Patenty so značkou «etylénu»

Spojivo založené na kopolymére etylénu a vinylesteru karboxylovej kyseliny a na polyolefíne, ktorý obsahuje funkčný monomér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11145

Dátum: 13.02.2009

Autori: Corfias-zuccalli Catherine, Cartier Laurent, Devisme Samuel, Collas Olivier

MPK: B32B 27/00, B32B 17/10, B32B 27/04...

Značky: ktorý, etylénu, funkčný, karboxylovej, polyolefíne, obsahuje, spojivo, vinylesteru, monomér, založené, kopolymére, kyseliny

Text:

...titánu. V priebehuvýroby solárnych panelov sa jednotlivé zložky spoja pomocou laminácie, panel sa vytiahne vo vákuu prostredníctvom silikónovej membrány. Táto silikónová membrána sa však pri kontakte s väzbovými činidlami degraduje. Je teda nevyhnutné obmedziť ich použitie. To predstavuje V súčasnej dobe hlavný problém pre výrobcov fotovoltaických modulov, pretože tieto silikónové membrány sú drahé a pretože po dobu ich výmeny je nutné...

Postup a zariadenie na polymerizáciu etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4202

Dátum: 30.01.2006

Autori: Penzo Giuseppe, Karer Rainer, Ahmadzade-youssefi Cyrus, Nieken Ulrich

MPK: C08F 10/00, C08F 2/34

Značky: zariadenie, etylénu, polymerizáciu, postup

Text:

...reaktore za vzniku polymérnych častíc, a reakčný plyn obsahujúci propán a nespolymerízovaný etylén sa cirkuluje, aby sa odvádzalo polymerizačné teplo, pričom- polymérne častice sa kontinuálne alebo diskontinuálne vypúšťajú- polymérne častice sa oddelujú od hlavnej časti súčasne vypúšťaného plynu a polymérne častice sa odplyňujú,- plyn sa zbavuje unášaných jemných častíc,- plyn sa oddeľuje od nízkovrúcej frakcie obsahujúcej etylén alebo odi...

Adhézny prípravok na báze kopolymérov etylénu, vhodný na extrúzne nanášanie a extrúznu lamináciu na rôzne povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10974

Dátum: 13.12.2005

Autori: Rauline Damien, Chopinez Fabrice, Pascal Jérôme

MPK: C09J 123/08

Značky: povrchy, kopolymérov, nanášanie, vhodný, etylénu, lamináciu, extrúzne, adhézny, báze, extrúznu, rôzne, prípravok

Text:

...Príkladmi akrylátu alebo metakrylátu alkylovej skupiny sú najmä metylakrylát, etylakrylàt, nbutlylakrylát, izobutylakrylat a 2-etylhexylakrylát.0020 Najčastejšie sa používa metylakrylál a n-butylakrylát.-3 0021 Výhodne, adhézna zmes je charakterizovaná tým, že funkčný komonomér je vybraný zo skupiny kyselina, anhydrid alebo epoxíd.0022 Výhodne, skupina je vybraná spomedzi zlúčenín karboxylových kyselín alebo ich derivátov anhydridov...

Vyfukovaná fólia na báze zmesí polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4093

Dátum: 01.04.2005

Autori: Čižmárová Jana, Dudaško Daniel, Klačan Ján

MPK: C08L 23/04, C08L 23/00

Značky: zmesí, fólia, etylénu, polymérov, báze, vyfukovaná

Text:

...osobnej hygieny a ochrany na vysokorýchlostných baliacich linkách.Trojvrstvové obalové fólie typu A-B-A celkovej hrúbky 25 m a 35 m v čírom prevedení boli pripravené technológiou koextrúzie s použitím trojšnekového extrúdera cez kruhovú štrbinu šírky 0,8 - 2,5 mm s následným vyfukovaním pri vyfukovacom pomere 1 1,6 až 1 z 4,0. Zastúpeniehrúbok jednotlivých vrstiev (A-B-A) bolo v percentuálnom vyjadrení26 - 48 - 26 pričom zastúpenie...

