Patenty so značkou «ethylenu»

Způsob současné dimerizace ethylenu na 1-buten a kopolymerace ehtylenu s dimerizovaným produktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270432

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cann Kevin Joseph, Chen Michael Walter, Karol Frederick John

MPK: C08F 210/16

Značky: způsob, kopolymerace, současné, ethylenu, ehtylenu, produktem, dimerizovaným, 1-buten, dimerizace

Text:

...menu v letreeunoxidu umsčlten k menu v lćtce ne bázi hořčíku e menu od o.o 11 do 5 o 1 eIrlelkylhłlnnc je přnowen v nnołelví poekyhąjidn celkový ekonóm pomer hlmllcu z ulenu 5 z 1 do äoo z 1.Detreelkoxid Eunlčký. použitý při způe-obu výroby. eloułĺ po ekllvecl Irlelkylhnnlkem eko kełełyzćlor dhnerleece. retreelkoxidy menu. ktere mohou být pouäny podle vynálezu. náleäĺ do ekuplny eloučenln vzorceve khrćm R je umovodñsový zbytek. ueobeehuiícĺ...

Způsob přípravy katalyzátoru obsahujícího stříbro, vhodného k oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 268178

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klazinga Aan, Velthuis Otto, Boxhoorn Gosse

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: přípravy, ethylenu, katalyzátoru, vhodného, oxidací, způsob, stříbro, obsahujícího, ethylenoxid

Text:

...nanéäí v podobě hydroxidu ccaného nebo dusíenanu ceaného.Pro přidání alkalického kovu jakožto pronotoru je znáuo několik výborných postupů, při nichž lze tento kov aplikovat zároveň se stříbrea. vhodnýai aoleui alkalického kovu jsou zpravidla ty, která jsou rozpuatné v kapalné fézi, z níž so nanólí stříbro. Kromě výše uvedených solí lze rovněž uvést dusičnany, chlorldy. jodidy, bromidy,hydrogenuhličltany, octany, vinnany, nléčnany a...

Způsob přípravy katalyzátoru obshaujícícho stříbro, vhodného pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266592

Dátum: 12.01.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto, Klazinga Aaan

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: obshaujícícho, přípravy, katalyzátoru, způsob, ethylenoxid, vhodného, oxidací, ethylenu, stříbro

Text:

...kovu je příliš vysoká. Teploty, doby styku a sušení plyny je možno upravit.Je třeba dbát toho, aby v nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu. AVýhodně používaný způsob spočíva v tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujíoím jak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž napouštěcí roztok sestává ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organického aminu, soli draslíku, rubidia nebo oesia a vodnéhorozpouštědla. Tak například roztok...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid, a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266591

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klazinga Aan, Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: katalyzátor, způsob, přípravy, stříbro, vhodný, ethylenoxid, obsahující, oxidací, ethylenu

Text:

...použitelnými jako výchozí látkypro promotor, jsou například dusičnany, štavelany, soli karboxylových kyselin nebo hydroxidy. Nejvýhodnějším promotorem je cesium, kterého se výhodně používá v podobě hydroxidu cesného nebo dusičnanu cesného.Pro přidání alkalických kovů je známo několik výborných metod, při nichž je možno tyto kovy nanášet současně se stříbrem. vhodnými solemí alkalických kovů jsou zpravidla soli, které jsou rozpustné V...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266590

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klazinga Aan, Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: obsahující, katalyzátor, stříbro, ethylenoxid, přípravy, oxidací, způsob, ethylenu, vhodný

Text:

...plyny je možno upravit. Je třeba dbát toho, aby V nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu.Výhodné používaný způsob spočlvá V tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujícímjak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž impregnační roztok sestava ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organíokého aminu, soli draslíku, rubidia nebo cesia a vodného rozpouštědla. Napríklad roztok šřavelanu tříbrného obsahující draslík je možno připravit...

Způsob kontinuální přípravy modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním.alfa. -olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244949

Dátum: 15.07.1988

Autori: Plšek Josef, Kobza František, Smutný Lubomír

MPK: C08F 210/16

Značky: přípravy, kopolymerů, olefinem, ethylenu, kontinuální, způsob, jedním.alfa, modifikovaných, alespoň

Text:

...chyb roven 1.Zlepšené chování kopolymerů modifikovaných podle vynálezu v .průběhu vytlačováiní foukánim musí být přičteno skutečnosti, že mají uvedený poměr nom/nn v rozmezí mezi 1,5 a 10.Kopolymery modifikované způsobem podle vynálezn mají index toku taveniny v rozmezí 0,1 až 10 dag/min a objemovou hmotnost v rozmezí 0,910 až 0,955 g/cm 3. Při použití těchto kopolymerů pro výrobu tubulárních fólií, tzn. v případě, kdy index toku...

