Patenty so značkou «extenzometr»

Extenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 240223

Dátum: 15.06.1987

Autor: Zwarg Wolfgang

MPK: G01L 1/22

Značky: extenzometr

Text:

...1 v rozsahu cca od 0,3 mm do několika desítek jan, a to v závislosti na použitých snímacích dotykach. Zařízení lze s výhodou použít jak na součástí velké, tak i na součástí mlnohem menší, než je veli xkost extenzometru. Vhodnou volbou materiálu, prüřezu a délky elastických krakorců lze dosáhnout relativně malých sil p 0 třebných k rozevření snimacích dotyků při dostatečně velké změně odporu tenzometrických snímačů a tudíž dostatečně velké...

Axiální extenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 247519

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mirsch Miroslav

MPK: G01B 5/30

Značky: extenzometr, axiální

Text:

...odstraněny tím, že na každém ramenu extenzometru jsou vytvořeny jedna vnější plocha a jedna vnitřní plocha pro upevnění měřicích dotyků.Je výhodná vytvořit tyto plochy tak, že jsou navzájem rovnoběžné.Výhodou řešení podle vynálezu já, že lze realizovat měřicí báze o různých velikostech různou montáží měřicích dotyků bez dalších přídavných mechanických členů, které by svou hmotností ovlivňovaly dynamické vlastnosti extenzometru.Tím je...

Polygonální extenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219991

Dátum: 15.10.1985

Autor: Čermák Zdeněk

Značky: extenzometr, polygonální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru kontrolního měření, prováděného v rámci technicko bezpečnostního dohledu na hydrotechnických stavbách. Slouží k dálkové nepřímé prověrce napjatosti ocelového pancíře štol tlakových přivaděčů, například přečerpacích vodních elektráren. Podstatou zařízení podle vynálezu je ocelové pásmo s kladkami, vsunuté do prstence z uzavřeného tenkostěnného obdélníkového profilu, přivařeného na povrch pancíře. Pásmo je připojeno k...

Extenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 213848

Dátum: 01.05.1984

Autori: Vandrovec Miloslav, Hradecký Jiří

Značky: extenzometr

Zhrnutie / Anotácia:

Extenzometr, skládající se z dvojice tuhých, rovnoběžných ramen, opatřených vždy na jednom konci prostředky ke spojení se zkoušeným vzorkem, jehož deformace je měřena, z křížového pružného závěsu mezi oběma rameny tvořeného soustavou pružných pásů uchycených vždy jedním koncem k jednomu ramenu a druhým koncem k druhému ramenu, z elektrických tenzometrů umístěných alespoň na jednom z pružných pásů a z dorazových prostředků omezujících vzájemný...