Katalytická kompozícia na oligomeráciu etylénu obsahujúca monocyklopentadienylové zlúčeniny titánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10826

Dátum: 08.09.2004

Autori: Bonsignore Stefanio, Biagini Paolo, Santi Roberto, Fusco Roberto

MPK: C07C 2/32

Značky: zlúčeniny, titanu, monocyklopentadienylové, katalytická, obsahujúca, etylénu, oligomeráciu, kompozícia

Text:

...a 8 atömov uhlíka, ani distribúcia produktu medzi týmito0008 EP-A 681 106 (Phillips) opisuje katalytickê systémy nabáze alkanoátov chromitých, ktoré sa všeobecne aktivujúalebo jednej z jeho alkalických solí, a halogenačného činidla,výhodne GeCl používaného pri teplotách približne 100 °C, s tlakmi etylénu vyššími ako 40 atm. Tieto chrómové katalytickêsýstênąr produkujú 1-hexén so selektivitou vyššou ako 99 avysokou aktivitou len s vysokým...

Katalyzátory obsahujúce meď a horčík na oxichloráciu etylénu na 1,2-dichlóretán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 452

Dátum: 18.10.2002

Autori: Casagrande Francesco, Cavalli Luigi

MPK: B01J 27/06, C07C 17/00, C07C 19/00...

Značky: katalyzátory, obsahujúce, horčík, 1,2-dichlóretán, etylénu, oxichloráciu

Text:

...konverziou kyseliny chlorovodíkovejV procese spoužitím kyslíka ako okysličovadla snižšími molámymi pomerrni HCl/C 2 H 4 je konverzia kyseliny chlorovodíkovej uľahčená, ale žiaľ sú uľahčené aj reakcie spaľovania na oxidy uhlíka, čo vedie k strate selektivity, a preto aj kvyšším špecifickýmV záujme kompenzácie tejto nevýhody sa spravidla teplota íluidného lôžka udržuje na nízkej úrovni (210 - 225 °C) takto je konečný výťažok reakcie vyšší než...

Spôsob oxychlorácie etylénu v jednostupňovom reaktore s nehybnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282577

Dátum: 09.09.2002

Autori: Vio Dario, Fatutto Pierluigi, Marsella Andrea

MPK: C07C 19/045, C07C 17/156

Značky: reaktore, jednostupňovom, oxychlorácie, nehybnou, etylénu, spôsob, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob oxychlorácie etylénu na prípravu 1,2-dichlóretánu, spočívajúci v reakcii etylénu s látkou predstavujúcou zdroj chlóru a s látkou predstavujúcou zdroj kyslíka v oxychloračnom reaktore v prítomnosti katalyzátora, ktorého podstata spočíva v tom, že sa realizuje v jedinom reaktore a etylén je pri tejto reakcii prítomný vo veľkom molárnom prebytku voči chlóru. Vhodnou látkou, predstavujúcou zdroj chlóru, je kyselina chlorovodíková,...

Spôsob prípravy zložky pevného katalyzátora na polymeráciu etylénu a kopolymeráciu etylénu s alfa-olefínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282055

Dátum: 24.08.2001

Autori: Invernizzi Renzo, Luciani Luciano, Pondrelli Maddalena

MPK: C08F 4/655, C08F 4/654, C08F 10/02...

Značky: katalyzátora, spôsob, etylénu, zložky, přípravy, pevného, polymeráciu, alfa-olefínom, kopolymeráciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zložka pevného katalyzátora na polymeráciu etylénu a kopolymeráciu etylénu s alfa-olefínom obsahujúca 50 až 90 hmotn. % nosiča oxidu kremičitého vo forme častíc a 50 až 10 hmotn. % katalyticky aktívnej časti obsahujúcej titán, horčík, chlór a alkoxyskupiny sa pripraví z roztoku chloridu horečnatého v etanole, impregnáciou častíc oxidu kremičitého. Týmto roztokom a suspendovaním častíc oxidu kremičitého v tomto roztoku, s odparením...