Způsob kontinuální výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu a alespoň jednoho.alfa. -olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244918

Dátum: 15.07.1988

Autori: Brázda Zdenik, Soueek Josef, Oliva Jioí, Piálek Josef, Kollmann Jan

MPK: C08F 210/16

Značky: způsob, ethylenu, alespoň, výroby, kopolymerů, jednoho.alfa, modifikovaných, olefinu, kontinuální

Text:

...íixována na inertní nosič nebo smíšena se sloučeninou kovu skupiny VIII periodického systému prvků.R 1, R 3, R 3 a R 4 znamenají uhlovodíkové zbytky s 1 až 10 uhlíkovýml atomy a R 5 znamena bud uhlovodíkový zbytek s 1 až 10 uhlíkovými atomy nebo skupina typu- sloučenina na bázi alkylaluminiumfluoridu obecného vzorce AIRZF AlRzxlaR znamená alkylovou skupinu s 1 až 12Halogenovanou sloučeninou přechodového kovu skupin IVa až Via periodického...

Způsob výroby homopolymeru ethylenu nebo kopolymeru ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257260

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jorgensen Robert James, Cann Kevin Joseph, Karol Frederick John, Maraschin Norma Jean, Beran Debra Lyn, Marcinkowsky Arthur Ernest

MPK: C08F 4/62, C08F 10/02

Značky: výroby, homopolymerů, kopolymerů, jedním, alfa-olefinem, alespoň, způsob, ethylenu

Text:

...molárního podílu,to jest méně než asi 50 , jednoho nebo několika alfa-olefinů se 3 až 10 atomy uhlíku. Výhodnými alfa-olefiny jsou propylen, 1-buten, 1-hexen, 4-methyl-1-penten a 1-okten. Může se použít dalších monomerů včetně konjugovaných nebo nekonjugovaných dienů, jako je butadien,1,4-hexadien a ethylidennorbornen.Polyethyleny připravené způsobem podle vynáležu mají vhodně vyvážené vlastnosti. Jejich hustota může ležet přibližně v...

Způsob zvýšení produkce olefinů, zejména ethylenu, při pyrolýze uhlovodíků v kapalné a/nebo plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256887

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ottó Antal, Karl Béla, Illés Vendel, Simon Jolán

MPK: C10G 47/32

Značky: uhlovodíku, pyrolýze, plynné, kapalné, zejména, produkce, zvýšení, olefinu, způsob, fázi, ethylenu

Text:

...7 aváděno za hodinu 2,7 až 2,8 kg benzínu a tolik vodní páry a vodíku a/nebo methanu, aby byl celkový molární poměr zřečovacích látek vztaženc k benzínu přibližně konstantní (2,7 až 2,8). V tomto rozmezí byl volen molární poměr vodíku, vztaženo k benzínu,v hodnotách 0,22, 0,45, 0,90 a 1,85, což ve stejně řadě odpovídá hmotnostním poměrům 0,0048,0,0098, 0,0 l 91 a 0,0399 kg/kg. Bylo vidět, že během pyrolýzy vzniká vodík také z uhlovodiků,a...

lniciátor polymerace ethylenu a jeho kopolymerace s.alfa. olefiny, obsahující alespoň jednu organokovovou sloučeninu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244667

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koutecký Vlastimil

MPK: C08F 4/52, C08F 10/02, CO8F 4/62...

Značky: s.alfa, olefiny, organokovovou, jednu, lniciátor, alespoň, sloučeninu, hliníku, obsahující, kopolymerace, ethylenu, polymerace

Text:

...III R výhodné znamená etylový zbytek, X znamená chlor a 5 má hodnotu 0,33.Vliv iniciátorů podle vynálezu na polymeraci etylenu za vyššího tlaku a vyšší teploty je pozoruhodný tím, že když jsou iniciátory použity společně s daným katalyzátorem,umožňují výrazně zvýšit střední molekululovou hmotnost vyrobeného polymeru v porovnání S dialkylaluminiumhalogenidem nebo trialkylaluminiem, aniž by měly záporný vliv na jiné parametry, zejména na...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů etylénu s alespoň jedním .alfa. -olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241146

