Patenty so značkou «expanzní»

Expanzní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 261030

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kudělová Emilie, Král Pavel, Petroš Jiří

MPK: C08L 97/00, C09K 3/00, C08L 97/02...

Značky: hmota, expanzní

Text:

...nevýhodou je vysoká spotřeba živé práce, vznik škodlivin, to je hluku, prachu a vibrací, které jsou příčinou nemoci 2 povolání.Uvedené nevýhody stávajicího stavu techniky se odstraní expanzni hmotou podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že sestává ze 40 až 50 2 hmotnostnich mletého oxidu vápenatého,1 až 5 hmotnostních práškového uhličitanu sodného 1 až 5 hmotnostnich práškového sulfitového výluhu a ze 40 až 50 hmotnostnich...

Expanzní vložka odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259761

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F16T 1/45

Značky: kondenzátu, vložka, odváděče, expanzní

Text:

...víka váloová komory odváděče kondeňzátu Jo uloženo šrouä bové těleoo přívodu kondenzátu. ktoré je opatřeno válcovým oeazea ním,na němž je upevněna viutá pružina,do Jejíhož dolního konce Je upevněnoÁoaazení kotoučové zátky usazené á boční 1 axiální vůli ve válcovém sedle dna komory odváděče kondenzátu. Alternativně je podle vynálezu kotoučové zátka opatřena na svém plochém dnukřížovou drážkou a kotoučová zátka dosodá tímto dnem na čelní plochu...

Expanzní odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259333

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F16T 1/45

Značky: expanzní, kondenzátu, odváděč

Text:

...vstupu kromě prvního expanzního stupně l vysokou rotaci. Celkový stupeň opakovaných a kombinovaných expanzí však vzhledem ke snaze konstruovat malé a kompaktní ústrojí zůstává relativně nízký.Uvedené nedostatky odstraňuje expanzní odváděč kondenzátu ve tvaru válcové nádoby jejíž dno je opatřeno výtokovou dýzou s možností její výměny za jiný průměrový druh a podstata vynálezu spočívá v tom, že uvnitř válcové nádoby a v její podélné ose je na...

Expanzní tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 257173

Dátum: 15.04.1988

Autor: Víšek Miroslav

MPK: F16L 55/04

Značky: nádoba, expanzní, tlaková

Text:

...nádoba podle vynálezu reaguje na náhlé změny tlaku kapalin V potrubních systémech a zabezpečuje tak jejich ochranu před poškozením.Příklad konkrétního provedení je znázorněn na výkrese.Expanzní tlaková nádoba sestává ze dvou částí gg, lg, oddělených membránou lg upevněnou v přírubovém spojí pomocí šroubů gł. Spodní část jg, s prostorem naplněným kapalinou je spojená přívodním potrubím 3 s potrubním systémem 3. Ve dnu lg spodní části lg...

Expanzní zařízení pro odpouštění parního kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257074

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kouřil Jiří, Šenfluk Čeněk, Kutěj Milan

MPK: F28B 9/08

Značky: expanzní, parního, kondenzátu, odpouštění, zařízení

Text:

...je suvně uložen čep opatřený hlavou přitom k válcové nádobě je připevněna zarážka, jejíž dolní konec zasahuje nejméně do podélné osy čepu tlakového indikátoru.)Expanzní zařízení podle vynálezu se od známých konstrukcí odváděčů kondenzátoru liší jednak tím, že nepoužívá klasických výtokových trysek a dále tím, že umožňuje plynulé škrcení vstupu kondenzátoru, přičemž základní poloha - uzavřeno - škrtícího prvku je spolehlivě indikována...

Expanzní vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256500

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/14

Značky: vložka, expanzní

Text:

...míst~ ní odpor, který je součtem konstantního odporu expanzní vložky a proměnného odporu regulačního ventilu nebo obdobného regulačního orgánu.vynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu představujícím evislý osový řez expanzní vložkou.Expsnzní vložku tvoří kovové těleso l rotačního tvaru V jehož podélné ose je vytvořen válcový prostor gldo něhož je shore zaěroubována zátka 1 opatřená dříkem 3 a ukončená váloovou...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256335

Dátum: 15.04.1988

Autor: Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: expanzní, turbina

Text:

...Průměr této ucpávky je převážně větši, než je průměr labyrintové ucpávky, sloužící pro utěsněni hřidele před únikem chladného pracovniho plynu.253 335 Výhody řešení podle vynálezu spočívajív tom, že je dosaženo snížení ztráty chladného pracovního plynu labyríntovouucpàvkou pří současném omezení osových síl, působících na hřídel.Příklad uspořádání expanzní turbíny s plynovýmí ložísky a sníženou ztrátou pracovního plynu je znázorněn na...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 255137

Dátum: 15.02.1988

Autori: Schustr Pavel, Mateja František, Liška Vladimír, Vinš Martin

MPK: F25B 11/00

Značky: turbina, expanzní

Text:

...izolována, přičemž uspořádání izolace s válcovou dělicí rovinou odstraňuje nedostatky způsobené radiální cirkulaci plynu ve spojení bloků izolace a usnadňuje montáž expanzní turhiny do nízkoteplotní části. Vzhledem k tomu, že konstrukční délka tělesa rozváděče i krytu je stejná, nedochází k vzájemným posunům v důsledku tepelných dilatací.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém obrázku. Nízkoteplotní část zahrnuje pracovní kolo l...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246659

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bláha Ludvík, Hranoš Radomír, Rajšner Miroslav, Bagar Bronislav, Janda Jioí

MPK: F25B 11/00

Značky: expanzní, turbina

Text:

...i lopatek pracovního kola, což se projeví zvýšenou účinnosti expanzní turbíny. Filtr, umístěnýv komoře nízkoteplotní části, kromě filtračního účinku, přispívá k rovnoměrnému rozdělení plynu před vstupem do šikmých usměrñovacích lopatek. Podpěry stavitelných naklápěcích segmentu radiálních kluzných ložisek umožňují nezávislým natáčenim stavěcího dorazu a stavěciho šroubu nastaveni základní ložiskové vůle s přesností 0,5 nm.Možnost přesného...

Brzdicí zařízení expanzní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244628

Dátum: 14.10.1987

Autor: Komárom Tóth Hmöstrei Mária

MPK: H02K 49/00, H02K 55/04

Značky: turbiny, brzdící, zařízení, expanzní

Text:

...zařízení může pracovat za nízkych teplot, čímž jsou omezeny nežádouoí tepelná toky k prütočná části expsnzní turbiny. Brzděný výkon je přitom odváděn v podobě elektrické energie mimo zařízení.Na priložených obrázcích je znázorněn příklad provedení brmdícího zařízení expanzní turbiny podle vynálezu. Obr. l pýedstavuje podélný řez a obr. 2 příčný řez brzdicím zařízením v míetě pőlových nástovcu.Rotor 1 je uložený v redidlních ložiskách § a...

Expanzní pasty na bázi polymerů a/nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235276

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jurosz Jindřich, Kalenda Milan, Drexler Jiří, Rafaj Miroslav, Chytílek Jaroslav

MPK: C08L 27/06

Značky: bázi, kopolymerů, expanzní, pasty, vinylchloridu, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká expanzních past na bázi polymerů a/nebo kopolymerů vinylchloridu, které jsou určeny především ke zpracování těsnění uzávěrů obalů potravinářských výrobků, jako jsou například víčka konzerv víčka obalů kompotů, zavařenin a nálevů (typu Omnia a Pano) a korunkové uzávěry lahví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyto pasty obsahují 20 až 65, s výhodou potom 40 až 55 hmot. % směsi alespoň dvou polymerů a/nebo kopolymerů...

Expanzní tamponážní a injektážní směs se sníženou filtrovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 252318

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sobotková Ivana, Tomíška Josef

MPK: E21B 33/138, C04B 28/04

Značky: filtrovateľnosti, expanzní, sníženou, tamponážní, směs, injektážní

Text:

...1 až 10 hmotnostnich dilů jemně mletého vápna, 20 až 40 hmotnostnich dilů vody a z 0,3 až 6 hmotnostnich dilů antifiltračni a piastifikačni přisady, obsahující 30 až 70 S hmotnostnich sušiny polyvinylalkoholu a 70 až 30 Q hmotnostních derivátů solí ligninsulfonových kyselin nebo kondenzátů formaldehydu bud s naftalensulfokyselinami, anebo s alkylsulfonovanými polyfenoly, anebo s melaninem.Smäs podle vynálezu vykazuje vysoký antifiltračni...