Spôsob separácie etylénu z pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280414

Dátum: 14.02.2000

Autori: Weissensteiner Viliam, Novotný Vlastimil, Vanko Milan, Foltán Stanislav, Kmeť Vladimír, Okresa Marián, Niederland Kamil

MPK: C07C 7/11, C07C 11/04

Značky: plynov, pyrolýznych, spôsob, etylénu, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Separácia etylénu zo zmesi obsahujúcej acetylén, oxid uhličitý, etylén, metán, oxid uhoľnatý a vodík ako hlavné zložky, pri ktorej ako reflux do absorpčno-desorpčného uzla na desorpciu etylénu sa privádza kvapalná fáza z 1. absorpčného stupňa (2), z miesta medzi 1/4 až 3/4 absorpčnej výšky, pozostávajúca z acetónu nasýteného vodíkom, oxidom uhoľnatým, metánom a etylénom, pri teplote v rozmedzí 239 až 255 °K a tlaku v rozmedzí 1,3 až 1,6 MPa v...

Kontinuálny spôsob výroby blokového polyméru propylénu a etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278559

Dátum: 10.09.1997

Autori: Oka Takahiro, Chiba Hiromasa

MPK: C08F 297/08

Značky: polymerů, blokového, kontinuálny, propylenu, spôsob, výroby, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob výroby blokového kopolyméru propylénu a etylénu s dobre vyváženými vlastnosťami, ako je vysoká odolnosť proti nárazu, pevnosť, spracovateľnosť a podobne, pri dobrom výťažku, používa dva polymerizačné stupne a katalyzátor na riadenie priestorového usporiadania výsledného polyméru, ktorý obsahuje tuhú zložku s obsahom titánu a organohlinitú zlúčeninu, pričom v prvom stupni sa privádza do dvoch alebo väčšieho počtu...

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu a spôsob prípravy jeho pevnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279390

Dátum: 15.04.1992

Autori: Borghi Italo, Luciani Luciano, Pondrelli Maddalena, Invernizzi Renzo

MPK: C08F 4/655, C08F 10/02, C08F 4/642...

Značky: pevnej, katalyzátor, spôsob, homopolymerizáciu, etylénu, přípravy, zložky, kopolymerizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu pozostáva z pevnej zložky, ktorá obsahuje hmotnostne 50 až 90 % nosiča, ktorým je oxid kremičitý s veľkosťou častíc 10 až 100 um, s povrchom 250 až 400 m2/g, s objemom pórov 1,3 až 1,8 ml/g a so stredným priemerom pórov 30 nm a 50 až 10 % katalyticky účinného podielu na báze titánu, horčíka, chlóru a alkoxyskupín s 1 až 5 atómami uhlíka v molárnom pomere titán : horčík : chlór 1 : (0,2...

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279040

Dátum: 15.04.1992

Autori: Pondrelli Maddalena, Luciani Luciano, Invernizzi Renzo, Borghi Italo, Milani Federico

MPK: C08F 4/642, C08F 4/637, C08F 10/02...

Značky: kopolymerizáciu, katalyzátor, homopolymerizáciu, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu pozostáva z organokovovej zlúčeniny hliníka a z pevnej zložky katalyzátora obsahujúcej horčík, halogén a titán, pričom pevná zložka sa pripravuje (i) rozpustením alkylu horečnatého, halogenidu kremíka a prípadne alkylhalogenidu v inertnom organickom rozpúšťadle za udržiavania styku až do vyzrážania pevnej granulovanej látky, (ii) uvádzaním do styku pevnej granulovanej látky s...

Pevná zložka katalyzátora na polymerizáciu etylénu a kopolymerizáciu etylénu s alfa olefínmi, spôsob jej prípravy, katalyzátor s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280848

Dátum: 18.03.1992

Autori: Pondrelli Maddalena, Luciani Luciano, Invernizzi Renzo, Borghi Italo

MPK: C08F 10/02, C08F 4/02, C08F 210/16...

Značky: spôsob, olefínmi, zložka, obsahom, polymerizáciu, pevná, kopolymerizáciu, použitie, etylénu, katalyzátor, přípravy, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná zložka katalyzátora obsahuje 50 až 90 % hmotn. oxidu kremičitého a 50 až 10 % hmotn. katalyticky aktívnej časti zahŕňajúcej titán, horčík, chlór a tiež alkoxyskupiny, s nasledujúcimi atómovými pomermi: Mg/Ti od 2,0/1 do 12,0/1, Cl/Ti od 10/1 do 40/1, alkoxyskupiny/Ti od 0,1 do 20/1 a s obsahom titánu od 0,5 do 5,0 % hmotn., ku hmotnosti uvedenej pevnej zložky. Je pripraviteľná tým, že sa pripraví roztok chloridu horečnatého v etanole,...

