0 až 4,0. Tento sójový proteín možno frakcionovať zriedením do vody, pri zisku precipitátu bohatého na...

Funkcionalita extrakcie atribútu cache a inštrukcie pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10149

Dátum: 07.01.2009

Autori: Greiner Dan, Slegel Timothy

MPK: G06F 9/445

Značky: cache, funkcionalita, atribútu, inštrukcie, extrakcie

Text:

...hostíteľský počítačový systém 21 má pamät 22 prístupnú emulačnému procesoru 27. Vo vzorovom uskutočnení je pamät 27 rozdelená na časť pamäte 2 hostiteľského počítača a časť emulačných rutín 23. Pamäť 2 hostiteľského počítača je dostupná programom emulovaného hostiteľského počítača 21 podľa hostíteľskej počítačovej architektúry. Emulačný procesor 27 uskutočňuje natívne inštrukcie navrhnuté inštrukčné súbory inej architektúry, ako má emulovaný...

Príprava biodegradovateľných polyesterov s nízkym burst efektom pomocou extrakcie superkritickou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17967

Dátum: 11.10.2007

Autori: Norton Richard, Moore Lester

MPK: C08J 11/08, C08J 7/02, C08G 63/90...

Značky: príprava, burst, nízkým, kvapalinou, polyesterov, pomocou, superkritickou, efektom, biodegradovateľných, extrakcie

Text:

...fáza. Vybavenie, techniky, procedúry,rozpúšťadlá a podmienky (napr. čas, teplota a tlak) pre uskutočňovanie extrakcie superkritickou kvapaiinou sú známe odborníkom v odbore. Pozri napr. Supercritical Fluid Science and Technology, ACS Symposium Series 406, K.P. Johnston, et al., editor, American Chemical Society, (1989), str. 1-550 Supercritical Fluid Extraction-Principals and Practice, Second Edition, M.A. McHugh, et al., editors,...

Funkcionalita extrakcie CPU času

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12495

Dátum: 20.12.2006

Autor: Greiner Dan

MPK: G06F 9/30, G06F 11/34

Značky: času, extrakcie, funkcionalita

Text:

...vynálezu sú tu opisané podrobnejšie a považujú sa za súčasť nárokovaného vynálezu.Stručný prehľad obrázkov na výkresoch0011 Jedno alebo viacero hľadisk tohto vynálezu sú obzvlášť zdôraznené a zreteľne nárokované ako príklady v nárokoch na konci opisu. Predchádzajúce a ďalšie predmety, znaky a výhody tohto vynálezu sú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu v spojeni so sprievodnými výkresmi, na ktorýchOBR.1 znázorňuje jedno uskutočnenie...

Spôsob extrakcie derivátov salicínu z vŕb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6647

Dátum: 14.06.2006

Autori: Giori Andrea, Bombardelli Ezio, Anelli Alessandro

MPK: A61K 36/185

Značky: derivátov, extrakcie, salicínu, spôsob

Text:

...zatiaľ čo PVPP purifikácia odstráni zvyškové taníny v rámci hodnôt pod 5 hmotnosti ñnálneho extraktu.0021 Z toho dôvodu čistý vodný roztok z kroku b) je ošetrený PVPP (1-50 hmotnJhmotn., výhodne 130, výhodnejšie 120 na suchý zvyšok vodného extraktu na spracovanie) pri miešaní 1 alebo viac0022 Z roztoku je odñltrovaný PVPP a adsorbované taníny. Potom sa vodný roztok adsorbuje na živicu dôkladným premytím substrátu vodou na odstránenie...

Spôsob extrakcie kovov, amónia a amínov z vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284959

Dátum: 03.03.2006

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/26

Značky: spôsob, amónia, amínov, kovov, extrakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná zmes obsahujúca amíny, hydroxokomplexy, amínkomplexy, heteroatómové organické zlúčeniny, málorozpustné soli kovov, napríklad oxidy, hydroxidy, sulfidy, oxoaniónové a komplexné soli a pod., sa kontaktuje s olejovou fázou obsahujúcou mastné kyseliny C6 až C30, hlavne nenasýtené mastné kyseliny a/alebo estery mastných kyselín, prednostne rastlinné oleje. Po extrakcii sa fázy oddelia a olejová fáza sa regeneruje oddeľovaním extrahovaných...

