Patenty so značkou «etylbenzenu»

Katalyzátor vo forme granúl na dehydrogenáciu etylbenzénu na styrén

Načítavanie...

Číslo patentu: 282102

Dátum: 03.09.2001

Autori: Conca Esterino, Rubini Carlo, Cavalli Luigi

MPK: B01J 23/78, B01J 23/85, B01J 23/83...

Značky: granúl, katalyzátor, dehydrogenáciu, styren, etylbenzenu, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory vo forme cylindrických dutých granúl vhodné na dehydrogenáciu etylbenzénu na styrén a obsahujúce ako aktívne zložky oxid železitý a promótory vybrané spomedzi oxidov alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín, oxidov prvkov z radu lantanidov a oxidov chrómu, volfrámu a molybdénu, vyznačujúce sa tým, že sa nevyskytuje makroporéznosť s polomerom viac ako 5000 nm a/alebo vysokými mechanickými charakteristikami odporu proti...

Sposob prípravy etylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260350

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bučko Milan, Křižka Pavel, Hronec Milan, Jamriška Jozef, Tatranský Ivan

MPK: C07C 15/02

Značky: etylbenzenu, přípravy, spôsob

Text:

...s di- a//alebo polyetylbenzénmi a kvapalný katalytický komplex chloridu hlinitého. Hmotnostný pomer benzénu k dl- a/alebo polyetylbenzénom býva 1 1 až 8 z 1. Katalytický komplex sa používa v množstve 5 až 15 pSšPC. hmot., przčitané na množstvo aromatických uhľovodíkov. Tento sa pripravuje z bezvodého chloridu hlinitého dietylbenzénu alebo zmesi benzénu s clietylhenzénom a aktivátora, ktorým je voda, vodný roztok chlorovodika alebo...

Směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydrogenace etylbenzenu na styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 265083

Dátum: 12.09.1989

Autori: Havlu Václav, Pospíšil Jan, Sochor Jiří, Homola Luboš

MPK: C07C 15/46

Značky: styren, dehydrogenace, produktech, polymerů, dehydrogenačních, zamezení, vzniku, inhibitorů, směs, etylbenzenu

Text:

...produktů.Tyto nevýhody odstraňuje směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydroge nace etylbenzenu na styren při kondenzaci za teplot 90 OC až 140 °C, která je složena z 0,5 až 1,5 hmotnostních dílůpropyl-Nĺfenyl-p-fenylendiaminu e 1 až 2 hmotnostních dílů dietylhydroxylaminu v celkovém množství směsi inhibitorů 5 až 300 ppm, vztaženo na obsah styrenu. Tato směs inhibi~ torů se přidává do parní...

Zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263706

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mazura Vítěslav, Psota Milan, Filip Petr, Rychtrmoc Karel, Maršík Jaroslav

MPK: B01J 19/00, C07C 15/073

Značky: alkylačních, produktů, výrobe, zařízení, vypírkou, etylbenzenu, zpracování

Text:

...produkty a vodnou fázi do kyselé pračky na dispergační zařízení, umístěné nad hladinou. V dispergačním zařízení dochází k intenzivnímu smíchání obou přiváděných proudů, přičemž vzniklý chlorovodík uniká do odplynů. V kyselé pračce, rozdělené provedenou svislou vestavbou s otvory v horní a dolní třetině na dopírací a uklidňovací prostor,se alkylační produkty nejdříve dopírají a pak společně s vodnou fází uklidňují. Potrubím vyvedeným...

Způsob výroby benzenu ze zbytkových směsí odpadajících při syntéze etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256672

Dátum: 15.04.1988

Autori: Soldát Miloslav, Rybár Petr, Krupička Michael, Fulín Petr, Lederer Jaromír, Schöngut Jiří, Černý Jaroslav, Macek Vladimír, Hamouz Emil

MPK: C07C 15/04

Značky: způsob, odpadajících, etylbenzenu, směsi, syntéze, zbytkových, benzenu, výroby

Text:

...výroby benzenu ze zbytkových směsi odpadajících při syntéze etylbenzenu, při němž benzen vzniká hydrodealkylací směsi alkylbenzeuů, zejména dietylbenzenú, trietylbenzenů a výšealkylovaných benzenů za přítomnosti katalyzátorú na bázi oxidu chromu naneseného na oxidu hliníku při teplotách 540 až 660 OC a tlacích 3,0 až 10,0 MPa, přičemž se další produkty hydrodealkylace dále využívají v etylénové jednotce, z nichž etan se vrací do pyrolýzy a...