Katalyzátor typu Ziegler-Natta nanesený na nosičovom materiály na polymerizáciu etylénu a na kopolymerizáciu etylénu s alfa-olefínmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279445

Dátum: 15.10.1991

Autori: Invernizzi Renzo, Polesello Mario, Borghi Italo, Pondrelli Maddalena, Luciani Luciano, Masi Francesco

MPK: C08F 4/655, C08F 4/646, C08F 10/02...

Značky: ziegler-natta, nanesený, alfa-olefínmi, materiály, polymerizáciu, spôsob, přípravy, katalyzátor, kopolymerizáciu, nosičovom, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor typu Ziegler-Natta nanesený na nosičovom materiáli je účinný pri polymerizácii etylénu a pri kopolymerizácii etylénu s alfa-olefínmi, pričom tento katalyzátor je tvorený (A) kokatalyzátorom vo forme organokovovej zlúčeniny hliníka a (B) pevnej katalytickej zložky, ktorá sa získa: - (I) impregnovaním granulovaného porézneho pevného nosičového materiálu roztokom obsahujúcim chlorid horečnatý MgCl2 a tetraalkoholát titanu Ti(OR)4, v...

Směs, zejména pro výrobu fólií, ze stabilizovaných vysokohustotních kopolymerů etylenu a lineárních nízkohustotních kopolymerů etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264568

Dátum: 14.08.1989

Autori: Singer Petr, Pešta Pavel, Goldšmíd František, Jelínek Jaromír, Kašík Boris

MPK: B29D 7/01, B29K 23/00

Značky: směs, stabilizovaných, nízkohustotních, lineárních, zejména, fólií, vysokohustotních, etylénu, kopolymerů, výrobu

Text:

...nižší produktivity při výrobě.Tyto nevýhody jsou odstraněny u směsi, zejména pro výrobu főlií, ze stabilizovaných vysoko hustotníoh kopclymerů etylenu a lineárních nízkohustotnich kopolymerů etylenu, která se skládá ze 70 až 95 hmotnostních vysokohustotniho kopolymeru etylenu s vyšším alfa-olefinem, s výhodou s buténem nebo propylénem s indexem toku OO 3 až 1,00 při zatížení 21,2 N a 190 ° 0, a 5 °až 30 hmot~ nostnich lineárniho...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a kopolymerů etylénu s vyššími 1-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261169

Dátum: 12.01.1989

Autori: Knor Zdeněk, Hupka Ladislav, Balabán Luboš

MPK: C08K 5/07, C08K 5/34

Značky: etylénu, 1-olefiny, polyetylénu, způsob, lineárního, vyššími, kopolymerů, stabilizace

Text:

...granulovaných surovín apráškového stabilizačního koncentrátu3.1 Jako základní suroviny se použije granulované směsi lineárního polyetylenu nebo kopolymerů etylenu s vyššími 1-olefiny, které se smíchají s granulovanými ostatními polyolefinickými polymery, popřípadě s dalšími modifikátory, organickými a anorganickými barvivy a jinými zpracovatelskými přísadami.3.2 způsobem uvedeným v odst. 1.2 nebo 2.2 se připraví práškový stabilizační...

Kopolymery etylenu s propylenem nebo butylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259929

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pešta Pavel, Balabán Luboš, Vašátková Jiřina, Čapka Oldřich

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: butylenem, kopolymery, propylenem, etylénu

Text:

...vedle zpracování na fólie je velmi rozšířená výroba velkoobjemových nádob vyfukováním a to tak, že vyrobený granulát se mísí s různými zpracovatelskými přísadami a např. na lince Voith-Fischer je zpracováván na kanystry,sudy, konve a jiné duté předměty.Při experimentech prováděných s různými koncentračními poměry citovaného ternárního systému se ukázalo, že optimálních výsledků z technologického i ekonomického hlediska se...