Spôsob extrakcie iónov europitých a ytritých z koncentrátu luminofórového prachu alebo kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5300

Dátum: 24.11.2005

Autor: Gruber Václav

MPK: C22B 3/00, C22B 7/00, C22B 59/00...

Značky: europitých, luminofórového, iónov, extrakcie, prachu, ytritých, spôsob, koncentrátů

Text:

...z koncentrátu luminofórového prachu alebo kalu, ktorého dominantnou zložkou sú oxidy a sultidy zínku, kadmia, ytria a európia. Z koncentrátu luminofórového prachu alebo kalu sa pripraví vodný roztok, a tento vodný roztok sa potom uvedie do kontaktu s extrakčným činidlom všeobecného vzorca lkde R je lineárna alebo rozvetvená alkylová skupina obsahujúca 4 až 12 atómov uhlíka,a R je atóm vodíka alebo lineárna alebo rozvetvená alkylová skupina...

Postup výroby prípravkov z extrakcie šupiek kakaových bôbov obohatených polyfenolom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5247

Dátum: 31.05.2005

Autori: Kopp Gabriele, Bradbury Allan

MPK: A23G 1/00

Značky: obohatených, bôbov, šupiek, kakaových, výroby, polyfenolom, postup, prípravkov, extrakcie

Text:

...poskytuje spôsob výroby kakaového extraktu obsahujúceho potravinové vlákna (predovšetkým. nerozpustné potravinové vlákna), ktorý, ako sa uvádza, je vhodný pri liečbe cukrovky.Kakaové obaly spracované za tepla sa extrahujú etanoloma potom centrifugujú a potom frakcionujú na supernatant a zvyšok. Zvyšková frakcia je, ako sa uvádza, vhodná pri liečbe cukrovky. Uvádza sa, že supernatant obsahuje polyfenoly a môže sa použiť v nápojoch.0007...

Spôsob extrakcie kyseliny klavulánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 284484

Dátum: 31.03.2005

Autor: Ruddick Simon

MPK: C07D 503/00

Značky: extrakcie, spôsob, kyseliny, klavulanovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob spätnej extrakcie, v ktorom sa beta-laktámové antibiotikum, kyselina klavulánová, extrahuje z organickej rozpúšťadlovej fázy do vodnej fázy s využitím pásma zmiešavania, v ktorom sa účinkom vysokej turbulencie a šmykového namáhania uvedené fázy rýchlo zmiešavajú.

Spôsob proteínovej extrakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20675

Dátum: 05.09.2003

Autor: Gehant Richard

MPK: C07K 16/22, C07K 1/36

Značky: proteínovej, spôsob, extrakcie

Text:

...50 až 100 nM, avšak môžu sa použit aj vyššie alebo nižšie koncentrácie.0023 Prekvapujúco bolo zistené, že zníženie pH roztoku celých buniek na získanie kyslého roztoku pred rozrušením buniek poskytuje špecifické výhody týkajúce sa postupu a produktu. Napríklad ak sa pH zníži ešte-3 pred rozrušením buniek, môže sa tým zlepšit viskozita, vločkovanie, rýchlosť prietoku, systémy spracovania a časy spracovania. Ak sa pH zníži pred rozrušením...

Spôsob proteínovej extrakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8824

Dátum: 05.09.2003

Autor: Gehant Richard

MPK: C07K 1/36, C07K 14/245

Značky: proteínovej, extrakcie, spôsob

Text:

...kyselina citrónová, octová a podobne. Vo všeobecnosti kyselina sa pridáva v koncentrácii približne 50 až 100 nM, avšak môžu sa použit aj vyššie alebo nižšie koncentrácie.0022 Prekvapujúoo bolo zistené, že zníženie pH roztoku celých buniek na získanie kyslého roztoku pred rozrušením buniek poskytuje špecifické výhody týkajúce sa postupu a produktu. Napríklad ak sa pH zníži ešte pred rozrušením buniek, môže sa tým zlepšit viskozita,...