Zařízení pro regulaci tlaku plynu v ložiskové části expanzní turbiny, ohraničené ucpávkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251126

Dátum: 11.06.1987

Autor: Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: tlaku, expanzní, turbiny, regulaci, ložiskové, plynů, částí, ohraničené, zařízení, ucpávkou

Text:

...pouzdra l, vytvářejicích komory 3 a 3. Pružná membrána A je v kontaktu s pružinou §, stlačovanou regulačním šroubem 2,který prochází závitem stěny pouzdra l. Do komory 3 ústí plynové vedení ll, tvořené trubkou,vycházející z prostoru gg před ucpávkou 12. Komora g je spojena plynovým vedením § s dutinou ve skříni gg. vytvořenou za horním ložiskem ll.Z komory g je vyústěno plynové vedení §, opatřené na vstupu sedlem lg, na které dosedá pružná...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243039

Dátum: 15.05.1987

Autor: Eervenko Jozef

MPK: F25B 11/00

Značky: turbina, expanzní

Text:

...okolí, pomocí tenkostěnnáho rotsčního profilu, způsobuje omezení tepelných toků k nízkoteplotní části. Demontovatelný spoj nízkoteplomí části ssjiešuje přístup k pracovnímu kolu a rozváděcím lopstkám,což umožňuje přesně nastavení jejich vzájemné polohy.Dále toto řesení umožňuje snadnou demontáž a montáž expsnsní turbiny ze zařízení, případně montáž nové expsnsní turhiny bez nutnosti rozpojovat vstupní e výstupní potrubí. Vynález současně...

Nízkoteplotní část expanzní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234425

Dátum: 01.03.1987

Autor: Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: nízkoteplotní, turbiny, část, expanzní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení nastavení pracovního kola oproti rozváděcím lopatkám, včetně těsnění nízkoteplotní části. Nízkoteplotní část expanzní turbíny zahrnuje hřídel, rozváděcí lopatky, ucpávky a stator s ložiskovými štíty. V ložiskových štítech (5) jsou vytvořeny válcové otvory, do kterých jsou vložena ložiska (2, 3) a nosič (7) s rozváděcími lopatkami (8). Zeslabená část nosiče tvoří vnitřní tepelný most (14). Nízkoteplotní část je nesena...

Expanzní tlumič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226318

Dátum: 15.10.1985

Autor: Mihalík Zdeněk

Značky: tlumič, expanzní, výfuku

Zhrnutie / Anotácia:

Expanzní tlumič výfuku spalovacího motoru, tvořený expanzním prostorem rozděleným děrovanou přepážkou na dvě komory, z nichž jedna je spojena se vstupní trubkou a druhá s výstupní trubkou, vyznačený tím, že vstupní trubka (6) i výstupní trubka (8) zasahují do expanzního prostoru, který je rozdělen děrovanou přepážkou (2) kuželového tvaru s kulovitým vrcholem (3) na první komoru (4) a druhou komoru (5) v poměru 1:1.

Celospalitelná nábojka zejména pro expanzní přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219476

Dátum: 15.08.1985

Autor: Čermák Jiří

Značky: celospalitelná, expanzní, nábojka, zejména, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Celospalitelná nábojka, zejména pro expanzní přístroje (obr. 2). Vynález se týká celospalitelných nábojek, zejména pro nastřelovací přístroje. Vynález řeší snížení mechanické energie bicího ústrojí odpalovacího mechanismu nastřelovacího přístroje při současném zachování vysoké bezpečnosti nábojky. Řešení je výhodné i pro nábojky s oboustrannou iniciací. Celospalitelná nábojka zahrnuje válcové těleso nábojky upravené ze střeliviny a opatřené...

Expanzní zdroj seismických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 227406

Dátum: 01.06.1984

Autor: Andrejsek Karel

Značky: expanzní, seismických, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Expanzní zdroj seismických vln, jehož součástí je styková podstava, vyznačený tím, že v čele (2) stykové podstavy (1) je upevněn expanzní válec (3) s dutým pístem (4) a s nábojovou komorou (6) uvnitř duté pístnice (5), na kterém je suvně uložena pomocí bajonetového spoje (26) vodicí trubka (11) gravitačního tlouku (17) opatřeného dole úderníkem (18) a nahoře prstencovou drážkou (19), do níž zasahuje západka (23) spouštěcí páky (22), upevněná k...