Způsob stabilizace lineárních polymerů etylenu a jeho kopolymerů s propylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259619

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balabán Luboš, Legeza Vasil

MPK: C08K 5/13, C08K 5/52

Značky: etylénu, způsob, propylenem, stabilizace, lineárních, polymerů, kopolymerů

Text:

...v uvedeném teplotním rozmezí, převládá desaktivačiíí proces před oxidací.Požadované teploty polymeru nebo kopolymeru se dosáhne bud průchodem práškového polyetylénu vhodným vyměníkem,nebo takovou organizací silového hospodářství, která umožní extruzi práškového polymer-u ve vhodné době po polymeraci.(Jptimálních výsledků se přitom dosahuje v takových případech, kdy transportní médium ~ vzduch je zcela nebo alespoň částečně nahrazen...

Katalyzátor pro polymeraci a kopolymeraci etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244770

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mynáo Vladimír, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Breuer Jaromír, Dingl Jioí

MPK: C08F 4/64

Značky: polymeraci, etylénu, kopolymeraci, katalyzátor

Text:

...prašek, nebo anorganický například silika. odpařením přebytku EDS nebo jiného organického rozpouštědla se získa prekursor katalyzátoru, který se~přídavkem organohlinité sloučeniny - aktivátoru stane polymeračně aktivním.Aktivaci prekursoru kmtalyzétoru možno provét nlkolika způsoby z 1. v polyneračnía remktoru a) přídavkem roztoku trialkylhliníku v alifatickém rozpouitédla, b) ŕídavkem siliku impregnované trialkylhliníken. lhožatví...

Spôsob zvýšenia stability polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256575

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrivík Alexander, Žák Karol, Brenner Rudolf

MPK: C08L 23/08, C08L 23/06

Značky: polymérov, etylénu, spôsob, zvýšenia, stability

Text:

...zariadení s výhodou 5 až 15 násobným.Výhoda spočíva v tom, že počas predĺženého spracovania v prítomnosti vzdušného kyslíka sa v polyméri vytvoria oxidačné produkty, ktoré následne reagujú so stabilizátorom za vzniku nových zlúčením, kto,ré sú účinnejšími stabilizátormi ako je pôvodný produkt.Fólia z nízkohustotného polyetylénu pripravená hnetaním polyetylénu s prídavkom 2,2,6,6 tetrametyl-piperidinol-stearätu v komore plastograiu...

Sposob výroby etylénu a acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236239

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kmeť Vladimír, Polák František, Foltán Stanislav, De Riz Marián, Čamaj Vladimír, Kráľ Bohumil, Mojžiš Teodor, Borišek Igor, Šebo Tomáš, Novotný Vlastimil, Miština Ladislav

MPK: C07C 4/04, C10G 9/36

Značky: spôsob, acetylénu, etylénu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénu a acetylénu na báze prírodných a/alebo syntetiských uhľovodíkov vysokotepelnou pyrolýzou pri teplote 1 000 až 2 800 °C a tlaku 0,03 až 0,5 MPa s bezprostredným stykom uhľovodíkovej suroviny s nosičom reakčného tepla. Do procesu sa nastrekuje zmes primárneho benzínu obohatená s 5 až 20 % obj. metánu alebo metánovej frakcie z procesu delenia plynov. Úbytok metánu vo vykurovacom plyne v 1. stupni pyrolýzy sa nahradí zvyškovým...

Katalyzátor pro polymeraci etylenu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236235

Dátum: 01.02.1988

Autori: Boček Vladimír, Gheorghiu Minhea, Fiala Zdeněk, Polouček Eduard

MPK: C08F 4/60, C08F 10/02

Značky: etylénu, plynné, fázi, polymeraci, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory pro polymeraci etylenu v plynné fázi tvořené silylestery alespoň dvou přechodných kovů, z nichž jeden je chrom a další molybden, vanad nebo titan, nanesenými na anorganickém nosiči spolu s organohlinitou sloučeninou jako katalyzátor. Katalyzátory umožňují měnit molekulovou hmotnost a její distribuci a tím i mechanické vlastnosti polyetylenu.

