Patenty so značkou «etiketovací»

Etiketovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 31

Dátum: 14.09.2002

Autor: Eder Erich

MPK: B67C 7/00

Značky: etiketovací, stroj

Text:

...pripevňovanie uvedených súčiastok na podlahe haly na zafixovanie relativnych polôh nie je takto potrebné. Na tento účel sú vhodné vodorovné. resp. v obvodovom smereprestavitelné ramena na otočnom Iožisku. resp. podstavci karuselu. Výhodneje najma prstencovité vyhotovenie prvkov, ktoré je prispôsobené obvodu karuseáu. pretože sa pomocou neho dá jednoducho realizovať ľubovoľné bezstupnové polohovanie po obvode. Toto riešenie umožňuje...

Etiketovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244531

Dátum: 16.02.1987

Autor: Rašner Jindoich

MPK: B65C 9/08

Značky: etiketovací, jednotka

Text:

...xecnonmmx noBepxHocTeň, maemuuax pasJnmiue panmrcu, ypazaHHTL CRODOGTH nowrn HBBOBI-.IOJLI-IO.,lípyI-oe pemełme ormcaaołn DE os 25 44 277. Base. crcopocTL-4 anemenru ynpanzmowca qepes IYBGTBETBJIBHYD nemam c nomomm cneuzwmnoro maónona. n mamu odpasom nwxyqamm Bpamawwmnoe Lamai-Ine oTHoenTeJxLHo ycmpoñcrna mm Hanecerms BTHKGTOE. llpn awmcemponaxm npemneToB c pasmamum ,zmamescpanm npemsapnTGJILHOG ynpamerme nepenazonmmm z npzmvxmm...

Etiketovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220755

Dátum: 15.12.1985

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: etiketovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Etiketovací zařízení, zejména pro opatřování balíčků etiketami, se vyznačuje podpěrným členem uspořádaným nastavitelně rovnoběžně se směrem postupu balíčků i kolmo k podpěrné ploše a dále ze skříně spojené s podpěrným členem a upravené vzhledem k němu relativně otočně kolem osy rovnoběžné s opěrnou plochou a kolmé ke směru postupu balíčků. Skříň je opatřena kolmým, otočným a axiálně posuvným hlavním hřídelem, na němž je upraven nanášecí blok...