Spôsob extrakcie, čistenia a enzymatickej úpravy sójovej 7S globulínovej alfa´ štruktúrnej podjednotky na použitie ako hypocholesterolizujúcej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1362

Dátum: 27.01.2003

Autori: Morazzoni Paolo, Duranti Marcello

MPK: A23J 3/00, A23J 1/00, A23L 1/305...

Značky: globulínovej, látky, hypocholesterolizujúcej, použitie, štruktúrnej, enzymatickej, sójovej, úpravy, alfa´, podjednotky, spôsob, čistenia, extrakcie

Text:

...sa oddelí a spracujc s organickými rozpúšťadlami, ktoré zrážajú proteíny, výhodne s chladným acetónom. Acetón sa použije v objeme V rozmedzí od 2 do 5 nádobku objemu frakcie, výhodne 3 až 4 násobok objemu, pri teplote v rozmedzí medzi -10 a -30 °C, výhodne medzi -l 5 a -20 °C. Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa použije trojnásobný objem acetónu pri -20 °C. Výsledný precipitát sa oddelí odstredením, znova suspenduje v etanole,...

Spôsob extrakcie zvyškového rozpúšťadla a mikročastice vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9378

Dátum: 26.08.2002

Autori: Rickey Michael, Ramstack Michael, Kumar Rajesh

MPK: B01J 13/20, A61K 9/16

Značky: zvyškového, vyrobené, týmto, spôsobom, mikročástice, spôsob, extrakcie, rozpúšťadla

Text:

...mikrokvapôčok v tejto emulzii za vzniku mikrozapuzdreného produktu, ako sú napríklad mikrokapsuly alebo0006 V patente Spojených štátov amerických č. 5,650,173 je uvedenýbioodbúrateľné, biokompatibiiné polymérne spojivo a biologicky účinné činidlo,pričom sa na rozpustenie obidvoch týchto zložiek, to znamená uvedeného činidla a polyméru, použije zmes prinajmenšom dvoch v podstate ne-toxických rozpúštadieI, ktorá neobsahuje halogénované...

Spôsob extrakcie penicilínamidohydrolázy z buniek mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282200

Dátum: 15.10.2001

Autori: Gašpar Roman, Welward Ladislav, Michálková Eva

MPK: C12N 9/84, B01D 11/04

Značky: buniek, mikroorganizmov, spôsob, penicilínamidohydrolázy, extrakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Penicilínamidohydroláza sa extrahuje z buniek mikroorganizmov účinkom neiónových tenzidov, radu alkyfenylpolyetylénglykoléterov alebo v kombinácii s guanidínom a jeho O- a S- analógmi a kyselinou etyléndiamíntetraoctovou a jej soľou pri 4 - 50 °C počas 0,5 až 24 h. Tieto látky sa pridávajú k vodným suspenziám buniek v takých množstvách, aby ich koncentrácie v suspenzii boli 0,1 - 2 % hmotn., 0,05 - 1,0 mol.dm-3, resp. 0,01 - 0,1 mol.dm-3. Za...

Spôsob extrakcie periplazmatických proteínov z prokaryotických mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281946

Dátum: 09.07.2001

Autori: Legoux Richard, Salome Marc, Maldonado Paul

MPK: C12P 21/00, C12N 15/24, C07K 1/14...

Značky: mikroorganizmov, extrakcie, periplazmatických, spôsob, proteínov, prokaryotických

Zhrnutie / Anotácia:

Postup spočíva v tom, že sa usadenina buniek alebo bunkovej drviny z buniek, pochádzajúcich z kultivácie prokaryotických mikroorganizmov, transformovaných pomocou vektora expresie, ktorý obsahuje gén kódujúci dotyčný proteín a prostriedky na jeho expresiu v periplazme, suspenduje v roztoku pufra, obsahujúcom arginín. Príslušný proteín sa ďalej izoluje zo supernatantu takto získanej bakteriálnej suspenzie.