Spôsob oddeľovania etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246866

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdenik Dalibor, Benda Boetislav, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín

MPK: C07C 11/04, C07C 7/11

Značky: etylénu, zmesí, oddeľovania, plynov, pyrolýznych, spôsob

Text:

...s absorbovanými plynmi je napojený na demetanizačnú kolönu 23, v ktorej sa odstráni z kvapalnêho prúdu česť metanu a skoro všetok vodík a oxid uhoľnatý. Takto upravený kvapalný prúd sa potom odvádza potrubím 25 do absorpčno-desorpčného uzla 26 na oddelenie koncentrovaného plynného etylénu od kvapalnej zmesi acetönu s rozpusteným oxidom uhličitým a acetylenom. Odvod plynu 7 z 1. absorpčného stupňa je napojený na 2. absorpčný stupeň 9, v ktorom...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů etylénu s alespoň jedním .alfa. -olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241146

Dátum: 15.12.1987

Autori: Romaouk Miroslav, Sláma Karel, Kahovcová Jitka

MPK: C08F 10/02

Značky: alespoň, olefinem, způsob, kopolymerů, výroby, etylénu, atomech, alfa, uhlíku, jedním, homopolymerů, ethylenu, nepřetržité

Text:

...polymer popřípadě kopolymer od nezreagovaného monomeru či nezreagovaných monomerů, c/ ve třetím stupni senezreagovaný monomer či nezreagované monomery recyklují ad/ ve čtvrtém stupni se znovu komprimují až na provozní tlak při polymeraci popřípadě kopolymeraci,vyznačujíci se tím, že se do reakčního prostředí přidá na konci prvního stupně alespoň jedna sloučenina ze skupiny, zahrnující ketony se 3 až 5 atomy uhlíku, alkanoly s 1 nebo Z...

Způsob výroby kompozitu na bázi polypropylenu, mikromletého vápence a amorfního kopolymeru etylenu s propylenem a případně dienem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246637

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vašák Pavel Ing, Stanik Jaroslav, Beran Zdenik, Texl Petr, Pineík Karel, Fousek Milan, Khol Miroslav, Míchal Václav, Šika Jioí, Jaromioský Jaroslav

MPK: C08L 23/10, C08L 23/16

Značky: amorfního, mikromletého, etylénu, kompozitů, propylenem, dienem, vápence, polypropylénu, způsob, případně, výroby, kopolymerů, bázi

Text:

...mají při stejném modulu pružnoati vyšší houževnatost 52. ľlêplnčný komerční kompozit polypropylen-EPDN nebo při stejně houžovnatosti vyšší tuhoŕt než má tento komerční kompozit.Vlastní technologický proces výroby nového typu kompositnich materiálů se s výhod» provádí v kontinuálních amäěovacich extruderech. vhodnými typy zařízení ,jsou například KO-hnětić fy Buss nebo dvojänekový extruder ty wernerařfleiderer. V prvni fázi procesu je třeba...

Spôsob regenerácie strieborného katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 253418

Dátum: 12.11.1987

Autori: Irová Magda, Juščík Mikuláś, Krivulka Ivan, Melník Milan, Révus Miloš, Dunaj-jurčo Michal, Dérer Tibor

MPK: B01J 23/50, B01J 23/96

Značky: etylénu, strieborného, spôsob, regenerácie, etylénoxid, oxidácie, katalyzátora

Text:

...spôsobu regenerácie strieborného katalyzátora podla vynálezu spočíva V tom, že na opotrebovainý katalyzátor sa pôsobí zmesou pár oxidu uhličitého a acetónu v molársnom pomere 11 pri teplote 220 až 270 °C, výhodne 240 až 260 °C, tlaku 0,1 až 0,3 MPa počas 7 až 9 hodín.Proces regenerácia môže prebiehať kon 4tinuálne alebo polokontinuálne, pričom na regeneráciu 1 g katalyzátora sa použije maximálne 1,2 g acetónu.Výhodou spôsobu regenerácia...

Spôsob stabilizácie polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236375

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pintér Jozef, Brenner Rudolf, Žák Karol, Kořen Ján

MPK: C08L 23/04, C08K 5/34

Značky: spôsob, polymérov, stabilizácie, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je komplexná ochrana polymérov etylénu voči účinkom prirodzeného atmosferického stárnutia jedinou prísadou. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím stéricky bránených amínov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidinu ako komplexného svetelného i termooxidačného stabilizátora v množstve od 0,01 do 1,0 % hmot. Použitím jediného aditiva podľa predmetu tohto vynálezu sa dosiahné úspory aditiv, ako i zjednodušenie technológie ich pridávania...