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Romaouk Miroslav, Sláma Karel

MPK: C08F 10/02

Značky: způsob, atomech, ethylenu, kopolymerů, olefinem, alfa, homopolymerů, nepřetržité, alespoň, jedním, etylénu, uhlíku, výroby

Text:

...polymer popřípadě kopolymer od nezreagovaného monomeru či nezreagovaných monomerů, c/ ve třetím stupni senezreagovaný monomer či nezreagované monomery recyklují ad/ ve čtvrtém stupni se znovu komprimují až na provozní tlak při polymeraci popřípadě kopolymeraci,vyznačujíci se tím, že se do reakčního prostředí přidá na konci prvního stupně alespoň jedna sloučenina ze skupiny, zahrnující ketony se 3 až 5 atomy uhlíku, alkanoly s 1 nebo Z...

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236186

Dátum: 01.12.1987

Autori: Chvalovský Václav, Pola Josef

MPK: C07C 11/04, C07C 11/167, C07C 4/08...

Značky: současné, cyklohexanu, způsob, ethylenu, 1,3-butadienu, rozkladem, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu, při němž se rozklad cyklohexanu indukuje fokusovaným infračerveným zářením kontinuálního C0? laseru o vlnové délce 10,5 až 10,8 ?m v přítomnosti fluoridu sírového jako senzibilátoru infračerveného záření. Popsaný způsob je významný především tím, že může byt alternativou středně teplotní pyrolýzy této sloučeniny a může se uplatnit v petrochemickém průmyslu.

Kompozice polyethylenu získaného radikálovou polymerací a kopolymeru ethylenu a alfa-olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239941

Dátum: 15.05.1987

Autor: Novák Zdenik

MPK: C08L 23/08, C08J 5/18

Značky: kopolymerů, radikálovou, polymeraci, polyethylenu, alfa-olefinů, ethylenu, kompozice, získaného

Text:

...trakce vykazují jediná maximum odpovídající tání těchto frakcí pŕí teplotě 118 až 130 °C aDále mohou být taká fakultativně charakterizovány tím, že mají stupeň celkove nenaaycenosti 0,25 až 0,50 dvojnć vazby na 1 000 uhlíkových atomů., s výhodou 0,32 až 0,45 dvojne vazbynna 1 000 uhlíkových atomů. V následující části popisu bude výrazu kopolymer poujito jak pro binární polymer obsahující vedle etylenu jeden alfa-olefin, tak pro...

Způsob síťování kopolymerů ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239940

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mega Jaroslav, Kühnel Vlastislav, Prudilová Marcela

MPK: C08F 210/16, H01B 3/44, C08J 3/24...

Značky: alfa-olefinem, síťování, způsob, ethylenu, kopolymerů, alespoň, jedním

Text:

...kovu, přičemž atomový poměr kovu aktiváeonu k přechodovému kovu je I až 10 a střední doba setrváni katalyzáoorové souetavy v polymeračnim reaktoru do 2 až 100 sekund plynný přítok do raaktoru sestava z ethylenu v hmotnostním množství 10 až 80 ve stacionárním stavu a mu-olefinu v hmotnostnim množství 20 až 90 a katslyzátorová soustava má vyšší reaktivitu vůči ethylsnu než vůči u-oletinům.g 3994 o 4 Príklad takových sloučenin má obecný...

Kompozice polyethylenu získaného radikálovou polymerací a kopolymerů ethylenu a alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239939

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kueera František

MPK: C08J 5/18, C08L 23/08

Značky: polymeraci, radikálovou, ethylenu, získaného, kompozice, polyethylenu, kopolymerů, alfa-olefinů

Text:

...hmotnosti se ve skutečnosti rozomí číselná střední molekulmrá hmotnost a indexem polydisperzity sa rozumí poměr hmotnostní střední molekulové hmotnosti k číselnéstžíední molekulové hmotnosti. NJnkožto příklady alfa-olefinů, které mohou být obsaženy v heterogsnních kopolymorech podle vynálezu, lze uvást například i-buten, I-hexen, ł-matyl-I-penten a koktail. V případě, že jsou v kopolymeru podle vynálezu současně obsažony dva alfs-olefiny (v...