Spôsob extrakcie hliníka zo zeolitov typu faujazitov použitím silných minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280974

Dátum: 09.11.1994

Autori: Žídek Zdeno, Jorík Vladimír, Smiešková Agáta, Hudec Pavol, Bočan Juraj

MPK: B01J 29/08, B01J 29/90

Značky: silných, hliníka, extrakcie, faujazitov, kyselin, spôsob, použitím, zeolitov, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob extrakcie hliníka zo zeolitov typu faujazitov sa uskutočňuje tak, že sa na zeolit pôsobí vodným roztokom minerálnej kyseliny pri pH nižšom ako 2 za prítomnosti jednovalentných katiónov v roztoku, pričom podiel molárnej koncentrácie hydroniových iónov k molárnej koncentrácii ekvivalentov všetkých prítomných katiónov v roztoku sa počas opracovania udržuje na hodnotách pod 0,1, čím sa získa zeolit typu faujazitu s molárnym pomerom atómov...

Spôsob extrakcie karotenoidov z prírodných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278904

Dátum: 02.02.1994

Autori: Graves Frederic, Gallaher Daniel

MPK: C07C 7/00, C07C 403/00

Značky: extrakcie, prírodných, karotenoidov, zdrojov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob extrakcie karotenoidov z prírodného zdroja bez použitia uhľovodíkového rozpúšťadla zahŕňa stupne: a) rozdelenie prírodného zdroja karotenoidov na kvapalnú frakciu obsahujúcu karotenoidy a kašovitú frakciu, b) kontakt kvapalnej frakcie so zrážacím činidlom neobsahujúcim uhľovodíkové rozpúšťadlo, vybraným zo skupiny zahrnujúcej 0,5 až 3 % hmotn. chloridu vápenatého, 0,05 až 2 % hmotn. hydroxidu vápenatého, 2 až 4 % hmotn. laktátu...

Spôsob membránovej extrakcie uránu zo síranových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231779

Dátum: 15.12.1986

Autori: Řeháček Vlastimil, Rajec Pavol, Macášek Fedor

MPK: B01D 13/00

Značky: síranových, extrakcie, roztokov, uranu, membránovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu membránovej extxakcie uránu zo síranových roztokov. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že urán z vonkajšieho síranového roztoku sa extrahuje emulziou roztoku chelátotvorného činidla, ako je di-2-etylhexylfosforečná kyselina, alebo 7-alkyl-8-hydroxychinolín v alkéne s počtom atómov uhlíka 6 až 14 s vnútorným síranovým roztokom o koncentrácii síranu a acidite vyššej ako vonkajší síranový roztok. Spôsob...

Spôsob rozpúšťadlovej extrakcie paládia z roztokov kyseliny dusičnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 224993

Dátum: 01.12.1984

Autori: Macášek Fedor, Kyrš Miroslav, Mikulaj Vladimír

Značky: paládia, dusičnej, kyseliny, extrakcie, roztokov, rozpúšťadlovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozpúšťadlovej extrakcie paládia z roztokov kyseliny dusičnej vyznačujúci sa tým, že paládium vo forme katiónového chelátu sa extrahuje nitrobenzénovými roztokmi halogén derivátov dikarbolidu kobaltitého.

Spôsob extrakcie sacharózy z rastlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214999

Dátum: 15.09.1984

Autor: Závodský Ladislav

Značky: rastlinného, sacharózy, spôsob, extrakcie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob extrakcie sacharózy z rastlinného materiálu, najmä cukrovej repy, v extrakčnom zariadení bežného typu vyznačujúci sa tým, že ako extrakčné činidlo sa používa rozpúšťadlo nižšej kvality pri teplote extrakcie 20-60 °C, pričom rozpúšťadlo o nižšej kvalite môže byť dvojzložkové, acetón - voda, alebo viac zložkové, etanol - benzén - voda.

Kombinovaný sposob extrakcie pri čistení odpadových roztokov kyseliny sírovej od organických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224752

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bobok Daniel, Kossaczky Elemír

Značky: extrakcie, kyseliny, spôsob, sírovej, čištění, odpadových, kombinovaný, nečistot, roztokov, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný spôsob extrakcie pri čistení odpadových roztokov kyseliny sírovej od organických nečistôt, obsahujúcich anorganické soli a odpadových roztokov kyseliny sírovej, ktoré okrem anorganických solí obsahujú kyselinu dusičnú a kysličníky dusíka vyznačujúci sa tým, že organické látky sa z odpadových roztokov kyseliny sírovej najprv oddeľujú extrakciou benzénom, alebo toluénom, alebo chloridom uhličitým, alebo xylénami, alebo uhľovodíkovou...