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237160

Dátum: 01.10.1987

Autori: Nájemník Jiří, Žlunka Pavel, Heller Gerhard, Svoboda Jiří, Zelenka Jan, Navara Milan, Oháňka Vlastimil, Robenek Josef

MPK: C07C 11/02

Značky: dalších, uhlovodíku, etylénu, nenasycených, výroby, propylenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků z kapalných frakcí převážně nenasycených uhlovodíků C2 až C5 o velmi nízkých teplotách, oddělených ze směsí s dalšími látkami, zejména s vodíkem a metanem nízkoteplotní kondenzací. Tyto kapalné frakce s obsahem vodíku a metanu do 10 % hmot. a s obsahem nenasycených uhlovodíků do 10% mol., se odpaří a ohřívají ve směsi s vratným etanem nebo vratnými nasycenými uhlovodíky C2 až C5...

Spôsob čistenia etylénu a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240510

Dátum: 15.08.1987

Autori: Strasser Hans Friedrich, Kaufmann Claus-peter, Kammholz Helmut, Vinarov Alexadd Jurjevie

MPK: C07C 7/11

Značky: etylénu, zariadenie, čistenia, uskutočňovanie, spôsob

Text:

...kolóny spočíva v stebilizácii primeranýolí teplotnýoh a iýin aj koncentračných profilov desorpčnej a sbsorpčnejsystému podľa zadaných požiadaviek na čistotu etylenu a hospodárnosť jirocesu. Po konštrukčnej stránka ss jedná o zariadenie valcového tvaru s etážatni, umožñujúcimi intenzívny styk kvapaliny ,a desorbovaných plynov.Desorpčný výmenou ii je spojený pomocou nástrekového potrubia 7 s rlektiiikač 240510.ąceąsinu ako prchavejše zložky...

Spôsob výroby etylénu a acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239806

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kalous Zdenik, Hroch Vít, Netolický Zdenik

MPK: C10G 9/38, C07C 11/04, C07C 11/24...

Značky: acetylénu, etylénu, spôsob, výroby

Text:

...uhoľnatétho. Vyššia rýchlosť spaľovania, ako aj rovn-ováha C 0/C 02 posunutá značne v prospech C 0, má za následok narastanie obsahu oxidu uholnatého.Vyšší obsah C 0 vo zvyškovom plyne znižuje spalova-ciu rýchlosť, t. . pri velmi krátIkej reakčnej dobe v reaktore má .dopad na energetické využitie zvyškoveho plynu a na výťažnosť pnocesu.Preto v zmysle nových poznatkov je potrebné obsah CO v systéme minimalizovať. Pre udržanie h-ladiny...

Prísada do polymérov etylénu a jeho kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250874

Dátum: 14.05.1987

Autori: Náplava Antonín, Benč Gabriel, Liška Milan, Šimko Karol, Arpáš Vladimír

MPK: C08K 5/17, C09J 7/00

Značky: prísada, polymérov, etylénu, kopolymérov

Text:

...i úspor energií veľmi dôležité. Okrem toho činidlá podla tohto vynálezu pôsobia V tíôslewilku dobrej vdispengovatelnosti súčasne ako vnútorné mazadlá v tavenine polymerov etylemi a jeho lkopolymeoov, čim zlepšujú ich spracowatelské vlastnosti.Použitím týchto- řinidiel sa dosiahne zrovnatelný, resp. vyšší lenpialci účinok alko u doteraz používaných. Tieto látky lsülčarsne zlepšujú elektrické vlastnosti fólií povrchový odpor rádu 109-1 U 1...

Prísada do polymérov etylénu a jeho kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250864

Dátum: 14.05.1987

Autori: Arpáš Vladimír, Benč Gabriel

MPK: C09J 7/00, C08K 5/05

Značky: etylénu, prísada, polymérov, kopolymérov

Text:

...ako bl-okoiviacia sila N medzi dv-oma páisilkmi fólií iprekirytýmí na ,ploche 5 X X 5 cm, ktorá je potrebná na úiplné oldidelenie fóllii od seba. Meranie sa robí .na trhacom stroji vi-ackráit a výsledkom meraní je ich priemerná hodnota. Vzorky fólií sa predtým Ěkoindiciuljú ipri teplot-e 22 °C .a relativinej vlhlkosti 40 0/9 ~počas 24 hodin.Výhody spočívajú v tom, že požadovaná lepivost fólii sa dosahuje prídavlk-om iba jedného...