Způsob zmenšování tvorby nánosů při homopolymeraci ethylenu nebo jeho kopolymeraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250687

Dátum: 14.05.1987

Autori: Aikman Collin Dale, Jenkins John Mitchell, Fulks Bernard Dwane, Sawin Steven Paul

MPK: C08F 4/64, C08F 10/02, C08F 2/34...

Značky: ethylenu, zmenšování, tvorby, způsob, kopolymeraci, nánosu, homopolymerací

Text:

...za použití sloučenin na bázi titanu, jako katalyzátorů.Dalším úkolem vynálezu je vyvinout způsob ošetření reaktorů s fluidním 1-ožem pro výrobu polyoletinových pryskyřic za použití katalyzátorů na bázi titanu nebo. jiných katalyzátorů, vyvolávajícich vytváření nánosů.Tyto a další aspekty vynálezu budou patrné z dalšího popisu a připojeného výkresu, schematicky zobrazujícího typický polymerační postup v plynné fázi ve tluidním loži pro...

Způsob kontinuální přípravy kopolymerů ethylenu a vyšších alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250660

Dátum: 14.05.1987

Autori: Karol Frederick, Levine Isaac, George Kathleen

MPK: C08F 210/16, C08F 4/64

Značky: ethylenu, kopolymerů, způsob, přípravy, kontinuální, vyšších, alfa-olefinů

Text:

...v množství v rozmezí od 33 molových procent do 95 molových procent, přičemž nejvýhodnější je použití tohoto plynu v množství V rozmezí od 40 molových procent do 70 molových procent. Tímto ředícím plynem se minipodle uvedeného vynálezu plyn, který není reaktivní za použitých podmínek v. polymerizačním reaktoru, to znamená, že se tento plyn nerozkládá a/nebo nereaguje s monomery uváděnými do polymerizační reakce a se složkami katalytické směsi...

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236699

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 4/76, C08F 4/64, C08F 10/02...

Značky: alfa-olefiny, ethylenu, způsob, polymerace, kopolymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny majícími 3 až 8 uhlíkových atomů. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se polymerace nebo kopolymerace provádí při teplotě 20 až 350 °C a tlaku 0,1 až 250 MPa v přítomnosti katalyzátoru obsahujícího katalyticky účinnou složku obecného vzorce MnMg(OR)2+4a-mXm, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IV.a až VI.a skupiny periodického systému prvků,...

Homogenní katalyzátor pro homopolymeraci ethylenu a kopolymeraci ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236676

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 4/64, C08F 10/02, C08F 4/76...

Značky: kopolymeraci, katalyzátor, homopolymerací, ethylenu, homogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Homogenní katalyzátor pro homopolymeraci ethylenu a kopolymeraci ethylenu s ?-olefiny, obsahující alespoň jeden přechodový kov zvolený ze skupiny zahrnující kovy IVa až VIa skupiny periodického systému prvků, hořčík a alespoň jeden halogen, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje katalyticky účinnou složku obecného vzorce I, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IVa až VIa skupiny periodického systému prvků, s výhodou...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248716

Dátum: 12.02.1987

Autor: Machon Jean-pierre

MPK: C08F 210/16, C08F 4/00

Značky: jedním, způsob, ethylenu, alfa-olefinem, výroby, alespoň, kopolymerů, modifikovaných

Text:

...podle normy ASTM D 1238-73, tj. při tplotě 190 °C.Vypočteným limitním viskozitním číslem m, se rozumí hodnota viskozity při nulovém srnykovém gradientu, stanovená výpočtem z distribuce molekulových hmotnosti určené chromatograticky gelovou permeaci. Podle Buecheovy teorie L Chem. Phys. 1956 25, str. 599 výpočtu limitniho viskozitního čísla platí pro kopolymery ethylenu s alespoň jedním oc-Olefinem při teplotě 190 °C tento vztah10 g...

Způsob přípravy upraveného prekursoru vhodného jako složka katalytického systému pro výrobu homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232750

Dátum: 15.01.1987

Autori: Karol Frederic John, Wagner Burkhard Eric, Goeke George Leonard, George Kathleen Frances

MPK: C08F 4/64, C08F 10/02, C08F 210/16...

Značky: upraveného, způsob, výrobu, vysokou, vhodného, hustotou, složka, homopolymerů, systému, katalytického, ethylenu, přípravy, kopolymerů, prekursoru

Zhrnutie / Anotácia:

Upravený prekursor katalytické složky pro polymeraci a kopolymeraci ethylenu se získá modifikací prekursoru na bázi halogenidu hořčíku, sloučeniny titanu a elektrondonorní sloučeniny smíšeného s inertním nosičem působením sloučeniny halogenidu boru, například chloridu boritého nebo ethylbordichloridu. Vlastní katalyzátor se z upraveného prekursoru získává aktivací organohlinitou sloučeninou.