Způsob výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za použití Friedel-Craftsova katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255084

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macek Vladimír, Huml Miroslav, Černý Jaroslav, Kvapil Zdeněk, Filip Petr

MPK: C07C 15/073

Značky: způsob, použití, benzenu, alkylaci, katalyzátoru, etylbenzenu, výroby, friedel-craftsova, etylenem

Text:

...podle vynálezu lze provádět taktoDo nádoby opatřené míohadlem a chráněné proti korozi chloridy a kyselinou chlorovodíkovou se předloží aromatický uhlovodík, uvede se do chodu míchadlo a za neustálého míchání se do nádoby nasype požadované množství chloridu hlinitého. Nádoba se uzavře a do vzniklé suspenze A 1 C 13 v aromatické komponentě se za stálého mícháni postupně nadávkuje potřebné množství vodného roztoku chloridu hlinitého. Po...

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238715

Dátum: 16.03.1987

Autori: Filip Petr, Huml Miroslav, Černý Jaroslav, Rusý Josef, Zdebski Otakar

MPK: C04C 2/22

Značky: obsahem, sníženým, způsob, etylbenzenu, výroby, chlóru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem chloru alkylací benzenu etylenem za přítomnosti katalyzátoru, kterým je kapalný komplex chloridu hlinitého, při kterém se reakční produkt destilačně dělí na cirkulující nezreagovaný benzen, vyráběný etylbenzen, dietylbenzenovou frakci a těžké zbytky. Pro snížení obsahu chloru v získaném etylbenzenu se čerstvý benzen přidává na vstup do destilačního dělení produktu alkylace v množství, že koncentrace...

Způsob výroby etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247941

Dátum: 15.01.1987

Autori: Macek Vladimír, Filip Petr, Černý Jaroslav, Huml Miroslav, Pařízek Miroslav

MPK: C07C 2/68

Značky: výroby, etylbenzenu, způsob

Text:

...a kapalných fázích. Pevné fáze tvoří nerozpuštěný AlC 13 a redukovadlo kapalnou polární fázi Hcl, vlhkosti aromátů a případně voda dávkovaná do přípravy katal. komplexu nepolární fázi aromáty.V kapalných fázích je částečně rozpuštěn AlCl 3 a redukovadlc. Volný chlor je jednak vázán na pevný A 1 Cl 3 a dále je rozpustěn v obou kapalných fázích, kde v polární fâzi probíhä redukce optimálně a je vyjádřena standardním redox potenciálem R° -...

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem monochlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233540

Dátum: 15.08.1986

Autori: Filip Petr, Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav, Macek Vladimír, Huml Miroslav

MPK: C07C 15/073

Značky: monochlorbenzenu, sníženým, výroby, obsahem, etylbenzenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného komplexu chloridu hlinitého jako katalyzátoru, při němž se dosahuje sníženého obsahu monochlorbenzenu v hotovém produktu snížením chloru v recirkulované dietylbenzenové frakci při jejím oddělování od těžkých zbytků na obsah nižší než 100 ppm hmot. Destilační oddělení dietylbenzenové frakce od těžších destilačních zbytků probíhá při refluxním toku větším než...

Způsob odstraňovaní stopových množství organických sloučenin chlóru a síry z etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225312

Dátum: 01.12.1984

Autori: Adášek Josef, Spěváček Jiří, Filip Vladimír, Šedivý František, Kryška Jindřich, Broulík Drahoslav

Značky: způsob, etylbenzenu, sloučenin, síry, stopových, chlóru, organických, odstraňování, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování stopových množství organických sloučenin chloru a síry z etylbenzenu, vyznačený tím, že etylbenzen prochází přes železitý dehydrogenační katalyzátor při teplotě 480 až 600 °C a při objemové rychlosti 1 až 30 objemů kapalného etylbenzenu na l objem katalyzátoru.

Zařízení pro výrobu etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224108

Dátum: 01.11.1984

Autori: Huml Miroslav, Maršík Jaroslav, Svoboda Karel, Černý Jaroslav, Sýkora Milan, Nečesaný František, Kopecký Ivan, Kubička Rudolf, Filip Petr, Kvapil Zdeněk

Značky: výrobu, etylbenzenu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného katalytického komplexu připraveného z chloridu hlinitého, sestávající se z nejméně jednoho samostatně pracujícího alkylačního reaktoru a dále odlučovače katalytického komplexu, kondenzačního systému a návazných aparátů pro zpracování alkylačních produktů, vyznačující se tím, že na vstupu reakčních komponent do alkylačního reaktoru (1a) je zabudováno dispergační...