Způsob provozování teplého dílu výrobny etylenu a propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250198

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoň Jan, Novotný Petr, Nájemník Jiří, Oháňka Vlastimil

MPK: C07C 11/02

Značky: dílů, způsob, teplého, propylenu, provozování, etylénu, výrobny

Text:

...Pyrolýzní plyn v proudu L se směšuje v nastříkovečích g s cirkulačním olejem vproudu 1, směs pyrolýzního plynu a církulačního oleje 1 se vede do paty olejové práčky §ÄZ pety olejové prečky se ohřátý církuleční olej vede proudem Q k olejovym vsřákům 1, v nichž se vyrábí procesní ~ pára §.Ochlezený cirkulační olej odchází z olejových vařáků 1 zpět do zsstřikovsčd g, část cirkulačního oleje může být vedene přímo zpět do boku olejové prsčky...

Spôsob demetanizácie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231290

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vanko Anton, Lednický Viliam, Sakálošová Alžbeta, Novotná Vlasta, Borišek Igor, Benzír Štefan, Kordík Jozef, Hrázský František, Dobrotka Pavol, Ilavský Ján, Bolcha Ján, Vanko Milan

MPK: C07C 11/04, C07C 7/11

Značky: etylénu, spôsob, demetanizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší sposob účinného oddelenia metánu od etylénu, najmä z etylénu, ziskavaného zo smesi pyrolýznych plynov pomocou absorpcie v acetóne s nasledujúcou desorpciou pri zvýšenej teplote acetónu za súčasného zníženia tlaku v desorpčnom zariadení. Plynný etylén, ziskany týmto sposobom, sa používa hlavne ako medziprodukt vo výrobe vinylchloridu termickým štiepením dichlóretánu, ale može sa použiť aj na iné účely.

Způsob výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsí uhlovodíků, obsahujících odpadní produkty vznikající při pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234240

Dátum: 01.03.1987

Autori: Schöngut Jiří, Oháňka Vlastimil, Sokol Ludvík, Zelenka Jan, Kvapil Zdeněk

MPK: C10G 47/32

Značky: směsi, dalších, produktů, vznikající, uhlovodíku, výroby, způsob, etylénu, odpadní, obsahujících, pyrolýzou, pyrolýze, produkty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsi uhlovodíků obsahujících i nenasycené uhlovodíky včetně diolefinů nebo samotné nenasycené uhlovodíky při molárním poměru vodíku k surovině nad 0,3, výhodně nad 0,4, hmotnostním poměru vodní páry k surovině nad 0,4 a obsahu sirných sloučenin nad 100 ppm hmot. Molární poměr vodíku k surovině je výhodně 0,31 až 1,5, popřípadě 0,5 až 0,8 a přídavek vodíku se může nahradit...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kaššovič Vratko, Kovaľ Ján, Gogola Ivan, Kopernický Ivan, Šimko Karol, Mikula Oldřich, Klempa Vladimír, Masarovič František, Bučko Miloš

MPK: C08F 4/34, C08F 110/02

Značky: spôsob, inicátorov, etylénu, rozpúšťadiel, výroby, polymerizácie

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...

Spôsob reaktivácie katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 230865

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hlinšťák Karel, Kopernický Ivan, Vanko Anton, Kiss Gabriel, Šnajdr Václav, Huba František, Dérer Tibor, Stuchlík Jiří, Harach Milan, Macho Vendelín, Bučko Miloš, Zajačik Anton

MPK: C07D 303/04, B01J 23/90

Značky: spôsob, reaktivácie, etylénoxid, oxidácie, etylénu, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivácia katalyzátora na báze striebra, prípadne spolu s promótormi a aktivátormi, spravidla na nosičoch sa robí tak, že sa na katalyzátor pôsobí rozpúšťadlom (vodno-acetónový alebo vodno-alkoholický roztok) a/alebo roztokom kyseliny oxálovej. Rozpúšťadlo sa spravidla v ďalšom z katalyzátora odstráni a katalyzátor sa vystaví pôsobeniu teploty 100 až 500 °C (150-350 °C) v atmosfére syntézneho alebo inertného plynu s obsahom 10 až 100 % obj....