Způsob katalytické výroby kopolymeru ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232723

Dátum: 15.01.1987

Autori: Cieloszyk Gary Stanley, Lee Kiu Hee

MPK: C08F 210/16, C08F 4/64

Značky: ethylenu, výroby, kopolymerů, katalytické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické výroby kopolymeru ethylenu za použití katalyzátoru, obsahujícíha titan, v reaktoru za tlaku nejvýše 6,87 MPa v plynné fázi postupem ve fluidním loži, přičemž kopolymer vzniká v granulární formě a má hustotu v rozmezí od 910 do 940 kg/m3, při kterém se ethylen kopolymeruje spolu s alespoň jedním C3 až C8 ?-olefinem při teplotě asi 30 až 105 °C tak, že se monomerní násada uvádí do styku v přítomnosti 0 až 2,0 molů vodíku na mol...

Způsob kontinuální katalytické výroby polymerů ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232720

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wagner Burkhard Eric, Karol Frederick John, Goeke George Leonard, George Kathleen Frances

MPK: C08F 10/02, C08F 210/16, C08F 4/64...

Značky: katalytické, kontinuální, výroby, způsob, ethylenu, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou nízkotlakým postupem v plynné fázi, při kterém je omezena hydrogenace ethylenu za použití katalytického systému, který se skládá z prekursoru získaného ze sloučeniny hořčíku, titanu a elektrondonorní sloučeniny zředěného inertním nosičem, například kysličníkem křemičitým. Zředěný prekursor je modifikován sloučeninou halogenidu boru, například chloridem boritým...

Způsob výroby kopolymerů ethylenu a alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235952

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ma Chon Jean-pierre, Raviola Florent, Hert Marius

MPK: C08F 210/16, C08F 4/64

Značky: ethylenu, alfa-olefinů, způsob, kopolymerů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kopolymerů ethylenu a ?-olefinů s alespoň 4 atomy uhlíku, majících objemovou hmotnost 0,905 a 0,940 g/cm3, index toku taveniny 0,2 až 2 dg/min a střední obsah ?-olefinových jednotek 1 až 8 molárních procent, jehož podstata spočívá v tom, že plynný proud přiváděný do reaktoru je tvořen ve stacionárním stavu 10 až 80 %, hmotnosti ethylenu a 20 až 90 % hmotností ?-olefinu, přičemž se použije katalytického systému obsahujícího jednak...

Protiblokující směs na bázi homopolymeru ethylenu nebo kopolymeru ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235533

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hilt Edmont

MPK: C08L 23/04, B29D 7/02, C08K 3/34...

Značky: homopolymerů, kopolymerů, směs, bázi, protiblokující, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protiblokující směsi na bázi polymeru ethylenu, která obsahuje 200 až 2 500 ppm mastku o střední velikosti částic v rozmezí 1 až 5?m. Polymerem ethylenu, použitým v protiblokující směsi podle vynálezu, je homopolymer ethylenu nebo kopolymer ethylenu s alespoň jedním komonomerem ze skupiny, zahrnující vinylové estery karboxylové kyseliny jako je vinylacetát, kysličník uhelnatý, anhydrid kyseliny maleinové, alkylakryláty a...

Způsob výroby ethylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233817

Dátum: 01.07.1986

Autori: Pola Josef, Chvalovský Václav Člen Korespondent, Vítek Josef

MPK: C07C 11/04, C07C 4/10

Značky: ethylenu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ethylénu C02 laserem fotosenzibilovaným rozkladem n-alkanů. Podstata vynálezu spočívá v indukci uvedené reakce fokusovaným zářením kontinuálního C02 laseru pracujícího na vlnové délce 10,5 až 10,8 ?m s výkonem alespoň 5 W v přítomnosti fluoridu sírového jako senzibilátoru infračerveného záření. Popsaným způsobem lze při jednoduchém experimentálním uspořádání a při dosažení vysokých konverzí v krátkém reakčním čase...

