Patenty so značkou «etylénchlórhydrínu»

Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284051

Dátum: 30.07.2004

Autori: Bitarová Jana, Čamaj Vladimír, Pafčo Jozef, Hojč Ján, Borišek Igor, Stanček František, Markoš Jozef, Mokrý Jozef, Jelemenský Ľudovít, Beňo Ľuboš

MPK: C07C 31/36, C07C 29/64

Značky: etylénchlórhydrínu, bezvodého, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Bezemisný spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydínu reakciou etylénoxidu s chlorovodíkom v dvojstupňovom reakčnom systéme pri nízkych teplotách s prívodom reaktantov do rôznych oblastí reakčného prostredia súčasne.

Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu vysokej čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282309

Dátum: 19.11.2001

Autori: Kolísek Mikuláš, Špacír Jozef, Čamaj Vladimír

MPK: C07C 29/151, C07C 29/64, C07C 29/15...

Značky: čistoty, bezvodého, spôsob, etylénchlórhydrínu, vysokej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Do reaktora prvého stupňa (R01) s etylénchlórhydrínom sa cez zmiešavač (Z01) za stálej cirkulácie reakčnej násady pridáva suchý chlorovodík, neskôr cez zmiešavač (Z02) etylénoxid. Reakčné teplo sa odvádza výmenníkom tepla (E01). Súčasne so sýtením chlorovodíka sa začína pranie plynov v absorbéri nad (R01) podchladeným surovým etylénchlórhydrínom z reaktora druhého stupňa (R02) a do (R02) sa pridáva etylénoxid cez zmiešavač (Z03). Odplyn z (R02)...