Způsob výroby polymerů ethylenu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230572

Dátum: 15.05.1986

Autori: Durand Pierre, Gloriod Pierre

MPK: C08F 10/02

Značky: ethylenu, provádění, polymerů, zařízení, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerů ethylenu v nepřetržitě pracující soustavě za tlaku v rozmezí 40 až 300 mPa a při teplotě v rozmezí 150 až 320 °C, zahrnující první oddělovací stupen pro oddělování vyrobených polymerů od reakční směsi v první oddělovací zóně udržované pod tlakem v rozmezí od 10 do 50 mPa, a druhý oddělovací stupen pro oddělování polymerů, oddělených v prvním oddělovacím stupni,od zbytkových plynů v druhé oddělovací zóně udržované pod...

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu za vysokého tlaku a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 221548

Dátum: 15.02.1986

Autori: Durand Pierre, Neuilly Sur Seine A Jouffroy Guy

Značky: provádění, vznícení, nebezpečí, tlaku, zařízení, výbuchu, snížení, následkem, způsob, rozkladu, vysokého, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu za vysokého tlaku, vyznačující se tím, že se alespoň v té části odváděcího zařízení, jež bezprostředně sousedí s vysokotlakou zónou, v níž může dojít k rozkladu ethylenu, udržuje inertní atmosféra, tj. atmosféra prakticky zbavená plynů schopných reagovat s plyny vzniklými rozkladem.

Způsob polymerace ethylenu v přítomnosti alespoň jednoho iniciátoru volných radikálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225836

Dátum: 15.01.1986

Autori: Machon Jean-pierre, Nicco Adrien

Značky: polymerace, volných, přítomnosti, zařízení, způsob, provádění, ethylenu, iniciátorů, radikálů, alespoň, jednoho

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace etylenu v přítomnosti alespoň jednoho iniciátoru volných radikálů za tlaku v rozmezí 100 až 300 MPa při teplotě v rozmezí 180 až 300 °C v alespoň jedné reakční zóně, vyznačující se tím, že se polymerace provádí v přítomnosti vody o hmotnost ní koncentraci vyšší nebo rovnající se 1 %, avšak nižší nebo rovnající se sytné koncentraci vody v etylenu při teplotě příslušné reakční zóny.

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně

Načítavanie...

Číslo patentu: 225820

Dátum: 15.01.1986

Autori: Grasset Daniel, Martinot Bernard

Značky: způsob, vznícení, zóně, vysokotlaké, snížení, následkem, výbuchu, rozkladu, nebezpečí, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně, tvořené bud reakční zónou pro polymeraci ethylenu za tlaku v rozmezí 30 až 300 MPa a při teplotě v rozmezí 150 °C až 354 °C, nebo odlučovací zónou pro odlučování ethylenu od polyethylenu, pracující za tlaku v rozmezí 10 až 50 MPa, vyznačující se tím, že se plyny vzniklé rozkladem odvedou do sběrací zóny o objemu, rovnajícím se dvojnásobku až 100 násobku...

Způsob katalytické výroby polymerů ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223985

Dátum: 15.12.1985

Autori: Karol Frederick John, Hamer Anthony David

Značky: polymerů, ethylenu, způsob, výroby, katalytické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické polymerace etylénu za použití speciálně připravených vysoce aktivních komplexních katalyzátorů obsahujících hořčík a titan postupem v plynné fázi za nízkého tlaku za vzniku polymerů etylénu s hustotou od 910 kg/m3 včetně do 970 kg/m3 včetně a poměrem rychlostí toku taveniny (definovaným dále) v rozmezí od 22 včetně do 32 včetně. Částice vzniklého polymeru mají sypnou hmotnost 291,8 až 518,7 kg/m3 a kontrolovanou velikost a...

Způsob polymerace ethylenu a jeho kopolymerace s .alfa.-olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244687

Dátum: 17.09.1985

Autor: Reininger Jaroslav

MPK: C08F 4/62, C08F 4/52, C08F 10/02...

Značky: polymerace, atomech, způsob, alfa-olefinem, ethylenu, uhlíku, kopolymerace

Text:

...podle vynálezu za vyššího tlaku a vyšší teploty je pozoruhodný tim, že když jsou iniciátory použitý společně s daným katalyzátorem,umožňují výrazně zvýšit střední molekulovou hmotnost vyráběného polymeru V porovnání se střední molekulovou hmotnosti produktu, ziskaneho za použití dialkylaluminiumhalogenidu nebo tríalkylaluminia, aniž by měly zápožný vliv na jiné parametry, zejména na výtěžek polymeruKatalyzátorová soustava pro polymeraci...

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219917

Dátum: 15.09.1985

Autori: Nardi Alain, Simier Jean-nöel

Značky: zóně, způsob, následkem, vznícení, ethylenu, rozkladu, snížení, výbuchu, tohoto, způsobu, provádění, nebezpečí, zařízení, vysokotlaké

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenui ve vysokotlaké zóně, tvořené reaktorem pro polymeraci ethylenu, pracujícím za tlaku řádově 30 až 300 MPa a při teplotě 150 až 350 °C nebo odlučovačem ethylenu od polyethylenu pracujícím za tlaku 10 až 50 MPa, ochlazením plynů vzniklých rozkladem, dosaženým vstřikování inertní kapaliny o velkém výparném teple do odváděcího okruhu těchto plynů, vyznačující se tím, že se...

Rozměrově stálé modifikáty polymerů a kopolymerů odvozených od styrenu nebo ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219729

Dátum: 15.09.1985

Autor: Popelka Milan

Značky: styrenu, modifikáty, stálé, odvozených, polymerů, kopolymerů, rozměrově, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozměrově stálých modifikátů polymerů a kopolymerů odvozených od styrenu nebo ethylenu jako jsou například polystyren, kopolymer butadien - styren, terpolymer akrylonitril - butadien - styren a kopolymer ethylen - vinylacetát. Podstatou vynálezu je, že modifikáty obsahují na jeden hmotnostní díl základního polymeru nebo kopolymeru jeden až tři hmotnostní díly odpadové smoly z výroby dimethyltereftalátu.

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů ethylenu s alespoň jedním .alfa.-olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241147

Dátum: 16.07.1985

Autori: Jonáš Jaroslav, Mazal Ctibor, Liptáková Veronika

MPK: C08F 10/02

Značky: způsob, homopolymerů, nepřetržité, ethylenu, jedním, kopolymerů, výroby, alespoň, atomech, uhlíku, alfa-olefinem

Text:

.../Ticlal /Mgclz/Y /AlC 13/Z /RMgCl/b, ve kterém 2 5 a 5 3, y 3 2, 0 5 z Ěvł a 0 5 b 5 1, samotnou nebo ve směsi se sloučeninou obecného vzorce3 T 1013 - /AlCl 3/W. /E,IiCl 4/x, ve kterém o š w ř 1, o 5 x 5 0,03 a symbol E znamená diisoamylether nebo di-n~butylether,- produkt získaný uvedením komplexní sloučeniny hořčíku, zahrnující alespoň jednu slouče ninu ze skupiny obsahující monohalogenidy hořčíku a hydridy halogenmagnesia, ve styk s...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů ethylenu s alespoň jedním .alfa.-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241145

Dátum: 16.07.1985

Autori: Letz Štefan, Blahovský Ladislav, Polifvka Milan

MPK: C08F 10/02

Značky: ethylenu, alespoň, výroby, způsob, kopolymerů, nepřetržité, alfa-olefinem, jedním, homopolymerů

Text:

...vůči reakčnim složkám,jímž je například jednanebo několik z těchto sloučenin Mgclz, Al 2 O 3, M 003, MnCl 2, SiO 2,Mgo.- Amidy organických nasycených kyselín, jichž se používá při způsobu podle vynálezu, jsou například amid kyseliny laurové, amid kyseliny myristové, amid kyseliny palmitové, amid kyseliny ttearově, amid kyseliny arašídové.Polyalkylenpolyoly použitelnými podle vynálezu jsou například polyethylenglykoly o moleZ epoxidovanýoh...

Způsob katalické polymerace ethylenu samotného nebo spolu alespoň s jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221952

Dátum: 15.06.1985

Autori: Levine Isaac Jacob, Karol Frederick John

Značky: samotného, jedním, způsob, polymerace, ethylenu, alespoň, alfa-olefinem, katalické, spolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické polymerace etylénu samotného nebo spolu alespoň s jedním alfa-olefinem v přítomnosti katalyzátoru na bázi chromu a titanu na nosiči z anorganického kysličníku s velkým povrchem ze souboru zahrnujícího kysličník hlinitý, kysličník thoričitý, kysličník křemičitý, kysličník zirkoničitý a směsi takových kysličníků, sušeného při teplotě 100 až 800 °C, vyznačený tím, že se etylén samotný nebo spolu alespoň s jedním alfa-olefinem...